Page 12

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Subiectul I Nr.Item Soluţie, rezolvare I. 1. b 2. a 3. c 4. a 5. c TOTAL pentru Subiectul I B. Subiectul II II.a. Pentru: m N   NA b.

rezultat final: N  18  1023 molecule Pentru: 1   2

1 

c.

p1 RT1

rezultat final:  2  0,16 kg/m 3 Pentru: p L23   RT2 ln 2 p1

p1 p2  T1 T2 d.

rezultat final: L23  10,5 kJ Pentru: U  CV (T2  T1)

rezultat final: U  112,2 kJ TOTAL pentru Subiectul al II-lea B. Subiectul III III.a. Pentru: reprezentare corectă b. Pentru: L  ( p2  p1)(V3  V1)

L   RT1 c.

d.

rezultat final: L  2493 J Pentru: L  Qpr

(45 puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p

3p 2p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 3p 1p 15p 4p 4p 4p 2p 1p 1p 4p 1p

Qpr   CV (T2  T1)   CP (T3  T2 )

1p

T3  4T1

1p

rezultat final:   10,5% Pentru: T c  1  3 T1

1p

rezultat final c  75% TOTAL pentru Subiectul al III-lea

Probă scrisă la Fizică 3 Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar

3p 2p 1p 15p

MODEL

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Advertisement