Page 5

6 PARINTELE ARSENIE BOCA

Intre „Cărarea împărăţiei" scrisă în anii "40 la sfânta mănăstire „ B r â n c o v e a n u " Sâmbăta de Sus şi pictura de la biserica din Drăgănescu lucrată în anii "70-80, opera Părintelui A r s e n i c se întregeşte prin Manuscrisul de 2 6 7 de pagini ai Sfinţiei Sale, fără titlu, aflat la Aşezământul Monahal de la Sinaia şi care cuprinde 137 de predici duminicale şi la sfintele sărbători, meditaţii evanghelice şi cuvinte duhovniceşti în spirit filocalic pe care cu umilinţă şi cu smerenie am îndrăznit a le numi pregătindu-le pentru tipar „ C U V I N T E V i l " (Faptele Apostolilor 7.38 ed. brit.), după unica expresie biblică aliată în cuvântarea sfântului întâiului mucenic şi arhidiacon Ştefan, din ziua revelaţiei din Sinedriu şi a muceniciei sale. Unele sunt cunoscute, circulând de zeci de ani în popor, nu tară mutilări, deformări, inexactităţi sau lipsuri. Din păcate, astfel de variante au şi văzut lumina tiparului în v o l u m e şi ediţii care lasă mult de dorit şi care nu se ridică la exigenţele şi nivelul unor lucrări care poartă pecetea numelui Părintelui Arsenie. De aceea am socotit de cuviinţă „să dăm tiparului cele ce sunt ale tiparului", dar nu oricum, ci după manuscrisul unic, originar şi original, scris cu multă atenţie, f r u m u s e ţ e şi dragoste de însăşi Părintele A r s e n i e prin g r a f i a miniaturală a Sfinţiei Sale, irepetabilă şi inconfundabilă. Prea Cuviosul Părintele nostru Arsenie „a grăit, purtat fiind de Duhul S f â n t " (cf. II Petru 1,21). tâlcuind „ L e g e a lui H r i s t o s " (I Corinteni 9,21; Galateni 6,2), de aceea şi cuvintele Sfinţiei Sale „dau har celor ce le ascultă" (Efeseni 4,29), purtând „roada Duhului" (Galateni 5.22). „roada luminii" (Efeseni 5,9) şi „roada dreptăţii" (Filipeni 1.11) şi desfaşurându-se în cuprinsul lor între cele două pietre de hotar ale teologiei şi teologhisirii: „Plinirea v r e m i i " (Galateni 4,4) şi „Iconomia plinirii vremurilor" (Efeseni 1,10). In ele găsim din b e l ş u g atât „lapte", cât şi „bucate tari", după cuvintele sfântului apostol Pavel (I Corinteni 3,1; Evrei 5,12), de aceea putem mărturisi şi adeveri, că „am cunoscut un om în Hristos..." (cf. II Corinteni 12,2). Toate cele 137 de cuvinte duhovniceşti, de dimensiuni şi extensiuni diferite, s-au născut în liniştea chiliei Părintelui A r s e n i e de la stăreţia v e c h e a sfintei mănăstiri de la Sâmbăta de Sus cu vedere spre munţii Făgăraşului şi în taina chiliei Părintelui A r s e n i e de la sfânta mănăstire Prislop, cu deschidere înspre dealurile Prislopului şi au fost scrise „cu timp şi iară timp" (II Timotei 4,2) între 25 noiembrie 1946 şi 27 martie 1950, în duhul comentariilor patristice: al sfântului Ioan

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement