Page 321

320

PĂRINTELE ARSENIE BOCA

A

t

.

.

.

Dreptul Simeon II cunoscuse pe copil acum 12 am, în acelaşi Templu, dar urmaşii dreptului nu mai aveau viaţa lui ca să-L cunoască şi

A creşte din copilărie, ars de-o rază a destinului, înseamnă să te pregăteşti pentru o operă mare şi severă; iar pentru cucerirea locului ei în istoria oamenilor, înseamnă să te aştepţi la cele mai crâncene împotriviri. Oamenii însă nu ştiau cu ce răbdare şi îndârjire lăuntrică a înzestrat Providenţa Copilaşul acesta, căruia i-a încredinţat marea misiune a mântuirii omului. De atunci nu este între oameni destin mai mare ca al lui Iisus. Iar Iisus şi-a asociat la acelaşi destin al Său, pe toţi ucenicii Săi de peste veacuri. A fi gura Lui, a fi inima Lui, către orice necăjit al lumii, e a face din viaţa ta viaţa lui Iisus, aşa cum şi Pavel îşi interpreta destinul: „Mie a vieţui este Hristos; iar a muri (pentru Acesta) dobândă". De atunci Iisus dă omului destinul şi toată energia lui divină. Iisus e un destin întruchipat. Cine-L ajunge, ştie ce are de făcut !

Prislop, 1.1.1950

Anul nou Luca 2,20-21; 40-52

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement