Page 114

..CUVINTE V i i "

113

IISUS PE MARE -31 -

- Iisus sili pe ucenicii Lui să intre în corabie (în Biserică). - Corabia trecea de cea parte a mării. - Iisus e luat pe valuri drept o nălucă. - Petru, ca să scape de îndoiala nălucirii, cere o probă despre existenţa lui Dumnezeu pe mare. I se împlineşte dorinţa, dar „văzând urgia valurilor" se teme şi începe să se scufunde. Cufundarea lui Petru în îndoială, din cauza evidenţei protivnice, ne învaţă virtutea credinţei: să crezi în chemarea lui Iisus, împotriva mării. Ţine sufletul tău liniştit în Dumnezeu, împotriva talazurilor evidente. A pune evidenţa valurilor în primul plan al sufletului, e îndoială declarată din punct de vedere al credinţei. A fi în îndoială, din cauza evidenţei, e după fire; a fi în chemarea lui Iisus, e mai presus de fire, e firea după har. Aceasta nu se scufundă în mare. Prislop, 7.VIII.49. II Iată pe scurt faptele petrecute înainte, a căror urmare e Evanghelia de astăzi: După înmulţirea minunată a câtorva pâini şi peşti la mai multe mii de oameni, oamenii au vrut să-L pună pe Iisus împărat; - spun locurile paralele ale întâmplării. Ziceau ei că Iisus, iată poate să-i scape de grija - veşnica grijă a omului - că moare de foame. Iisus S-a amărât profund văzându-i că aşa pământeşte înţeleg ei minunea cu pâinea. Iisus voia altceva cu ei: voia să-i suie la înţelegerea superioară a unei pâini cereşti, la trebuinţa Sfintei împărtăşanii.

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement