Page 120

..CUVINTE V i i "

208:

209:

210:

211:

119

Apostolii. Prin urmare, fiii mei, zice Biserica, nu e mirare de prigoane. Priveşte vechimea mea, părul meu argintiu... Nu-mi întorc faţa împotriva lor, pentru a mă împotrivi prigoanelor... Cu toate că par mereu plutind, mâna atotputernică ce-mi serveşte de sprijin va şti cum să mă ferească de înnec." Dacă Dumnezeu o a sprijinit cu atâta putere împotriva prigoanelor, credeţi, dragii mei, că o va lăsa înfrântă de erezii ? Nu, dragii mei, să n-o credeţi. II. A doua furtună asupra Bisericii a înteţit-o curiozitatea: curiozitatea, fraţi creştini, e pacostea minţilor, ruina evlaviei şi mama ereziilor. Pentru a înţelege bine acest adevăr, trebuie arătat, înainte de toate, că înţelepciunea divină a pus margini cunoştinţelor noastre. Căci după cum Providenţa vedea că apele mării se întind şi se împrăştiaseră peste tot pământul, acoperindu-i toată suprafaţa, le-a prescris un hotar care să nu le permită de a-1 trece, tot aşa, ştiind că neînfrânarea minţilor se va întinde până la infinit, i-a hotărnicit limite peste care i-a poruncit să nu se întindă. (Tit 3,9) ... Dar curiozitatea minţilor trufaşe nu poate suferi această modestie «Valurile se ridică până la cer şi se pogoară până în străfunduri» - zice Scriptura (Psalmul 106, 25-26) ... Ei sunt turburaţi ca beţivii. în capul lor e huruială. Acolo toată înţelepciunea lor se împrăştie, şi pierzând drumul rătăcesc, înfundându-se în erezii. Arie, Nestorie... curiozitatea voastră v-a pierdut ! Singurul remediu: ascultarea de Biserică. ... Trufia ereticului se răscoală: Ce ?! voi crede eu credinţa » altuia ? Eu vreau să văd, să înţeleg eu. ... Copii denaturaţi... III. Nu vă pot ascunde ruşinea sa: vreau să zic despre purtările stricate ale celor din sânul său. Prosperitatea a atras pierzarea. (Trândăvia a venit, disciplina a slăbit.) In vreme ce numărul credincioşilor creştea, ardoarea credinţei scădea...

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement