Page 1

)' *+,*/

P      Mi: 13.11. - Ma: 26.11.2013 $FFHQWHYLQWDJHıLXQSULQWGHOLFDWÁRUDOGHHIHFW2FROHFĵLHvQFXORULQHXWUH FRQWUDVWDQWHFHQXWUHEXLHVøOLSVHDVFøGLQQLFLREXFøWDULHPRGHUQø 'HVLJQXOGHRVHELWLQRYDĵLDODQLYHOWHKQRORJLFıLÀQLVDMHOHIDF GLQDFHDVWøFROHFĵLHRGHFODUDĵLHGHVWLOıLFDOLWDWH5XVVHOO+REEV

   

cu panou de control digital     !"#   !$ %&$ '( )  *  *   +,0  -   - ' . 

 / 1 2  73993727

1000

209

90

cu TVA

,

%  

  

   &"

& $  !"# 4 567 8    - ' . 

-  /  $ $    3     $ 

52170974

2300

159

90

cu TVA

,

 '   

  

(" &   - $ ' . 

-  "  29" $2 *  & $      $ /  73993719

129

900

90

cu TVA

,

        

   

 ! "

 #$ 

 #

1600

*      '  - ' . 

  / $ 3     74000985

164

90

cu TVA

,


FRIGIDER AFB155+

!?!7.?+?.677 43255777

36811073

749

,

,

/: ; 5, /:  ,5

/ ; '  /) =2. . > !,?7.677.677 75488924

44155042

929 2

,

     

,

@)   

FRIGIDER AD326+

/: ; !+7 /:  ,5 /5 ; '  /<$  /) =2. . > !?!7.?+?.677

90

90

cu TVA

310L

310 L

FRIGIDER AD276+

cu TVA

2.029

90

263L

999

440L

17114562

cu TVA

@)   

1.049

90

cu TVA

138L

/: ; 5?7 /:  +7 /) C  /    - Ventilator /  7D /)  /E 9F /) =2. . > !+!?.,77.6#

@)   

190 L

/: ; !!#

/:  7

/* 2 /* " " ; '  /) =2. . > !7!,.?7.677

<$  Panou de control cu led-uri      ) =2. . >

@)   

@)   

@)   

CONGELATOR AC256+

FRIGIDER DDEN507MWD+

FRIGIDER DBD326X+

/: ; 5,

/:  ,5

/<$  /) =2. . > !,?.?+?.677 41549528

90

cu TVA

,

1.149

90

cu TVA

,

Transportul produselor marcate cu semnul TRANSPORT GRATUIT    !!!" 


- Volum net congelator: 119 l - Volum net frigider: 228 l - Dimensiuni (h x l x a): 1895 x 595 x 640 mm

347L

18139857

 <%=

 

AK346B+ - Volum frigider net: 205 l - Volum congelator net: 87 l /5 ; '  - 2 cutii legume/fructe - Dimensiuni (h x l x a): 1810 x 595 x 600 mm

292L

82221516

,

 <%=

 

DBK386WDR+ - Volum frigider net: 240 l - Volum congelator net: 87 l /-   /1  /)  - Dimensiuni (h x l x a): 2010 x 595 x 600 mm 41462698

1.399

90

cu TVA

,

     

327L

@)   

- Volum frigider net: 222 l - Volum congelator net: 90 l /8 Y-- - Ventilator, display - Dimensiuni (h x l x a): 2010 x 595 x 600 mm

1.399

90

cu TVA

,

90

cu TVA

,

@)   

1.199

90

cu TVA

312L

 <%=

 

AK366NF+

46845053

@)   

1.269

@)   

@)   

 <%=

 

WBE3411A+W

337L

 <%=

 ' ) RN-331N - Perfect No Frost - Multi Air Flow - Volum net frigider: 221 l - Volum net congelator: 84 l - Dimensiuni (h x l x a): 187 x 595 x 650 mm 38307153

1.499

90

cu TVA

,

 <%=

 

RB29FERNDSA

290L

- Volum frigider net: 192 l - Volum congelator net: 98 l /3  (8) /-  /%&$ '$  (8) /   2 - Dimensiuni (h x l x a): 1780 x 595 x 668 mm 26409144

1.659

90

cu TVA

,

Transportul produselor marcate cu semnul ='> 

?    !!!" 

3


<Q= V '> 

? \*Z%Z

<Q= V '> 

? %YJJJ[

/  " " ] " "  /-  "  "; /) =2. . > #7.677.?7

/   /*   .  / '  /) =2. . > #?7.?+6.?!7 40835431

44155075

<Q= V '> 

? YZJJ[

Y+

/  " " ] ".! " "  "$""."; "8 Y^ 2 /Y  /    /) =2. . >#7.677.?7

YY

47119037

\JJ

719

849

90

cu TVA

,

<Q= V '> )'

]= > %

V

Y*^ /  !5 k / 57 8.7D /8"  " "  /) =2. . > #7..?7

,

<Q= V '> )'

)' V=+\HH

9

23633415

/ "E 57D " 8?7D "_`b " 3 ,7D "8. jC " %^ 2"%7/6? /- 4 (8)"%

 ! /* 5?/,7D /-  ] / . 44983849

1.059 4

929

90

cu TVA

90

cu TVA

,

     

1.199

90

cu TVA

,

90

cu TVA

,

?'  ? @% +H/J - Sistem de uscare prin condensare =  > /  /? = " " ' ".> /5   /  /  ] /) =2. . >#?7.677.?+6 45094984

1.449

90

cu TVA

,

Transportul produselor marcate cu semnul ='> 

?    !!!" 


<Q= V '> 

? V_V <\J^Y

<Q= V '> 

? _ `V+YZJJ

<Q= V '> 

? _<% /YZ*Z<

/-  !? /) =2. . > #?7.?+?.7

/%&$ '(8)q   / 3 677"% / "v 57z"E.77 /-  "  " $; /) =2. . >#7.677.?7

/  " "" C"- 2 " " ] "  "$"" " $; /   /_`^ 2=8.> /*4() / /) =2. . >#7.677.?77

44374429

50315845

16647836

Y+ FuncĹŁia Air Bubble ActiveazÄ&#x192; detergentul Č&#x2122;i creČ&#x2122;te puterea de curÄ&#x192;ĹŁare. Bulele de aer pÄ&#x192;trund ĂŽn ďŹ brele hainelor Č&#x2122;i apoi se disperseazÄ&#x192; generând un impuls de energie care permite spÄ&#x192;larea hainelor chiar Č&#x2122;i ĂŽn apÄ&#x192; rece. Bulele de aer minimalizeazÄ&#x192; deteriorarea hainelor prin reducerea fricĹŁiunii inutile produsÄ&#x192; nu numai ĂŽntre haine dar Č&#x2122;i ĂŽntre haine Č&#x2122;i tambur. FuncĹŁia Nano Silver ANTI BACTERIAL DiminueazÄ&#x192; creČ&#x2122;terea Č&#x2122;i proliferarea diverselor tipuri de bacterii, acarieni Č&#x2122;i ciuperci. Cuva maČ&#x2122;inii de spÄ&#x192;lat este tratatÄ&#x192; cu particule de argint cunoscute pentru efectul lor antibacterian.

849

90

cu TVA

,

1.199

,

<Q= V '> ?

_ +^Y*

<Q= V '> ?

_++*H=`'

- Programator electronic /  " " " ] "  57 / ) /) =2. . >+77.77.677

/v $  ; /*2   <( /   /) =2. . > #?7.677.7

61583928

Y\

1.299

90

cu TVA

90

cu TVA

,

<Q= V '> 

? V_V VY*/HV

ZJ

/-  57 "  /) =2. . >#7.?+?.?5? 44374437

17563768

Z*

1.129

90

cu TVA

,

     

1.399

90

cu TVA

,

1.499

90

cu TVA

,

Transportul produselor marcate cu semnul ='> 

?    !!!" 

5


ASPIRATOR RC 360R/L

1800 ASPIRATOR XV-4040-RD

 57^ *  Sac textil :  3  

ASPIRATOR VCC7845V3R/BOL

/   - Filtru HEPA /*  /: 

50018886, 52872330

/%  /%  "     /  

/-  567D /- 9  ; 

   ; $     /  7^ /*  - Filtru Ciclonic inclus

23877012

139

229

90

cu TVA

,

ASPIRATOR RC-172R

90

,

2300

20636445

2000

2300

399

90

cu TVA

,

369

90

cu TVA

,

1400 ASPIRATOR VERTICAL VC-902

/    ;5 " 6 " !", /  +7^ /E ; 5 ! /%  /-  /- 

46844965

299

99

cu TVA

,

54143581

90

-  5?7^ - *  - % 

 - *2 F C  - & j8% -   ;$ - E]  78337425

349

1500

cu TVA

,

1800 ASPIRATOR FC8472

,

ASPIRATOR AQUAWELT 919.5

-  5?7^ - - j8% 

- .  5

- ?&  - *  . - 3   -   $ 

48683361

90

cu TVA

2400 ASPIRATOR VC 2410 W

/    /&  6 /E]  /<  ; 

6

2100

78125606

cu TVA

-  - *  - *2 4 b4  -   ;!"

- Filtru HEPA -  $ 

31133994

89

Ă&#x17D;ndepÄ&#x192;rtaĹŁi pÄ&#x192;rul de animale de pe covor ĂŽn mod eďŹ cient Č&#x2122;i uČ&#x2122;or cu ajutorul periei turbo

ASPIRATOR BSGL32383

/ 5#7^ /  /*   / . 5"?

199

NOU

2400

2400 HEPATECH AQUA ASPIRATOR CU FILTRARE >= > /- j /- ~9  /v  / " " saltele /% 44155026

90 ,

399

90

cu TVA

,

     

599

90

cu TVA

,


Z*JJ V 

Vm= ZqJJ

Z*JJ

/*  / / " / " /  /v #7

/*  /*  /- /" C /€ " / /v 557

69

99

cu TVA

,

ZZJJ V  HHY /*  - Filtru anticalcar /-   /- C /v5?7

23859218

31148166

49

 V  k,+J+J,% `V

15326481

54

99

cu TVA

,

99

cu TVA

,

 V 

H/ZY

 V 

**YJ

 V 

Y*qJ`JZ

/*  /€ ] 5?k /-  /   /% 

/*  /€  7k /€ !77k /% 

/v 5?7

/*   /v ,7

/) 7k /-  k C / / / / 

Z*JJ

43873660

Z*JJ

38535407

Y*JJ

21954615

182

199

90

cu TVA

,

  )^H/J /€ !67k /%  7/7k / /  /* / / /C8 C /v 577

36313096

70

99

cu TVA

,

/* <(*v%(3)3-<3Y‚ /%  7/57k /€ +7k /% 

/v ?7

/-  /  

/)  /  /€ !7k /- 

/v 5!7

/- /  /- / 

ZYJJ

48876361

249

90

cu TVA

,

152

Z*JJ

49575384

359

90

cu TVA

,

 V 

< ) )qqYJ /-  / /  "  

/v   /8 C-." / /%  '  $  ;   /* <  );; /€ !?7k /% 

,

 V  =,_qZJ)k

 

'?> '' )H^ZJ

Z*JJ

99

cu TVA

90

cu TVA

,

's V  'm >''=

)^ZZ^

Z*JJ

/   !

/* <  / " /€ +7k /% "' /3   

ZHZJ

25023896

23230113

354

90

cu TVA

,

469

90

cu TVA

,

     

7


v v^Y

v v+Z

v v,*^J'

