Page 1

Machete si simulatoare

MODELE ŞI SIMULATOARE Pentru dezvoltarea abilitţilor practice, fără a provoca pagube sau costuri mari, este indicată utilizarea machetelor şi a simulatoarelor.

EURODIDACTICA vine în întâmpinarea tuturor celor interesaţi cu noi linii de simulatoare, componente de hardware şi software, transformând astfel laboratoarele clasice în adevărate centre de formare a aptitudinilor practice. La cerere, putem livra şi monta simulatoare şi machete pentru lucrări de laborator pentru următoarele tipuri de instalaţii: - instalaţii sanitare

- instalaţii frigorifice - instalaţii electrice

- electronică şi electrotehnică - agro-industriale - mecanică

- mecanică auto

- construcţii şi finisaje

- simulatoare medicale - mecatronică

Mobilier şcolar

210


Machete si simulatoare

211

Mobilier Ĺ&#x;colar


Softuri interactive

Biologie-corpul uman BCS01 Subiecte 1. Structura corpului uman 2. Pielea 3. Sistemul organului locomotor 4. Sistemul digestiv I 5. Sistemul digestiv II 6. Sistemul repirator 7. Sistemul circulator 8. Sistemul excretor 9. Organele senzoriale 10. Reproducerea

Fizica-Optica FZCD6 Subiecte 1. Proprietăţile luminii 2. Reflectarea luminii 3. Oglinzi 4. Refracţia 5. Fenomenele refracţiei 6. Lentile de refracţie 7. Imagini în oglinda 8. Imagini în lentile 9. Instrumente optice 10. Dispersia culorilor

Biologie- Lumea animalelor BCS02 Subiecte 1. Unicelular 2. Bureţi, cnidariani 3. Paraziţi 4. Moluşte 5. Artropode 6. Vertebrate 7. Pădurile adânci 8. Savana 9. Deşerturi 10. Păşuni 11. Taiga, tundră, lumea de gheaţă 12. Lumea mărilor

Fizica- Energia electrică FZCD7

Subiecte 1. Fenomene de bază a electricităţii – Legea lui Coulomb 2. Câmpul electric 3. Condensator 4. Legea lui Ohm 5. Surse de curect directe 6. Câmpul magnetic 7. Legea lui Lorentz. Definirea încărcării unei particule într-un câmp electro-magnetic 8. Inducţie electromagnetică 9. Inducţie, auto-inducţie 10. Crearea energiei electrice

Fizica- Mecanica FZCD5 Subiecte 1. Mişcarea rectilinie uniformă 2. Mişcarea accelerată uniformă 3. Mişcarea uniformă rotativă 4. Referinţă cadru 5. Crearea mişcării 6. Oscilaţia I 7. Oscilaţia II 8. Val de mişcare I 9. Val de mişcare II 10. Mişcarea termică

Mobilier şcolar

212


Softuri interactive Geografie- Geografia Africii GHCD3 Subiecte 1. Africa-Construcţii şi suprafaţă 2. Africa-clima 3. Africa-populaţia 4. Africa-economie 5. Deşerturi 6. Oaze 7. Pădure tropicală 8. Muson- terenuri doborâte 9. Marea Mediterană 10. Taiga

Matematică - Numerele MCD2

Subiecte 1. Observaţii, comparaţii –Stabilirea conceptului de numere 2. Sortarea şi organizarea – seturi şi secvenţe 3. Numerele au forme diferite – numerele şi formele lor 4. Adunarea, scăderea – înţelegem operaţiile 5. Numerele mai mari de 10- Stabilirea conceptului de numere 6. Cum funcţionează aparatul - Jocuri 7. Să aruncăm o privire mai atentă – Caracteristici de numere 8. Este mai uşor aşa! – Metode de calcul 9. Jocuri– Jocuri pentru îmbunătăţirea abilităţilor de gândire 10. Să vă arăt ceea ce am învăţatExerciţii

Geografia-atmosfera GHCD4 Subiecte 1. Precipitaţiile convective 2. Precipitaţii orografice 3. Precipitaţii frontale 4. Circulaţia atmosferică I 5. Circulaţia atmosferică II 6. Muson tropical 7. Unghiul de lumină al soarelui I 8. Unghiul de lumină al soarelui II 9. Factori care influenţează încălzirea atmosferică–Expunerea 10. Materialele pe suprafaţa pământului 11. Încălzirea aerului 12. Construcţia atmosferică 13. Efectul de seră 14. Fără efect de seră 15. Musoane în zona temporată-vara 16. Musoane în zona temporatăiarna

Matematica- Numerele până la 1000 MCD3 Subiecte 1. Le ştiu deja până la 1000! – numerele până 1000 2. Astea tot sunt numere! – Fracţiuni, numere negative 3. Pot să rezolv! – introducerea problemelor 4. Combinatorică 5. Calculul mental 6. Numărarea 7. Crearea şi măsurarea 8. Transformări 9. Vă arăt ce am învăţat – exerciţii 10. Jocuri

Chimie – Structura atomului CHCD3

213

Subiecte 1. Structura atomului 2. Legături secundare 3. Tabelul periodic 4. Modelul atomic 5. Structura electronului 6. Structura electronului dezvoltat 7. Legături ionice 8. Legături covalente 9. Structura moleculei 10. Legături metalice

Mobilier şcolar


Softuri interactive Matematică – Forme geometrice MCD4 Subiecte 1. Simetrii în medii naturale, artificiale şi în arte 2. Simetria în modele, analiza modelelor 3. Simetria în modelele de parchet, analiza modelelor de parchet 4. Mişcarea oferită de steaguri 5. Regula jocului 6. Caracteristici ale reflexiei axiale 7. Simetrie axială forme plate 8. Simetrie axială forme complexe 9. Reflexie axială patrulatere 10. Reflexie axială poligoane, poligoane regulate.

Chimia – Introducere în Chimie CHCD5 Subiecte 1. Gruparea metalelor 2. Proprietăţile fizice şi chimice 3. Materiale periculoase în casă 4. Semnele şi simbolurile de siguranţă 5. Schimbări fizice şi transformări chimice 6. Unitatea de măsură – Mol 7. Ecuaţia chimică 8. Energia şi transformarea chimică 9. Arderea 10. Energie fosilică 11. Aerul

Istorie ICD01 Subiecte 1. Viaţa în mănăstiri 2. Dominaţia turcă în Ungaria 3. Iobagii şi obligaţiile lor 4. Războaie între castele (15321566) 5. Cavaleri 6. Transilvania în secolul XVII 7. Bresle 8. Recucerirea lui Buda 1686 9. Militarii Rakóczi-războiul de independenţă 10. Populaţia maghiară din secolele XVII-XVIII

Cunoaşterea mediuluiMediul Înconjurător CMMAV13 Subiecte 1. Animale domestice 2. Animalele si puii lor 3. Dezvoltarea unui peşte 4. Dezvoltarea unei broaşte 5. Amfibieni şi reptile 6. Îngrijirea peştilor 7. Păsări 8. Mamifere şi păsări 9.Părţile corpului (peşte, broaşte, păsări, salamandra, şopârla, şarpe de apă, broasca ţestoasă)

Chimia- Substanţe CHCD4 Subiecte Stare lichidă 1. Caracteristicile lichidelor 2. Dizolvabilitatea 3. Saturaţia Stare solidă 1. Structura atomică 2. Structura ionică 3. Structura metalică 4. Structura moleculară 5. Grafit 6. Exerciţii pentru recapitulare şi practică

Mobilier şcolar

214


Softuri interactive

LRCD01

Literatură I

Subiecte 1. Mitologia greacă 2. Troian 3. Teban 4. Biblie 5. Testamentul vechi 6. Testamentul nou 7. Genuri în Biblie 8. Motive mitologice în Biblie (de la iluminare până in zilele noastre) 9. Motivele şi genurile din Biblie 10. Conecţiuni: motive mitologice, biblice în literatură, artă, muzică, până în zilele noastre)

Întelegerea şi crearea unui text II– crearea unui curriculum interactiv LRCD04 Subiecte 1. Pas cu pas – Inţelegerea părţilor din text 2. Aproape gata – Ultimul pas înaintea inceperii la citire 3.Concluzionăm–Recapitulăm înainte de a hotărî 4. Opreşte-te la fiecare pas – Verifică ipotezele 5. Imaginaţia Privind înapoi – După terminarea lecturii 6. Ştiri, anunţuri, invitaţii 7. Cu precizie – Intrucţiuni, texte 8. Crearea şi interpretarea cifrelor 9. Jocuri – Iniţiază şi menţine dorinţa de a citi

Dezvoltarea abilităţilor de a citi –terapie

LRCD05 Subiecte: 1. Percepţie 2. Dezvoltarea percepţiei vizuale şi a atenţiei 3. Dezvoltarea de orientare plană şi spaţială 4. Dezvoltarea de ghidare plană 5. Descrierea poziţie 6. In fata, lângă - exerciţii 7. In fata, spate - exerciţii 8. Mai sus, mai jos- exerciţii 9. Sub, mai sus, între, printre exerciţii 10. Planar - orientare

Înţelegerea şi crearea unui text – crearea unui curriculum interactiv LRCD03 Subiecte 1. Spun un cuvânt–Crearea propoziţiilor 2. Unim propoziţii –Ordinea propoziţiilor 3. Ce s-a întâmplat mai întâi? - Cronologie 4. Poveste - Structura unei compoziţii 5. Vorbim, discutăm – Conversaţia 6. Descrierea – Evenimente, lucruri 7. Caracterizarea 8. Mesaje - Scrisori , mesaje text, felicitări 9. Posibilităţile lingvistice într-o compoziţie 10. Jocuri

215

Mobilier şcolar

Catalog general - Simulatoare si softuri interactive  

Catalog general - simulatoare si softuri interactive

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you