Page 1


ABECEDARUL CREDINŢEI catehism greco-catolic pentru copii - cu întrebări şi răspunsuri ediţie îngrijită de Oana şi Radu Capan


Nihil Obstat: Pr. Florin Bozântan Cenzor eparhial Eparhia de Cluj-Gherla

Imprimatur: Mons. Mihai Todea Protosincel Eparhia de Cluj-Gherla 15 ianuarie 2013

Acest catehism a fost aprobat "ad experimentum", până la o următoare ediţie. Cei care îl vor folosi sunt rugaţi să trimită eventualele observaţii, sugestii sau recomandări coordonatorilor acestei lucrări, pe adresa abecedarulcredintei@bru.ro.

© Casa de Editură "Viaţa Creştină" Str. Moţilor, nr. 26, 400001 Cluj-Napoca tel: 0264-439018, int. 111; 0729-884889 e-mail: viata.crestina@gmail.com ISBN 978-973-674-109-8


Cuvânt înainte "Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credinţa şi cu iubirea ce este în Hristos Isus" (cf. 2Timotei 1,13), scria Sfântul Apostol Pavel fiului său spiritual Timotei, lăudându-l pentru că de mic copil cunoştea Scripturile ce pot "înţelepţi spre mântuire prin credinţa în Hristos Isus" (cf. 2Timotei 3,15). A cunoaşte, a trăi şi a mărturisi cuvintele sănătoase cu credinţă şi iubire faţă de Domnul este datoria fiecărui creştin care, prin Botez, poartă sigiliul mântuirii lui Hristos. Anul Credinţei, proclamat solemn de către Sf. Părinte Papa Benedict al XVI-lea, ne invită pe fiecare dintre noi să cunoaştem, să trăim şi să mărturisim credinţa noastră creştină. În documentul de instituire a Anului Credinţei, Porta fidei, Pontiful roman explica importanţa cunoaşterii adevărurilor de credinţă pentru "a putea oferi propriul consimţământ, liber şi responsabil, credinţei creştine". De aceea, se impune cunoaşterea sistematică a adevărurilor de credinţă aşa cum sunt prezentate în Catehismul Bisericii Catolice (cf. PF 10-11). În acest spirit, se recomandă verificarea şi actualizarea catehismelor folosite în Bisericile particulare (cf. Nota pentru Anul Credinţei, II, 9). În sprijinul cunoaşterii elementelor principale şi fundamentale ale credinţei greco-catolice vine şi prezenta lucrare, adresată în special copiilor. ABC-darul credinţei doreşte să ofere învăţătura Catehismului Bisericii Catolice într-un limbaj mai accesibil copiilor, împodobit fiind cu sugestive desene şi completat cu elemente specifice tradiţiei răsăritene. Acest catehism constituie un "Abecedar", pentru că realizează doar o introducere în viaţa de credinţă, oferind primele noţiuni ale credinţei. Totodată, este şi un "abc-DAR", fiindcă este un adevărat cadou spiritual oferit Bisericii noastre de către cei care au încercat, mai întâi, să cunoască bine propria credinţă şi să o trăiască la nivel personal, în propria familie


6

Cuvânt înainte

şi în societate, pentru ca, mai apoi, să o mărturisească propriilor copii şi cursanţilor de la orele de cateheză parohială. Cine ar fi putut realiza mai bine această sinteză actualizată, decât o familie devotată Bisericii, preocupată de trăirea credinţei creştine, implicată direct în munca de cateheză cu copiii în parohie şi dăruită de Domnul cu trei frumoşi copilaşi? Mulţumim tuturor celor care, cu răbdare şi generozitate, au revăzut, corectat şi adăugit acest text ce va constitui un material de bază pentru părinţi, bunici, tutori, dar şi pentru cateheţi, profesori de religie şi preoţi, în sprijinul îndrumării pe drumul credinţei, în cadrul familiei, al parohiei sau al şcolii. Recomandăm cu bucurie utilizarea acestui catehism în programele catehetice corespunzătoare din parohiile şi şcolile de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla. Pentru voi, copilaşi, să fie această cărticică un ajutor în a putea duce o viaţă frumoasă şi armonioasă, a creşte liberi de prejudecăţi, progresând în bine ca Pruncul Isus, care "creştea în înţelepciune şi în vârstă şi în har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor" (cf. Luca 2,52). Oferind tinerei generaţii astfel de cărţi despre noţiunile fundamentale ale credinţei şi ajutându-i să le înţeleagă şi să le trăiască în familie, în Biserică şi în societate, pregătim, de fapt, şi asigurăm un viitor creştin Bisericii noastre şi societăţii româneşti. Distinsei familii Radu şi Oana Capan, care s-au îngrijit de apariţia acestui catehism, precum şi celorlalţi ostenitori în realizarea lui, le transmitem felicitare, iar copiilor şi educatorilor în trăirea practică a credinţei creştine şi tuturor cititorilor, arhierească binecuvântare. † Florentin

Botezul Domnului la 16 ani de episcopat


Prefață Dragi copii,

O frumoasă povestioară ne spune că un om, văzând un creştin mergând la biserică, l-a întrebat: "De ce te duci la biserică pentru a te ruga? Dumnezeu este pretutindeni!" Creştinul i-a răspuns: "Şi aerul este plin de vapori de apă, dar cine vrea să îşi potolească setea va merge la fântână." Un răspuns de nota 10! Cât de caraghios ar fi să vedem pe cineva că îşi potoleşte setea sorbind vapori de apă! La fel de nepotrivit este şi să cauţi să îţi cunoşti credinţa din frânturi: din ce ai auzit de la cutare prieten, din ce ai prins de la televizor, din ce ai citit pe spatele unei cărţi găsite în pod. Cine doreşte să îşi cunoască credinţa are o altă "fântână": cateheza. Iar instrumentul esenţial în cateheză este tocmai catehismul, adică o carte precum cea pe care o ţineţi acum în mână. Catehismul prezintă într-o formă concentrată adevărurile principale ale credinţei creştine. Sunt catehisme pentru oameni mari, catehisme pentru tineri, dar şi catehisme pentru copii, precum acesta. În această carte ne-am oprit la temele care ar fi mai important să le cunoaşteţi şi le-am prezentat pe scurt, de aceea i-am spus "Abecedarul credinţei". Aşa cum învăţarea literelor v-a deschis întregul univers al cărţilor, şi descoperirea "literelor" credinţei, adică a noţiunilor ei fundamentale, va fi punctul de pornire într-o aventură de-o viaţă: cunoaşterea lui Dumnezeu, a planului Lui pentru om în general şi pentru tine în special! Da, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi, dar ca să îl descoperim trebuie să ştim să citim cu "ochelarii" credinţei. Vă amintiţi că atunci când v-aţi pus ochelarii de soare pe nas aţi văzut deodată altfel împrejur? Cu "ochelarii" credinţei putem vedea în depărtare, până la momentul creării oamenilor, de exemplu, dar şi lucruri pe care alţii, din păcate, nu le văd (nu ştiu sau nu vor să le


8

Prefață

vadă): cum acţionează Dumnezeu şi astăzi în vieţile noastre, cum ne ajută prin harurile pe care ni le oferă din abundenţă. Din fericire, "ochelarii" credinţei nu se văd, nu lasă urme pe nas, nu incomodează. Sunt de purtat non-stop. Singura voastră grijă trebuie să fie să curăţaţi mereu "lentilele", aprofundându-vă credinţa, trăind-o şi mărturisind-o. Cu cât ea va fi mai temeinică, cu atât veţi vedea mai clar drumul pe care Dumnezeu vi-l aşterne înainte. Vă dorim succes în această călătorie, şi nu uitaţi că Biserica vă este mereu alături, drept călăuză, şi vă oferă prin Sacramente hrana necesară pentru drum, dar şi mângâiere şi vindecare în momentele de încercare. Dragi părinţi,

Responsabilitatea noastră faţă de propriii copii este dublă: pentru viaţa lor trupească, dar şi pentru viaţa lor spirituală. Ne preocupăm să crească armonios, să fie sănătoşi, bine pregătiţi intelectual şi profesional pentru înfruntarea "junglei" moderne, cu aptitudinile umane şi sociale pe care această viaţă le cere. Dar ea este doar o introducere spre o altă viaţă: cea veşnică. Pregătirea pentru aceasta începe din copilărie. Unii abordează şi ultimul examen al vieţii ca pe timpul facultăţii: învăţând doar în sesiune, pe ultima sută de metri. Dacă este să alegem înţelept şi să ne intereseze binele copiilor - din această viaţă şi din cea viitoare vom pune însă la loc de frunte preocuparea pentru viaţa lor spirituală, precum şi pentru viaţa noastră spirituală. Acest catehism vine în ajutorul părinţilor, principalii responsabili de creşterea în credinţă a copiilor lor. Nu este atât un instrument de predare, neavând lecţii, doar întrebări şi răspunsuri, ci mai mult un element de referinţă atunci când copiii pun întrebări (poate încuietoare), precum şi un prilej de lectură împreună cu ei, discutând apoi cele citite. Este o invitaţie la a parcurge împreună cu


Prefață

9

copiii Dvs un drum de credinţă, un drum în care cunoaşterea lui Dumnezeu trebuie împletită pas cu pas cu punerea în practică a celor învăţate. Cunoaşterea credinţei trebuie constant corelată cu trăirea şi mărturisirea ei. O problemă delicată o constituie faptul că mulţi dintre noi, părinţii care am fost copii în perioada comunistă, nu au primit o educaţie religioasă solidă. Unii au avut poate bunici sau părinţi care i-au introdus în credinţă, alţii poate au participat la lecţii de cateheză susţinute în clandestinitate de preoţi sau persoane consacrate, dar pentru mulţi educaţia religioasă în copilărie şi tinereţe a fost slabă sau foarte slabă. Aşa se face că şi pentru noi, uneori, se aplică constatarea tristă a Papei Benedict al XVI-lea, care vorbeşte despre "analfabetismul în credinţă" al credincioşilor mileniului III. Mulţi credincioşi sunt adulţi ca vârstă, dar copii din perspectiva cunoştinţelor religioase. Considerăm că această lucrare le poate fi de ajutor nu doar celor mici, ci şi celor mari. Fără a avea pretenţia de a fi un catehism pentru adulţi (recomandăm în acest sens, de exemplu, Compendiul Catehismului Bisericii Catolice), poate constitui un bun punct de plecare pentru adultul care se apropie pentru prima oară în mod sistematic de adevărurile de credinţă. Am văzut atâtea cazuri în care copiii, aflaţi de exemplu în parcursul de pregătire pentru Prima Împărtăşanie solemnă, şi-au implicat şi părinţii în studierea noţiunilor de credinţă, stârnind şi în aceştia interesul. Îi invităm astfel şi pe cei mari, dar "începători" în ale credinţei, să studieze acest catehism, chiar împreună cu copiii lor, apelând apoi şi la alte resurse, mai potrivite vârstei. Dragi cateheţi,

Catehismul de faţă nu este în sine o lucrare strict originală, căci el are la bază Catehismul Romano-Catolic (ediţia publicată de


10

Prefață

ARCB în 1991), pe care s-a construit vizându-se trei obiective: să fie un material actualizat, ca limbă dar şi în linia Catehismului Bisericii Catolice (1993) şi a Compendiului (2006) care i-a urmat; să fie mai amplu, adesea dezvoltând răspunsurile şi completând cu noi întrebări; să fie adaptat Bisericii Greco-Catolice, cu diferenţele datorate tradiţiei răsăritene. Dincolo de cele trei catehisme deja amintite, s-au folosit numeroase alte lucrări, unele de dinainte de 1948, altele mai actuale, în limba română dar şi în engleză, atât greco-catolice cât şi romano-catolice. Lista lor este indicată la final. Munca noastră a fost aşadar mai mult una de a compila din materialele existente un catehism pentru copii şi de a realiza desenele care îl însoţesc. Rezultatul îl aveţi acum în faţă: perfectibil, dar sperăm de folos. Prin talentul catehetului, acest material poate ajuta pentru o cateheză fie a copiilor mici, fie a candidaţilor pentru Prima Împărtăşanie solemnă, fie a celor care au trecut deja de această pregătire specială. Prin structura lui, cu întrebări şi răspunsuri, catehismul de faţă nu oferă lecţii propriu-zise, dar poate fi punct de pornire pentru abordarea unor itinerarii catehetice sau material concluziv după expunere. Ne-am bucurat de ajutorul unor persoane implicate în cateheză, şi le amintim cu o recunoştinţă specială pe Adriana Tuşa, Otilia David, Cristina Sechelea, sr. Benigna (Congregaţia Maicii Domnului) şi sr. Rodica (Congregaţia Surorilor lui Isus Răscumpărătorul). Observaţiile lor au completat fericit această lucrare. Au muncit mult alături de noi pr. Marius Furtună (consilier cu învăţământul religios şi cateheza - când am început să scriem catehismul) şi pr. Florin Bozântan (consilier teologic), care ne-au ajutat să exprimăm cât mai clar adevărurile de credinţă. Desigur, au fost şi alţi preoţi şi cateheţi care au citit, integral sau parţial, lucrarea înainte de tipărire şi ne-au oferit sugestiile lor utile, cărora le suntem de asemenea recunoscători. Ne rugăm Domnului să îi răsplătească pe toţi pentru eforturile depuse.


Prefață

11

Ne bucurăm că acest material apare la 20 de ani de la promulgarea Catehismului Bisericii Catolice, chiar în Anul Credinţei. Se întâmplă astfel din dorinţa PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, care ne-a încurajat ca acest catehism, iniţial o lucrare strict pentru munca noastră cu copiii la cateheza din parohia "Coborârea Spiritului Sfânt" din Cluj-Napoca, să fie mai bine structurat şi dezvoltat, pentru a putea fi tipărit. Îi suntem recunoscători pentru încrederea acordată şi pentru observaţiile atente făcute personal pe marginea textului. Cu ajutorul Domnului, catehismul va fi doar un punct de plecare, urmându-i şi alte lucrări catehetice pentru copii, în alte forme decât în întrebări şi răspunsuri. Până atunci îl vom completa cu fişe de activităţi, jocuri şi diverse alte resurse, pentru care vă invităm să vizitaţi www.Cateheza.ro şi www.Credinta-Catolica.ro. Vă oferim din toată inima această lucrare, mulţumindu-i lui Dumnezeu pentru că am reuşit să o aducem în acest punct şi invocând Spiritul Sfânt să lucreze în inimile celor care o vor studia. Oana şi Radu Capan

Cluj-Napoca, 13 noiembrie 2012 sărbătoarea Sf. Ioan Gură de Aur


14

1.

2.

3.

4.

5.

Introducere

Crezi în Dumnezeu? Da, cred în Dumnezeu, şi doresc să cresc tot mai mult în credinţa primită la Botez şi în prietenia cu Dumnezeu.

Ce înseamnă a crede în Dumnezeu? A crede în Dumnezeu înseamnă a accepta ca fiind adevărată învăţătura creştină şi a trăi după principiile şi valorile credinţei. Pentru aceasta, este desigur necesar să cunoaştem învăţătura creştină.

Ce este învăţătura creştină? Învăţătura creştină este ceea ce ne învaţă Biserica, bazându-se pe Revelaţia divină - pe ceea ce Dumnezeu a descoperit despre Sine oamenilor prin patriarhii şi profeţii Vechiului Testament, iar în Noul Testament prin Isus Hristos.

Ce trebuie să facem pentru a fi buni creştini? Pentru a fi buni creştini trebuie: x să credem cu adevărat ceea ce mărturisim în Crez; x să respectăm Poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii; x să primim Sacramentele, mijloace speciale prin care Dumnezeu ne oferă harurile Lui; x să vorbim cu Dumnezeu în Rugăciune, menţinând o relaţie vie şi personală cu El. Unde găsim explicate toate acestea? Toate acestea le găsim explicate în catehism, unde ne este prezentată pe scurt învăţătura creştină. În el se vorbeşte: I. Despre Crez II. Despre Porunci III. Despre Sacramente IV. Despre Rugăciune


Despre Dumnezeu 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Despre Crez

19

Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este spirit desăvârşit, Creatorul şi Domnul cerului şi al pământului, Tatăl tuturor oamenilor.

De ce spunem că Dumnezeu este spirit? Dumnezeu este spirit pentru că este o fiinţă fără trup. De aceea nu îl putem percepe cu simţurile noastre.

Ce înseamnă că Dumnezeu este desăvârşit? Dumnezeu este desăvârşit pentru că are toate însuşirile bune fără număr şi fără măsură. Cum este Dumnezeu? Dumnezeu este veşnic, omniprezent, atotştiutor, atotputernic, sfânt, drept, milostiv etc. Ce înseamnă că Dumnezeu este veşnic? Dumnezeu este veşnic pentru că nu are nici început şi nici sfârşit.

Unde este Dumnezeu? Dumnezeu este pretutindeni: în cer, pe pământ şi în orice loc, adică este omniprezent. Ştie şi vede Dumnezeu totul? Da, Dumnezeu ştie şi vede totul, trecutul, prezentul şi viitorul, chiar şi gândurile şi dorinţele noastre cele mai ascunse: El este atotştiutor. Poate Dumnezeu să facă tot ce voieşte? Da, Dumnezeu poate să facă tot ce voieşte: El este atotputernic.


20

18.

19.

20.

Despre Crez

Ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Dumnezeu este sfânt pentru că este Iubire absolută, care refuză total răul şi este izvorul binelui. Ce înseamnă că Dumnezeu este drept? Dumnezeu este drept pentru că nu îl lasă nerăsplătit pe cel ce face binele şi nepedepsit pe cel ce face răul.

Ce înseamnă că Dumnezeu este milostiv? Dumnezeu este milostiv pentru că îi iartă cu bucurie pe păcătoşii care se căiesc pentru păcatele lor, aşteptând cu răbdare întoarcerea lor la comuniunea cu El.

Despre Preasfânta Treime 21.

22.

23.

24.

Există mai mulţi dumnezei? Există un singur Dumnezeu. El este o comuniune de Persoane. Câte Persoane sunt în Dumnezeu? În Dumnezeu sunt trei Persoane divine, egale şi distincte: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt.

De ce sunt egale cele trei Persoane divine? Cele trei Persoane divine sunt perfect egale între ele deoarece împărtăşesc aceeaşi natură divină.

De ce sunt distincte cele trei Persoane divine? Persoanele divine sunt distincte între ele pentru că Tatăl este de la sine însuşi din veşnicie; Fiul este născut din Tatăl, din


40

Despre Porunci

Poruncile dumnezeieşti

134. Ce sunt poruncile dumnezeieşti? Poruncile dumnezeieşti (sau divine) sunt legi morale date de Dumnezeu oamenilor, prin Moise, pe Muntele Sinai. 135. Câte porunci a dat Dumnezeu lui Moise? Pe cele două table de piatră primite de Moise, Dumnezeu a scris Zece Porunci - numite şi Decalog, care înseamnă "zece cuvinte".

136. Care sunt aceste Zece Porunci? Cele Zece Porunci se găsesc scrise în Cartea Ieşirii (Exodului) şi a Deuteronomului. Iată-le în forma catehetică: 1.

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine, să nu îţi faci chip cioplit, ca să te închini lui. 2. Să nu rosteşti numele lui Dumnezeu în zadar. 3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului. 4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult şi bine pe pământ. 5. Să nu ucizi. 6. Să nu faci fapte necurate. 7. Să nu furi. 8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. 9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău. 10. Să nu pofteşti nici un lucru al aproapelui tău.

137. Cum se pot grupa cele Zece Porunci? Cele Zece Porunci se pot grupa astfel: primele trei se referă la relaţia noastră cu Dumnezeu şi la datoriile noastre faţă de El; următoarele şapte se referă la relaţia noastră cu semenii şi la datoriile noastre faţă de ei.


Despre Porunci

41

138. Care este Porunca Iubirii? Porunca Iubirii dată de Isus Hristos este: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta. [...] Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi" (Marcu 12,30-31).

139. Această Poruncă a Iubirii anulează cele Zece Porunci? Porunca Iubirii (cea Mare sau de Căpetenie) nu anulează cele Zece Porunci, ci le rezumă, subliniind motivaţia respectării şi trăirii lor: iubirea. 140. De ce ne-a dat Dumnezeu poruncile? Dumnezeu ne-a dat poruncile pentru că ne iubeşte şi, în înţelepciunea Lui, ştie ceea ce este mai bine pentru noi.

141. Cine trebuie să respecte poruncile? Poruncile trebuie să fie respectate de toţi oamenii. Ele sunt înscrise în inima fiecărui om; de aceea, ascultând conştiinţa, poruncile pot fi recunoscute şi respectate chiar şi de cei ce nu au auzit de ele. 142. Ce este conştiinţa? Conştiinţa este o "voce" interioară, care ne spune dacă un gând, o acţiune, o dorinţă sunt bune şi de urmat, sau rele şi astfel de evitat.

143. Dacă trebuie să respectăm poruncile înseamnă că nu suntem liberi să facem ce vrem? Omul este liber să respecte sau nu poruncile lui Dumnezeu. Respectarea şi trăirea poruncilor dumnezeieşti îl fac însă pe om liber de robia păcatului.


62

Despre har

Despre Sacramente

230. Ce este harul? Harul este un dar supranatural pe care ni-l dă Dumnezeu, prin Spiritul Sfânt, pentru meritele lui Isus Hristos, spre mântuirea noastră.

pe care ni-l dă Dumnezeu

prin Spiritul Sfânt

pt. meritele lui Isus Hristos

spre mântuirea noastră

HARUL = dar supranatural

231. De câte feluri este harul? Harul este de mai multe feluri: harul lucrător (ajutător, actual), harul sfinţitor (îndumnezeitor, habitual), harurile sacramentale şi harurile speciale (carismele). Asupra primelor două ne vom opri în particular în continuare. 232. Ce este harul lucrător? Harul lucrător este un ajutor trecător prin care Dumnezeu ne luminează mintea şi ne întăreşte voinţa ca să putem face binele şi să fugim de rău. Acest har este dat de Dumnezeu tuturor oamenilor, credincioşi sau necredincioşi, păcătoşi sau drepţi.


Despre Sacramente

63

233. Pentru ce avem nevoie de harul lucrător? Avem nevoie de harul lucrător pentru ca să rezistăm în faţa ispitelor şi pentru ca să facem fapte bune care să conducă spre sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre. De asemenea, harul lucrător ne ajută să obţinem, să păstrăm şi să creştem în harul sfinţitor. 234. Ce este harul sfinţitor? Harul sfinţitor este o revărsare a însăşi vieţii lui Dumnezeu în sufletele noastre pentru a le vindeca de păcat şi a le sfinţi. Acest har ne face din păcătoşi drepţi, fii ai lui Dumnezeu, moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor.

235. Pentru ce avem nevoie de harul sfinţitor? Harul sfinţitor este necesar pentru mântuirea noastră. El ne face părtaşi încă de pe pământ la viaţa divină şi vrednici să trăim împreună cu Dumnezeu în veşnicie. 236. Cum putem să răspundem la harurile primite de la Dumnezeu? Răspunsul cuvenit la harurile primite trebuie să fie colaborarea cu ele şi recunoştinţa pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în mod gratuit pentru binele sufletelor noastre.

237. Cum putem colabora cu harul lucrător? Harul lucrător este o inspiraţie, o intervenţie divină: o "şoaptă" în conştiinţa noastră, un sfat bun dat de cineva sau o întâmplare din care Dumnezeu doreşte să învăţăm ceva. Putem colabora cu acest har punând în practică inspiraţia primită. 238. Cum putem colabora cu harul sfinţitor? Harul sfinţitor fiind o stare, trebuie să fim atenţi să nu o pierdem, să rămânem în ea. Apoi trebuie să căutăm să sporim harul sfinţitor în noi, mai ales primind frecvent Sacramentele.


78

Despre Sacramente

Sacramentul Euharistiei

301. Ce este Preasfânta Euharistie? Preasfânta Euharistie este Sacramentul în care e prezent în mod real însuşi Isus Hristos, care ne oferă Trupul şi Sângele Său, sub chipul pâinii şi al vinului, ca hrană pentru sufletele noastre.

302. De ce Euharistia este numită Preasfântul Sacrament şi Sacramentul Sacramentelor? Euharistia este numită Preasfântul Sacrament şi Sacramentul Sacramentelor pentru că: x toate celelalte Sacramente izvorăsc din Euharistie, din jertfa lui Isus Hristos de pe Cruce; x dacă în celelalte Sacramente Isus Hristos ne dăruieşte harurile Sale, în Euharistie ni se dăruieşte pe El însuşi. 303. Ce alte nume mai are Sacramentul Euharistiei? Euharistia mai are şi alte nume, care subliniază diferite aspecte ale Sacramentului. Astfel, mai este numită şi Cina Domnului; Frângerea Pâinii; Memorialul Pătimirii, Morţii şi Învierii Domnului; Pâinea Vieţii; Sfânta Împărtăşanie...

304. Care sunt roadele Euharistiei? Primirea Euharistiei: x creşte unirea noastră cu Hristos şi cu Biserica Sa; x face mai fierbinte iubirea noastră pentru Dumnezeu şi pentru semeni; x sporeşte în noi viaţa divină; x şterge păcatele uşoare şi ne întăreşte împotriva păcatelor de moarte; x reduce înclinarea noastră spre păcat şi ne ajută să facem binele.


Despre Sacramente

79

305. Când a instituit Isus Hristos acest Sacrament? Isus Hristos a instituit Sacramentul Euharistiei la Cina cea de Taină, în Joia Patimilor, când a binecuvântat pâinea şi vinul şi le-a dat Apostolilor Săi, spunând: "Luaţi, mâncaţi; acesta este Trupul Meu... Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu..." (Matei 26,26-28).

306. Pentru ce a instituit Isus Hristos Sacramentul Euharistiei? Isus Hristos a instituit Euharistia pentru a perpetua jertfa Lui de pe Cruce până la a doua Sa venire şi pentru a rămâne cu noi, dăruindu-ni-se ca hrană pentru sufletele noastre. 307. Când se repetă jertfa lui Isus Hristos? Jertfa de pe Cruce a lui Isus Hristos se repetă în mod nesângeros la fiecare Sfântă Liturghie, în care îl primim ca hrană în momentul Împărtăşaniei. 308. Cui i-a dat Isus Hristos puterea de a preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Său? Isus a dat această putere Apostolilor, când le-a spus: "Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea" (Luca 22,19). Această putere a trecut de la Apostoli la episcopi, şi prin ei şi la preoţi.


98

Despre rugăciune

Despre rugăciune

383. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este dialogul nostru viu şi personal cu Dumnezeu. Noi ne folosim de cuvinte, gânduri, gesturi, iar Dumnezeu ne răspunde vorbindu-ne în conştiinţă, trimiţându-ne haruri, ajutându-ne când şi cum este mai bine pentru noi.

384. Avem nevoie de rugăciune? Rugăciunea ne ajută să ne dezvoltăm şi să menţinem legătura personală cu Dumnezeu şi de aceea este necesară pentru viaţa noastră spirituală, pentru mântuirea noastră. 385. Care sunt roadele rugăciunii? Roadele rugăciunii sunt: x întărirea credinţei; x încurajarea speranţei; x sporirea iubirii pentru Dumnezeu; x păstrarea smereniei; x dobândirea de haruri; x ispăşirea păcatelor.

386. Câte feluri de rugăciuni există? Există mai multe clasificări posibile. Avem astfel rugăciunea: x privată (eu singur) şi publică (împreună cu alţii); x vocală (rostită sau cântată) şi mentală (în gând); x după texte scrise (sau formule consacrate) şi liberă (cu propriile noastre cuvinte); x de laudă, de mulţumire, de cerere, de ispăşire şi de mijlocire.


Despre rugăciune

99

387. De ce este recomandată rugăciunea împreună cu alţii? Însuşi Isus Hristos ne îndeamnă să ne unim cu alţii în rugăciune, promiţând prezenţa Sa şi răspunsul Tatălui (vezi Matei 18,19-20).

388. Care sunt rugăciunile cele mai importante pe care trebuie să le ştim? Cele mai importante rugăciuni pe care trebuie să le ştim sunt Tatăl nostru, Mărire Tatălui, Născătoare de Dumnezeu, Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Crezul şi rugăciunea către îngerul păzitor. Este bine să ştim pe de rost şi actele de credinţă, speranţă, iubire şi de părere de rău, rugăciunile de dimineaţă şi seară, de binecuvântare a mesei, etc. 389. Cum trebuie să ne rugăm dimineaţa? Dimineaţa îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că, după noaptea care a trecut, am primit darul unei noi zile. Îi oferim ziua întreagă, cerându-i ajutorul pentru ca tot ce vom face în acea zi să fie spre preamărirea Sa. De asemenea, îi cerem să îi binecuvânteze pe toţi cei dragi şi pe cei cu care ne vom întâlni de-a lungul zilei. 390. Cum trebuie să ne rugăm seara? Seara îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că a fost tot timpul cu noi în ziua care s-a încheiat. Ne examinăm conştiinţa, cerându-ne iertare pentru greşelile făcute, amintindu-ne apoi şi de binele pe care l-am făcut sau primit, mulţumindu-i lui Dumnezeu, care este izvorul oricărui bine.


Cuprins Cuvânt înainte ..............................................................................................5 Prefaţă.............................................................................................................7 INTRODUCERE........................................................................................... 13 DESPRE CREZ ............................................................................................. 17 Despre Dumnezeu .......................................................................................... 19 Despre Preasfânta Treime........................................................................... 20 Despre Creaţie .................................................................................................. 21 Despre îngeri .................................................................................................... 22 Despre primii oameni şi păcatul strămoşesc ...................................... 23 Despre Mântuitorul ........................................................................................ 24 Despre Preasfânta Fecioară Maria ........................................................... 28 Despre Spiritul Sfânt...................................................................................... 30 Despre Biserică ................................................................................................ 32 Despre viaţa veşnică ...................................................................................... 36 Amin ..................................................................................................................... 38 DESPRE PORUNCI ..................................................................................... 39 Poruncile dumnezeieşti ................................................................................ 40 Prima poruncă dumnezeiască ................................................................... 42 A doua poruncă dumnezeiască.................................................................. 45 A treia poruncă dumnezeiască .................................................................. 46 A patra poruncă dumnezeiască ................................................................. 48 A cincea poruncă dumnezeiască ............................................................... 49 A şasea poruncă dumnezeiască................................................................. 51 A şaptea poruncă dumnezeiască .............................................................. 53 A opta poruncă dumnezeiască................................................................... 54 A noua poruncă dumnezeiască.................................................................. 55 A zecea poruncă dumnezeiască ................................................................ 56 Poruncile bisericeşti ...................................................................................... 57


120

Cuprins

DESPRE SACRAMENTE............................................................................ 61 Despre har.......................................................................................................... 62 Despre păcat ..................................................................................................... 64 Despre Sacramente ........................................................................................ 69 Clasificarea Sacramentelor ......................................................................... 71 Sacramentul Botezului .................................................................................. 74 Sacramentul Mirului ...................................................................................... 76 Sacramentul Euharistiei ............................................................................... 78 Despre Liturghie.............................................................................................. 80 Despre Împărtăşanie ..................................................................................... 83 Sacramentul Spovezii .................................................................................... 85 Sacramentul Maslului .................................................................................... 90 Sacramentul Preoţiei ..................................................................................... 91 Sacramentul Căsătoriei................................................................................. 93 Sacramentaliile ................................................................................................ 95 DESPRE RUGĂCIUNE ............................................................................... 97 Despre rugăciune ............................................................................................ 98 Rugăciunea domnească ..............................................................................104 Salutarea îngerească ....................................................................................107 De reţinut ................................................................................................. 110 Lucrări utilizate ..................................................................................... 116


Abecedarul credinţei - câteva pagini  
Abecedarul credinţei - câteva pagini  

Câteva pagini din catehismul greco-catolic pentru copii intitulat "Abecedarul credinţei".

Advertisement