- Putere: 140 W /5 /   +,3/h

- .!!7^ /3 .7^ / "5  /   ?!3/h

/ /&  "  /.!77^ /   773/h

>$ , ZYqwqJ ) 53208856

>$ , YqqwqJ  ) 21804828

>$ , Y+qwqJ ) 44987907

*^ ARAGAZ <++YZV ARAGAZ <`V< ^+YZV / "  /   /) =2. . > #?7.?77.677

/  /%  /3  /) =2. . > #?7.677.677 42765396

759

90

,

v v ,JYJ,+J

/3 .7^ /  ?73/h /?& 

/* 

/%  / $

 /%  /) =2. . > #?7.?77.?77 31226749

42097774

cu TVA

ARAGAZ ,Z=

849

90

cu TVA

,

699

90

cu TVA

,

v +JYkZ

v '>ZYq+k

/ "5 /   ,73/h

/577^" /5 /   ?73/h

>$ , Z*qwqJ ) 42200659

>$ , *^qwqJ ) 43097450

>$ , Z^qw qJ )

57807687

qJ &

ARAGAZ J J,+J= - ) . /<$  /%  52238144

829 8

ARAGAZ ' +ZYYJVk

/%  /* /) =2. . > #?7.677.677 46190765

90

cu TVA

,

     

999

ARAGAZ y< ZY'zk{ - ?      -  "c . -  !!+

- ) =2. . >#?7.+77.677 20688909

90

cu TVA

,

2.599

90

cu TVA

,

Transportul produselor marcate cu semnul TRANSPORT GRATUIT    !!!" 


v ]= > %

y+*H

v ]= > %

% +*J/k

/ "&   / ;  . /   5#75/h

/!7^ /   5,?5/h /3 .7^ /5 /&  

>$ , *qqwqJ ) 42093906

v V)

+^+^ % /77^ /Y .  $  /  ?+55/h

>$ , Z*qwqJ ) 78484755

>$ , Y}HqqwqJ )

18125419

> yH^Y

> 

) <

 +YJ

/  ; /%  /) =(. .2> ?#7.?77.7

/   /- 4  /3  

>$ , ^qqwqJ ) 23677024

> =V?s

v+**JJ

>$ , \qqwqJ )

/ /+ /) C "  /) =2. . > ??.?#7.?!7

18047209

>$ , Y}YqqwqJ ) 23603095

+^ L

?>  y>ZYZk /+; /   k /*" " "

"   "` 2 /*  /*  /) =2. . > ?+?.?+?.?6 23655509

?>  

% +HHJ V%

/: 6? /v /-   / %Â&#x2021; /) C( ) 17583147

?> <? ?=s =

<Z^qJYk == )v| /!5; /#  / . <4 $  /) C*-* /*2 

/) =2. . > ?+?.?+.?6, 21025465

1.149

90

cu TVA

,

1.169

90

cu TVA

,

1.499

90

cu TVA

,

v > Q<=?

y>+ZZ<v /5  /&  /3 .5?^ /;  ?775/h /) =2. . > 677.?77 >$ , *HqwqJ ) 77967289

TIMER

?>  

% +*ZqJJHJ

> %v +HYYYJH^ /    "! F` /(67 /%   /4 / ; >$ , ^qqwqJ ) 77967180

     

/6 /: Â&#x2026;  /  $    / /Â&#x2020; / /  . ] 66

/<$ ; 

ILUMINARE CUPTOR

77966273

719

90

cu TVA

,

Transportul produselor marcate cu semnul ='> 

?    !!!" 

9


<k V <~= M605W

425

MIXER CU BOL SN 4207

/? /- * - Motor AC

/, /  . / .

18261164

26101345

100 <k V <~=

MFQ3010

300

 % < ?=s

CP106 RED/BLACK

250

/ /4 !777

/ .

/ /- * k /  ;]  / &  

45364346

24678492

94

49

99

cu TVA

,

SET MIXER VERTICAL R555 /: ?77

/: . 677

/:  /$ .

99

99

cu TVA

,

SET MIXER VERTICAL HR 1613

600

49

99

cu TVA

,

650

/ /-  /)  /*  $";$ /4  !",

27022714

99

cu TVA

,

MIXER PLANETAR MMC800W MASTERCHEF

700

/   "?

/: ' 

6 /% ;]  / . /Y  

41549403

24354607

129

199

90

cu TVA

,

450 ROBOT DE %?  MCM 2150 / Â&#x2026;;  /  - Blender /) ; " 36042182

299

,

,

<Q= V 

SC-4248 / . - 3 site /- /%$ /%] 

/- "]$ /% ; " $ & /4 " $ !"?

/ . / /- 

/(   . 

/    .  - Picioare anti-alunecare

800

199

90

cu TVA

,

25141482

90

cu TVA

,

<Q= V 

MG 510

- 3 site /- /%] 

500

27022656

/  /- /5=kk > /%]  /%   25923558

169 10

90

cu TVA

,

109

160

45263209

<Q= V  < *

1600

,

FELIATOR METALIC R506E

129

90

90

cu TVA

 % V %? 

KITCHENKING 7070

21784475

cu TVA

799

90

cu TVA

90

cu TVA

,

     

599

90

cu TVA

,

1600


% 

MT-7270

1500

/  !"#

/3   /   26199273

2200

%  = k

<=?<,/J

2400

870

%  vV *+*+ /  !"? /8 

 

/  !",

/-   /4 5677 /%/ /v 

IBRIC ELECTRIC

43613611

/  ?7

/4 k;; /4  $ 

43801091

39

69

99

cu TVA

,

52173713

114

99

cu TVA

,

,

SAECO ESPRESSOR ? <

/  677 /  /3   

,

800 ESPRESSOR EC6 /v 77

/: /  /   /8  /% $

- Boiler inox /v]$ 

 /    ; !#7 /  

44609857

99

cu TVA

15

950

650HD7450

69

90

cu TVA

61666236

48876346

114

1.289

90

cu TVA

,

APARAT DE VIDAT VS110W

110

/)  /( 577 / $    

SALAD MAKER OXS-099

219

90

cu TVA

,

150

/%  ;  ; ""  $ 

78467628

90

cu TVA

,

'  

CITRICE ?' \^J /#?^ /4  . / / /-   

18147652

27979681

199

99

90

cu TVA

,

54

99

cu TVA

,

99

cu TVA

,

700

400 % =V <HJJ

PRO V SMOOTHIE MAKER

/  !"?

/( $   . /  

/* ;$. 

] 

45006970

22365431, 73993693

'  ?

MES20C0 /v !"?

/E . / /  / &.   /%E E  /*  XXL 27654888

152

90

cu TVA

,

149

90

cu TVA

,

     

329

90

cu TVA

,

11


<Q= V >>

PÃ&#x201A;INE MT-7713

NOU

/  !` /!  /5  /) C( ) /-  

 67 /  

> VCU ABURI OFS-9688

NOU

/*67 /5   !7

/4 &!"!

/%&$ ' 

1400

?>  =)s

OCH-622 /*  65 - 2500 C /- "

"  " '

12 L

26447185

15285851

15229040

149

99

90

cu TVA

,

CUPTOR ELECTRIC TO-08B /*"  /v  .  /*  27017235

109

99

cu TVA

,

CUPTOR ELECTRIC CT45P

/*  !77/?70 C / =,77^"!777^> /*67 

750

37407756

90

cu TVA

,

?> < ?=V

< ZJV_

45 L

/)

/- ) C / & /E /(

/- 8 C `

20 L

700

27016567

79

99

cu TVA

,

?> < ?=V y ,q >% / v=  v9.C> / &$ ' "!7  /?  /  "   /-  

249

249

90

cu TVA

,

90

cu TVA

,

?> < ?=V y ,Y=*

900

20473286

- Grill /: 57

/!777^ /) C

30 L

25149253

26 L

289

90

cu TVA

,

329

90

cu TVA

,

# $! $ " "!% &"" % ' () $ " "! ""$!*+#,&-,. $"  */0 *1+  "!"" $ " $" 2  !"& % ""% % " "!!"*$!& " % $ ! 3 4 2 % "$ 5%5"%((* ' *+#,6-,7+%,389:%3%, ;1#::<=>9?@%/,1A=<BC?CB8==:%,18<<8@8@C=

12

     

     

 " TRANSPORT GRATUIT     ! !!!" 

46 47 electrocasnice down  
46 47 electrocasnice down  
Advertisement