Pon prehrana 5 11 2013 dober tek reduc

Page 2

Kazalo

!ran

O podjetju............................................. 4, 5 Nač#ovanje dnevnih toplih obrokov za zaposlene .......

6

Meniji za toplie obroke prehran$...................

7

Enolončnic$..........................................

9

Nač#ovanje je&lnikov ................................

8

Sestavine in veliko!i po(j ............................. 10 Meniji za hladne obroke ............................... 11

Načini p(prave je& .................................... 12 Meniji za varovalno &eto..............................

13

Prevoz in čas razdeljevanja hran$..................... 14 Topli obrok-termo ...................................... 15

Ve)ta(janski meniji .................................. 16,17 Sadni meniji .........................................

18,19

Solatni meniji ......................................... 20

Kosila............................................... 21,22

Dodatna ponudba....................................

14 razlogov za.......................................

23

24

Cene in vr!e obrokov.................................... 25 Op% naročila in način naročanja....................... 26