Page 126

„CUVINTE V i i "

125

Iisus ne-a asigurat zicând: „Amin, amin zic vouă: Cel ce ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis pe Mine, are viaţă veşnică şi la judecată nu vine, ci s-a mutat din moarte la viaţă" (Ioan 5,24). Iar în alt loc ne spune: „Iar viaţa veşnică aceasta este, ca să te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu, şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis" (Ioan 17,3). Deci veşnicia noastră, întrucât atârnă şi de noi, atârnă de: ascultarea, credinţa şi cunoaşterea lui Dumnezeu. Trup-suflet; voinţă, simţire şi minte; tot omul e chemat şi ajutat să-şi lucreze luminos veşnicia. Pentru aceştia, care urmăresc rosturile vieţii dincolo de hotarele mormântului, pentru aceştia însuşi Iisus ne-a spus că se roagă. *

De ce este totuşi moarte între oameni şi după prădarea iadului ? Fiindcă nu e acum definitiva biruinţă asupra morţii, şi în ce ne priveşte pe noi, oamenii. într-una din dezlegările morţilor se arată motivul: „Pentru ca răutatea să nu fie nemuritoare, ai poruncit ca această făptură să se dezlege: sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care L-a dat, iar trupul să se întoarcă în pământul din care a fost luat..." până la învierea cea de obşte, când îl vom primi transformat şi nestricăcios, cum tânjea şi apostolul Pavel. Aceasta e biruinţa Vieţii asupra morţii, aşteptăm.

Prislop, 10.X.49.

biruinţa pe care o

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement