Page 8

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Subiectul I Nr.Item Soluţie, rezolvare I. 1. a 2. d 3. d 4. a 5. b TOTAL pentru Subiectul I C. Subiectul II II.a. Pentru: R1  RS  R2  R3 rezultat final: R1  100  b. Pentru: Ee  nE0 ; re  n r0

I

c.

d.

Ee Rs  re

u  I  re rezultat final: u  0,5 V Pentru: R23  R2  R3 U23  I  R23 rezultat final U23  1,5 V Pentru: E I sc  e re

rezultat final : Isc  2,4 A TOTAL pentru Subiectul al II-lea C. Subiectul III III.a. Pentru: U  E E U u rezultat final: u  1 V b. Pentru: PA  R p  I A2



c.

Rp Rp  r

rezultat final: r  1  Pentru: U ; I Rp

Rp 

R 2

I 2 rezultat final: I1  0,5 A d. Pentru: Wt  E  I  t rezultat final: W  600 J TOTAL pentru Subiectul al III-lea I1 

D. OPTICĂ Probă scrisă la Fizică 4 Barem de evaluare şi de notare Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

(45 puncte) Punctaj 2p 2p 3p 5p 3p 15p 3p 2p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 3p 1p 15p 3p 1p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 3p 1p 15p (45 puncte) MODEL

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Advertisement