Page 1

www.notre.no


Leverandør til

proffkundemarkedet www.notre.no


HVEM ER NORSK TREINDUSTRI? SINTEF

GODKJENT

Norsk Treindustri AS er leverandør av bygningselementer til proffmarkedet. Vi produserer bygningselementer og takstoler til alle typer boliger, næringsbygg, fritidsboliger, større tilbygg og garasjer. Kundene er byggefirmaer og entreprenører primært i Sør-Norge. Norsk Treindustri AS, tidligere Lindal Hus AS ble etablert i 1987. Fra 1993 ble Lindal Hus

AS totalentreprenør. I 1999 startet selskapet egen takstolproduksjon og i 2000 egen elementproduksjon. I 2011 gjennomgikk selskapet en refinansiering og omstrukturering med nye eiere. Vi gikk fra å være en totalentreprenør til rendyrket produksjon i fabrikk, samt montering på byggeplass.

Satsingen ble ren elementog takstolproduksjon til proffmarkedet. I 2012 skiftet selskapet navn til NORSK TREINDUSTRI AS.

5


VÅRE MÅLGRUPPER/ SAMARBEIDSPARTNERE

Norsk Treindustri AS er opptatt av å knytte til seg gode samarbeidspartnere og kunder. Erfaringen gjennom mange år, sier at godt og langsiktig samarbeid gir gode resultater og kompetanse. Entreprenører Byggmestere/tømrere Eiendomsutviklere Arkitekter Andre aktører i PROFF markedet

6


7


VÅRE PRODUKTER

Vi er fleksible og allsidige i vår produksjon og prøver så langt vi kan å oppfylle kundens behov. Veggelementer Ferdigproduserte gavler Takelementer i forskjellige varianter Bjelkelagselementer Innfyllingselementer (mellom betong dekker) Forblendingselementer Brann-/lydveggselementer Takstoler Hulldekke i tre/gittere Stormoduler (ferdig innredede enheter)

8


Når vi priser de forskjellige produktene våre, har vi lagt vekt på kvalitetsprodukter og løsninger vi kan stå for og er stolte av.

FERDIGPRODUSERTE GAVLER Ferdigproduserte gavler har samme oppbygging som ytterveggene. De kommer ferdig montert på takstol, og leveres som regel sammen med takstolene/takverket. Tilhørende gesimskasse blir sendt med til byggeplass for montering.

VEGGELEMENTER

TAKELEMENTER

Ytterveggs elementene leveres så komplette som mulig, etter de standardene og dimensjonene som kreves på det enkelte prosjekt. Vinduer og dører kommer ferdig belistet og tettet. Kledning etter ønske. Dersom plater eller forblending med for eksempel stein skal benyttes, utføres dette på byggeplass av byggherre. Under kledning leveres lekter, sløyfer, Tyvek, GU gips/asfalt plate, bindingsverk, isolasjon, 0,20 mm plastfolie og til slutt innvendig påforing. Da ligger alt klart for at elektriker og rørlegger kan gjøre jobben sin før det plates igjen med ønskelig innvendig finish! Det bør foretas en trykktesting etter at bygget er ferdigstilt komplett utvending, det vil si før elektriker og rørlegger begynner sine arbeider. Da vil man ha en grei oversikt over om luftlekkasjer oppstår.

Takelementer er meget gunstig når man ønsker bygget raskest mulig tett under tak. Det kan tilbys forskjellige konstruksjoner, men vår standard løsning er klar for legging av papp, evt andre yttertak. Standard oppbygging: OSB, krysslufting med ferdig oppbygd fall, Tyvek/vindsperre, sperre + isolasjon og plast. Det gjenstår da for tiltakshaver å lekte ned og legge evt gips eller andre takplater. Dette er et produkt som er mer og mer etterspurt, og som vi har gode erfaringer med.

9


BJELKELAGSELEMENTER Bjelkelagselementer blir heist rett på plass når etasjene er montert. Standard etasjeskille blir gjerne levert med slissegulv; termo evt standard spon, gulvbjelker som dimensjonert med evt ferdige uthakk til skjulte dragere og om ønskelig ferdig boret til for eksempel ventilasjon og avløpsrør.

Brann og lydveggselementer ferdigstilles også på fabrikk, slik at de lett kan heises på plass på byggeplass. Elementet gjøres klart med dobbel 98 mm vegg, ferdig isolert og med vindsperre inn mot midten. Inn mot boligrom gjøres det klart med 13 mm gips, det siste gipslaget monteres på byggeplass av byggherre.

INNFYLLINGSELEMENTER

TAKSTOLER

Innfyllingselementer benyttes der det er brukt betong og stål som bærekonstruksjon og man ønsker en trefasade evt innslag av tre. Innfyllingselementer er raske å montere og boltes fast mellom stålsøylene og betongen. Det finnes flere mulige festeanordninger, tilpasset det enkelte prosjekt.

Vi leverer alle typer takstoler, og med moderne utstyr og laser produseres disse med stor nøyaktighet og kvalitet. Vi leverer takstolene ferdig kranet på tak, og kan bistå med montering.

FORBLENDINGSELEMENTER Forblendingselementer benyttes for eksempel ved fasaderenovering eller utenpå en betongvegg der den ikke har en vanlig ytterveggsfunksjon. Vi har gode erfaringer med å montere forblendingselementer på eksisterende yttervegg. Da monteres ny vegg på utsiden av den eksisterende med ferdig innsatte og belistede vinduer. Veggoppbygging etter ønske.

10

BRANN OG LYDVEGGSELEMENTER


HULLDEKKE I TRE/GITTERE

STORMODUL

Hulldekke i tre er lette etasjeskiller med gitter-bjelker. Et gulv/tak av tre er et konkurransedyktig alternativ til betong. Den har høy stivhet, tåler lange spenn, stor fleksibilitet, gode lydegenskaper og rasjonell montering. Dessuten er det bare moro å legge rør og andre installasjoner med god plass til å jobbe! Økonomi og miljøvennlighet er kriterier som oppfylles. Gitterbjelker er en fagverksbjelke med mange muligheter for utforming og produksjon etter mål som element eller enkeltbjelke.

Våre stormoduler leveres som ferdig innredede enheter på opptil 3,4 x 9,6 meter. Modulene bygges sammen med for eksempel 2 og 4 enheter til en større leilighet. Ved god planlegging er det få begrensninger, og mange boligutbyggere bruker stormoduler i stadig større grad. Ekstremt kort byggetid på byggeplass er den største fordelen, men lav pris sammen med god kvalitet betyr også mye i et presset boligmarked.

Ønskes rask lukking av bygget, kan komplette takseksjoner heises opp på bygget. Taket kan produseres som luftet tak eller som kompakttak med dampsperre. Ved evt å legge isolasjon og tekking oppe på gitterbjelkene, vil hele drageren gi rom for evt installasjoner. Gitter-strukturen gjør det enkelt å trekke rør og ledninger og man unngår dermed merkostnaden med hulltaking. Evt bæring kan legges skjult i konstruksjonen. Konstruksjonen kan oppnå lydklasse B, Brannmotstand R-60 og er noe av det mest behagelige du kan gå på!

11


PROSJEKTERINGSFASE Det er ønskelig å komme inn på et tidlig tidspunkt. Det er ønskelig å komme inn på et tidlig tidspunkt. Da kan vi sammen med tiltakshaver/entreprenør/arkitekt se på økonomiske og teknisk gode løsninger i en tidlig fase. Vår erfaring er at jo tidligere vi kommer med i prosessen, jo mer spares det tidsmessig og økonomisk i prosjektet. Eksempler på dette kan være VVS og ventilasjonsføringer, gode statikk- og bæreløsninger og små endringer fasademessig for effektiv produksjon, både i fabrikk og på byggeplass. Avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet bør det avdekkes hvor mye ressurser og tid det må settes av til prosjektering og statikk. På enkle eneboliger, to-mannsboliger og rekkehus finnes det som regel godt prosjekteringsunderlag som kun trenger små justeringer, mens det på mer komplekse bygg må settes av mer tid til prosjekteringsarbeid. Som regel er det vinduer og dører som må bestilles så fort som mulig, da det ofte er 5-7 ukers produksjonstid på disse.

12


13


REFERANSEPROSJEKTER

14

ABRAHAVN // KRISTIANSAND

FRØYSLAND // MANDAL

Norsk Treindustri AS har i dette prosjektet overlevert veggelementer, bjelkelag og takstoler ferdig montert. Prosjektet har til sammen bestått av 171 leiligheter til sjørøverlandsbyen Abrahavn i Kristiansand. Veggelementene ble levert uten kledning, etter oppdragsgiverens ønske. Produksjone startet våren 2011, og vi leverte i snitt

Prosjektet ble levert uten kledning da det skulle kles med plater. Det ble benyttet gitterdragere til takstolløsning pga det lange spennet. Ellers ble bygget levert komplett med lyd / brannvegger og bjelkelag.

4 hus i uka (leilighetene består av 83 hus). Kvalitet og leveringsdyktighet har gitt gode referanser av oppdragsgiver Kaspar Strømme AS. Åpningen av Abrahavn var 26. mai 2012!


LINDALSPLATAAET // RISØR Prosjektet leveres komplett ferdig utvendig, bortsett fra blikk og takpapp som utbygger står for selv. Vår leveranse er 11 tomannsboliger / 22 leiligheter, og i tillegg har vi leveransene av eneboligene som utbygger står for selv. Her er det benyttet royalimpregnert kledning for enkelt vedlikehold, og boligene oppfyller godt og vel kravene

i TEK 10. Boligene er et godt eksempel på viktigheten av at vi kommer tidlig inn i prosessen, da de er svært effektive å sette opp; tomannsboligene står ferdig utvendig etter 10 arbeidsdager!

HEIA BARNEHAGE // NESODDEN, OSLO Dette var en leveranse til Skanska på en stor barnehage for Nesodden Kommune. Heia barnehage er på hele 2500 m2, og ble bygget på vinteren. Det var derfor viktig å få bygget raskt under tak, noe man klarte med glans. Bygget er i 2 etasjer med stående kledning, men med godt samarbeid med arkitekt og entreprenør klarte vi

stort sett å kle veggene ferdig på fabrikken vår på Vegårshei. På dette prosjektet stod vi også for montering, og vi brukte en lokal samarbeidspartner til dette, med noe bistand fra oss.

15


16

DVERGSNES // KRISTIANSAND

HOLTEÅSEN // KRISTIANSAND

Her har vi levert 22 leiligheter til utbygger Skanska, fordelt på 2-3-4 og 5 mannsboliger! På første byggetrinn var prosjektet låst fra utbygger og arkitekt, noe som gjorde det vanskelig å prosjektere byggene optimalt. Vi fant likevel, sammen med Skanska og arkitekt, gode løsninger som fungerte godt under montering. På andre byggetrinn kom vi tidligere med i proses-

Her leverer vi 2 og 4-mannsboliger, rekkehus, samt en blokk på 3 etg med 18 leiligheter. Byggene leveres stort sett med komplette ytterveggselementer, bjelkelag, lyd og brannvegger, takelementer og takstoler. Her har boligene en høy gjentagende effekt, noe som gjør det prosjekterings- og produksjonseffektivt. Et tett samarbeid med byggherre gjør

sen, og byggene ble helt optimale i forhold til gode løsninger, og ikke minst rask montering. På begge byggetrinn leverte vi veggelementer, bjelkelagselementer, terrasseelementer og takelementer ferdig isolert. På grunn av prosjektets utforming, med platefelt og ikke muligheter for vertikale kledningsskjøter, ble elementene kledd på byggeplass.

at vi har kommet frem til gunstige løsninger.


REFERANSER Forutsigbar byggeplass med ærlig dialog

Betryggende med en erfaren samarbeidspartner

Bakgrunn for at vi valgte Norsk Treindustri som samarbeidspartner var pris, da vi anså leveringsdyktighet og teknisk kompetanse i tilbudsfasen som tilfredsstillende. Vår opplevelse av leveringene er gjennomgående god kvalitet.

Gode produkt til en god pris er viktig for oss, det er en av grunnene for at vi velger å samarbeide med Norsk Treindustri. Vi får levert høy kvalitet også utenom standard, og vi forstår at Norsk Treindustri vet hva de prater om.

Ærlig dialog rundt avvik på fremdriften resultert i at både Norsk Treindustri og vi kunne gjøre nødvendige grep for sammen å drive en forutsigbar byggeplass.

Vi opplever det som god kundeservice når leveringstiden er kort. I tillegg slipper vi å tenke på transport. Norsk Treindustri samarbeider med eget transportfirma og sørger for at produktene blir levert til avtalt tid.

Skreddersydde løsninger har sikret en rasjonell drift hvor det har blitt lagt stor vekt på mest mulig lik utforming av bygningselementene. Som totalentreprenør har det vært viktig for oss å ha en fast og kompetent kontaktperson, og det har vi fått hos Norsk Treindustri. Samarbeidet med gjennomføring av Abra Havn har fungert veldig bra og er dermed videreført også i andre prosjektet.

Norsk Treindustri er her for oss, de stiller opp på byggeplassen hvis det er spørsmål, og kan levere etter våre tegninger uten noe problem.

Kaspar Strømme ved Mikal Ravnberg

Norsk Treindustri AS har levert elementer til flere av våre prosjekter. Det leveres god kvalitet, til avtalt tid. Vi opplever et trivelig personell med god kompetanse og som er svært løsningsorienterte. Det er viktig med et godt samarbeid som bygger på gjensidig respekt for hverandres arbeid. Norsk treindustri AS har så langt oppfylt dette kravet, og vi opplever at vi er godt ivaretatt som kunde.

Samarbeidet med Norsk Treindustri har vært perfekt. Deres kompetanse har også vært betryggende for oss som skal levere dette videre til sluttkunden. Vi kan med trygt anbefale Norsk Treindustri videre. Sivertsen Bygg ved Magne Sivertsen

Skanska Norge AS benyttet seg av Norsk Treindustri på prosjektet Heia barnehage til leveranse av komplette yttervegger og takstoler. Dette ble gjennomført til avtalt tid og med god kvalitet. Prosjektering i forkant og levert kvalitet svarte helt til forventningene. Skanska Norge AS ved Espen Rudshaug

Agderbygg AS ved Jørund Løland

17


HVA ER FORDELEN MED ELEMENTER? Raskt tett bygg og under tak Vesentlig kortere tørketid av bygget, og garantert tørre elementer ut fra fabrikk Ferdige godkjente løsninger gjennom SINTEF Teknisk godkjenning 2005, og beregning og prosjektering av egne ingeniører på hvert enkelt prosjekt Kortere byggetid Full “support” Pre-aksepterte løsninger etter byggevaredirektivet Bedre oversikt på kostnader, logistikk, søppelhåndtering, svinn/ kapp og byggetid Positiv miljøeffekt i hele verdikjeden. Vi kverner alt overflødig trematriell til flis, som igjen benyttes til oppvarming av fabrikken. Høy gjenvinningsgrad på fabrikken, restavfall er redusert til et minimum. Reduserer avfallsproblematikken i vesentlig grad, med svært lite avfall på byggeplass.

18


19


HVORFOR VELGE NORSK TREINDUSTRI?

Verdsetter viktigheten av gode produkter og kvalitet Vår bredde, kompetanse og erfaring Presis levering har stort fokus Høy kundetilpasset service og rådgivning Skreddersydde løsninger på produkt og logistikk Profesjonell markeds- og kundebehandling

20


NORSK PRODUKT Gjennom mange års utvikling av byggelementene våre, har vi kommet fram til gode leverandører og produkter som gir den beste kvaliteten på våre elementer I 2009 fikk vi sentralgodkjenning. Godkjenningen stiller høye krav til produkter, så det er viktig for oss å ha faste leverandører som er pålitelige, innovative og ikke minst sørger for at vi får det vi trenger til rett tid. Det betyr bedre planlegging og forutsigbarhet, og at vi kan levere elementene til den dagen vi har lovet. De største vindusleverandørene våre har vært NorDan og Venta Windows. NorDan er en solid samarbeidspartner gjennom mange år. Med sin størrelse har de vært fremst

i utvikling og innovativitet. De har dyktige medarbeidere med stor kompetanse som vi kan stole på når det gjelder. Venta Windows er leverandør av PVC-vinduer og dører. Spesielt på leilighetsmarkedet har PVCprodukter vært etterspurte. PVC-vinduer er vedlikeholdsfrie og prisgunstige. Venta Windows kan skilte med 50 års garanti på PVCen også mot gulning! Videre har de 10 års garanti på konstruksjon og glass. Vinduene har høy kvalitet og alle nødvendige godkjenninger og sertifiseringer som kreves i dag.

Norsk Treindustri AS er som sagt opptatt av kvalitet og velger selvfølgelig den norske trelasten. Moelven Wood AS leverer god kvalitet, stort produktspekter og gode leveringsbetingelser. Høy U-verdi og passivkrav blir mer og mer aktuelt. Det stilles høye krav til vinduer, men også til isolasjon, vindtetting og detaljer. Rockwool oppfyller de høye kravene og har en brannhemmende effekt som ingen andre leverandører kan tilby. Vi har gode erfaringer med dette produktet gjennom mange års bruk. Isolas Tyvek er et produkt

vi ikke kommer bort ifra. Vi har prøvd ut forskjellige produkter, men mener at Tyvek slår de fleste. Norgips og Proff Partner er solide samarbeidspartnere som leverer produkter som tilfredsstiller våre høye krav til kvalitet. Med dette varespekteret tør vi kalle oss Norsk Treindustri. Norsk kvalitet i fokus!

21


VÅRE LEVERANDØRER

R

22


KONTAKT OSS

Kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon og anbefalinger ved nye prosjekter. Se mer om oss på notre.no

Norsk Treindustri AS Ljøstad Industriområde 4985 Vegårshei, Norge Telefon 37 17 01 00 Telefaks 37 17 01 01 post@notre.no www.notre.no

23


www.birkelandtrykkeri.no

SINTEF

GODKJENT

Norsk Treindustri AS • Ljøstad Industriområde, 4985 Vegårshei, Norge • Telefon 37 17 01 00 • Telefaks 37 17 01 01 • post@notre.no

www.notre.no

Norsk Treindustri  

Presentasjonsbrosjyre 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you