Page 112

..CUVINTE V i i "

111

S f â n t u l Simeon Noul Teolog: „Imnele i u b i r i i d i v i n e " : Cuv. X X X I V : „Ziditorul, - ia aminte ce-ţi spun, Iti va trimite Duhul cel din Dumnezeu Şi te va insufla, va locui şi se va sălăşlui fiinţial Şi luminându-te şi umplându-te de strălucire, te va turna din nou întreg. Stricăciosul îl va face nestricăcios şi va clădi iarăşi Casa învechită, casa sufletului tău: Şi va face cu totul nestricăcios şi trupul întreg Şi te va face pe tine dumnezeu după dar, asemeni lui Iisus. Cuv. XIV: „Căci cum ar putea să vadă omul Slava lui Dumnezeu şi firea smerită a omului, firea dumnezeirii ? Dacă n-ar trimite El însuşi Duhul Său dumnezeiesc Şi prin el se dă neputinţei firii Vigoare, tărie şi putere şi să facă pe om în stare să vadă Slava Lui dumnezeiască ? Căci altfel nu va vedea, nici va putea să vadă Vreunul din oameni pe Domnul venind în Slavă Şi aşa vor fi despărţiţi nedrepţii de drepţi, Şi vor fi acoperiţi de întunerec păcătoşii Şi toţi câţi nu vor avea lumina în ei de aici. Iar cei uniţi cu El de-aici, şi atunci Vor fi împreunaţi tainic şi adevărat cu Dumnezeu Şi vor fi nedespărţiţi de împărtăşirea cu El. Iisus: A arătat marea lumină a veacului viitor, împărăţia Cerurilor s-a coborât pe pământ, Mai bine zis împăratul celor de sus şi al celor de j o s A voit să vină să se facă asemenea nouă, Ca împărtăşindu-ne toţi din El, ca din lumină, Să ne arătăm lumini de-al doilea, asemeni celei dintâi Şi părtaşi împărăţiei cerurilor şi împreună părtaşi Ai slavei să fim, şi moştenitori Ai bunurilor veşnice, pe care nimeni nu le-a văzut vreodată.

Arsenie boca cuvinte vii  
Arsenie boca cuvinte vii  
Advertisement