Page 1

ÖZCANLAR

Minibüs-Otobüs İşletmeciliği Sahil Gülü, Doğuş, Metro İSTANBUL-ANKARA-SAMSUN KASTAMONU-KARABÜKZONGULDAK

Atatürk Bul. No: 28 Çatalzeytin 0366 516 12 45 0366 516 23 24 0366 516 10 14

0366 516 1014-516 12 45

Atatürk Bul. 20/B Çatalzeytin

YEREL ÝLETÝÞÝM TURÝZM GAZETESÝ

31 AĞUSTOS 2009

“BORCUN İYİSİ VERMEK, DERDİN İYİSİ ÖLMEKTİR.” YÖREMİZ ATASÖZÜ

TAŞIMALI EĞİTİM SAĞLIKLI YÜRÜYOR MU?

SAYILARIN DİLİYLE EĞİTİMİMİZ? Çatalzeytin’in genel eğitim-öğretim durumunu mercek altına alırken 2009 yılı (2008-2009 yılı sonu) sayısal verilerini esas aldık. Elde ettiğimiz sayısal veriler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlüklerinden alınmıştır. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Bu veriler doğrultusunda oluşturduğumuz istatiksel kompozisyon ve kısa yorumlar aşağıdaki gibidir. 1. Toplam Öğrenci Sayısı (Anasınıfı hariç) İlçe ilköğretim öğrenci sayısı üç okul toplamı 672’dir. Yunus Emre İlköğretim Okulu Taşınan Öğrenci ve % Okul Top.Öğrenci K E diğer okulların toplamının iki katından fazla Sayısı öğrenciye sahipken taşımalı yüzdesi açısından en az sorunlu okul olarak durmaktadır. Yunus Emre 491 216 275 160 32,50 Karacakaya İlköğretim Okulu’nun Paşalı 113 54 59 96 84,95 tamamı taşımalı öğrencilerden oluşurken Paşalı’nın araç kullanarak okula gelen öğrenci Karacakaya 68 35 33 68 100 sayısı %83,1’dir. TOPLAM 672 305 367 324 48,21 Tüm okullara taşınan toplam öğrenci sayısı 324’tür. Taşıma 23 araçla yapılmakta (Yunus Emre:11, Paşalı:8, Karacakaya:4 ): bu taşıma için toplam (2008-2009 öğretim yılı) 228.936,96 TL ödenmektedir. 2. Taşınan Öğrencilerin Sınıflara ve Cinsiyetlere göre Dağılımı Taşımalı MERKEZ 1. Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4. Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf 7. Sınıf 8.Sınıf olarak okullara OKUL K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E T giden öğrencilerin kız-erkek ve Yunus Emre 9 6 15 10 7 17 7 13 20 5 10 15 11 8 19 12 16 28 8 11 19 15 12 27 sınıflara göre dağılımlarında bir Paşalı 5 4 9 5 9 14 5 8 13 7 3 10 5 8 13 2 7 9 9 10 19 3 6 9 benzerlik görülmekKaracakaya 5 7 12 3 3 6 4 4 8 5 4 9 1 2 3 8 2 10 5 7 12 3 5 8 le birlikte ilköğretim 1. kademe TOPLAM 19 17 36 18 19 37 16 25 41 17 17 34 17 18 35 22 25 47 22 28 50 21 23 44 ö ğ r e n c i l e r i n i n (1,2,3,4,5. sınıflar) toplam içindeki sayıları 183 ve toplam içindeki yüzdesi 56,48’dir. Bu sayı ve oran yaş grubu olarak oldukça ciddi bir risk göstermektedir. Sözü edilen yaş grubu 7-11 yaş grubudur ve eğitim bilimi açısından 3 yaş grubundan sonraki en büyük risk grubudur. Yeterli pedagojik özen gösterilmezse (oyun, beslenme,uyku, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri gibi) bu yaş grubu yitirilmiş bir grup olmakla yüz yüze kalabilecektir. 3. Ölçme Değerlendirme Ne yazık ki Türkiye’de eğitimin başarı ölçümü çok yönlü incelemeye izin vermeyen dar zamanlı ve “baştan savma” içerikli sınavlara sıkıştırılmış durumda. Bu çalışmada da içimize sinmeyecek bile olsa bu sınavların sonuçlarını ele almak zorunda kalıyoruz. Oysa her bireyin/öğrencinin başarılı olduğu/olabileceği başka ve bağımsız alanlar vardır. Yapılan sınavlar ve sonuçları bu çocukların yalnızca ezbere dayalı bilgilerini ölçebilmektedir. El becerileri; kulak, gırtlak, düşlemleme, yaratıcılık, biyolojik dayanıklık, sabır, iradeyi kullanma ve benzeri türden sayılabilecek bir çok özelliği ölçmekten uzaktır. Bu nedenle başarıyı ya da başarısızlığı tanımlarken özellikle (18 yaş altı) çocukların kendilerini yaşam boyu bu tanımda görmemeleri gerektiğini belirtmek istiyoruz. Hiçbir şey her şey değildir. Bunu unutmamaları gerektiğini vurgulamak doğru bir eğitimci/anne-baba ödevidir. a-) Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sonuçlarına göre Alınan Puanların En Alt ve En Üst Düzeyleri Çizelgeden şu 6. Sınıflar 7. Sınıflar 8.Sınıflar sonuçları çıkarabiliyoruz; En alt ve en üst En alt puan En yüksek puan En alt puan En yüksek puan En alt puan En yüksek puan • Okulu puan aralıklarına Yunus Emre 184,369 444,386 170,097 401,603 100,00 476,205 bakıldığında makasın en Paşalı 224,966 377,197 211,171 376,329 168,684 346,261 fazla açıldığı okul Yunus Emre. Bu, öğrenci Karacakaya 273,168 358,155 235,715 351,226 273,973 370,353 sayısının fazlalığına bağlanabileceği gibi farklı nedenlere de dayandırılabilir. Üzerinde çalışılması gereken bir soru gibi duruyor. • Makasın en dar olduğu okul Karacakaya İlköğretim Okulu. Öğrencilerin sınava ilişkin donanımları birbirlerine daha yakın. • Tavan Puanı 500 olan bu sınavda 400’ün üzerine çıkabilen çok az sayıdaki (7) öğrencinin tamamı Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencisidir ve yanlızca biri taşımalıdır. • Herhangi bir okula yerleşme durumu, puanlarla dengeli değildir. Yüksek puan alan öğrencilerden hiçbir yere yerleşemeyenlerin durumu yaptıkları tercih sıralaması ile açıklanabilir durumdadır. • SBS sonuçları genel anlamıyla “başarılı” sayılmaktan uzaktır. b-) Parasız Yatılık ve Bursluluk Sınavları 6. Sınıf Top. Öğr

7.Sınıf

Sınava KazaGiren nan

Top. Öğr

8. Sınıf

Sınava Kaza- Top. Sınava Kaza- Top. Giren nan Öğr Giren nan Öğr

Yunus Emre

71

22

1

75

21

1

68

20

2

214

Paşalı

11

6

0

24

22

0

11

9

3

46

Karacakaya

10

10

0

13

13

0

6

6

0

29

TOPLAM

92

38

1

112

1

85

35

5

289

56

öğrenci içerisinde kazananların toplam sayısı ise 7 (%5,4) gibi oldukça düşük bir

TAŞI(T)MALI İLKÖĞRETİM Harun ÜNLÜ

h_unlu@hotmail.com

GİRİŞ İçeriği yüklü bir söylemimiz vardır; “Herkes gider Mersin’e, biz gideriz tersine.” diye. Türkiye, birçok konuda bu söyleme uygun bir yolculuk yapmakta ama işin en acı yanı eğitimde tersine gidişin olabildiğince hız yapmasıdır. Dünya, bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak büyük evrilmeler yaşarken uygar ülkeler, bireylerini bu yeni sürece uyumlu duruma getirmek için en büyük yatırımlarını insana ve dolayısıyla eğitime ayırmaktadırlar. Gelişmeyi, çağdaşlarından geride kalmamayı hedef olarak seçmiş hiçbir aklı başında devlet yoktur ki eğitimini günlük, haftalık, aylık ya da yıllık dar hesapların içerisine tıkıştırıp, değerlendirsin. Geri dönüş süreci en uzun yatırım olan eğitim, hemen yarının değil, onlarca yıl sonrasının, belki de yüzlerce yıl sonrasının meyvelerine yapılmış bir yatırımdır. Avrupa bunun ayırdına 16. yüzyılda vardı ve bugün iri iri meyvelerini topluyor. Rönesans, Aydınlanma Dönemi, Reform ile eğitimin kiliselerin elinden alınması insana yatırımdaki dönüm noktalarıdır. Devamı Sayfa 4’te

6, 7 ve 8. sınıflarda TOPLAM parasız yatılık ve bursluSınava Kaza- luk sınavlarına giren Giren nan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı %44,6. 63 4 Yani öğrencilerin yarıdan 37 3 fazlası bu sınavlara katılmamış ya da aileleri 29 0 tarafından katılmaları 129 7 uygun görülmemiş. Sınavlara katılan 129 oran. Devamı Sayfa 4’te

ÇATALZEYTİN’DE TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI

Saim ÇELEBİ Yunus Emre İlköğretim Okulu Müdürü Çatalzeytin ilçesinde taşımalı ilköğretim uygulaması gayri resmi olarak 1992-1993 eğitim öğretim yılında Paşalı İlköğretim Okulu’nda başlamıştır. Paşalı İlköğretim Okulu’nda 55 gibi az bir öğrenci sayısının olması, özellikle 2.kademede öğrenci sayısının çok az olması, çevre köylerdeki birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretmen yetersizliği ve bu okulların 5.sınıfını bitiren öğrencilerin 2.kademeye devam etmekteki sıkıntıları, kız çocuklarının okula gönderilmemesi v.b nedenlerle bu uygulamanın yapılması planlanmıştır. Okul yönetimi tarafından Paşalı köyünden İsviçre’de yaşayan hayırsever vatandaşlarla görüşülmüş, okula en yakın köy olan Çepni köyü ve çevresinden minibüslerle taşıma yapılarak, maliyetinin kendilerince karşılanması istenmiştir. İsviçredeki bir grup vatandaş teklife olumlu bakmışlar, aralarında oluşturdukları birliktelik ile Çepni köyünden taşıma yapılmaya 1992-1993 öğretim yılında başlanmıştır. Bir öğretim yılı boyunca Paşalı İlköğretim Okulu’nun 2.kademesine bir minibüs öğrenci taşınarak eğitim öğretim görmüşlerdir. Ayrıca bu öğrencilerin öğle yemekleri de İsviçre’deki gurbetçiler tarafından karşılanmıştır. Taşımalı ilköğretim uygulamasının MEB tarafından başlanması ve Kastamonu ilinin de pilot uygulama kapsamına alınması üzerine Paşalı İlköğretim Okulu öğretmenler kurulu kararı alınarak Paşalı İlköğretim Okulu’nun taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamına alınması için teklif yapıldı. Devamı Sayfa 3’te

25-26 AĞUSTOS’TA SULAR KESİLDİ

25-26 Ağustos’ta Belediye su şebekesinde çıkan arıza nedeniyle sular kesildi. Ani elektrik kesintileri yüzünden su motorları yandı. Belediye’ye 10 bin lira dolayında ek masraf çıkardı. 16-17 Temmuz’da meydana gelen sel, Belediye’nin geçen yıl şebekeye kattığı Akçay yatağındaki Epçeler köyü sınırları içindeki su hattını bozdu. Su motorları yanınca

ÇELEBİLER MAHALLESİNDE ORMAN KESİMİ

Çelebiler Mahallesi Sülükköyü/Taşyarınal mevkiinde 28 Ağustos’ta orman kesimi başladı. Merkez Orman Bölge Şefliği sorumluluk alanındaki kesim mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Doğa tahribatına yol açan kesimle ilgili rehabilitasyon açıklaması çevre sakinleri tatmin etmedi.

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ÖĞÜT’TEN SEL ÖNERGESİ

Aradahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT, ilçemizin geçirdiği sel felaketi ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına 22 Temmuz 2009’da soru önergesi vererek İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın yazılı olarak caveplandırmasını istedi. Öğüt’ün TBMM’ye verdiği önerge şöyle: “Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde 16-17 Temmuz’da yağan aşırı yağışlar nedeniyle son yılların en büyük sel felaketi yaşandı. İlçeye bağılı 41 köyün grup ve mahalle yollarının tamamen bozulduğu yerel gazetede duyuruldu. Taşımalı eğitime engel olmaması için okullar açılmadan bu yollar yapılacak mı? Mağdur olan vatandaşların zararları karşılanabilecek mi?”

27. YIL /

1.00 TL . KDV Ýçinde

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 87. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADIK

“Bu eser Türk Milletinin hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun Başkumandanı olduğum için sevincim ve mutluluğum sonsuzdur.” Kemal Atatürk. Garnizon Komutanı Mehmet AKBUZ günün anlam ve önemini belirten konuşmasında “Şanlı tarihimizin en önemli sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak için toplanmış b u l u n u y o r u z . Düşmanlarımızın bilmediği bir gerçek vardır. Türk Milleti hiçbir zaman, hiçbir 30 Ağustos’ta yaptığı etkileyici dönemde tutsak yaşamamıştır. konuşma ile dikkat çeken AKBUZ. Atatürk’ün eseri Türkiye Hakkari/Şemdinli’den İlçe Jandarma Cumhuriyeti akıtılan kanlarla Komutanlığına atanan J. Kd. Ütğm kurulmuştur.” dedi. Mehmet AKBUZ, 17 Ağustos’ta göreve Yunus Emre İlköğretim başladı. Okulu öğrencileri Ceren 30 Ağustos Zafer TÜREYEN ve Asya Tuğçe Bayramının 87. Yıldönümü ŞAHİN 30 Ağustosla ilgili kutladık. Saat 09:00’da Atatürk şiirler okudular. Anıtına çelenkler konuldu, Vali Yard. Kaymakam İstiklal Marşı söylendi. V. Sıdkı ZEHİN ve Belediye Bayram sunuculuğunu Başkanı M. İhsah UĞUZ’un Uzm. J. 3. Kad. Çvş. Osman katılımıyla kutlamalar İlçe KÖSE yaptı. Jandarma Komutanlığında

KAYMAKAM AKSOY VEDA ETTİ

Ç a t a l z e y t i n Kaymakamlığına vekalet eden Abana Kaymakamı Abdulmuttalip AKSOY 14 Ağustos 2009 saat 11:30’da Hükümet Konağı önünde memurlarla vedalaştı. Malatya - Battalgazi’ye tayin olan AKSOY onuruna aynı günün akşamı Abana’da kokteyl verildi. Kokteyle hizmet verdiği 3

“PAŞA PINARI” KİTABI ÇIKTI

Sevdiklerinize En Güzel Armağan

Ciye Çatalzeytin Belgeseli Çatalzeytin Posterleri Kartpostalları Günay ÖZTÜRK ÇEBİ’nin Yeni Kitabımız

ilçenin (Abana,Bozkurt, Çatalzeytin) memurları esnafları katıldı. AKSOY’un yerine Çatalzeytin Kaymakamlığına Vali Yard. Sıdkı ZEHİN vekalet etti. 31 Ağustos’tan itibaren Kaymakamlığa Bozkurt Kaymakamı Üzeyir Aziz ÖZEREN vekalet etmeye başladı.

ÇALIŞKAN MÜDÜR SAİM ÇELEBİ’Yİ KASTAMONU’YA UĞURLADIK

FAZIL BAYRAKTAR’IN

Araçlı hemşehrimiz şair-yazar Fazıl BAYRAKTAR’ın beyit ve dörtlüklerden oluşan şiir kitabı “Paşa Pınarı” Kültür Ajans yayınlarında çıktı. 192 sayfadan oluşan kitaba şair Tahsin ŞENTÜRK isim babalığı yaptı. Gazetemizde her sayıda çıkan dörtlükleri büyük ilgiyle okunan BAYRAKTAR’ın öykü, şiir, araştırma-inceleme türünde yayınlanmış 11 eseri var.

/ SAYI :308

Çatalzeytin Merkez Yunus Emre İlköğretim Okulunun çalışkan müdürü Saim ÇELEBİ, Kastamonu Merkez İlköğretim Okuluna tayin oldu. 1991 yılında Paşalı İlköğretim Okuluna öğretmen olarak atandı. Paşalı’da 2 yıl öğretmenlik, 5 yıl yöneticilik Devamı Sayfa 2’de yaptı.

HİKMET KARATEPE’DEN EĞİTİME DESTEK Saim ÇELEBİ

İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz Hikmet KARATEPE(1932) kendi adına ve vefat eden eşi Hediye KARATEPE (1934) anısına Yunus Emre İlköğretim Okuluna 12 bin lira katkı verdi. Okul sahnesi Hikmet KARATEPE adına, sınıf donanımı Hediye KARATEPE adına yapıldı. Eğitim gönüllüsü KARATEPE’yi kutluyoruz.

Yunus Emre Sahnesi

KASTAMONU SAHİLİNE SAHİP ÇIKALIM http://eksenim.mynet.com/blog/eturkay/kastamonu-sahiline-sahipçıkalım/2500345856 http://kastamonusahilinesahipkalm.blogspot.com/ adreslerine girilerek yorum bırakılabilir.

Yergi’yi iyi dinle, kulak tıka övgüye; Her şeye eyvallah de, kulak asma sövgüye! Savaşın iyisi yok, barışın kötüsü yok; Kavgaya kilitli tut, kalbini aç sevgiye! Fazıl BAYRAKTAR

“Çatalzeytin Yemekleri”

Kitaplar Püsürge Kırtasiye’de Satışa Sunuldu

Tansu Gencay ÖZTÜRK Yöresel Ev Yemekleri Kahvaltý • Çorba • Mantý • Etli Ekmek • Sulu yemek • Köfte Tel: 0366. 516 22 66 Atatürk Bulvarı No.56/Çatalzeytin


31 AĞUSTOS 2009

ÇATALZEYTÝN MEKTUBU

Sayı: 308

TRT ÇATALZEYTİN’DE ÇEKİM YAPTI

TRT “Hayat Akarken” ekibi yapımcı Erdal ŞEN, kameramanlar Mehmet ALAN, Esabil BEKTAŞ ve sürücü Burhan KILIÇ ile birlikte 02 Ağustos 2009’da Çatalzeytin’e geldi. TRT ekibi, Ginolu Kalesinin, Ginolu Koylarının ve Çatalzeytin’in denizden çekimlerini yaptı. Yeni çıkan “Çatalzeytin Yemekleri” kitabıyla ilgili yazarı Günay ÇEBİ’den bilgi aldı. ÇEBİ, kulumcak yemeğini pişirerek ekibe ikram etti. TRT ekibi Çatalzeytin ile ilgili konularda Belediye Başkanı Musa İhsan UĞUZ, eğitimci-yazar Ergun USTA, şair Tahsin ŞENTÜRK ve Emin Türkay ÖZTÜRK’le TRT Ekibi Çelebiler’de görüşmeler yaptı.

ÇALIŞKAN MÜDÜR SAİM ÇELEBİ

Baştarafı Sayfa 1’de

1998 yılında Yunus Emre İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atandı. Çeşitli kurslar düzenleyerek öğrencilerin Anadolu ve Fen Liselerine girişlerinde başarılarını yükseltti. Tiyatro, müzik geceleri ve geziler yapılmasında öğretmenleri teşvik ederek öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliğini artırdı. Öncülüğünü yaptığı Yunus Emre’nin ilk yayın organı Poyra Dergisi 7 sayı çıktı. Sporda okulunun adını duyurdu. Hentbol takımı İl ve grup birincilikleri aldı. Dergi ve gazetelere eğitimle ilgili makaleler yazdı. Derneklerle işbirliği yaparak düzenlediği gecelerle okuluna maddi kaynak sağladı. Özveriyle çalışan başarılı yönetici Saim ÇELEBİ, 1 aylıkla

ödül, 6 takdir, 10 teşekkür belgesi aldı. ÇELEBİ, Kastamonu’da açık olan İlköğretim okullarından birine Müdür olarak tayin talebinde bulundu. Müfettiş İdari Soruşturma Raporunda görev değişikliği istenmesine, eş grubu özür grubundan tayin hakkı olmasına rağmen 4 kez İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdiği halde tayini çıkmadı. Öğretmen olarak il içi sıraya girdi. Kastamonu Merkez İlköğretim Okuluna sınıf öğretmeni olarak tayini çıktı. 27 Ağustos’ta ilişiğini kesti. Yerine öğretmen İsmet ÖZCAN vekalet edecek. Özveriyle Çatalzeytin’de eğitime 18 yıl emek veren başarılı ve deneyimli yönetici Saim ÇELEBİ onuruna Çapa’da 03 Ekim 2009’da

Kore gazimiz Nurettin YILMAZER (1929) Güney Kore’ye gidiyor. Kore Meclis Başkanının davetiyle 13 Eylül 2009’da Seul’a gidecek olan YILMAZER, ülkemizden çağrılan 10 gazi arasında yer aldı. Kore’de savaştığı yerleri görecek olan YILMAZER’in gezisi 1

hafta sürecek. Gezi masraflarını Kore h ü k ü m e t i karşılayacak. YILMAZER Karabük Demir Çelik Fabrikasında 28 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Çatalzeytinli YILMAZER , 1950’de Kore’ye giderek 11 ay BM adına savaşa katılmıştı.

NURETTİN YILMAZER GÜNEY KORE’YE

Sayfa 2

mektup’tan özetler * Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi 24 Ağustos’ta Akçay kıyısındaki eski sağlık ocağı binasına taşındı. * Paşalı köyünde 27 Ağustos’ta Muhammet AKSU(1991) ağaç kesimi yaparken baltayı sol ayağına vurarak kendini yaraladı. 13 Ağustos’ta Yakup ÖZBEY’i * cep telefonundan arayan kişi “Ben Komiserim, telefonunuz dinlemeye alındı.” diyerek mesaj yoluyla 1500 kontürünü dolandırdı. * Kaşlıca köyünde 17 Ağustos saat 04:00 sıralarında Engin GÜNEY’in (1979), otomobili benzin dökülerek yakıldı. Olayı GÜNEY’in dedesi Abdullah GÜNEY köpek havlamasına uyanarak fark etti. Engin GÜNEY, teyzesinin oğlu Bilal TOPRAKÇEKEN(1970)’den şikayetçi oldu. * Afet İşleri Genel Müdürlüğünden Belediye sınırları içindeki alt ve üst yapılarda kanalizasyon, içme suyu, yol hasarlarında sel zararlarının giderilmesi için 25 bin TL gönderildi. * Kastamonu’ya tayin olan metoroloji memuru Fikri SİNANOĞLU, 14 Ağustos’ta ilişiğini kesti. * Müftülük 17 Ağustos’ta onarımı yapılan eski ORKÖY binasına taşındı. * Elazığ’a tayin olan Malmüdürü Serbülent GÜLBUDAK 17 Ağustos’ta ilişiğini kesti. GÜLBUDAK onuruna Maliye çalışanları 13 Ağustos’ta Pırpıt’ta yemek verdiler. * Zafer Remzi KARABULUT Başkent Elektrik A.Ş. Çatalzeytin İşletme Sorumlusu oldu. KARABULUT günlük abone kayıt, abone tahliye, isim değişkliği ve tahsilat işleminin yapıldığını açıkladı. * Jandarma önünde 20 Ağustos’ta Veli D’nin kullandığı otomobil ile Selma K’nın kullandığı otomobil çarpıştı. Olay iki otomobilde hafif hasara yol açtı. * Yunus Emre İlköğretim Okulu Resim İş ve Görsel Sanatlar

Cıvıltı Emin Türkay ÖZTÜRK

öğretmeni Mustafa ÇELEN, Çatalzeytin Lisesine 27 Ağustos’ta geçiş yaptı. * Kuğu köyünde 21 Ağustos’ta çakıldan ayağı kayarak düşen Raşit YILDIRIM’ın (76) sol el bileği kırıldı. Tedavisi Kastamonu Devlet Hastanesinde yapıldı. * Tedavi gördüğü İstanbul’da vefat eden Belediye Su İşlerinden emekli İbrahim KORKMAZ, 11 Ağustos’ta Karamandağı’nda toprağa verildi. * Tosya Emniyet Müdürlüğüne atanan Polis Memuru Soner KARACAN 18 Temmuz’da ilişiğini kesti, Konya’dan ilçemize atanan Polis Memuru Mustafa BULAT 18 Temmiz’da göreve başladı. * Belediye zabıta memurları ve temizlik işçileri (11 personel) 18-19 Ağustos tarihleri arasında Koru Yaylasında hafta sonu tatili yaptılar. * Çatalzeytin Lisesi okul birincisi Sevim ÇELİK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.), Ercan TÜREYEN İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Utku USTA Tekirdağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Pınar ÖZCAN Süleyman DEMİREL Üniversitesi İktisat, Erdi TOPCUOĞLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme, Hazal AKYOL Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği, Tuğçe ÖZCAN Denizli Üniversitesi Felsefe, Meltem DOĞAN 9 Eylül Üniversitesi Bio Mühendisliği, Kübra ÖZCAN Sakarya Üniversite Matematik (İ.Ö), Sıla ÖZGEN 19 Mayıs Üniversitesi Matematik, Özlem ÖZTÜRK Karadeniz Teknik Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO, Ela KAYA ve Aysun ÜNAL Kastamonu Üniversitesi MYO İşletme Yönetimini, Tuba YILMAZ Giresun Üniversitesi MYO Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandılar.

e-mail: eturkay@mynet.com

EĞİTİM SORUNUMUZ

Gazetemizin bu sayısında eğitim sorunumuzu gündeme taşıdık. İki değerli eğitimcimiz çalışmamıza büyük katkı verdiler. Verilerin değerlendirilmesini ve yorumlamasını, şair-yazar Harun ÜNLÜ yaptı. Eğitimci Saim ÇELEBİ de araştırma yazısıyla bu önemli çalışmaya destek oldu. Bu ilçede eğitime eğreti bakılıyor. Eğitime öncelik verilmiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinop’ta 1 yıldır geçici görevde. Kadrosu bizde olduğundan yerine atama yapılmıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Yunus Emre İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı vekalet ediyor. Yunus Emre’nin Müdürü Kastamonu’ya tayin oldu yerine öğretmenlerden biri vekalet ediyor. 500 öğrenci mevcutlu Yunus Emre’de kadrolar dolu gözüktüğünden yeni öğretmen ataması yapılamayacak. Sınıflara vekil öğretmenler aranacak. Yunus Emre’nin bina sorunu bir türlü çözüme kavuşmuyor. Eski ilkokul binasının Yunus Emre’ye verilmesine “evet” deniliyor ama sözler gerçekleşmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim okullarında 1. kademe sınıfları birleştirilemez diyor. Ardından öğrenci azlığı dolayısıyla “sınıfları birleştirin” diye genelge yolluyor. Bu nedenle Karacakaya İlköğretim Okulunda 2 sınıf öğretmeni var. Şimdi Paşalı İlköğretim Okulunda da norm kadro yüzünden sınıf öğretmeni sayısı 5’ten 3’e düşüyor. Bakanlık bu çelişkisini ivedilikle düzeltmeli. Öğrenci mevcuduna bakılmaksızın ilköğretim okulları 1. kademelerinde her sınıfın ayrı öğretmeni olmalı. İlçemizde eğitim sorunumuz çizelgelerle iyi bir araştırmayla gözler önüne serildi. Başarısızlığın nedenleri sorgulandı. Çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Onlar geleceğimiz. En büyük yatırımımız eğitime olmalı. Eğitime öncelik vermezsek hiçbir konuda başarılı olamayız, gelişme gösteremeyiz. Çatalzeytin’de eğitim tablosu dumanlı gözüküyor. Sis perdesini kaldırmak için neler yapmalıyız ? * Çocuklarımıza ana-baba ilgisi, sevgisi artmalı * Çocuklarımıza çevre daha duyarlı olmalı * Çocuklarımız iyi beslenmeli * Çocuklarımızın sağlık sorunlarına ilgisiz kalınmamalı * Köy yollarında özellikle kış mevsiminde öncelik çocuklarımızın olmalı. Okul yolları kapalı kalmamalı. Okullar 24 Eylül’de açılıyor. Selden sonra bozulan köy grup yollarında yeterli çalışma yapılamadı. Köylerimizin uzak mahallelerinden gelen çocuklar, yağmurlu ve karlı günlerde okula nasıl ulaşacaklar ? Eğitime önem vermezsek çiçek gibi emek verip sevgi göstermezsek olmaz. Çocukların gülmesi, sevgi çiçeklerinin açmasıdır.

YİTİK Nüfus Cüzdanımı ve Yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Feride KÖKSAL Kirazlı Köyü/ ÇATALZEYTİN

YİTİK Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Asiye ZOR Konaklı Köyü/ ÇATALZEYTİN

ÖZCANLAR Hİ PERMARKET "Kaliteyi Uygun Fiyata Alacağınız Adres"

GIDA, TEMİZLİK, GÜNLÜK ET-TAVUK ÜRÜNLERİ SEBZE-MEYVE, ZÜCCACİYE ARADIĞINIZ NE VARSA... İNŞAAT MALZEMELERİ -Çimento, Kireç, Demir Tuğla, Kiremit, Mozaik Karo, Kum-Çakıl

NAİL ÖZCAN

Minibüs, Otobüs İşletmeciliği

KÖMÜR

ZİRAİ ÜRÜNLER -Un, Yem, Arpa Buğday, Kepek, Bongalite Küspe, Gübre

/Sahil Gülü, Doğuş, Metro

İSTANBUL-ANKARA-SAMSUN-KASTAMONU-KARABÜK-ZONGULDAK Merkez : Atatürk Bulvarý No: 28 Çatalzeytin / KASTAMONU Tel: 0 366 516 12 45 Þube: Cumhuriyet Meydaný No: 1 Çatalzeytin / KASTAMONU Tel: 0 366 516 23 24

Tel: 0 366 516 10 14

Atatürk Bul. No: 20/B Çatalzeytin ÇALIŞMA SAATLERİ

06.00

02.00

Genel Yay›n Yönetmeni: Emin Türkay ÖZTÜRK Yaz› Ýþleri Müdürü: Gökay ÖZTÜRK Sanat Yönetmeni: Tahsin ÞENTÜRK Merkez Muhabiri: Doğan ÖZBAY TEMSÝLCÝLER Kastamonu: Yusuf ÖZ Tel: 214 05 20 Zonguldak: Veysel ATAY Tel: 0 372 268 23 28 Ankara: Yakup ATAY Tel: 495 29 66 Antalya: Þenol ATAY Tel: 0 242 241 08 29 Ýstanbul: Muhammet AYDIN Tel: (0212) 594 78 00 - 0537 324 28 29 - Hüseyin KARADENÝZ Tel: 0 212 675 08 58 - 0 533 477 53 88 Eskişehir: Kadir YALMAN Tel. 0506 892 72 92 Karabük: Muzaffer DEMİR Tel: 0 536 526 14 24 Ýsviçre: Mehmet ÞAHÝNGÖZ Tel: 0041217314800 Almanya: Selahattin DEMÝRCAN Tel: 0049208401798 Hollanda: Yüksel ÞENTÜRK Tel: 0031118464978

AYLIK YEREL GAZETE Her ayýn sonuncu günü çýkar Kurucusu: Mustafa ÖZTÜRK Sahibi: Nadide ÖZTÜRK

Atatürk Bulvar› 54 37940 Çatalzeytin P.K. 8 37940 Çatalzeytin Tel: (0366) 516 12 22 Fax: (0366) 516 17 00 e-mail: eturkay@mynet.com DÝZGÝ-BASKI: Yeni Ýnebolu Ofset Tel: (0366) 811 20 20 ÝNEBOLU Posta Çeki H.No: 588730 Banka Hesap Numaralar›: Zerbank Çatalzeytin Þb. 12808793-5001 Ýþ Bankas› Türkeli/Sinop Þb. 7410-103743 Yurtiçi Abone: 30,00 TL, Yurtd›þ› Abone: 60,00 TL


31 AĞUSTOS 2009

ÇATALZEYTÝN MEKTUBU

Sayı: 308

Burdan Buyrun

Ç ATA L Z E Y T İ N ’ D E TA Ş I M A L I İ L K Ö Ğ R E T İ M U Y G U L A M A S I

Baştarafı Sayfa 1’de

İLGİSİZLİK

Eşimi başından arılar soktuğu için İlçe Hastanesi acil servisine gittik. Nöbetçi hemşire doktorla telefonla görüşüp iğne yaptı. Dışarıya temiz havaya çıkarken vezneden para istediler. Kaçmadığımızı söyledik. Sonra eşimle birlikte bahçeden döndük. Servise gelen doktor diğer hastalara baktı, bizim yüzümüze bakmadan odadan çıktı. Bunun gibi neler yaşanıyor acaba ? Remzi TOPÇU

KÖY YOLLARINA PARA YOK MU ?

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediye sınırları içindeki sel zararlarının karşılanması için Çatalzeytin Belediyesine 25 bin TL göndermiş. Köylerin, köy yollarının hasarı hala tespit edilmedi. Zararlar nasıl ne zaman karşılanacak ? Seçilmiş ya da atanmış bir yetkili çıkıp bir laf etsin. İMZA, Sel Mağduru

Mutlu Günler SÜNNET

* Seher – Hakan ÖZ çiftinin oğulları YUSUF ve YASİN 8 Ağustos’ta Kastamonu’da * Gülcan – Ramazan KARACAN çiftinin oğulları EMİR 9 Ağustos’ta Çatalzeytin’de * Aysel – Selim DEMİRCİ çiftinin oğulları OLCAY 15 Ağustos’ta Çatalzeytin’de

SÜNNET OLDULAR

EVLENME * Elif (YİRMİBEŞ) ile Emre ÖZGEM 08 Ağustos’ta Kastamonu’da * Filiz (ÖZDEMİR) ile Erhan YILDIZ 08 Ağustos’ta Çatalzeytin’de * Zeynep (ŞENTÜRK) ile İsa ÖZTÜRK 09 Ağustos’ta Çatalzeytin’de * Kübra (YÜNCÜOĞLU) ile Ramazan HIZIROĞLU 13 Ağustos’ta Kastamonu’da * Esra (PULATKAN) ile İbrahim KARADENİZ 16 Ağustos’ta Çatalzeytin’de

EVLENDİLER

Şükrüye ÇAY (Hasan) 1946, ÇEPNİ Halit ERDOĞAN (Mehmet)1933, CELALLAR Şerife ÇAY (Mustafa) 1932, ÇEPNİ Mürsel EROĞLU (Mehmet) 1945, KARACAKAYA Fevzi KARA (Kamil) 1930, DOĞAN Fatma ÜN (İsmail) 1926, PAŞALI Hasan ÖZLÜ (Hüseyin) 1983, İSMAİL Ayşe ACAR (Mehmet) 1925, ÇELEBİLER Fatma ÇAY (Salim) 1936, ÇEPNİ Cemal ÖZTÜRK (Mehmet) 1929, KUĞU Halil ÜNLÜ (Mustafa) 1937, CELALLAR İbrahim KORKMAZ (Mehmet) 1948, MERKEZ Tevfik YAŞAR (Halit) 1946, HAMİDİYE

ÇAĞLAR KÖYÜ ŞENLİĞİ 07-08 AĞUSTOS’TA YAPILDI

Çağlar Şenliği

İlki 2007’de yapılan Çağlar Köyü Tanışma ve Dayanışma Şenliği bu yıl 7-8 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Şenliğin ilk gününde “Çağlar’ın dünü, bugünü ve yarını” konulu panel düzenlendi. Şenol ATAY’ın yönetiminde köy sorunlarının tartışıldığı panelde, dernekleşme, kereste fabrikası, köy ortak mezarlığı, kamuya ait binaların geleceği ve köy yollarının durumu ele alındı. 8 Ağustos’ta Atatürk’e saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı söylendi. Şenlik alanına yürüyüşle geçildi. Komite adına Bilal ŞAHİN şenliğin açış konuşmasını yaptı. Şenliğe Belediye Başkanı Musa İhsan UĞUZ,İl Genel Meclis Üyeleri Birol BOZKURT ve Hüseyin İNCE, İstanbul Çatalzeytinliler Dayanışma Derneği Başkanı Ergün USTA, Çatalzeytin Mektubu Gazetesi adına E.Türkay ÖZTÜRK ve daire amirleri katıldı. Ekonomik krize karşın şenliğe katılım ve ilgi dikkat çekiciydi. Şenliğe katılan konuklara

Sayfa 3

yöresel pirinçli börek ve sarı burma ikram edildi. Davul-zurna eşliğinde geçen yıl Şenlik Ağası seçilen, şenliğe maddi katkılarda bulunan Zonguldaktaki işadamımız Yusuf YILMAZ, ağalık kostümü ile konuklara hitap etti. Müzisyen Utku ER’in sahne aldığı şenliklerde gençler gönüllerince eğlendiler. Animasyon gösterilerinde ise geçen yıl olduğu gibi Fırat sahne alarak şovunu sergiledi. Akşam Eryılmaz konseri ile şenlik sona erdi. Enver ARSLAN ,Bilal ŞAHİN,Orhan YILDIZ ve Oktay YILDIZ’dan oluşan Şenlik Komitesi bir öneri ile değiştirildi. Yeni komite Bilal ŞAHİN ,Sezai YILMAZ, Şenol ATAY, Ergün ERSÖZ,Nejat YAVUZ,Ersin ARSLAN, Cemil ŞAHİN,Serkan ŞAHİN’den oluştu. Sponsorlar Yusuf YILMAZ,Hidayet ATAY,Bekir ŞAHİN, Nahit ŞAHİN,Ünal KARATAŞ ,Ersin ARSLAN ve Salim YILDIZ, köyün en yaşlı simalarının ellerinden teşekkür plaketlerini aldılar.

İlimizde pilot olarak başlayan uygulama ile birlikte 1993-1994 Öğretim yılında resmi olarak Paşalı İlköğretim Okulu’na, ulaşımı uygun olan köylerden taşıma yapılmaya başlandı. Böylece Çatalzeytin ilçesi de Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınmış oldu. Bu uygulama sonraki yıllarda merkez Yunus Emre İlköğretim Okulu’nun da taşıma merkezi yapılması ile genişledi. Daha sonraki yıllarda Kirazlı İlköğretim Okulu ve Karacakaya İlköğretim Okulu’nun açılmasıyla bu okulların çevrelerindeki köy okulları kapatılarak bu iki okulda taşıma merkezi olmuştur. Köylerdeki birleştirilmiş sınıflı okulların kapatılması, köylü üzerindeki aydın öğretmen etkisinin azalmasına neden olmakla birlikte taşıma kapsamında merkez olarak belirlenen okulların bulunduğu köylere ekonomik olarak kazanç da getirmiştir. Taşımalı ilköğretim uygulamasının başlaması ile minibüs sahipleri araçlarını yenilemişler, yeni bir iş alanı ortaya çıkmıştır. Merkez köylerde kırtasiye satan dükkanlar açılmış, köye ekonomik canlılık getirmiştir. Bunun yanında köyden okulun yok olması elbette okulun çevreyi eğitme, sosyal ve kültürel gelişmeye önder olma gibi görevlerini yerine getirmede olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA ve KAPATILAN OKUL BİNALARI Çatalzeytin’de taşımalı ilköğretim uygulamasının başlaması ile kapatılan birleştirilmiş sınıflı ilkokulların donatım malzemeleri, merkez okullara alınmıştır. Kapatılan Sırakonak Ortaokulu Paşalı İlköğretim Okulu’na devredilmiştir. Okul binaları ise korunmak üzere muhtarlara teslim edilmiştir. Geçici kullanılan binalar eski sahiplerine verilmiş, köy tüzel kişiliğine ve özel idareye ait okul binaları muhtarlara teslim edilmiştir. Az sayıda da olsa bazı muhtarlıklar bu binaların bakımını yaparak köyün hizmetinde kullanmaktadırlar. Bazı binalar hasarlı durumda bulunmaktadır. Bazı okulların lojmanları yardıma muhtaç vatandaşların kullanımına verilmiştir. Genellikle okul binaları yıkık dökük halde beklemektedir. Kamuoyuna taşımalı eğitimin faydaları yeterince anlatılmamış, taşınan köy okullarının birçoğu atıl vaziyette kalmıştır. Çatalzeytin’de son üç yılın taşımalı ilköğretim uygulaması incelendiğinde; * 2006-2007 Eğitim öğretim yılında 24 hattan, 46 yerleşim biriminden 4 merkez okula 350 öğrenci taşınmıştır. * 2007-2008 Eğitim öğretim yılında ; 23 hattan 43 yerleşim biriminden 4 merkez okula 321 öğrenci taşınmıştır. * 2008-2009 Eğitim öğretim yılında ise ; 23 hattan 43 yerleşim biriminden 3 merkez okula 316 öğrencinin taşınması planlanmıştır. Bu öğretim yılında 8 derslikli Kirazlı İlköğretim Okulu öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılarak merkez Yunus Emre İlköğretim Okulu’na taşınacaktır. Yunus Emre İlköğretim Okulu’nun taşımalı öğrenci sayısı 160’çıkmış olup, taşıma hattı sayısı da 9’dan 11’e yükselmiştir. Merkez okullara taşınan öğrenci sayılarına bakıldığında sürekli bir düşme görülmektedir. Bunun sebebi ilçe köylerinden şehir merkezine ya da büyük şehirlere yaşanan hızlı göçtür. Günümüzde köylerde az sayıda yaşlı nüfus yaşamaktadır. SORUNLARI Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında olan okullar ile öğrencilerin ve velilerin karşılaştığı sorunlar önceliğine göre şöyle sıralanabilir. 1. Öğrencilerin can güvenliği açısından; a. Taşıma araçlarının kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle öğrencilerin ayakta kalması b. Taşıma araçlarına öğrenciler dışındaki kişilerin alınması, c. Yolların bozuk olması. 2. Öğrencilerin beslenme ihtiyaçları açısından; a) Taşınan öğrencilere öğle yemeği olarak son üç yıldır kuru gıda verilmektedir. Bakanlığın öğle yemeği için bir öğrenci için vermiş olduğu ücret oldukça düşüktür. b. Okulda öğrencilerin yemek yiyebileceği uygun bir yerin olmaması. c. Kuru gıda dağıtımında öğrenciler ekmekleri tuvaletlere atmakta, bazı kuru gıdalar öğrenciler tarafından yenmemektedir. d. Okulda aşırı derecede çöp ortaya çıkmaktadır e. Sulu yemek ihalesi için ilçede şartları taşıyan esnaf olmadığından ihaleye katılan yoktur.(Gıda Üretim İzin Belgesi nedeniyle) f. Taşıma merkezlerine sağlık ekiplerince sağlık hizmeti düzenli olarak verilememektedir. 3. Öğrencilerin yeni çevreye uyumu açısından; a) Taşımalı ilköğretimle gelen öğrencilerin merkez okula ve yeni arkadaşlarına uyum sağlamasında az da olsa sorunlar yaşanabilmektedir. b) Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde olmasına rağmen araçlara rehber öğretmen verilememektedir. 4. Velilerin / köy halkının beklentileri açısından; a) Öğrencisi taşınan köylerde milli bayramların eski heyecanı ile kutlanamaması, b) Okulun, köyün kalkınmasına ve köy halkının eğitilmesine katkı sağlayamaması. c) Köy okullarının taşımalı eğitim kapsamına alınmasıyla okullar kapatılıp öğretmenlerin merkeze çekilmesiyle köylerde Türkiye Cumhuriyetini , aklı ,bilimi, eğitimi temsil eden kimse kalmamıştır. 5. Merkez okulun yeterliliği açısından; a) Öğretmen bakımından yetersizlik, zaman zaman öğretmen açıklarının oluşması, yardımcı personel eksikliği b) Derslik, donanım v.b. bakımından yetersiz olması. Derslik konusunda yapılan başvurular yetkililer tarafından dikkate alınmamaktadır. Öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilebileceği Resim, Müzik,Teknoloji ve Tasarım Atölyesi oluşturulamamaktadır. Branş dersliği uygulamasına geçilememektedir. 6. Taşımalı ilköğretim için yapılan harcamalar açısından;

23 TAŞIMALI ÖĞRENCİ HATTI İHALE EDİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürülüğünce 23 taşımalı öğrenci hattı için 14-23-27 Temmuz günlerinde ihale yapıldı. 23 hat, 43 yerleşim biriminden bu yıl taşımalı sistemle 3 ilköğretim okuluna (Yunus Emre,

Paşalı, Karacakaya) 294 öğrenci gelecek. Taşıma işini yapan 23 minibüscüye toplam 228.936 TL ödenecek. Köy yolarının bozukluğu taşımalı sistemi olumsuz etkiliyor.

İlköğretim ve lise öğrencileri 24 Eylül’de derse başlayacaklar. 2009-2010 eğitim yılı 18 Haziran 2010’da sona ere-

cek.

OKULLAR 24 EYLÜL’DE AÇILIYOR

Geçen yıl ilköğretim okullarında 672, lisede 127 öğrencimiz vardı. Bu yıl taşımalı

Satılık Daire

Merkez Mahallesi Karakol Sokakta Satılık Daire Reşat AKÇAY

Tel: 0 212 471 25 68 Cep:0 532 445 82 19

SATILIK DÜKKAN VE DAİRELER

S.S. Kışlakent Konut Yapı Kooperatifinden denize nazır satılık dükkan ve daireler. 0 533 249 01 26- 0 535 501 01 35

a) Taşımalı ilköğretim uygulamaları için devletin yaptığı harcamaların yetersiz olması b) Taşıma yapan araç sahipleri öğle yemeği veren yüklenicilere paralarının zamanında ödenmemesi 7. Merkez okula ulaşım ve taşıma araçları açısından; a) Taşıma yapılan köy yollarının bakım ve onarımının düzenli olarak yapılmaması b) Kışın kısa süreli de olsa kar nedeniyle yolların kapanması dolayısıyla taşıma yapılamaması c) Yöre halkının servis araçlarına binmeleri , çocukların ayakta gidip , gelmelerine neden olmaktadır. Servis araçlarına yolcu alınması önemli bir sorundur. d) Öğrencileri taşıyan araçların kapasiteleri ve kışın ısınmaları yeterli değildir. 8. Öğrenci başarısı ve veli ilgisi açısından; a) Taşımalı ilköğretim kapsamındaki öğrenci velilerinin okula karşı ilgisizlikleri aşırı derecede görülmektedir. b) Taşıma kapsamında taşınan öğrencilerin içinde, büyük şehirlerde yaşayan ailelerin geçim sıkıntısı nedeniyle anneanne, dede, babaanne gibi büyüklerinin yanına gönderilen çocuklar da vardır. Zaman zaman parçalanmış aile çocukları da görülmektedir. c) Taşıma kapsamındaki öğrencilerin büyük bir bölümünün başarı düzeyleri düşüktür. Ortaöğrenime devam etme şansları başta kız çocukları olmak üzere düşüktür. Araştırma, yapma, internet kullanımı v.b açısından olanakları yetersizdir. Genelde köylerde görevli imam çocuklarının başarı düzeyleri yüksektir. Birkaç köy çocuğunun da çok başarılı olduğu görülmektedir. d) Taşımalı eğitimde öğrencilerin toplumsal-sosyal etkinliklere katılmaya yeterince istek göstermedikleri gözlenmiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER Dağınık bir yerleşime sahip olan ülkemizde, taşımalı ilköğretim uygulamasının gerekliliği ve faydalı olduğu ortadır. Yoğun göç nedeniyle boşalan köylerdeki okulların kapatılması nedeniyle bu köylerde kalan çocukların öğrenimlerini sürdürmesi açısından taşımalı ilköğretim uygulaması mutlaka gereklidir. Taşımalı eğitimin devlete maliyeti açısından da bir rant kapısı olma özelliğine de bürünmüştür. Taşımalı eğitim uygulamasıyla ülkemiz 1989-1990 öğretim yılında tanışmış olsa da bu konudaki yaygınlaşma, taşınan köy okulu sayısı ve öğrenci sayısının artması sekiz yıllık zorunlu eğitim uygulamasının başlamasıyla daha da gelişmiştir. Sayı artmasıyla beraber yaşanan sorunlar ve yapılan uygulamayla ilgili eleştiri ve de övgülerde artmıştır. * Esasen yoğun öğrenci potansiyelinin olduğu yerleşim birimlerinde yatılı ilköğretim okulları yaygınlaştırılarak, taşımalı eğitim uygulaması azaltılabilir. * Öncelikle taşıma merkezi okulların eğitim ve öğretim araçları ve okul , sınıf donanımları açısından yeterli hale getirilmesine öncelik verilmelidir. * Bu okullardaki öğretmenlerin branş öğretmeni olmasına ve görevlendirme olmamasına dikkat edilmelidir. Yeterli sayıda yardımcı hizmetler personeli bulundurulmasına önem verilmelidir. * Taşıma yapan araçlarda öğrencilere yardımcı olacak bir görevli bulundurulmalıdır. Bu araçlara halkın binmesi engellenmeli ve gerekli kontroller yapılarak fazla öğrenci taşınmasının önüne geçilmelidir. Bu konuda Jandarma ve Trafik Ekipleri duyarlı davranmalıdır. * Taşımayla merkezi okula gelen öğrencilere yardımcı olacak bir rehber öğretmen görevlendirilmelidir. * Taşımayla gelen öğrenciler mutlaka ayrı, ayrı sınıflara paylaştırılmalı , diğer öğrencilerle kaynaşmaları sağlanmalıdır. Hepsi aynı sınıfa toplanmamalıdır. * Taşımalı eğitim ihalelerinde devletin zarara uğramaması için en azından il genelinde yapılmalıdır. Taşıma maliyetlerinin piyasa ederlerinin üzerine çıkması engellenmelidir. * Okulları taşıma kapsamına alınan köylerdeki okul binalarının atıl durumda kalmaması ve yıkılıp zarar görmemesi için bu binalar köylülere kiralanmalı veya muhtarlık olarak kullanılmalıdır. Ayrıca bu binalar köylerde halk eğitim merkezi olarak yerel öğreticilerin vereceği kurs merkezleri de yapılabilir. * İnsanların daha iyi şartlarda yaşayabilmesi ve devletin onlara daha iyi hizmet götürebilmesi için ülkemizdeki köy, mezra, yayla, kom gibi yerleşim merkezlerinin merkez köy yerleşimlerine çekilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gereklidir. Böylelikle eğitimde taşımalı olmaktan kurtarabiliriz * Taşımalı olarak okullara gelen öğrencilerin öğle yemeği ihtiyaçlarının daha kaliteli ve hijyenik olarak karşılanması için gerekli denetimler yapılmalı, önlemler alınmalıdır. Öğle yemeği için çok düşük bütçe ayrılmamalıdır. * Taşımalı eğitimde hizmet verenlerin(yüklenicilerin) hak edişleri zamanında ödenmelidir. Bir önceki öğretim yılının parasını bir sonraki öğretim yılında aldıkları görülmektedir. * Taşıma kapsamında öğrencisi olan köydeki vatandaşın bilinçlendirilmesi için mülki amirlerin önderliğinde milli eğitim yöneticileri, öğretmenler, sağlık görevlileri, orman işletme görevlilerinin işbirliğinde eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Öğretmenler çoğu zaman taşınan köylere gitmek için devlet taşıtı bulamamaktadırlar. * Taşımalı eğitim yapan araç şoförleri eğitimden geçirilmelidir. * Ülkemizde eğitimin en büyük sorunu ülkeyi yönetenlerce çocuklarımızın eğitimine yeterli kaynak ayrılmamasıdır. Öncelikle kız ve erkek öğrencilerin barınacağı devlete ait yurtlar yapılarak, çocuk ve gençlerimizin Cumhuriyetin niteliklerine ve Atatürk ilkelerine uygun hedefleri olan öğrenci yurtlarından yararlanmaları sağlanmalıdır. Keza günümüzde devlet yurtlarının yetersizliği çocuklarımızın öğrenimi açısından en önemli sorundur. Kısacası insanımızın eğitimine yeterli oranda kaynak ayrılır, anayasada yazılı olan ilköğretimin parasız olduğu hükmü tam anlamıyla uygulamaya geçirilirse taşımalı eğitime de gerek kalmayabilir. AĞUSTOS 2008

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZ

Karacakaya İlköğretim Okulundan Sinan DEMİR İnebolu Anadolu İmam Lisesini, Berkan ALTUNDAL Türkeli Anadolu Lisesini kazandılar. Paşalı İlköğretim Okulundan Murat YILMAZ ve Samet ÖZDEMİR Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini, Yasemin Nur ÖZCAN ve Seda YOLAÇAN Kastamonu Kız Teknik ve Meslek Lisesini, Anıl SAVCI İnebolu Anadolu İmam Hatip Lisesini, Soner YILMAZ İnebolu Deniz Meslek Lisesini kazandılar. Yunus Emre İlköğretim Okulundan Şükran YILMAZ, Şulenur AYNAGÖZ, Özge ÜNLÜ, Burak AKIN, Abdullah ARI Bursluluk Sınavını / Esra DEMİR ve Zehra TOPÇU İnebolu Anadolu İmam Hatip Lisesini, Ercan ACAR ve Alper AKIN Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini, Rıdvan ÖZBEY İstanbul Küçükköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini, Esra ERSÖZ Kuzeykent Anadolu Lisesini, Süleyman ÜNSAL , Numan KAYA ve Ömer ÖZDEMİREL İnebolu Denizcilik

Lisesini, Bilgenur DEMİRKIRAN Kastamonu Abdurrahman Paşa Anadolu Lisesini, Yasemin ÖZMEN, Kübra AKÇAY ve Esra KARACAN İnebolu Otelcilik ve Turizm Lisesini, Özcan DEMİR ve Sümeyye ÇETİNKAYA İnebolu Anadolu Lisesini, İbrahim KARADENİZ Taşköprü Endüstri Meslek Lisesini, Esra KILIÇ Boyabat Anadolu Lisesini, Ozan KIRIŞ Karabük K.M.Yazıcı Anadolu Lisesini, Sevde Nur TOPÇUOĞLU Tosya Anadolu Öğretmen Lisesini, Aykut ERSÖZ Ayancık Atatürk Anadolu Lisesini, Ayşe TOPÇUOĞLU Kastamonu Fen Lisesini kazandılar. Ayşe TOPÇUOĞLU 2008 -2009 öğretim yılında Yunus Emre İlköğretim Okulunu, Okul Birincisi olarak bitirdi. Geçen yıl SBS’de 497 puanla il birincisi ve Türkiye ikincisi oldu. Bu yıl SBS’de 488 puan alarak Kastamonu Fen Lisesine üçüncü sıradan yerleşti.

YİTİK Sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Zerrin KARAUĞUZ


31 AĞUSTOS 2009

ÇATALZEYTÝN MEKTUBU

Sayı: 308

Sayfa 4

SAYILARIN DİLİYLE EĞİTİMİMİZ

c-) 8. Sınıflarda Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sınavı Sonuçları OKULLAR Toplam 8. Sınıf

Yunus Emre 68

Paşalı 11

Karacakaya 6

TOPLAM 85

Tercih Yapanlar

37

9

6

52

Fen Lisesi

1

0

0

1

Anadolu Öğrt. Lisesi

1

0

0

1

Anadolu Lisesi

7

0

1

8

And. Tek ve Meslekl

7

5

0

12

And. İmam Hatip Lisesi And. Turizm Otelcilik TOPLAM

2 3 21

1 0 6

1 0 2

4 3 29

8. sınıflardaki öğrencilerin toplamı 85 iken bunların %61’i (52) ortaöğretime geçiş sınavlarına katılmıştır. Sınava katılanlardan herhangi bir ortaöğretim kurumunu kazananların sayısı 29’dir. Bu sayı tercih yapanların %55,70’dir. Kazanılan okul türlerinde ilk üç sırayı mesleki ve teknik okullar, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip liseleri almaktadır. Bu çizelge sonuçlarında oranı yükselten Yunus Emre İlköğretim Okuludur. Bu okul, taşımalı öğrencilerin toplam öğrencilere oranının en düşük olduğu (%32,50) okuldur. 4.ÖSS Sonuçları Çatalzeytin Lisesi’nin 2008-2009öğretim yılında ÖSS’ye giren öğrenci sayısı toplam 25’dir. Bu öğrencilerin 12’si Eşit Ağırlık (Türkçe-Matematik). 13’ü de Sosyal Bilimler alanından mezun olup, bu alanlarda sınavlara katılmışlardır. Tavan puanın 500 olduğu ÖSS’de alanlara göre öğrencilerin aldıkları en düşük ve en yüksek puanlar yandaki

TAŞI(T)MALI İLKÖĞRETİM

Osmanlının yok oluşunun ana nedenlerinden biri de eğitim alanının yönetimini – Avrupa’nın tersine- özgür düşünceden alıp dinsel, dar bir alana bırakmasıdır. 18. yüzyılın sonlarında, III. Selim ile başlayan eğitim atılımları, özünde çağdaş anlamda bir toplum yaratma kaygısından çok, savaşlardaki yenilgilere “dur” diyebilecek Batı tarzı bir ordu yaratma kaygısından başka bir şey değildir. Bahr-i ve Berr-i (deniz ve kara) Mühendishaneleri doğrudan orduya askeriyeye ilişkindir. Nizam-ı Cedit (yeni düzen) de böyledir. Devlet bütçesinden eğitime ayrılan payın da neredeyse tamamı (19. Yüzyıl boyunca) askeri okullara yönlendirilmiştir. Sivil olan vakıflara, cemaatlere, tarikatlara ve camilere bırakılmıştır. II.Abdülhamit Döneminde (1876-1908) açılan bir çok okula, öğretmen bulunamamıştır. Osmanlı Devleti’nin okur-yazar olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktığı miras % 7 – 8’lerdedir. Ancak, Osmanlı yönetimi altındaki azınlıklar, kapitülasyonlardan da yararlanarak kendi eğitim kurumlarını oluşturmuşlar ve çağdaş yöntemlerle kendi insanlarına yatırım yapmışlardır. Osmanlının son, Cumhuriyetin de ilk dönemlerinde bankacılık, ticaret, basın, sanayi/imalat, güzel sanatlar, zenaat v.b. alanlar Ermeni, Rum, Yahudi azınlıkların tekelindedir. Sermaye de bunlardadır. Atatürk, tanıyı (teşhisi) erken koymuş ve iyileştirme girişimlerine Ulusal Kurtuluş Savaşı sürerken, yangının orta yerinde başlamıştır. Sakarya Savaşı günlerinde Ankara’da Maarif Kongresi’ni toplaması da budur. 1928’de yeni harflerin (Latin harflerin) kabulü, 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat (Eğitim Birliği), Halifeliğin Kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Bakanlığının Kaldırılması, Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılması (1925) gibi çabalara eklenen en güçlü halka olmuştur. Millet Mektepleri ve Halk Evleri ile Halk Odalarının, yönetim desteğindeki girişimleri; 1941’de kurulan Köy Enstitüleri Cumhuriyet tarihinin eğitim alanındaki büyük ataklarıdır. Okur-yazar oranında büyük bir artış yakalanmıştır. Bu dönem eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel kuruluş esaslarından ilki olan “tam bağımsızlık” esasına uygun olarak sürdürülmüş ve dışarıdan karışmalara kesinlikle izin verilmemiştir. 1950 sonrasının ekonomik ve politik dışa bağlanma anlayışı, eğitimde de kendisini göstermiş, ilk uygulama Köy Enstitüleri’nin kapatılmasıyla (1954) ortaya çıkmıştır. Bu hızlı savruluş Türkiye eğitim sistemini, sürekli model arayan, model değiştiren denek durumuna getirmiştir. Bugünün eğitimi ne yazık ki İMF ve Dünya Bankası’nın kredileri ve talimatlarıyla yönetilmektedir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan (ne demekse) tüm devletlerin kenesi olan bu iki ucube, ellerini soktukları ülkelerde önce insan niteliği ile oynamaktadır. Daha doğrusu eğitimi yöneterek ve yönlendirerek “niteliksiz, kendisine, toplumuna ve çağa yabancı, üretmeden tüketerek borçlanan, özentili, köşe dönücü ve kolaycı, güdülebilir…” bir insan kalabalığı yaratmakta / yaratmaya çalışmaktadırlar. Ve bu iki ucube, gelişmemiş ve gelişmekte olan devletlerin eğitim alanlarını, çok uluslu şirketler için bir pazar/ kar alanı olarak organize etmektedirler.

TAŞIMALI EĞİTİM, EĞİTİMİN NESİ OLA Kİ… Taşımalı eğitim, gerçek anlamda bir eğitimin hiç bir şeyi olamaz. Gerçek anlamda bir eğitimle taşımalı eğitim arasında uzak ya da yakın hiçbir ilişki yoktur. Çünkü taşımalı eğitim, eğitimin amaç, ilke ve yöntemlerinden hiç birini ta-şı-ya-maz. Bugün gelişmiş toplumlarda bırakınız çocuğu alıp, arabalara tıkıştırıp, yarı göçebe biçimde “ okul” tabelası olan kuru binalara doluşturmayı, çocuğun evinin iki bina ötesindeki okula bile gitmemesini sağlamanın çalışmaları yapılmaktadır. Yani sistem, çocuğa eğitim adına gerekli olan her şeyi ama her şeyi evine taşımanın arayışı içerisindedir. Tabi onlar bu işi pedagoji, biyoloji, psikoloji, sosyoloji v.b. bilimlerin verilerini ciddi alarak yapmaktadırlar. Siz hangi okulda, hangi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve hangi İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir pedagog (eğitim bilimci) gördünüz ya da duydunuz? Bırakın pedagogu, kaç öğrenciye bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı düşüyor biliyor musunuz, Türkiye ortalamasında bu sayı yüzlerle gerçekleşmektedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz ucubelerin anlayışına göre gelişmemiş ve gelişmekte olan devletlerde herkesin eğitimine gerek yoktur. Eğitilmiş insana gerek duyan sermayenin isteği yerine gelsin yeter.Zaten bu sermaye de kendine gerekli olan insanı kendi parasıyla eğitir. Güdecek olanların, güdülecek sürülere gereksinimi vardır. Eğitimde, özelleştirme de zaten bu yolun yolculuğudur. En iyisi eğitim işinin devletten alınıp cemaatlere, tarikatlere, belirli sermaye gruplarına devredilmesidir. Bu anlamda da epey yol açılmıştır. Ancak devleti köşeye sıkıştıran bir anayasal zorunluluk vardır; “Eğitim ve öğretim hakkı” başlıklı Anayasa Maddesi özetle şunu söylemektedir. “Herkes

Mürsel TUNÇ ve Oğulları İslambey Mah. 31. Sk. No: 4 Arnavutköy - G.O.Paşa / İSTANBUL Tel: 0 212 597 68 78 Cep: 0 532 367 04 37 - 0 538 395 48 11 www.tunckapikolları.com - info@tunckapikolları.com

Mustafa YILDIRIM Sinan YILDIRIM

PVC KAPI VE PENCERE SÝSTEMLERÝ DURUPEN ÜRETİCİ BAYİİ

Çayaðzý Mah. ÇATALZEYTÝN Tel: (0366) 516 16 04 Cep: (0535) 589 76 70

Baştarafı Sayfa 1’de

eğitim ve öğretim hakkına sahiptir, ilköğretim zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” madde içeriği devleti bu konuda yükümlendirmiştir. Aslında bu madde “küreselleşme” ile ters düşmektedir. Madde “ilköğretim zorunludur” biçiminde sadeleştirilirse, küreselleşmeye daha uygun hale gelir. Zorunlu olduğu için herkes “eğitim satın alacaktır” ve böylece hem çok uluslu şirketler daha çok kazanacaktır, hem de devletin sırtından bir kambur eksilmiş olacaktır. Başka bir demeyle yurttaşın sırtına bilmem kaçıncı kambur eklenecektir. “Her aile üç çocuk yapsın”, tamam yapsın da bunları neyle ve nereye taşıyıp eğiteceğiz. Taşımalı ilköğretimin iki temel gerekçeye dayandırıldığını biliyoruz. Bunlar; göç ve arazi yapısı. Türkiye genelinde uygulamanın en yoğun olduğu alan Karadeniz Bölgesi. İşi biraz açıklandıralım, sabahın köründe uykusunu alamadan ite kaka uyandırılan, bir minibüse doluşturulan, öğlenleri ekmek arasıyla yalnızca karın gurultusunu önleyen, okulun beton bahçesinde oyun için çabalayan ve düştüğü zaman bir yeri kanayan, kanını dindirmek için yakın çevresinde bir sağlık kurumu bulamayan, annesi-babası ve öğretmeniyle bir araya gelemeyen. Psikolojik yapısıyla ilgilenecek bir uzman bulamayan, keşke bütün yıl okul tatil olsa da arkadaşlarımla bahçede, harmanda, ağaçların altında oynasam diyen,eğitimi bir işkence gören, not almaktan başka bir hedef gösterilmeyen, teknolojiden uzak, büyük kentlerdeki ve özel okullardaki yaşdaşlarına hiç mi hiç benzemeyen ve eğitim yaşamı onlara imrenerek geçen, hala ata yadigarı sek sek ile oyun gereksinimini gideren, sınavlara eşit olmayan koşullarda girerek ‘başarısız’ ol(duru)lan, hiçbir özel yeteneğinin farkına varılamayan ve geliştirilemeyen, bu yüzden de “beceriksizleştirilen”, sağlığı “saldım çayıra” dan öte gitmeyen ve yılda 180+180 olmak üzere 360 kez taşınan 07-14 yaş grubu çocukları kimin neyin bedelini ödemekteler acaba? Göçenlerin mi, göçtürülenlerin mi? İşsizlerin mi, işsizleştirilenlerin mi? Yatırımlarını toplumsal yararlara göre yapanların mı, kara göre yapanların mı?.. Anayasal zorunluluğun en az giderle savuşturulması kaygısının en güzel örneğidir taşımacılık. Taşımalı sistemin pratikteki sorunlarına, bir başka yazıyla Saim ÇELEBİ değindiği için yinelemelere girmeyeceğim. Ancak bir noktanın önemini vurgulamak gerekmektedir diye düşünüyorum. Kamuoyunda tartışma yaratan bir araştırma sonucu şöyle diyordu; “İmam, öğretmenin önüne geçti.” Ilımlı İslamlaştırma politikasının bir perdesidir bu. Cumhuriyetin köyü, köylüyü ve tüm toplumu çağdaş, bilimsel eğitimle donatma ve kalkınmayı nitelikli bireyle sağlama anlayışından vazgeçilmesinin/vazgeçildiğinin bir sonucudur. Okul sayısı 45 bin, cami sayısı 80 bin civarındadır. Camilerdeki cemaat ortalamaları ile sınıflardaki öğrenci ortalamaları inanılmayacak ölçülerde birbirinden uzaktır. Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi bir çok bakanlığın bütçesinden fazla, beş-altı bakanlığın bütçesinin toplamına denktir. “Ama camileri yurttaşların gönüllü katkıları ile yapılıyor” türü bir gerekçe olamaz. İbadet, gerektiğinde tek başına da yapılabilir. Ancak bir çocuk kendi kendini eğitemez, uzmansız olmaz. Ama yönetimin ana niyeti belirleyicidir bu konuda. Okulsuz köy çoktur ama camisiz köy yoktur.Beş kişilik cemaate bir imam atayan devlet, üç çocuk için bir öğretmen atamaktan çekinmemelidir. Ama niyet… Camilerin giderlerinden bedel almayan devlet okullara da iç açıcı olanaklar tanıyabilir. Ama niyet… Buradaki yaklaşım tabii ki cami, imam ya da ibadet karşıtlığı değildir. Devletin insan unsuruna yönelik benzer iki ödevini yerine getirirken ortaya koyduğu ve objektif olmayan tutumuna bir bakış açısıdır. Türkiye insana yönelik eğitim yatırımı konusunda OECD ve AB ülkeleri sıralamasında diplerde gezinmektedir. Taşımalı eğitimin gerekçelerinden biri olan ‘göç’ün gerçek sorumlusunun, uygulanan ekonomik politikalar olduğuna inanmışsak eğer, bu çocuklar yalnızca ‘parçalı arazinin ve dağınık köy-kır yerleşmesinin’ günahının bedelini ödüyorlar. Bu kadar basite indirgenebilir mi dersiniz?AB’ye girme düşüne kapılıp durmadan “kriter” üretirken, eğitimin finansmanı, içeriği, niteliği, yöntemi gibi konulardaki kriterler nedense pek yok ortalıklarda. Çünkü insan modelimizin robot resmini ucubeler çiziyorlar ve bize bu robot resmi canlandırmak kalıyor. SONUÇ Uykusunu alamayan, yeterli benlemeyen, sabahın zihin dinçliğini kasisli yollarda geçiren, oyun oynamayan, aile-okul-öğrenci saç ayağının tadını alamayan, okul adı altında yeterli donanıma sahip olmayan binalarda eğitilme savaşı veren, sınıfında hala kara(zaman zaman beyaz) tahtadan başka materyali olmayan 07-14 yaş grup çocuklarının sonu neyse bu yazının da sonucu odur.

HEDEF

Aytekin ALTUN

TİCARET LTD. ŞTİ.

www.hedefticaret.com

Uluyol Büyük Coþkun Sk. Öz Dericiler San. Sit. C Blok No:6 B.Paþa / ÝST. Tel: 0 212 674 15 95 - 674 16 39 Faks: 0 212 674 15 12 a-mail: info@hedefticaret.com msn: hedefatak@hotmail.com

HAMZA’NIN YERİ Hamza ÞAHÝN TEKEL BAYÝÝ

Bira, Raký, Þarap, Viski Her Türlü Ýçki Atatürk Bulvarý No: 40/B ÇATALZEYTÝN Tel: 0.366 516 15 85 Gsm: 0 544 206 15 85

Baştarafı Sayfa 1’de EN DÜŞÜK

EN YÜKSEK

EŞİT AĞIRLIK 1

235,148

284,862

EŞİT AĞIRLIK 2

248,834

281,561

SÖZEL 1 SÖZEL 2

229,549 226,423

273,586 270,148

ÖSS sonuçlarının verdiği mesaj da umutlandırıcı görünmemektedir. Bu sonuç için

aşağıdaki nedenler sıralanabilir. • 2009 yılında Türkiye genelinde sınava giren toplam öğrenci sayısı düşmüş,başarı oranı göreli olarak artmıştır. Ancak Çatalzeytin Lisesi için bunu söylemek olanaksızdır. • İlköğretim sonrası sınavlarda iyi dereceler yapan öğrenciler ilçe dışına kaymaktadırlar. Bu da genel başarıyı olumsuz etkilemektedir. • Öğrencilerin sınavlara hazırlama koşul ve olanakları büyük kentlerdeki kalabalık sayıya göre zor ve kısıtlıdır. • Okulların donanımı kentlerdeki gibi dershane, sık sınav, farklı kaynak gibi sınavlara hazırlayıcı nitelikten yoksundur. • Okullarda bulunması gereken yönetici ve yönlendirici uzmanların eksikliği göze çarpmaktadır. • Öğrencilere okul dışından (yerel yönetim, sivil toplum örgütleri, aile v.b.) yeterli desteğin verilmediği/verilemediği kanısı güç kazanmaktadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Çatalzeytin’in örgün eğitimi ilgili sayısal veriler, eğitimin niteliğinin –en azından sınav sonuçları yönüyle- çocukları çağın gerektirdiği insan tipine ulaştırmada yetersiz kalmaktadır. Sistemin yakın zamanda bir dönüşüm yapacağına ilişkin izlere rastlamamaktayız. Bu durum, bu çocukların başkalarına ait olan bedelleri ödemeye zorluyor ve bu adil değil. Doğadan kaynaklı parçalı yapı da, göç de onların sorumluluğunda değil. Özellikle taşımalı eğitim kendiliğinden olumsuzluklar yaratırken eğitimin bütününü de etkilemekte, niteliğin doğal olarak geride kalmasına yol açmaktadır. Ş u anda merkezi yönetimden bundan fazlasını beklemek boşuna görünüyor. Bu durumda iki seçenek kalıyor; ya olduğuna razı olunacak ya da bu çocukların yazgılarının dönüşmesi adına yerel inisiyatifler kullanılarak bir şeyler yapılacak. Eğer ikinci yol seçilecek olursa önerilerimiz şunlar olacaktır. 1.Okul Yönetimleri eksiklerin saptanması ve giderilmesi konusunda her zamankinden daha aktif rol üstlenecekler. Kendilerine MEB’in yazılı görevleri dışında çevresel özellikleri göz önüne alarak yeni görevler üretecek ve üstlenecekler. Bilginin geliştirilmesi, çocuğun kişilik gelişiminin doğru yönlendirilmesi, okul-aile ilişkisi, sosyalleşme v.b. konularda tüm kaynakları harekete geçireceklerdir. 2. Öğretmenler açısından öğrenciler, sınıf bütünlüğü içinde ele alınıp, değerlendirilmemeliler. Farklı çevrelerden farklı sorun ve özelliklerle gelen özgün birer birey olarak algılanmalılar, öğretim yöntem ve süreçlerini buna göre belirlemeliler. Rehberlik ve Psikolojik destek konusunda her zamankinden daha fazla özveride bulunmalılar; her öğrenci için ayıracakları özel süreyi ellerinden geldiğince uzatmalılar. Sonuçta bu çocukların ilerideki yaşamları şimdiden öğretmenlerin ellerinde biçimlenmektedir. 3. Anne ve babalar ya da öğrencinin sorumluluğunu üstlenmiş yakınları okul ile ilişkilerini sıklaştırmalılar ve okul tarafından yapılacak önerileri ciddi bir biçimde dikkate almalıdırlar. Okulu çağrılınca gidilecek uzak bir yer olarak değil çocukların evi, yuvası olarak görmeyi alışkanlık edinmeliler. 4.Yerel Yönetim, eğitim ile ilgili yetkilerini sonuna değin kullanmalı, okul yönetimleri ile işbirliği yaparak eğitimin niteliğini artırıcı desteklerden sakınmamalıdır. 5.Sivil Toplum Örgütleri programlarına eğitim hizmetlerini de almalı ve bu konuya zaman, ilgi ve finans ayırmalıdırlar. Yarışmalar, sergiler,konferanslar v.b. etkinliklerle bilgi taşıma ve çocuğun kişiliğinin gelişim sürecine katkıda bulunma gibi işlevleri yerine getirebilirler. 6.Duyarlı Yurttaşlar okuyan çocuğu olsun olmasın eğitim sürecine bireysel beceri ile katkıda bulunabilirler. Kitap ve benzeri materyal desteği vermek, varsa bireysel birikim ve becerilerini paylaşmak ve her şeyden önce çocukların yanında olduklarını göstererek özgüvenlerinin gelişimine katkı sunmak gibi görevler edinebilirler. 7.Dernekler, bu alanda çok daha etkili roller üstlenebilirler. İlçe,Ankara ve İstanbul’da bulunan dernekleri açısından zengindir. Henüz Ankara’da yalnızca Çatalzeytinliler Derneği bulunmasına karşın İstanbul’da neredeyse tüm köylerin dernekleri bulunmaktadır. Köy derneklerindeki öğrencilere yönelik kaynak aktarımı yapabilirler. Sınavlara hazırlık materyalleri, köydeki öğrencilerin okul dışı zamanlarında yararlanabilecekleri bir bilgisayar, yoksul ve başarılı öğrenciler için özendirici de olsa, burs köydeki çocukları birkaç gün tatile götürme, sağlık taraması yaptırma gibi hemen akla geliveren katkılarla çocukların kentlerdeki yaşıtlarıyla aralarındaki farkı azaltmalarına yardımcı olabilirler. Ayrıca; çocuk yaş grubunun beslenmesi konusu yeniden yeniden düşünülmeli ve ele alınmalıdır. Üç yıldır yapıla geldiği gibi bu öğretim yılı için de beslenme konusu savsaklanmış oldu. 27.07.2009 günü yapılan ‘sulu yemek’ ihalesine katılan olmadı. Gerekçe ise Tarım Bakanlığı onaylı Gıda Üretim İzin Belgesi olmaması. 03.08.2009 günü Kuru Gıda ihalesi yapıldı. İhale sonucu üstlenici Kazım ÇETİNKAYA oldu. Günlük ihale bedeli olarak öğrenci başına 1,04 TL belirlendi. Kuru gıda yıllık gideri ise 343 öğrenci(2009-2010 eğitim yılı) ve 180 gün üzerinden 69.346,31 TL olarak kesinleşti. Çocuklar gelecek, gelecek de çocuklarla gelecektir.

ÜRETÝCÝ BAYÝÝ

İnşaat ve Tadilat İşleri TURGUT - FÝKRET ASLAN

Cam - Ayna - Isýcam American Siding

Merkez : Sanayi Sitesi Çatalzeytin/Kastamonu Þube : Musabey Cad. No: 12 Türkeli / Sinop Tel : 0366 516 13 75 - 0368 671 27 36 Cep: 0537 630 25 85

Nakliyatta Deneyim ve Güven Nakliyat • Hafriyat • Ýnþaat Malzemesi • Kömür

Þefik Yelkenci - Refik Yelkenci Cumhuriyet Meydan› No:17 37940 Çatalzeytin Büro: 0366 516 10 93 - Ev: 0366 516 17 47-Cep: 0532 583 70 51

AKÇAY PANSİYON Metin DOÐAN 0 532 285 60 17

* ALÇIPAN * KARTONPÝYER * ÝZOLASYON

Merkez: Ethemefendi Cd. Ýlker Ap. No: 92 / 2 Erenköy / KADÝKÖY - Tel: 0 216 386 33 26 Þube: Uzunçayýrbaþý Mh. No: 68/1 Gözcübaba/Göztepe - Tel: 0 216 566 87 16 - 566 87 23 Atölye: Ali Fuat Cebesoy Cd. Sancak Sk. No: 14/1 Örnek Mh. - Tel: 0 216 317 76 12 www. atilimkartonpiyer.com / e-mail: info@atilim-kartonpiyer.com Faks: 0 216 368 84 57

Gıda İnşaat Nakliye Turizm San.Tic.Ltd.Şti.

İnşaat Malzemeleri-Demir Çimento-Kum ve Çakıl Nakliye İşleri ve Hafriyat

Atatürk Bulvarı No.14 ÇATALZEYTİN Tel: (0366) 516 14 04 Gsm: 0 537 690 54 80-0 535 623 04 26

Mustafa AKÇAY “Ýnþaat malzemesi alýrken uðrak yeriniz. 24 saat hizmetteyiz.” Atatürk Bulvar› 56 ÇATALZEYTÝN Tel: (0.366) 516 17 66 Fax: (0366) 516 21 65

Çatalzeytin Mektubu 308 Sayı Ağustos 2009  

Çatalzeytin Mektubu Gazetesi Ağustos 2009 - Sayı 308 www.catalzeytinmektubu.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you