Page 5

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013 Proba E. d) Fizică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE MODEL  Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  Nu se acordă fracţiuni de punct.  Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. A. MECANICĂ Subiectul I Nr.Item Soluţie, rezolvare I. 1. a 2. d 3. c 4. b 5. d TOTAL pentru Subiectul I A. Subiectul II II. a. Pentru: reprezentarea corectă a forţelor ce acţionează asupra corpului A reprezentarea corectă a forţelor ce acţionează asupra corpului B b. Pentru: mB g  FfA  0

(45 puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 4p 3p 1p 4p 1p

FfA   N A N A  mA g

1p

rezultat final:   0,2 Pentru: mc g  T1  mc a  T1  mB g  T2  mB a T  F  m a fA A  2

1p

rezultat final: a  2 m/s2 Pentru: T1  mc (g  a)

1p

rezultat final: T1  2,4 N TOTAL pentru Subiectul al II-lea

1p

c.

d.

A. Subiectul III III.a. Pentru: E A  Mgh b.

rezultat final: E A  37,6 kJ Pentru:

c.

1p 1p 3p 2p 15p

4p 3p 1p 3p 2p 1p 4p 1p 1p

2

Mv  Mgh 2 rezultat final LFf  1,6 kJ LFf 

4p 1p

2

Mv 2 rezultat final: Ec  36 kJ Pentru: Ec  L L  LG  LFf Ec 

1p

Probă scrisă la Fizică 1 Barem de evaluare şi de notare Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

1p 1p MODEL

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Advertisement