Page 245

244

PĂRINTELE ARSENIE BOCA

Chemarea la Cină e chemarea la viaţa lui Iisus; chemarea la Sfânta împărtăşanie cu El; chemarea la învăţătura Sa: chemarea la chipul Său de a fi în lume. Chemarea la nuntă e strămutarea de la capătul lucrurilor, a firii omului, din om ce era, în „dumnezeu după dar". Când va face Dumnezeu aceasta, - zice a doua oară: „Săvârşitu-s-a !" (Apocalipsă 21,6) - opera de mântuire a omului: „Acum toate sunt gata !" De altfel numai o natură îndumnezeită poate dăinui la aceeaşi masă cu Dumnezeu. Până atunci ne împărtăşim numai cu Trupul şi Sângele Domnului (învăţăturile şi darurile); atunci şi cu oasele: raţiunile divine ale existenţei (sf. Maxim). Până atunci nu ni s-a dat să avem decât „simţirea care era în Iisus" (Filipeni 2,5) - marea Lui iubire; atunci ni se va da şi cunoaşterea Absolutului (în sfârşit setea raţiunii de adevăr se va astâmpăra). Aceasta e mântuirea - şi istoria încetează. (Până atunci să ne vedem de cele atârnătoare de noi !).

Prislop. 3.XII.49

Dumineca XXVIII Luca 14,16-24

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement