Memòria d'activitats FCV 2012

Page 1

Fundació Catalunya Voluntària

Memòria d’activitats 2012

Fundació Catalunya Voluntària Carrer Albareda 1-13, 2º1º, 08004 Barcelona www.catalunyavoluntaria.cat


SUMARI

NOUS ESPAIS DE VOLUNTARIAT

p. 3

PERSONES SÈNIOR: MÉS GRANS

p. 4

JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

p. 5

VOLUNTARIS ACTIUS

p. 6

COOPERACIÓ AMB UCRAÏNA

p. 7

CATALANS AL MÓN

p. 8

SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU (SVE)

p. 8

FORMACIONS

p. 9

INTERCANVIS INTERNACIONALS

p. 11

LLAVOR DE CANVI: SEED OF CHANGE

p. 14

CLAM PER LA PAU

p. 15

PROGRAMA D’APRENENTATGE I SERVEI GRUNTVIG

p. 15

FORMACIONS EN CULTURA DE PAU

p. 16

MÉS ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

p. 17

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

p. 18

SITUACIÓ ECONÒMICA

p. 19

TRAJECTORIA INTERNACIONAL

p. 21

ORGANIZACIÓ DE L’ENTITAT

p. 24

ENTITATS COL·LABORADORES

p. 25

2


NOUS ESPAIS DE VOLUNTARIAT

E

l 2012 ha estat un any important per a la Fundació Catalunya Voluntària (FCV) perquè no només ha mantingut els programes propis sinó que ha ampliat la seva tasca de promoció i formació de persones voluntàries des de diversos àmbits. D'una banda ha introduït en el seu perfil de participants persones en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social en coordinació amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya col·laborant i oferint als joves la possibilitat de realitzar un programa de voluntariat a nivell europeu de curta i llarga durada. D'altra banda la implementació d'un programa pilot que promociona el voluntariat de persones sènior amb famílies s'ha posat en marxa en dues comarques en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Consorci de Benestar Social de la Selva (província de Girona). Això sense oblidar els programes de l'entitat amb els que treballa des de temps: "Catalans al món" i "Clam per la Pau" amb els quals l'entitat treballa des de fa anys.

3


PERSONES SÈNIOR : MÉS GRANS

E

l projecte MÉS GRANS està promogut amb el suport de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, així com amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Consorci de Benestar Social de la Selva (província de Girona). Neix com a programa pilot amb la intenció d'estendre'l a tot el territori de Catalunya amb la col·laboració d'entitats públiques o privades. És un projecte intergeneracional que posa en relació persones sènior actives amb potencial de compartir i rebre afecte, amb famílies amb nens de 3 a 10 anys que tinguin la necessitat d'augmentar la seva xarxa de suport social.

“És un projecte intergeneracional que posa en relació persones sènior actives amb potencial de compartir i rebre afecte, amb famílies”

La finalitat d'aquest projecte és la promoció de la solidaritat perquè cada col·lectiu complementa i dóna suport social a l'altre. Aquest projecte ha començat amb 10 parelles de voluntaris sènior amb famílies. Des de la FCV creiem que avui més que mai cal potenciar la creativitat per donar respostes preventives adaptades a la nostra realitat canviant, per això aquest projecte té un caràcter innovador, ja que no tenim referències de programes similars al nostre entorn. A més el projecte també té com a objectiu la creació d'una guia de bones pràctiques i activitats a realitzar per les tres generacions per facilitar la implementació del programa en altres territoris en el futur.

4


JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

L

a Fundació Catalunya Voluntària ha posat el focus en els joves catalans (majors de 18 anys), especialment en els que es troben en situació de vulnerabilitat o tenen menys oportunitats. Ser jove i ser voluntari té i genera un valor afegit, tant per les entitats no lucratives com pels propis joves, així com pel conjunt social. El voluntariat i la formació en les persones contribueixen a la inclusió social i la igualtat d'oportunitats, així com la promoció de la capacitat transformadora i la ciutadania activa genera un impacte en el desenvolupament humà. Per dur a terme aquest objectiu l'entitat ha signat dos convenis de col·laboració amb el Departament de Benestar Social i família de la Generalitat de Catalunya i amb la Fundació "la Caixa" per promoure accions de mobilitat internacional vinculades a joves adults tutelats i ex tutelats (majors de 18 anys) dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya (DGAIA).

“El voluntariat i la formació en les persones contribueixen a la inclusió social i la igualtat d'oportunitats, així com la promoció de la capacitat transformadora i la ciutadania activa genera un impacte en el desenvolupament humà”

Aquest treballa per: _ Incrementar la comprensió de la diversitat cultural d'Europa i els valors comuns fonamentals. _ Reforçar el sentit de solidaritat, promoure el respecte dels Drets Humans i la treballar contra el racisme, l'antisemitisme i la xenofòbia. _ Potenciar l'esperit emprenedor, d'iniciativa i de creativitat dels joves per facilitar la seva participació activa en la societat. _ Propiciar el coneixement i la comprensió de la vida social, cultural i econòmica d'altres països. _ Oferir als joves l'oportunitat d'establir relacions de cooperació i amistat entre grups de diferents estats i contribuir a la promoció de la igualtat d'oportunitats. _ Promoure la tolerància i la solidaritat entre els joves per construir una ciutadania activa entre els joves i reforçar la cohesió social de la Unió Europea. _ Consolidar una xarxa d'entitats nacionals i internacionals.

5


VOLUNTARIS ACTIUS

E

l programa “Voluntaris actius” sorgeix del profund convenciment que el voluntariat i la formació són instruments idonis per al desenvolupament de les persones i de la societat. No obstant això, encara són pocs els ciutadans que actualment participen en activitats de voluntariat ja sigui per manca d'informació general sobre oportunitats concretes d'actuació o per la manca de programes adaptats a les necessitats i expectatives. Tanmateix hi ha un gran volum d'entitats que requereixen voluntaris i també hi ha un gran nombre de persones interessades i disposades a ser voluntàries. “Voluntaris actius” dóna la solució a aquesta realitat i treballa per cobrir aquests buits d'informació i connecta les persones predisposades a fer voluntariat amb les entitats capaces d'acollir. Per fer-ho la FCV té el suport de la Comissió Europea i la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera apropem el voluntariat internacional (especialitat de la fundació) per aconseguir que el retorn d'una experiència a Europa vingui acompanyat d'un nou projecte al nostre país. D'aquesta manera els joves adults es vinculen prioritàriament amb associacions del seu entorn pròxim (barri, ciutat o comarca) amb iniciatives innovadores que fan possible que les formacions i les tasques de voluntariat que s'han desenvolupat en altres països es converteixin en un motor per donar continuïtat a l'experiència del voluntariat, integrant els coneixements a la vida personal dels participants.

Esquema de las fases del projecte Voluntaris Actius.

6


COOPERACIÓ AMB UCRAÏNA: PERFECCIONAMENT HOTELER

E

n el marc de la cooperació internacional la Fundació Catalunya Voluntària mitjançant el conveni amb el Campus Universitari de la Mediterrània es responsabilitza de les tasques d'acollida, acompanyament i tutoria d'estudiants de l'Institut Superior de Turisme de Donesk (Ucraïna) que durant un curs realitzen les seves pràctiques dels estudis de restauració en diferents hotels de la zona, presentat com "Curs de perfeccionament en el sector hoteler" D'aquesta manera l'entitat potencia la formació contínua i facilita la mobilitat internacional d'estudiants (majors de 18 anys) així com el coneixement de la llengua i la cultura catalana. El projecte "Cooperació amb Ucraïna" basa la seva tasca en: _ Promoció, coordinació i gestió de cursos pels estudiants ucraïnesos a Catalunya, per completar els seus estudis realitzats a Donesk. _ Conveni amb el sindicat d'estudiants de Donetsk per potenciar i implementar la cultura de voluntariat. _ Col·laboració en l'àmbit associatiu, prioritzant la participació dels joves ucraïnesos en les activitats internacionals que organitza la Fundació Catalunya Voluntària.

“El 2012 l’entitat ha gestionat les pràctiques de 9 estudiants del primer nivell i 8 del segon curs que han fet les seves pràctiques a Catalunya”

El 2012 l'entitat ha gestionat l'estada en pràctiques de 9 estudiants del primer nivell i 8 del segon curs que han realitzat les seves pràctiques en diferents hotels i restaurants amb una valoració molt positiva de les tasques que han dut a terme.

7


CATALANS AL MÓN És un projecte que pretén ser una eina per a la mobilitat internacional de majors de 18 anys perquè desenvolupin accions dins de Programes de la Comissió Europea. Aquest projecte contempla l'enviament i acollida de voluntaris europeus mitjançant el Servei Voluntari Europeu (SVE). Així mateix promociona formacions, intercanvis i seminaris de curta durada durant tot l'any a Espanya, països de la Unió Europea, regions de l'Est i Sud est d'Europa, així com de la Mediterrània.

SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU (SVE)

E

l SVE és una acció de la Comissió Europea adreçada a tots els adults (fins a 30 anys) residents en un país europeu. El programa possibilita la col·laboració voluntària durant un període mínim de 2 mesos fins a un màxim de nou en una entitat europea. Existeixen multitud de projectes de temàtica diversa: cultural, mediambiental, d'informació als joves, de mitjans de comunicació o d'acompanyament, entre d'altres. El programa també ofereix als seus participants classes d'idiomes al país de destinació. El 2012 la Fundació Catalunya Voluntària ha mobilitzat un total de 65 joves catalans a entitats i organitzacions de 22 països europeus: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca i Romania.

“El 2012 la FCV ha mobilitzat 65 joves catalans a entitats i organitzacions de 22 països europeus”

També en el programa d'acollida, l'entitat ha tingut col·laborant en els seus programes dos voluntaris. Bahar Çakmak de l'entitat turca Agencetur va acabar la seva estada el mes d'abril de 2012 i Mostafa Ali de l'organització amb seu al Caire (Egipte) Development No Borders que va començar la seva estada l'agost de 2012 i la finalitzarà el 2013.

8


FORMACIONS

E

ls cursos de formació i seminaris van dirigits a persones adultes, treballadors juvenils, socials, culturals o responsables de voluntariat que desitgin aprendre d'una manera no reglada com implementar noves metodologies a les seves tasques diàries amb joves. Aquestes formacions tenen una durada mínima de cinc dies i posen en comú les diverses bones pràctiques dels participants. El 2012 la Fundació Catalunya Voluntària ha participat en 14 cursos de formació i un seminari enviant un total de 30 participants espanyols als països europeus on s'han celebrat. Les temàtiques han estat variades, des de la multiculturalitat, la integració i la cohesió social o el dret de les minories, fins la desocupació i l'apoderament personal, amb especial atenció als cursos relacionats amb la no violència, la construcció de Pau i la promoció dels Drets Humans. A continuació “El 2012 la FCV ha participat en resumim els detalls de les formacions en 14 cursos de formació i un què l'entitat ha participat:

seminari, enviant 30 participants catalans a països europeus”

Networking for NGO Sustainable Development in Euromed Area A Atenes (Grècia) organitzat per l’entitat hel·lènica Hellenic Association of Informatics (HAI). Curs enfocat al desenvolupament dins les ONG i entitats sense ànim de lucre a les zones mediterrànies per millorar la col·laboració entre elles. Impact of Social Media Del 20 al 27 de gener de 2012 en Istanbul (Turquia). Estudi de l’impacte social que tenen les informacions del mitjans de comunicació en la població. Amb la participació de Bulgària, Xipre, República Txeca, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Letònia, Holanda, Polònia, Suècia, Turquia y Catalunya. Unite Unite Europe! Del 12 al 20 de febrer de 2012 a Kladovo (Sèrbia). Liderat per Organization for Solidarity, Mobility, Ecology and Humanity of Youth (OSMEH) de Belgrad. Una formació sobre ciutadania europea, creixement sostenible, integració dels països dels Balcans i els beneficis de la convivència ètnica. You (th) Work it out! Del 13 al 19 de febrer de 2012 a Bèlgica, organitzat per JOETZ. Curs desenvolupat entorn la desocupació dels joves adults a Europa amb l'objectiu de proporcionar eines per donar suport a les persones sense treball així com tècniques per promoure el voluntariat i les oportunitats que ofereix. Països participants: Itàlia, Suècia, França, Portugal, Hongria i Espanya. Peace Initiatives for Justice - Manage the Change! Del 17 al 24 de febrer a Istanbul (Turquia), organitzat per l'entitat Community Volunteers Foundation. Amb l'objectiu de promoure accions no

9


violentes i desenvolupar iniciatives de Pau i promoció dels Drets Humans. Toolbox for the real exclusion Del 24 al 30 de març de 2012 a Cawsand (Anglaterra) organitzat per l'entitat anglesa Point Europe amb l'objectiu de treballar, reflexionar i compartir recursos, tècniques i metodologies per treballar des de les entitats amb persones voluntàries en risc de exclusió social i / o situació de vulnerabilitat. Youth Protagonist for Change Del 18 al 25 d'abril de 2012 a Palerm (Sicília). Formació promocionada per l'entitat CEIPES per dur a terme activitats relacionades amb els Drets Humans i la promoció de la Pau per desenvolupar la implementació d'un projecte a la comunitat local a llarg termini amb una conferència el novembre del 20 al 25 de novembre de 2012. Amb Itàlia, Romania, Holanda i Catalunya com a països participants. Mediaed Lab Del 7 al 16 de maig de 2012 a Riga (Letònia) organitzat per Room of Fulfilled dreams per analitzar i comprendre els mitjans de comunicació de masses i ser capaç d'entendre i descodificar els missatges i els contextos en què són emesos. Empoderament de joves i adults en situacions de conflicte Del 2 al 10 de maig de 2012 a Tbilisi (Geòrgia) organitzat per Ackademicke Centrum Informacji. Els objectius del curs són crear un diàleg sobre la participació juvenil i adulta en les zones conflictives, compartir i intercanviar coneixements sobre l'educació per la Pau, promocionar el concepte de ciutadania europea i desenvolupar projectes adreçats a comunitats conflictives amb una alta inclusió juvenil. Hi participen Armènia, Azerbaidjan, Rússia, Polònia, Turquia, Alemanya i Espanya. Same Frame - Different Lifes Del 28 de juny al 5 de juliol a Istanbul (Turquia), liderat per l'entitat Active Entrepreneur Students per treballar sobre els Drets Humans amb especial atenció a l’estudi dels drets de les minories, els seus problemes, les situacions i les solucions a les realitats. Amb la presència de participants de Grècia, Xipre, Letònia, Lituània, Dinamarca, República Txeca, Romania, Eslovènia, Polònia, Malta i Espanya. Construint la pau: la societat civil per a un Caucas unit Del 10 al 17 de setembre de 2012 a Berlín (Alemanya), organitzat per European Intercultural Forum. La formació es concentra en l'intercanvi d'organitzacions que treballen amb el tema de la Pau per fer un intercanvi entre els països de l'est i els del centre d'Europa. Es promou l'aprenentatge i la gestió de projectes així com els recursos per buscar fons per dur-los a terme. Les temàtiques de les iniciatives estan relacionades amb la construcció de la Pau i la reconciliació entre grups de refugiats. La formació és la primera part de 4

10


activitats posteriors que es realitzaran a Armènia, Azerbaidjan, Holanda i Geòrgia Gestió de Projectes de Pau Del 2 al 8 al setembre de 2012 a Schoorl (Holanda), organitzat per UNOY en el marc de promocionar l'aprenentatge en la gestió implementació, difusió de projectes de pau. Tackling and Resolving Conflicts Del 5 al 15 de 2012 a l'illa de Terschelling (Holanda), liderat per l'entitat Spartak. Una formació sobre la gestió de conflictes a les organitzacions. Països participants: Alemanya, Hongria, Bulgària, Itàlia, Romania, Regne Unit i Catalunya. Multiculturalism in EVS Del 16 al 21 d'octubre de 2012 a Tbilisi (Geòrgia). Durant 4 dies es va desenvolupar la formació al voltant del programa del Servei de Voluntariat Europeu de la Comissió Europea en relació a la integració dels participants en el, així com qüestions relacionades amb els estereotips, la comunicació dels problemes les diferències interculturals, la vida quotidiana al país d'acollida i el treball de camp. Hi participen els països següents: Portugal, Romania, Polònia, Geòrgia, Armènia, França, Àustria Ucraïna, Eslovènia, Azerbaidjan, Moldàvia i Catalunya. (Seminari) Study Visit Szically Del 25 de març al 2 abril 2012 organitzat per la Associacione Informa Giovani. Visita d'estudis sobre majors de 18 anys en risc d'exclusió social i com implicar-los en la vida comunitària a través del voluntariat.

INTERCANVIS INTERNACIONALS

L

os intercambios se dirigen a personas mayores de 18 años de los diferentes países europeos y otros países socios del programa. Los participantes conviven alrededor de diez días realizando actividades en torno una temática concreta para favorecer el conocimiento de las diferentes culturas. La Fundació organiza intercambios juveniles en Cataluña y de igual manera da la oportunidad a los jóvenes adultos catalanes a que participen en intercambios en el extranjero en el marco del programa "Catalanes en el mundo".

11


INTERCANVIS ORGANITZATS PER LA FCV La FCV ha ideat, planificat, desenvolupat i avaluat un intercanvi internacional i una visita de viabilitat el 2012, dues activitats que encara que diferents es projecten amb característiques comunes. Relacionat amb el programa de joves en situació de vulnerabilitat (veure pàgina 5) al mes d'agost es va organitzar una trobada per avaluar la viabilitat de constituir una xarxa d'entitats europees que puguin acollir a participants enviats des de la DGAIA (Direcció General d' Atenció a la Infància i la Adolescència de la Generalitat de Catalunya). D'altra banda, l'intercanvi celebrat al Masnou sobre música comunitària va ser una primera experiència per algun d'aquests joves tutoritzat per la DGAIA per participar a una activitat de curta durada amb participants de quatre països europeus. Visita de viabilitat. CREACIÓ DE XARXA: International youth network Celebrat a Vilanova i la Geltrú del 20 al 24 d'agost de 2012 amb la participació de representants d'entitats de 19 països amb l'objectiu complert de crear una xarxa d'organitzacions europees per promoure i facilitar la mobilitat en programes de voluntariat de persones amb poques oportunitats. L'experiència va ser un èxit rotund del qual va sorgir la creació de la xarxa Youth Move European Music. Creativity without borders! Un curs celebrat al Masnou (Maresme, Catalunya) el mes d'agost de 2012 amb 25 participants d'Itàlia, Eslovènia, Grècia, Letònia i Espanya. Una formació que té com a objectiu continuar la formació de ciutadans europeus en l'àmbit de la intervenció social amb una metodologia innovadora: la música comunitària (CM). Un curs per promoure el coneixement i la reflexió crítica entorn el marc teòric de la música des d'una doble perspectiva: social i artística. També per analitzar les experiències europees creatives i transformadores i poder exportar plantejaments en els contextos dels propis participants. Es complementa el curs amb tallers que permeten viure el poder de la música sobre persones i grups així com amb la implementació de projectes per part dels participants

12


INTERCANVIS ALS QUE LA FCV HA ASSISTIT El 2012 la FCV ha enviat un total de 29 participants a 6 intercanvis celebrats a Turquia, Itàlia, Xipre, Hongria, Romania i Sèrbia. A continuació s'especifiquen els detalls de les activitats així com el seu contingut. Before Tomorrow Del 28 de gener al 5 de febrer a Istanbul (Turquia), organitzat per l'entitat Group Tini. Curs per a la sensibilització sobre el canvi climàtic amb activitats sobre terreny i petites investigacions. Hi participen persones de Polònia, Itàlia, República Txeca i Catalunya. SPORT: Be activi! Jump in team Del 20 al 27 de març a Pisa (Itàlia). Formació per lluitar contra la discriminació, potenciar la tolerància a través de l'esport i promoure una vida saludable mitjançant el descobriment d'esports tradicionals de diferents països i cultures. Els participants són de Grècia, Islàndia, Turquia, República Txeca i Catalunya. Food parade Del 27 d'abril al 4 maig 2012 Ayia Napa (Xipre) organitzat per Nautilos Search and Rescue Team. Intercanvi gastronòmic entre participants de 11 països de la Unió Europea amb la creació d'un llibre de receptes en què es comprova les diferències entre cultures. Value in Youth Del 19 al 30 d'agost de 2012 a Hollökó (Hongria), organitzat des de l'entitat Egyesek Youth Association. Sinergies entre els participants per millorar les capacitats en definir les seves pròpies capacitats per trobar feina o millorar l’actual. Hi participen Eslovènia, Eslovàquia, Romania, Hongria i Catalunya. Prepara't per la feina perfecte! Del 14 al 21 de juliol de 2012 a Craiova (Romania) liderat per l'organització regional Voluntary Service. Intercanvi per formar-se en la recerca de feina (perfecte), amb sessions formatives de Pirelli i Ford. Països participants. República Txeca, Itàlia, Romania i Catalunya. Mens Sana en corpora Sano De l'11 al 20 d'octubre de 2012 a Vrnjack Banja (Sèrbia). Activitat de trobada per potenciar l'esport i l'esperit olímpic per lluitar contra drogues. Itàlia, Macedònia, República txeca, Albània, Romania, Kosovo, Sèrbia i Catalunya com a països participants.

13


LLAVOR DE CANVI: SEED OF CHANGE

E

l 2012 l'entitat també va posar les bases pel projecte "Llavor de canvi" que es desenvoluparà en la seva magnitud el 2013. El programa és el resultat del treball i l'associació amb les entitats no governamentals europees CEIPES, United Societies of Balkans, Organització Argentina de Joves de Nacions Unides-OAJNU, Fundació Escoles de Pau, National Institute for Social Integration, Kenya Youth Foundation, Fundació Catalunya Voluntària i Worldwide Nepalese Students Organisation. Amb l'objectiu de capacitar a joves en l'exercici dels seus drets socials, laborals, cultuals i educatius. El programa pretén crear oportunitats perquè els participants adquireixin competències i puguin exercir com a agents del canvi social, així com per millorar la seva pròpia situació socio-laboral. El programa es desenvoluparà en 8 països simultàniament:       

Barcelona (Espanya) Salònica (Grècia) Vilnius (Lituània) Palerm (Itàlia) Rosario (Argentina) Bogotà (Colòmbia) Nairobi (Kenya) Katmandú (Nepal)

“El programa pretén crear oportunitats perquè els participants adquireixin competències i puguin exercir com agents del canvi social Així com per millorar la seva situació laboral”

14


CLAM PER LA PAU

E

es és un programa de la Fundació Catalunya Voluntària dirigit especialment a treballadors, estudiants i líders d'associacions, motivats a aprendre i reflexionar sobre l'educació per a la Pau i els Drets Humans. Té l'objectiu de promoure la col·laboració entre les organitzacions sense ànim de lucre, públiques i privades, per augmentar la consciència social vers la cultura de Pau, els Drets Humans i el rebuig a la violència. Aquest programa també busca promoure el voluntariat com a eina per al desenvolupament d'habilitats i consolidació de la Pau.

PROGRAMA D’APRENENTATGE PERMANENT GRUNDTVIG El 2012 la FCV va ser acceptadea per dur a terme un programa d'aprenentatge permanent Grundtvig: Incorporació d'Educació per a la Pau - enfocaments, metodologies i visions. Té com a objectiu desenvolupar un enfocament coherent transnacional sobre l'educació per a la pau com un element en l'aprenentatge permanent d'adults fomentant la ciutadania activa en el diàleg intercultural, la igualtat de gènere i la cohesió social a Europa. El projecte parteix de la premissa que l'educació per a la pau és necessària en totes les comunitats (que promouen la inclusió i cohesió social i cultural). En conseqüència, en el projecte es treballa per compartir i intercanviar enfocaments, metodologies i coneixements per intensificar la creació de xarxes i promocionar la cooperació europea millorant la gestió i les capacitats educatives de les organitzacions de la societat civil. Per aconseguir els objectius la associació implica la participació de personal docent, entitats de la societat civil i estudiants (majors de 18 anys) en situació de vulnerabilitat de set països: Turquia, Eslovènia, Holanda, el Regne Unit, Alemanya, França i Espanya en 12 activitats d'aprenentatge com reunions de treball, cursos de capacitació i visites d'estudi sobre temes d'igualtat de gènere, tolerància apoderament, interculturalitat i inclusió social de les minories. Del projecte s'editarà un manual pedagògic sobre la incorporació de la pau en l'educació a nivell local en el marc de l'aprenentatge permanent a Europa.

15


FORMACIONS EN CULTURA DE PAU Peace Bag Training of Trainers Del 26 d’agost al 2 de setembre de 2012 a Vilanova i la Geltrú amb la presència de 20 participants de Catalunya, Egipte, Portugal, Líban, Bulgària, Romania, Algèria i Països Baixos. Formació de formadors, líders i treballadors per a la construcció de la societat en Pau, els Drets Humans, la “Formació de formadors igualtat i la convivència. La trobada va servir per la construcció de per formar a 20 adults de diferents països la societat en Pau, Drets Humans, de la zona euro mediterrània en els igualtat i convivència” continguts del Peacebag, un material editat amb el suport de la United Network of Young Peace builders que ofereix l'explicació de conceptes, models, recursos, metodologia, activitats , tallers per treballar la resolució de conflictes en diferents àmbits i països. Curs 360 Pau i Mitjana Del 2 al 9 de setembre de 2012 a Vilanova i la Geltrú amb la participació de 24 adults de 12 països interessats i motivats per la relació dels mitjans de comunicació i la construcció de pau. Durant vuit dies els participants van rebre formació sobre la resolució de conflictes i com els mitjans de comunicació poden afavorir la disminució de la tensió en els conflictes. Els participants van aprendre les tipologies de conflictes, les seves característiques i com comunicar-los per fer “periodisme de Pau” (vs. “periodisme de guerra”). També es van apropar a la fotografia fent diversos tallers dels que van configurar una selecció de fotografies i can configurar una exposició de fotografies que a finals de 2012 s'havia exposat en set països: Romania, Egipte, Ucraïna, Hongria, Croàcia, Armènia i Turquia. Seminari: Youtb Building Peace-Empowering the Caucasus Del 6 al 14 d'octubre de 2012 a Vilanova i la Geltrú amb 21 participants de: Turquia, Holanda, Azerbaidjan, Armènia, Alemanya i Catalunya. Un seminari exploratori sobre la capacitat i la necessitat d'apoderament de la societat civil de la zona del Caucas Sud en temes de construcció de pau i resolució de conflictes a través d'un projecte de capacitació de 2 anys. Un dels resultats aconseguits amb el seminari és la confecció de el pla d'acció i el pla estratègic del projecte per 2013-2014. Documenting Nonviolent Strategies in Youth Social movements Del 25 de novembre al 4 de desembre de 2012 amb 20 participants adults provinents d'Holanda, Egipte, Algèria, Jordània, Itàlia i Catalunya. Amb l'objectiu de donar als participants les eines per fer investigacions sobre els moviments socials i oferir-los la possibilitat de conèixer les diferents estratègies no violentes dels moviments socials. Un dels objectius aconseguits és el pla de recerca que es desenvoluparà a Egipte entre el 2013 i 2014.

16


MÉS ACTIVITATS DE LA FCV

D

esde la FCV El 2012 s'ha potenciat la seva presència en xarxes regionals i estatals. Així la fundació ha estat present a les reunions informatives i de formació del Consell de Joventut de Barcelona (CJB) i la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), així com a la Fundació Anna Lindh assistint a la reunió de la xarxa “la fundació ha participat a la espanyola a Madrid el 18 de maig. L'entitat també ha estat present a la fira d'entitats celebrada a Plaça Catalunya de Barcelona en motiu de les festes de La Mercè el mes de setembre.

reunió anual de l’ECOSOC a la 56a. sessió de la Comissió de Dones de les Nacions Unides celebrada a Nova York

A nivell internacional l’entitat ha participat a la reunió anual del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) en la 56a sessió de la Comissió de Dones de les Nacions Unides celebrada a Nova York a principis del mes de març.

17


DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

E

l 2012 el departament de comunicació ha fet un salt qualitatiu en tots els seus aspectes. Sense deixar d'oferir els serveis necessaris pel funcionament de la fundació, ha estrenat nova pàgina web http://www.catalunyavoluntaria.cat per “la fundació ha estrenat facilitar la connexió amb les persones nova pàgina web per facilitar voluntàries i proporcionar innombrables enllaços que afavoreixen la selecció de la la connexió amb informació que cada voluntari requereix. les persones voluntàries” El principal objectiu de l'entitat era reforçar la visibilitat de l'entitat i s'ha aconseguit amb el nou espai virtual i també apostant per les xarxes socials amb una nova pàgina de Facebook més dinamitzada i amb la presència diària de comentaris via twiter (@catvoluntaria). A més, s’ha consolidat la relació amb diverses entitats de segon nivell com el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), xarxes d'entitats amb les quals es mantenen relacions constants i fluides. La presència de l'entitat en els mitjans digitals ha estat destacada al portal Canal Solidari i Xarxanet així com la presència de la fundació en el programa "El millor de l'estiu" de Ràdio 4 (Rne4 100.8 FM) presentat per la periodista Laura González. La Fundació també ha estat inclosa dins de la "Guia d'entitats socials per als mitjans de comunicació" editada per l'Agència de Comunicació Social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

18


SITUACIÓ ECONÒMICA BALANÇ PROVISIONAL DE LA SITUACIÓ ACTIU 2012 Actiu corrent Immobilitzat material Equips per processos d’informació Amortització acumulada Inversiones financeres a llarg termini Finances constituïdes

3.644,14 394,14 1.182,41 788,27 3.250,00 3.250,00

Actiu corrent Deutors comercials i altres contes de cobrament Clients Deutors

491.087,70 491.087,70 960,00 490.127,70

TOTAL ACTIU

494.731,84

PASIU 2012 Patrimoni net Fons propis Capital escripturat Resultat de l’exercici anterior Remanent 95.978,00 Resultats negatius Resultat de l’exercici Subvenciones, donacions i llegats rebuts

-101.982,41 6.002,55 37.486,00

Passiu no corrent Deutes a llarg termini Deutes amb entitats de crèdit Altres deutes a llarg termini

210.065,10 210.065,10 77.496,77 132.568,33

Passiu corrent Provisions a curt termini Deutes a curt termini Deutes amb entitats de crèdit Altres deutes a curt termini Creditors i altres comptes a pagar Creditors per prestacions Remuneracions pendents Hisenda pública Organismes de la Seguretat Social

217.182,60 127.960,26 29.401,77 33.239,06 -3.837,29 59.820,57 39.403,62 14.237,70 2.660,09 3.519,16

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

494.731,84

67.484,14 29.998,14 30.000,00 -6.004,41

19


COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS Import net de la xifra de negocis Prestacions de serveis Aprovisionaments Treballs fets per altres

1.440,00 1.440,00 -70.978,22 -70.978,22

Altres ingressos d’explotació Subvencions i donacions

462.296,43 462.296,43

Despeses de personal Sous i salaris Seguretat social

-95.568,12 -72.153,08 -23.415,04

Altres despeses d’explotació Serveis professionals Primes de seguros Serveis bancaris Publicitat, propaganda Subministraments Altres serveis Dotació a la provisió Excés de provisions

-277.395,52 -5.101,03 -4.837,51 -2.185,32 -2.338,73 -2.130,92 -161.569,75 -127.960,26 28.728,00

Amortització d’immobilitzat Altres resultats Despeses excepcionals

-295,60 -5.899,79 -5.899,79

A) Resultats d’explotació Despeses financeres (interessos deutes) B) Resultat financer C) Resultat anterior a impostos D) Resultat de l’exercici

13.599,18 -7.596,63 -7.596,63 6.002,55 6.002,55

20


TRAJECTÒRIA INTERNACIONAL

Xarxa internacional La Fundació Catalunya Voluntària és membre del Centre Europeu del Voluntariat pel que està en xarxa amb diverses associacions d’altres països. A més forma part de l’organització UNOY (United network of Young Peacebuilders), entitat que participa a diverses Comissions de les Nacions Unides. UNOY delega habitualment en la FCV que la representi a les esmentades comissions, tasca que realitza la directora del programa “Clam per la Pau”, Meghann Aurea Villanueva.

Oficina Internacional del Voluntariat Juvenil (IAVE) El Govern de la Generalitat de Catalunya dóna suport al projecte i signa un conveni amb la IAVE, el juny de 2007 que dóna lloc a la creació de l’Oficina Internacional del Voluntariat Juvenil amb seu a Catalunya- IAVE Youth Office in Catalonia-IYOC. L’entitat assumir un paper primordial en la preparació, promoció, organització i execució de totes les conferències regionals i mundials de IAVE sent part dels respectius comitès organitzadors, treballant directament amb les organitzacions d’acollida i amb els directius i personal de IAVE dels propis comitès. El 2010 l'Oficina va col·laborat i participar activament en la realització de la V Conferència Regional del Voluntariat de IAVE a l'Amèrica Llatina i Carib 'El Voluntariat Clau en la Responsabilitat Social a Bogotà (Colòmbia), on van participar més de 250 delegats representants d'entitats de voluntariat, programes corporatius i universitats. La trobada es va dur a terme a la Universitat Pontifícia Javeriana i s’hi van reunir membres, representants nacionals, socis i amics de IAVE de més de 20 països de la regió i d'arreu del món, en un esdeveniment que va qualificar-se d'històric, ja que la darrera conferència regional del voluntariat havia tingut lloc 10 anys enrere. Al 2011 l'Oficina va preparar i realitzar quatre principals esdeveniments: 

  

Conferència Mundial Juvenil de IAVE i la 21a Conferència Mundial del Voluntariat de IAVE «Voluntariat per canviar el món», la primera del 21 al 23 de gener de 2011 i la segona del 24 al 27 de gener de 2011, ambdues a Singapur. Primera Conferència Regional del Voluntariat de IAVE als països Àrabs «Per una Cultura del Voluntariat». La 13a Conferència Regional del Voluntariat a l'Àsia Pacífic (del 28 al 31 d'octubre, a Corea del Sud). La Segona Cimera Mundial del Voluntariat Juvenil «Marca la diferència» (del 3 al 5 de novembre de 2011, a Barranquilla, Colòmbia).

21


Consultes regionals sobre voluntariat Al llarg del 2010 l’Oficina va dissenyar, preparat i realitzat una sèrie de consultes regionals sobre el voluntariat juvenil a quatre regions del món per conèixer les necessitats, percepcions i inquietuds dels joves que fan voluntariat arreu del món: a Kaohsiung (Taiwan), als països Àrabs, a l'Amèrica Llatinai a Amèrica del Nord. Amb els resultats de la investigació l'Oficina va elaborar un informe regional que es va presentar a la conferència regional de IAVE a la regió Àsia Pacífic. També va elaborar un informe global fet públic a la Segona Cimera Mundial del Voluntariat Juvenil de IAVE a la regió. Els resultats de la consulta van servir per desenvolupar estratègies de IAVE així com per a altres representants comunitaris, organitzacions internacionals i institucions multisectorials. Presència internacional -

-

Dia Nacional del Servei Cívic Italià, presidit pel President de la República d'Itàlia al Palau Quirinale, a Roma. Primera Escola d'Estiu del Voluntariat de Portugal, a Èvora. Participació al taller “Creating Skills and Competence for Living and Working in the Asia-Europe Meeting-ASEM Area” en el marc de la 4a Conferència “Conectant la Societat Civil” en el marc de la 8a Cimera Àsia-Europa, liderada per la Fundació Àsia Europa amb el suport de la Comissió Europea, centres d'estudis i governs de països de les dues regions (a Brussel·les, Bèlgica). Col·laboració amb el Govern de Polònia en el disseny de la campanya per la presidència semestral de la Unió Europea a Polònia l'any 2011 en motiu de l'AEV 2011.

Cultura de Pau Peace Bag for Euromed Youth. Al 2011 la FCV va impulsar dos manuals sobre la Cultura de Pau i el diàleg intercultural. Un d’àmbit local: “Bossa de Pau per als joves catalans”, i l’altre d’àmbit internacional “Peace Bag for Euromed Youth”, un manual de sensibilització, eines i metodologia per treballar i educar en la Cultura de la Pau. Aquest és un projecte elaborat en col·laboració amb 17 entitats de l’àrea euro-mediterrània i que s’editarà en 12 idiomes. Cal destacar el reconeixement que va rebre l’entitat per part de les Nacions Unides en atorgar-li el premi “Online voluntering 2011” per la gestió de 70 persones voluntàries al projecte de Pau “Peace Bag for EuroMed Youth” (Bossa de Pau per a joves de l’Euro Mediterrània). Seminari Internacional. “Euromed Youth Policies in Intercultural dialogue” per a multiplicadors actius en polítiques juvenils i per a la

22


promoció del diàleg intercultural en el context de la cooperació euromediterrània (2010, M. Villanueva). Fundació Anna Lindh. Participació al Fòrum Internacional l'Anna Lindh 2010. Fòrum Aliança de Civilitzacions (Rio de Janeiro, Brasil). Meghann Villanueva, en representació a la FCV va ser una dels 150 joves de tot el món que van participar en el Fòrum UNAOC. En la trobada hi van assistir el president de Brasil, Lula da Silva; el president d’Espanya, José Luis Rodriguez Zapatero; el primer ministre de Turquia, Erdogan i el Secretari General de les Nacions Unides, Ban Ki-moon juntament amb prop de 2000 polítics i líders corporatius, activistes de la societat civil, joves, periodistes, fundacions, organitzacions internacionals i líders religiosos. UNESCO. La Fundació Catalunya Voluntària, representada per Meghann Aurea Villanueva, van representar i ser la veu dels joves a la UNESCO “High Panel on Peace and Dialogue among Cultures” (Panell de Pau i diàleg entre cultures) a New York, on va estar-hi present la directora general de la UNESCO, Irina Bokova i el secretari general de les Nacions Unides Ban Ki-moon. El tema d’aquest esdeveniment portava per títol “Building Peace: Reconciliation through the Power of Education, the Sciences, Culture and Communication” (Construint la Pau: la reconciliació a través del poder de l'educació, la ciència, la cultura i la comunicació).

Presència a les Nacions Unides, Nova York (abril 2012) Participació de Meghann Villanueva a la quaranta-tresena sessió de la Comissió de Població i Desenvolupament (CPD) de les Nacions Unides celebrada l’abril de 2012. Presència de Meghna Villanueva a la 55a sessió Comissió de Condició Jurídica i Social de la dona a les Nacions Unides. A l’esdeveniment, Villanueva va aprofitar per presentar la Fundació Catalunya Voluntària a diferents organitzacions internacionals i grups de dones participants de la Comissió, a més de contactar amb diverses organitzacions juvenils. La directora de Clam per la Pau ha participat en aquesta comissió des del 2007.

23


ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT

L

òrgan de govern de la Fundació Catalunya Voluntària està format per persones de diferents àmbits professionals compromeses amb la missió de l'entitat i fan possible el desenvolupament dels diferents projectes. Comitè executiu President Vicepresidenta Secretari Vicesecretari Tresorer Vicetresorer

Jaume Martí Gual Marta Nin Camps Michel André Josep Maria Canyelles Pastó Agustí Torres Roigé Jesús Manuel Rodriguez Suárez

Vocals Mohammed Chaid Akhdim Jaume Lanaspa Gatnau Rafael López Rueda Joaquim Olivé Duran Laia Ortiz Castellví Yasmine Paricio Burtín

Equip tècnic i persones voluntàries Direcció Coordinadora “Clam per la Pau” Tècnic de Pau Tècnic de SVE Tècnic de FIS Voluntariat Actiu Relacions europees Tècnica de comunicació Responsabilitat social Suport comunicació online Suport programes internacionals Tècnic audiovisuals Suport web

Jordi Virgili Meghann Villanueva Mostafa Alí Alberto Tortolero Lluc Martí Lorena Gaona Romeral Ortiz Maria Manyosa Mar Vidal Roser Tafalla Alessia Sirangelo Pol Gonzalez Natalí Melagrejo

24


ENTITATS COL路LABORADORES

25


26


27