Page 214

„CUVINTE V i i "

213

aseamănă foarte mult cu ziua în care a intrat Noe în corabie şi a început potopul, şi se aseamănă cu pieirea Sodomei, din care a ieşit Lot, totuşi milostivirea n-a încetat cu totul. Ultima atitudine faţă de proprietatea lumii şi faţă de propria ta viaţă în trup, încă mai poate mântui pe cei ce-au mai rămas cu gândul mântuirii. Cine va regreta că se duc, (lumea şi viaţa sa n.n.), va păţi ceea ce a păţit femeia lui Lot, privind catastrofa, pe care viaţa nu rezistă să o privească în faţă. „Stârvul" crede că este pământul mort. La a cărui judecată se adună sfinţii: „Au nu ştiti că sfinţii vor judeca lumea ?" (I Corinteni 6,2). Iată până unde merge iubirea de oameni a lui Iisus: că şi în ziua mâniei divine le deschide o portiţă a milostivirii. Iată împăratul Cerurilor alergând după ultimul supus al împărăţiei Sale. Cred că aceasta e iubirea fără margini.

Prislop, 21.XI.49

Marţi X X V I I Luca 17,26-37

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement