Page 329

328

PĂRINTELE ARSENIE BOCA

IN PUSTIA CARANTANIEI - 132 -

Precum în ordinea naturală a lucrurilor, aşa şi în ordinea spirituală, a destinelor, nu lipsesc verificările. Oriunde te afli trebuie să-ţi ştii puterile şi să-ţi cunoşti împotrivirile. Deşi Iisus îşi avea un destin lămurit, încă de la 12 ani în Templul din Ierusalim şi confirmat în pustia Iordanului la 30 de ani, totuşi n-a fost scutit de verificarea lui în pustia Carantaniei. Intre aceste două pustii cresc marile destine. Intr-una se nasc, în a doua se verifică. A b i a oamenii marilor singurătăţi pot să învingă, ca pe-un lucru cunoscut, singurătatea lor între oameni. Oamenii mărunţi, bursierii vieţii, se acomodează lumii, - n-o combat ieşind din ea în pustie. Oamenii împovăraţi de un destin însă, caută să acomodeze lumea la ei. De aceea ei ies din lume şi-şi meditează destinul în liniştea marilor singurătăţi. Ei trebuie să iasă în pustie. „Duhul L-a mânat (pe Iisus) degrabă în pustie" (Marcu 1,12). Deci Iisus a mers în pustie din ascultare, „mânat de Duhul Sfânt". Nu El, de la El, a mers să postească - şi încă până la istovire. Nu El a chemat ispita. Ea trebuia să vină, ca la tot omul. Simţi o misiune ? - împotrivirile te-aşteaptă ! De aceea ai nevoie de post şi rugăciune către Cel Atotputernic, care ţi-a dat misiunea, să o sprijinească. Acestea oţelesc sufletul în faţa adversităţilor, în faţa jertfei. Cunoaştem pustia Iordanului: Ioan învăţa pe oameni lupta cu ei înşişi, lupta pocăinţei. în pustia Carantaniei, coama unui munte uscat, nu locuiau decât fiarele, vulpile şi şacalii. Aci a venit Iisus. Iar la sfârşitul celor 40 de zile, cu a căror număr s-a numit însăşi pustia, a venit şi fiara cea mare: diavolul. Fioroasă întâlnire: Iisus şi diavolul: antipozii singurei dialectici ireductibile. Singurii între care e exclusă, din principiu, orice înţelegere sau compromis.

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement