Page 1

SIA PEI FUN

M20131000409

TIONG LUNG LUNG

M20131000392

LAU SHIEW PING

M20131000401

HII YUNG ING

M20131000412

TING SING SIONG

M20131000399


TAKRIF BAHASA ď‚—Bahasa ialah suatu sistem lambang

bunyi suara yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu kelompok manusia untuk berhubungan


Bahasa pengantar Alat yang paling penting dalam pendidikan yang membolehkan guru menyampaikan pengetahuan kepada pelajar.

bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pemikiran manusia dalam bentuk visual


Isu-isu Penggunaa n Bahasa Ibunda Di Sekolah

PPSMI

MBMMBI


Penggunaan Bahasa Ibunda Di Sekolah


Kepentingan

Bahasa ibunda meningkatkan komunikasi sesama kaum dan merapatkan hubungan kekeluargaan dan kejiranan

meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran

Memaksimakan komunikasi dalam bilik darjah dan membolehkan pelajar lebih banyak berfikir


Kesan Positif Penggunaan Bahasa Ibunda dalam Pengajaran ď‚— Guru lebih yakin dalam pengajaran dengan bahasa

ibunda ď‚— Pelajar juga lebih mudah memahami proses pembelajaran dan lebih berani menanyakan soalan ď‚— Menurut Ketua Pengarah UNESCO, Irina Bokova di Paris pada 12 Mei 2011, kanak-kanak akan lebih cemerlang jika didedahkan dengan pelajaran yang menggunakan bahasa ibunda khususnya di peringkat rendah


Kesan Negatif Penggunaan Bahasa Ibunda dalam Pengajaran ď‚— guru juga perlu menguasai Bahasa Ibunda dengan baik supaya dapat menyampaikan pengajaran

dengan berkesannya ď‚— daripada keluarga yang mana ibu dan bapa daripada etnik yang berbeza akan mengalami kekeliruan memilih Bahasa Ibunda. ď‚— guru menggunakan bahasa campur / rojak dalam pengajaran.


Langkah Penyelesaian ď‚— menubuhkan satu jenis sekolah sahaja di peringkat

rendah dan menengah yang terdiri daripada berbilang kaum bagi menyelaraskan bahasa pengantar dalam pengajaran sains dan matematik ď‚— mewujudkan perpaduan antara kaum

ď‚— pelajar bukan Melayu sukar memahami isi pengajaran. ď‚— Bangsa Cina dan Tamil juga akan rasa tergugat.


wujud perpaduan di kalangan pelajar yang pelbagai bangsa dan latar belakang

Memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran

Melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi


Isu Kedua: Dasar PPSMI ď‚— menetapkan bahasa Inggeris menggantikan

bahasa kebangsaan/ibunda sebagai bahasa perantara mata pelajaran Sains dan Matematik di semua peringkat pendidikan. ď‚— PPSMI dilaksanakan kepada masukan pelajar Tahun 1 dan Tingkatan 1 pada tahun persekolahan 2003.


Pembangunan sumber tenaga manusia untuk mencapai taraf negara maju

Bersaing dalam era globalisasi.

Bahasa Inggeris adalah bahasa hubungan antarabangsa


Strategi perlaksanaan PPSMI


Melahirkan ramai cerdik pandai dalam ketiga-tiga matapelajaran iaitu matematik,sains dan juga bahasa inggeris

Kebaikan PPSMI

Melahirkan pelajar yang berdaya saing yang tinggi


Prestasi akademik menurun Mengurangkan minat murid memperlajari subjek Sains dan Matematik Skor purata pencapaian pelajar Malaysia dalam (TIMSS) merosot dengan ketara Kajian menunjukkan PPSMI mendatangkan masalah pemahaman

Penggunaan Bahasa Inggeris dikatakan mencabar budaya bangsa Melayu


Laporan TIMSS Skor Purata Pencapian Pelajar Malaysia (Matematik)


Pemansuhan PPSMI PPSMI tidak tercapai -menyusah dan

melemahkan lagi pembelajaran Matematik dan Sains pelajar.

MBMMBI bagi menggantikan PPSMI PPSMI dimansuhkan mulai 2012

- sekolah kebangsaan, bahasa Melayu akan menggantikan bahasa Inggeris untuk mengajar SN & MT. -Sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil akan menggunakan bahasa ibunda masing-masing


Memartabatkan Bahasa Malaysia

Memperkukuh Bahasa Inggeris

Definisi Definisi •Meletakkan BM pada tempat yang sepatutnya •Sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan.

Memantapkan penguasaan BI sebagai: •bahasa yang wajid dipelajari, •bahasa komunikasi dan •bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.


Sebab memperkenalkan dasar MBMMBI PPSMI gagal mencapai matlamat Penurunan keputusan Sains dan Matematik Guru masih tidak dapat menguasai Bahasa Inggeris


Rasional memperkenalkan dasar MBMMBI Menghakis kepentingan BM sebagai bahasa ilmu. BM telah mantap bagi semua mata pelajaran sejak 1970-an. Negara lain memartabatkan bahasa kebangsaan sendiri. Melebarkan jurang pencapaian Sains dan Matematik antara murid sekolah bandar dan luar bandar. Bahasa perpaduan.


Pelaksanaan dan penambahbaikan soft-landing (3 tahun) Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

2012

BM/BI

BI

BI

2013

BM/BI

BM/BI

BI

2014

BM/BI

BM/BI

BM/BI

2015

BM

BM/BI

BM/BI

2016

BM

BM

BM/BI


Pelaksanaan dan penambahbaikan soft-landing (3 tahun) Tingkatan 4

Tingkatan 5

2012

BM/BI

BI

2013

BM/BI

BM/BI

2014

BM/BI

BM/BI

2015

BM

BM/BI


Cara-cara guru dilatih  ELITE-ToT  C-PELT  RELTNote  OPS-ENGLISH Latihan untuk Bahasa Malaysia

1. Kursus Pendek Kelolaan Institusi (KPKI). 2. Kursus Kolaboratif dengan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Latihan untuk Bahasa Inggeris

1. Kursus Pemantapan Profisiensi Guru Bukan Opsyen Bahasa Inggeris 2. Kursus Peningkatan Pedagogi Guru Opsyen Bahasa Inggeris 3. Latihan Guru


Peranan guru dalam menjayakan dasar MBMMBI Melaksanakan dan melestarikan dasar dan strategi MBMMBI di sekolah. Meningkatkan penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris secara teori dan amali. Meningkatkan penguasaan kemahiran P&P di bilik darjah


Manfaat Melahirkan warga Malaysia yang fasih dan yakin untuk menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris standard dalam perbualan, urusan rasmi, penerokaan ilmu dan dalam alam kerjaya mengikut kesesuaian dan keperluan.

Membina modal insan yang mampu mengakses pelbagai bidang ilmu melalui pelbagai media seperti teknologi komunikasi maklumat (ICT) serta mempunyai minda yang kritis, kreatif dan inovatif. Membentuk 1 Malaysia yang mempunyai jati diri yang kuat, progesif, dinamik, dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa ke arah mencapai negara maju.


Ppt ppsmi  
Ppt ppsmi  
Advertisement