Page 1

Revista 09 - 13

 F?=< F)  .7< F  20556924

  

 - per plic

0 12 89

cu TVA

,

30551485, 30551477, 30551469

  

99

cu TVA

,

  

F= F 

F 16795882

37147303

1

5

99

cu TVA

,

99

cu TVA

,

          

     

    !     !

 "#$%&'&()     !   )*"+,-".#   /  !    - !

   !    0    !

  

  !      

 

 

 

 

    !

  

  

"   !     %  1 2 0      33  " 4!    "#$%&)5'&)%%6%#&1 7891&-:.%99;<=8>?+%&.@<;AB>BA7<<9& .7;;7?7?B<

4!  C  

01.03 - 31.03.2014


 ' -1l - per buc. 43873967

   "#$%!&" - per buc. 79106803

11

99

cu TVA

,

  - Alimentare 12 V - Lungime cablu alimentare: 2,9 m - Accesorii incluse - per buc. 15943657

19

99

cu TVA

,

19

99

cu TVA

,

 

- Dimensiuni: 16â&#x20AC;?, 18â&#x20AC;?, 19â&#x20AC;?, 20â&#x20AC;?, 21â&#x20AC;?, 22â&#x20AC;? - per set 66759986, 66759978, 21513247, 66759960, 66759952, 66759853

4

99

cu TVA

,

' 

'  

72386873

42200014

- Dimensiuni: 51 x 36 cm - Universal - per buc.

2

      

9

99

cu TVA

,

- Dimensiuni: 65 x 40 cm - Universal - per buc.

19

99

cu TVA

,


   !

 *! - per buc. 76617612

- per buc.

76771005

4

79

cu TVA

,

12

99

cu TVA

,

 "( - per buc. 41765975

 - Diverse culori - per buc. 78647039

6

49

cu TVA

,

19

99

cu TVA

,

 ""!)*! - per buc. 36811818

   -6l - per buc. 46962361

8

99

cu TVA

,

34

99

cu TVA

,

3


MEMORIE USB 8 GB 21994611

BATERII â&#x20AC;&#x153;ECONOMYâ&#x20AC;? F%>B

55097869

0

50

cu TVA

,

16

99

cu TVA

,

CHROME  52863990

)  &!!* - Radio FM F4 .78\ - Acumulator Li-Ion 24171183

7

54

*

99

cu TVA

,

 *&"" F%.&`F%f\h348 - FM Stereo 42069807

99

cu TVA

,

 #)*! 

- Câmp vizualizare: 75 m - 1000 m F) / .= F:   ._9 17392564

4

149

90

cu TVA

,

29

99

cu TVA

,


SANDWICH MAKER MT-7716 - Interior antiaderent 23081342

TOASTER MT-7718

#!

F0  F - Termostat reglabil F4 !   - Indicator LED 24203598, 16142523

29

*

29

*

99

,

cu TVA

 &"!* F& .7  F:   

99

,

%#!

cu TVA

 PREPARAT PÃ&#x201A;INE

#!

F97 F` (#&` - Timer F$ . 450 g/680 g/900 g F&  F3 ! 

22058754

41548629

29

*

99

cu TVA

,

,

 *+!(

F* !  F: !  ( 26308023

29

*

139

90

cu TVA

!!!

&!(%

"#!!

F= / F&   .97 F4   !  F#  .= 73993701

99

cu TVA

,

*

79

99

cu TVA

,

5


  

 F`  !

  

F 

PANTALONI TWILL - 100% bumbac F3 .88F=< 42727339

86318243

39

99

cu TVA

,

 

F_={  ={ F`  

F3 .F|#

39

99

cu TVA

,

,

F`  

F3 .87FB7 45096732

./24"5++:;' 22801013, 22820369

 

F_={  ={ F`  

F3 .87FB< 18220467, 31483977

11

29

99

cu TVA

,

,

 

- 100% bumbac F` 

   

F3 .7F9B

85780674

6

99

cu TVA

 & z

100% bumbac

z` 

    

z3 .<F7B

85780658, 85780666

9

99

cu TVA

,

5

99

cu TVA

,


PANTALONI TRENING   

- 100% bumbac F`  

F3 .F|# F3 ! .3F||# 26335430, 26360230

- 100% bumbac - Diverse culori F3 .F|# F3 ! .3F||# ./24"+5++:;' 22695878, 22715049

PANTALONI TRENING COPII - 100% bumbac - Diverse culori F3 .BF97

20120648, 20138939

9

99

cu TVA

,

  - Diverse culori F3 .8>FB9 F3 ! .B7FB=

17

99

cu TVA

,

  

F3 .8?FB9 F3 ! .B7FB? 44420339, 44420347

41548165, 41548173

14

99

cu TVA

,

9

99

cu TVA

,

 

 

26385070, 26409961, 26434670, 26468918, 26494260

26519181, 26545749

F`  

F3 .8>FB9 F3 ! .B<FB=

9

99

cu TVA

,

- Diverse culori F3 .8>FB9 F3 ! .B<FB=

29

99

cu TVA

,

7


BRAUN

   

F`    

- Dimensiuni:

 

BRAUN

F`    

- Dimensiuni:

F9;<79< FA  F 

F=<?< F 

./2&*+5++:;' 41163783, 17449828

./2&+5++:;' 57254328, 57254435

F7<<77< F  F 

F?<?< F 

./2&%%5++:;' 17467796

./2&"%5++:;' 57254336, 57254443

F9=<79< F A  F 

FB<B< F 

41181322, 17486192

57254310, 57254427

3

29

99

cu TVA

,

99 ,

cu TVA

, 5 

, 

F9<<{ - Diverse imprimeuri F3 . F 

._7F9=7 F.F|# F! .3F||# F 

F`    

F  43951706

42094185, 42094110, 42094177

2999 ,

cu TVA

99

,

 

F9<<{ F3 .F|# ) F8  F  F9<<{ 44906410 F3 .3F||# F7  F  19814573, 19872316

122

99

cu TVA

,

cu TVA

5 519 16 99

99

,

,

cu TVA

F_={ ={  F3 . F 

.78F8; F.8=FB9 F! .8_FB> F=  F  16781619; 39500251; 39500277

 F9<<{ F3 .3F||# F8  F  44906428

8

6

99

cu TVA

,

3

49

cu TVA

,

1

99

cu TVA

,

cu TVA

09 13 pm nonfood martie down