Page 219

PĂRINTELE ARSENIE BOCA

218

Dar zice pilda că „cetăţenii Săi îl urau şi au trimvs solie în urma lui, zicând: «Nu vrem ca Acesta să domnească peste noi ! » " Aceştia sunt cei ce nu vor să primească peste ei domnia lui Hristos, ci domnia lui Antihrist. Dacă Iisus a suflat suflet viu, viaţă spirituală în Adam, în temeiul căreia Adam vedea pe Dumnezeu; dacă a suflat Duh Sfânt peste Apostoli şi toţi urmaşii lor, pentru iertarea păcatelor, spre reînvierea spirituală a oamenilor, şi dacă s-a întărit această reînviere prin „suflarea de vifor" a Duhului Sfânt în ziua Rusaliilor, a mai rămas totuşi şi o suflare a Duhului Sfânt, pe care Iisus n-a împărtăşit-o omului. Pilda talanţilor vorbeşte de tăierea vrăjmaşilor acelora care n-au vrut să domnească Iisus peste ei. La Cartea Isaiei Proorocul, unde se înşiră darurile sau puterile lui Mesia, ultimul e suflarea de moarte, cu care va sufla pe cel fară-de-lege. (Isaia 11,4). Deci de două ori Duhul Sfânt a suflat spre viaţă: primului om şi la plinirea vremii, tuturor oamenilor, spre reînvierea lor spirituală; iar a treia oară va sufla Duhul Sfânt spre moarte spirituală în faţa unui singur om, omul fără-de-legii. E ceva uimitor în Iisus; şi, ca orice uimire, e greu de prins în cuvinte omeneşti. Nu se poate ca Iisus să nu fie Dumnezeu adevărat, când în El erau: începutul şi sfârşitul, alfa şi omega existenţei, într-o continuă şi divină prezenţă... (Apocalipsă 1,8; 21,6; 22,13). De altfel această prezenţă a lui Iisus în toate fragmentele timpului e ceea ce dă talanţilor valoarea lor de energii divine. Prislop, 24.XI.49 1. 2.

3.

Vineri XXVII Luca 19,12-28

NB. La o tâlcuire mai pe larg: Legile negustoriei: cele două legi: iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni. Tot celui ce recunoaşte provenienţa de la Dumnezeu a talentelor sale vă mai primi. Şi tot celui ce i se pare că nu le are de la Dumnezeu, se va lua şi ceea ce i se pare că are. Cu un singur talant, talantul Botezului, sunt dăruiţi toţi creştinii. Talantul îngropat şi de puţini dezgropat şi valorificat.

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement