Page 14

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. OPTICĂ Subiectul I Nr.Item Soluţie, rezolvare I. 1. a 2. d 3. b 4. c 5. a TOTAL pentru Subiectul Igh D. Subiectul II II.a. Pentru: C12  C1  C2 1 1 C1  ; C2  f1 f2 b.

rezultat final: C12  50 m1 Pentru: pentru sistemul de lentile alipite: x1    x2  f12 pentru lentila L3 : x1  8 cm , x2  8 cm

1 1 1    f3 x 2 x1 c.

rezultat final: f3  4cm Pentru: d  fsistem  f3

rezultat final: d  6cm d. Pentru: reprezentare grafică corectă TOTAL pentru Subiectul al II-lea D. Subiectul III III.a. Pentru: D i 1 2 rezultat final: i  1mm b. Pentru: d  x 4 min  x0

xk min 

c.

(2k  1) 1 D 4

k4 rezultat final: d  4,5 mm Pentru: x0  x6 max e(n  1)D 2 61D x6 max  2 rezultat final: n  1,5 Pentru: k D k  D xk1 max  xk 2 max  1 1  2 2 2 2 k1 6  ; k1, k 2  Z k2 5 x0  x0 

d.

6 1 D 2 rezultat final: dmin  6 mm TOTAL pentru Subiectul al III-lea dmin 

Probă scrisă la Fizică 5 Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar

(45 puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 4p 1p 2p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 3p 1p 3p 3p 15p 3p 2p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 15p MODEL

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Advertisement