Page 244

„CUVINTE V i i "

243

Dacă vreun eretic nu mai avea alt chip de mântuire, îl mântuia inchiziţia, arzându-1 de viu pe rug. Şi inchiziţia era de cea mai bună credinţă că arde oameni de vii: din iubirea de oameni. Ce vină are Iisus ? - Poate că şi El ar fi fost ars pe rug, - cum îşi da Dostoievschi cu părerea, în Povestea Marelui Inchizitor. Dar omul nu poate sili, aşa, pe om. „Sila" o conduce Providenţa, care poate, totodată, să-i lase omului şi libertatea şi viaţa. Simbolul acestei orientări o arată şi cârja Episcopului roman, care are forma unui cârlig, cu care să poată prinde din f u g ă oile care n-ar vrea să vie unde vrea păstorul. Toate oile care nu aparţin Bisericii apusene sunt considerate oi rătăcite. Chemarea la Cină mai are şi un alt mod de istorie. întâi au fost chemaţi evreii. Se ştie ce-au făcut şi ce-au păţit. Ei reprezintă cel mai bine „motivele" de-a nu răspunde la chemare: ei preferă proprietatea mobilă şi imobilă a lumii, care asigură instinctele vieţii acesteia de aici. Acesta-i motivul lor. Cu el s-au asociat foarte mulţi „creştini" „chemaţi", încât nu mai răspund la chemare decât prea puţini creştini „credincioşi" şi foarte puţini creştini „aleşi". Totuşi, pe lângă credincioşi şi aleşi mai intră şi „siliţii" sorţii: Lazării existenţei, orbii, şchiopii, dezorientaţii de la răspântiile raţiunii, cu un cuvânt toţi convinşii de gardurile de aici ale naturii omeneşti. Cine sunt trimişii să cheme oamenii ? Aceştia încă lămuresc înţelesul istoriei. O primă ceată de trimişi, care vestesc, roagă oamenii să vie la Dumnezeu, sunt Proorocii, Apostolii şi Ierarhia Bisericii. Cei ce „silesc" sunt altă ceată, contemporani cu cei dintâi, fiindcă cei ce n-ascultă de iubire ascultă de frica de sabie. Totuşi ceata lor e trimisă mai către sfârşitul istoriei. Ei nu cheamă, ci împing oamenii să-L caute pe Dumnezeu. Aceştia poartă sabie şi cu ea dezleagă pe oameni de motivele care-i ţin: fiinţele Cerului, în legăturile pământului. Valorile, oamenii care le reprezintă au, prin urmare, misiunea aceasta de a „sili" pe oameni să-şi caute Cetatea de obârşie. Şi socoteala Providenţei e cu atât mai înţeleaptă cu cât dă valoare - misiune de mântuire - oamenilor „fară valoare".

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement