Page 1

SCRIBUS 2. Välj en sidstorlek

1. Välj en layout

3. Välj antal sidor och mm för enhet

1.


Välj Vy i menyraden och klicka i Visa stödrutor. Då är det lättare att hamna rakt med text och bilder.

1. Dra upp en textruta. Storleken går att anpassa senare. 2. Välj pilen igen 3. Dubbelklicka i textrutan och börja skriv.

2.


Om du inte har kontrollpanelen Egenskaper uppe tar du fram den genom att gå till menyval Fönster och Egenskaper

Redigera all text i rutan: 1. Markera hela rutan så att du ser handtagen på textrutan. 2. Tryck på text i kontrollpanelen Egenskaper. 3. Välj nu font, storlek och stil.

Redigera delar av text i rutan: 1. Dubbelklicka i rutan och markera den text du vill redigera. 2. Välj text i Egenskaper och redigera som du vill.

3.


1. Dra upp en ruta för bild. 2. Klicka på pilen igen. 3. Högerklicka i bildrutan och hämta bild. Bilden är nu mycket förstorad och passar inte din bildruta. Detta ska åtgärdas. 1. Markera din bildruta 2. Välj Bild i kontrollpanelen Egenskaper 3. Klicka för Skala till ramstorlek. 4. Nu kan du dra in bildramen mot bilden och sedan göra den så stor du vill ha den

4.


Gör två

kolumner där texten flyter vidare in i den andra kolumnen. Detta kan

vara bra om det är mycket text. Det är ofta lättare att läsa i två kolumner än över hela sidan.

1. Gör två textrutor. 2. Skriv all din text i den första rutan. 3. Markera den första rutan. 4. Klicka på Länka textramar i verktygsfältet.

Sätt en bild på texten där texten flyter runt bilden. 1. Ta upp en textruta och skriv din text. 2. Ta upp en bildruta och hämta en bild. Glöm inte att anpassa till storlek. 3. Markera bilden och välj Form i kontrollpanelen Egenskaper.

4. Här finns olika varianter på Text flow around the frame. Välj och se vad som händer 5. Du kan även klicka på den lilla rutan Välj form på ram.

5.


Det är alltid bra att ha alla bilder och eventuella texter i en och samma mapp. Det är även i denna mapp du sparar ditt arbete. För att spara: Välj Fil och Spara som Välj var du ska spara och namn. Filen sparas som en scribusfil - .sla Du kan nu plocka upp den och fortsätta arbeta med den i Scribus För att spara som Pdf: Välj Fil och Exportera - spara som PDF Välj var du vill spara.

6.

Instruktioner till Scribus  

Enkla instruktioner för att komma igång med Scribus.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you