Page 332

..CUVINTE V i i "

331

aceasta e a lui. Acum tacea marea concesiune: voia să i-o dea lui Iisus. „Şi aşa ai venit să mi-o iei. Inchină-Te mie şi Ţi-o dau". Trufia dă lumea (deşi era o danie mincinoasă şi perfidă) numai să rămână ea deasupra. Iisus îi răspunde diavolului că cere o închinare interzisă: „Singur lui Dumnezeu se cade să I te închini". „înapoia Mea satano !" Atunci i-a simţit Satana puterea dumnezeiască, căreia a trebuit irezistibil să se supună şi să se plece. Şi a plecat Satana „până la o vreme"; până când, prin oamenii robiţi de el şi slugi ale sale, L-au dus pe Iisus în a doua pustie fioroasă: dealul Golgotei şi i-au spus aceleaşi cuvinte ale începătorului răutăţii: „Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce şi vom crede în Tine !" (Matei 27,40) Răspunsul lui Iisus a fost învierea. Dar pentru ei nici acesta nu era răspuns fiindcă ei nu erau fiii învierii, ci fiii diavolului Diavolul a fost luat de unii drept delegat al raţiunii, care cere lui Dumnezeu evidente. Iisus i-a refuzat diavolului orice dovadă a dumnezeirii Sale. A concede diavolului delegaţia raţiunii, „a celui mai înalt for omenesc", înseamnează a nu fi departe de raţionamentul demonic: a-ţi încredinţa raţiunea diavolului şi nu lui Dumnezeu, înseamnează a lua locul diavolului împotriva lui Iisus. Orice răspuns ar fi dat Iisus, altul decât a dat, nu dovedea diavolului nimic. De aceea nu i-a răspuns. Aceasta e raţiunea divină. » „Raţiunea" demonică cere lui Dumnezeu „dovezi". Raţiunea divină rămâne în certitudine, în atârnare şi închinare de Dumnezeu. î

De atunci aceste două raţiuni se luptă în pustia fiecărei vieţi omeneşti. Dacă eşti om şi vrei „dovezi" trebuie să te lupţi cu Dumnezeu, ca într-o noapte, Iacov. Vai de tine de vei învinge tu pe Dumnezeu:

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement