Page 346

„CUVINTE V i i "

345

Mântuirea este Darul Mântuitorului care întâmpină nevoinţa omului. Dar aceasta, oricât de mare ar fi, nu poate "merita" sau "cumpăra" Darul. La sfârşit, după învierea cea de obşte, cununa biruinţei definitive asupra răului şi morţii, o vor primi toţi cei ce au ostenit pe pământ pentru Adevăr. Asemănarea cu care a fost omul zidit, acum va străluci în toţi fiii lui Dumnezeu, când El va fi totul în toţi. Mântuirea este îndumnezeirea. Totul plecase de pe pământ, de la un "amănunt": lepădarea de sine, sau iubirea de sine... două direcţii ale unui... cuvânt. (Text inedit aflat între manuscrisele Părintelui Arsenie de la Aşezământul monahal de la Sinaia, pe care am socotit de cuviinţă să-1 rânduim ca pe o sinteză şi concluzie a cuvintelor duhovniceşti ale Sfinţiei Sale, publicate în acest volum.)

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement