Page 1

04

EXEMPLU DE PROFESIO­ NALISM: LABRADORS

07

AUDIENŢE COLECTIVE ÎN CARTIERE

Punctul

06

REGHINUL, ÎN VIZIUNEA PRIMARULUI

11

KÖKÉNYES A FĂCUT SENZAŢIE ÎN GRECIA

S@pt@mânal de Mure} }i Harghita

www.punctul.ro

Anul VIII, Nr. 445, 30 septembrie - 6 octombrie 2013, Preţ: 0,99 RON

LUPTA ALEȘILOR CU ANI

www.punctul.ro

www.punctul.ro

www.punctul.ro

03

Avem primul parlamentar care şi-ar putea pierde man­ datul, dar şi primul consilier local târgumureşean pe care Agenţia Naţională de Integritate (ANI) îl declară incompatibil. Deputaţii Vasile Gliga şi Ker­ ekes Károly sunt, de asemenea, în proces cu agenţia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru încălcarea legislaţiei incompatibilităţilor şi a conflic­ tului de interese. Ambii parla­ mentari au fost declaraţi de ANI în conflict de interese pentru că şi-au angajat membrii familiei la cabinetele parlamentare. Până acum mai mulţi consilieri judeţeni au renunţat la man­ dat din cauza incompatibilităţii constatate de ANI. Amintim doar câteva exemple: Horaţiu Moldo­ van, Balogh József, Ilyes Toth Alexandru. De asemenea, s-au mai luptat cu ANI şi Gombos Csaba Geza, Eros Csaba, Eugen Bândea, Szalkay Jozsef, Mag­ yarossy Erzsebet, majoritatea având şi în prezent calitatea de aleşi – locali sau judeţeni după ce au câştigat în instanţă duelul.

EDITORIAL POFTIŢI ÎN CODUL PENAL, DOMNILOR De-a lungul celor peste 20 de ani de democrație, mai mult (la început) sau mai puțin (acum) mimată, o clasă politică smintită, formată din sau de foști lideri comuniști fără nici o conștiință, a dezbinat societatea într-atâtea rânduri, încât pentru ei ar merita operată o nouă modificare în Codul Penal. În acest moment, trădarea este definită ca: „Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie, domiciliată pe teritoriul statului român, de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin acţiuni de provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine, ori de subminare economică

sau politică a statului, ori de aservire faţă de o putere străină, sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfăşurarea unei activităţi duşmănoase împotriva siguranţei statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi”. Mai jos, se mai detaliază și alte forme conexe. Revenind, suntem într-o situație în care societatea românească este dezbinată aproape ireconciliabil pe tema Roșia Montană, după ce putreda clasă politică ori a amânat luarea unei decizii, ori a fost de-a dreptul cumpărată de către compania canadiană (vezi declarațiile premierului la emisiunea de la TVR moderată de Moise Guran). Acum, la Roșia Montană, dacă mai îndrăznești să fii împotriva exploatării, riști să iei bătaie de la mineri, sub ochii poliției (căutați pe youtube, găsiți exemple recente). Dar acesta nu e un episod singular. În martie ’90, tot

niște sforari de la București au manipulat masele în așa fel încât să iasă măcel în centrul Tîrgu-Mureșului. Tot în acele vremuri, Iliescu chema minerii la București să „calmeze” intelectualitatea care avea un punct de vedere divergent. Apoi, să ne amintim toate scrutinele prezidențiale în care aveam de ales „răul cel mai mic” – tot produse ale unor lideri politici corupți și șpăgari (nu există nici azi transparență în finanțarea campaniilor electorale), produse ale comunismului fardat în tușe democratice. Ș-acum, revenind de la ce am plecat, încercând desigur un exercițiu de imaginație, mă întreb dacă nu s-ar putea defini dezbinarea societății din cauza inconștienței unor lideri politici, într-o formă de trădare pedepsită ca atare. Știu că nu, voiam doar să vă expun dimensiunea răului pe care acești ,,pușcăriabili” îl comit. Cãtãlin HEGHEŞ


02

ANALIZĂ

Caraghioslâcurile ,,Podului” din Aleea Primăria Tîrgu-Mureş îşi continuă nestingherită şi plină de un avânt demn de o cauză mai nobilă demersurile în cazul proiectului „Pod de legătură peste râul Mureş, zona Aleea Carpaţi”, ajuns în prezent în faza depunerii raportului privind impactul asupra mediului la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş. Semnatarii raportului continuă ideea prezentată şi în cadrul studiului de fezabilitate, şi anume să asigure, cităm: ,, ... construcţia unei rute alternative de circulație continuă între străzile Mureşului şi Aleea Carpaţi peste râul Mureş, pentru o deplasare rapidă a locuitorilor localităţii Sântana de Mureş” (primul alineat al cap.1.4.3).

diţia de locuitor al unui cartier de „graniţă” şi arunc o privire pe hartă, unde surpriză, găsesc o variantă, şi anume, traversarea râului Mureş în prelungirea străzii Luntraşilor. În acest caz, atât mutarea cortului de nunţi, cât şi obţinerea avizului de gospodărire a apelor vor fi sarcini mai dificile decât construirea unui pod la o distanţă mai mică de 20 de metri de un bloc cu 330 de apartamente, pentru că nu-i aşa, atât „mediul de afaceri”, cât şi „instituţiile” îşi pot gestiona interesele mai puternic decât nişte simpli cetăţeni. Pentru a fi corecţi din punct de vedere tehnic trebuie menţionat faptul că lipsa variantelor a fost rezolvată prin apariţia a două scenarii. Acestea au în vedere acelaşi amplasament, diCURIOZITĂŢI ferenţierea se face prin abordarea referitoare la gabaritul destinat căii ferate, ce urmează a fi relocată pe malul stâng al Mureşului, probabil Probabil grija nemărginită a Primăriei pe amplasamentul actualului dig de curând reTîrgu-Mureş pentru locuitorii din Sântana amenajat şi transformat într-o adevărată zonă de Mureş i-a făcut să omită în mod constant de agrement şi relaxare. prezentarea reală a situaţiei care în accepţiuLocuitorilor din Aleea Carpaţi nu le rămânea noastră cuprinde câteva aspecte majore, ne decât să asiste neputincioşi la transformarea şi anume: cartierului lor, considerat o oază de linişte, întrunul situat între două poduri şi sub ameninţaUTILITATEA SAU MAI EXACT rea sumbră a relocării căii ferate, ca şi continuLIPSA ACESTEIA… are firească a prezentului proiect. Ca un ultim aspect menit să lămurească definitiv problema utilităţii podului în forma … în măsura în care descrierea soluţiei se propusă, doresc să sugerez efectuarea unei silimitează la pod, intersecţiile giratorii şi descri- mulări de deplasare dintr-o locaţie dragă iniţiaerea legăturii ce va fi realizată între străzile Mu- torilor proiectului, cum ar fi Sântana de Mureş reşului şi Zăgazului, fără a menţiona că de aici către sediul Primăriei Tîrgu-Mureş, dacă se drumurile se „înfundă”. poate cu degetul pe hartă. Traseul de pe strada Mureşului se continuă cu variantele pe străzile Podeni,Tisei sau VoiIMPACTUL DEZASTROS … nicenilor care nu fac decât să readucă traficul în zona actualului pod, pe când „ieşirea” din strada Zăgazului se face pe strada Lăcrămioarei …pe care îl va avea demararea unui astfel prin trecere la nivel cu calea ferată. de proiect atât asupra mediului, locatarilor, cât Variante alternative studiate nu există din şi al clădirilor aflate în imediata apropiere, şi moment ce autorităţile recunosc neputincioase anume blocurile 51,55 şi 53 din Aleea Carpaţi, într-un răspuns la memoriul adresat de asocia- care au în componenţa lor 490 de apartamente. ţiile de proprietari din Aleea Carpaţi că: ,,LiPodul va avea o înălţime care va atinge nimita teritoriului administrativ al municipiului velul etajului trei al menţionatelor clădiri, fiind Tîrgu - Mureş nu permite poziţionarea podului prezent pe întreaga lungime a blocului 51, şi în amonte de propunerea făcută - adică în zona afectând în mare măsură blocurile 55 şi 53. nelocuită - aceasta situându-se chiar la graniţa Lipsa prezentării unor date referitoare la dintre localităţile Tîrgu-Mureş şi Sîngeorgiu de poluarea fonică, vibraţii, poluare atmosferică, Mureş.” Răspuns halucinant atâta vreme cât cât şi toate celelalte efecte negative ce pot apăexistă în lume poduri care unesc ţări şi chiar rea atât în timpul lucrărilor de construcţie, cât continente. Mă dezmeticesc cu greu din con- şi în perioada de exploatare, chiar dacă aceste

Se acordă voluntarilor mureșeni care au participat și în acest an la Campania ,,Let’s do it Romania”.

VOLUNTARI

Astfel, din suma alocată întregii măsuri de 148,61 milioane de euro, situația la data 28.08.2013 este următoarea: - proiecte deja depuse 76 - 174,36 % din suma alocată - proiecte deja contractate 52 - 115,61 % din suma alocată - proiecte în curs evaluare (evaluare şi precontractare) - 3, 19,77% din suma alocată Prin urmare, nu există posibilitatea finanțării acestui proiect din sursele identificate în Raportul studiu de impact supus studierii.   Mai mult, studiind PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ măsurători comparative ar fi putut fi făcute AL MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ, chiar în zona clădirii APM Mureş, care este investiția propusă nu se regăsește în niciuna poziţionată relativ similar faţă de actualul pod. din principalele direcții de dezvoltare a zonei, ținându-se cont de nevoile și de potenţialul de TERMEN DE EXECUŢIE… dezvoltare, direcții care sunt: - Valorificarea terenului şi a spaţiilor de sport şi agrement; … estimat la 18 luni, în ciuda faptului că - Amenajarea de spaţii verzi şi locuri de agreraportul menţionează evitarea efectuării lucră- ment; rilor în timpul perioadelor de reproducere a - Reamenajarea urbanistică şi reabilitarea speciilor de peşti şi în perioada de cuibărit la termică a blocurilor de locuit; păsări, ţinându-se cont şi de orele de odihnă ale - Modernizarea şi dotarea unităţilor şcolare; locuitorilor din zona afectată. - Modernizarea reţelei stradale; - Crearea unui sistem de monitorizare a traFINANŢAREA ESTE SUBLIMĂ, … ficului; - Modernizarea şi repararea ştrandului „1 Mai”, amenajarea pentru agrement a malului … dar lipseşte cu desăvârşire deoarece, râului Mureş; dacă facem referire la încadrarea proiectului - Achiziţie şi instalare centrală termică la în cadrul Programului Operațional Regional, C.T. Aleea Carpaţi nr.3 Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării duraTot în planul mai sus-menţionat, la capibile a orașelor, la data de 28.08.2013 situaţia tolul Istoric şi date geografice, zona cartierului în cadrul acestui domeniu la nivelul Regiunii Aleea Carpați este descrisă ca fiind considerată Centru, este următoarea: „cea mai liniştită zonă din municipiul TîrguÎn cadrul sub-domeniului Poli de Dezvol- Mureş”, fapt care prin implementarea acestui tare Urbană, până la data raportării, au fost proiect se va schimba radical. depuse cereri de finanţare din Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană ale municipiului  INDIFERENŢA CIVICĂ… Tîrgu-Mureş şi ale municipiului Sibiu. Aceste municipii au depus până în prezent 14 cereri individuale de finanţare cu o valoare a sumei … ce poate fi înlăturată printr-o prezență solicitate de 52,80 de milioane de euro, din semnificativă a tuturor peroanelor interesate la care 11 proiecte ce solicită 31,99 de milioane dezbaterea publică a raportului privind impacde euro au fost contractate. Planul Integrat tul asupra mediului, ce va avea loc în data de 03 de Dezvoltare Urbană al municipiului Sibiu octombrie 2013, începând cu ora 16, la sediul include 8 proiecte individuale, iar PIDU Tîr- Primăriei municipiului Tîrgu-Mureş, sala 45. gu-Mureş include un număr de patru proiecte Radu Simionescu și un grup individuale. de cetățeni din Aleea Carpați

Se acordă responsabililor care permit ca în județul Mureș (în secolul XXI) peste 220 de şcoli să nu aibă puncte sanitare, iar 200 să nu aibă nici măcar apă curentă.

ADMINISTRATIE ,


03

ANALIZĂ

Lupta cu ANI, o modă Avem primul parlamentar care şi-ar putea pierde mandatul, dar şi primul consilier local târgumureşean pe care Agenţia Naţională de Integritate(ANI) îl declară incompatibil. Mai mulţi consilieri judeţeni au renunţat la mandatele lor după ce ANI a câştigat în instanţă procesele şi a dovedit că aceştia erau incompatibili. ANI, DUPĂ URECHE Acum vreo doi ani de zile scriam că Agenţia Naţională de Integritate (ANI), cel puţin în Mureş, acţionează după ureche şi după un probatoriu subţire. Nu ne-am schimbat prea mult părerea de atunci, atâta vreme cât mai mult de jumătate din dosarele pe care le-a deschis, le-a şi pierdut în instanţă. În schimb, nu putem nega o evidenţă: procesele pe care le-a câştigat definitiv şi irevocabil, care dovedesc că am avut şi avem aleşi certaţi tocmai cu legea pe care ar trebui să o respecte şi să o aplice mai abitir decât noi muritorii de rând – mai ales parlamentarii dacă tot şi-au dorit imunitate parlamentară, considerând că sunt deasupra celorlalţi cetăţeni români şi în plus la întocmirea şi adoptarea cărora unii chiar lucrează prin natura puterii cu care sunt învestiţi – cea legislativă.

www.punctul.ro

CAZUL AKOS MORA Senatorul liberal Akos Mora s-ar putea să fie primul parlamentar mureşean care își pierde mandatul pe motiv de incompatibilitate. Şi asta pentru că senatorul a pierdut, în 24 septembrie, definitiv şi irevocabil, procesul cu ANI la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Până să ne oprim asupra deciziei ÎCCJ trebuie să vedem cum a ajuns Akos Mora în această situaţie. Parlamentarul PNL a ajuns în atenţia ANI de două ori. Prima dată pentru presupusa săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, în 2009. Atunci, inspectorii de integritate au constatat că Mora, care era la acea vreme consilier judeţean, nu şi-a depus la timp declaraţia de avere, respectiv cea de interese, astfel încât ANI a declanşat din oficiu procedura de control. ANI a comunicat atunci faptul că alesul judeţean nu ar fi menţionat valoarea exactă a dividendelor pe care le-a încasat de la SC Moragroind SRL – amuzant este faptul că ceea ce a declarat însuma mai mult decât a şi primit - şi a uitat să îşi declare un teren. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu-Mureş, care nu a constatat săvârşirea vreunei infracţiuni, iar ANI, care a contestat soluţia procurorilor, a pierdut în instanţă procesul în 2010. UN NOU DOSAR În 26 aprilie 2011, ANI a deschis un alt dosar pe numele Mora şi a sesizat Direcția

