Page 9

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Subiectul I Nr.Item Soluţie, rezolvare I. 1. a 2. d 3. a 4. c 5. d TOTAL pentru Subiectul I D. Subiectul II II.a. Pentru: C  1/ f rezultat final: C  12,5 m1 b. Pentru: 1 1 1   x 2 x1 f

c.

d.

x2  9 cm ; f  8 cm rezultat final: x1  72 cm Pentru:   x2 / x1 y 2  y 1 rezultat final: y 2  2 cm Pentru: 1 f  1 1 (n  1)(  ) R1 R2

R1  R2  R rezultat final: R  9,6 cm TOTAL pentru Subiectul al II-lea

Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p

3p 2p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 15p

D. Subiectul III III.a. Pentru:

c v rezultat final: v  2,1 108 m/s b. Pentru: desen corect c. Pentru: i  r nst sin i  naer sin r   180  (r   r ) rezultat final:   105 d. Pentru: r  90 nst sin i  1 rezultat final: i  45 TOTAL pentru Subiectul al III-lea n

Probă scrisă la Fizică 5 Barem de evaluare şi de notare Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

3p 2p 1p 4p 4p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 15p

MODEL

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Advertisement