Page 7

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Subiectul I Nr.Item Soluţie, rezolvare I. 1. d 2. b 3. c 4. b 5. a TOTAL pentru Subiectul I B. Subiectul II II.a. Pentru: m p1V  RT1  0  m / V b.

c.

d.

rezultat final: ρ  1,2 kg/m Pentru: m1  ρ  V rezultat final: m1  0,6 g Pentru: m /   m1 / 1  m2 / 2

(45 puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p

4p 1p 2p 3

m1  fm ; m2  (1  f )m rezultat final: f  0,28 Pentru: N n S N   NA

 M/ rezultat final: n  1,45  1023 molecule/(m2  zi) TOTAL pentru Subiectul al II-lea B. Subiectul III III.a. Pentru: L  ( pi  pf )(Vf  Vi ) / 2

Vi  1 dm3  103 m3 ; Vf  2 dm3  2  103 m3 rezultat final: L  150 J b. Pentru: U  CV T piVi  RTi pf Vf  RTf rezultat final: U  450 J c. Pentru: Q  L  U rezultat final: Q  600 J d. Pentru: Q C T  T  ( pf Vf  piVi ) / R rezultat final C  16,62 J/mol  K TOTAL pentru Subiectul al III-lea

Probă scrisă la Fizică 3 Barem de evaluare şi de notare Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

1p 3p 1p 2p 4p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 15p

4p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 3p 2p 1p 4p 2p 1p 1p 15p

MODEL

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Advertisement