Națională Anticorupție. Aflat la al doilea mandat de consilier judeţean, Akos Mora a fost găsit de ANI incompatibil şi că ar fi încălcat legislaţia anticorupţie. Mai exact, inspectorii de integritate constatau că «începând cu anul 2008 şi până în prezent S.C. MORAGROIND S.R.L., societate în cadrul căreia domnul consilier cudeţean MORA AKOS DANIEL deţine atât funcţia de director, cât şi calitatea de asociat, a încheiat contracte de execuție lucrări atât cu unități aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureş (Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Tîrgu-Mureș, Spitalul Municipal ,,Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni), cât și cu alte unități administrativ-teritoriale de pe raza Judeţului Mureş (Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Primăria Suplac, Primăria Crăiești, Primăria Orașului Iernut, Consiliul Local al Comunei Breaza, Primăria municipiului Sighișoara), în valoare totală de 15.689.344 lei». Akos Mora a atacat în instanţă raportul de evaluare al ANI, iar în 24 februarie 2012 a pierdut procesul deschis la Curtea de Apel Tîrgu-Mureş cu un an înainte, prin sentinţa civilă nr. 34. Fostul consilier judeţean, între timp ales în Senatul României în noiembrie 2012, a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În 24 septembrie, prin Decizia Nr. 6289/24.09.2013, instanţa supremă a respins recursul acestuia ca nefondat. Decizia ÎCCJ este irevocabilă şi nu mai poate fi atacată decât printr-o cale extraordinară. Ceea ce Akos Mora a şi făcut, considerând că nu i s-a respectat dreptul la apărare. În 25 septembrie, pe rolul ÎCCJ a fost înregistrat dosarul cu nr. 4712/1/2013, prin care senatorul a înaintat o contestaţie în anulare, solicitând anularea hotărârii instanţei supreme. Primul termen de judecată a fost fixat – atenţie! – pentru 20 februarie 2015, în condiţiile în care se spune, în procedura civilă, că o asemenea acţiune se judecă de urgenţă şi cu precădere. Ar mai fi de menţionat că introducerea contestaţiei în anulare nu suspendă executarea hotărârii ÎCCJ, astfel încât e posibil ca Akos Mora să îşi piardă mandatul de senator, fiind găsit incompatibil şi, de asemenea, să nu mai poată ocupa funcţii publice timp de trei ani înainte să se judece calea extraordinară de atac. Altfel spus, s-a putea ca în Colegiul Nr.

3 Senat să se organizeze din nou alegeri. GLIGA ŞI KEREKES – ÎN PROCES CU ANI Akos Mora nu este singurul parlamentar mureşean care are probleme cu ANI. Deputaţii Vasile Ghiorghe Gliga şi Kerekes Károly sunt, de asemenea, în proces cu agenţia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru încălcarea legislaţiei incompatibilităţilor şi a conflictului de interese. Ambii parlamentari au fost declaraţi de ANI în conflict de interese pentru că şi-au angajat membrii familiei la cabinetele parlamentare. Pentru suma de 27.095 de lei, liderul PSD Mureş şi-a angajat soţia Elena, în perioada 05.01.2009 – 28.03.2011, în cadrul Biroului Parlamentar - Circumscripția electorală nr. 28 Mureş, încălcând, astfel, prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003. Vasile Gliga a câştigat procesul în primă instanţă, în 30 octombrie 2012, Curtea de Apel Tîrgu-Mureş admiţând contestaţia pe care acesta a formulat-o şi dispunând anularea Raportului de evaluare nr.119088/G/ II/07.11.2011 întocmit de ANI. Agenţia a declarat recurs împotriva sentinţei civile pronunţate de prima instanţă, dosarul aflându-se pe rolul ÎCCJ. Primul termen de judecată a fost fixat pentru 21 octombrie 2014. Kerekes Károly şi-a angajat fiul în perioada 2006 - 2010, și soţia Susana, în perioada 2004 – 2009, în cadrul Biroului Parlamentar deţinut în Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, aceştia fiind remuneraţi cu aproape 100.000 de lei în perioada investigată de ANI. Deputatul Kerekes a atacat, de asemenea, în instanţă raportul ANI şi a câştigat la Curtea de Apel Tîrgu-Mureş în 1 noiembrie 2012 procesul cu agenţia. ANI a declarat recurs, iar după preschimbarea termenului din oficiu, prima înfăţişare în acest proces va avea loc în 17 aprilie 2014. MAIOR, ÎN CONFLICT DE INTERESE Cel mai recent dosar întocmit de ANI se referă la fostul viceprimar, actual prestator de servicii pe PFA pentru Primăria Tîrgu-Mureş şi consilier local PDL în Consiliul Local Tîrgu-Mureş, Claudiu Maior. Acesta

a fost găsit incompatibil de ANI în luna septembrie 2013, după ce demersurile de verificare au început în 2011, iar în luna mai a acestui an i s-a comunicat că ar fi încălcat regimul impus de Legea nr. 161 din 2003. Mai exact, inspectorii de integritate s-au sesizat asupra faptului că acesta a încheiat începând cu 2012 un contract de prestări de servicii cu Primăria Tîrgu-Mureş, urmând să primească pentru serviciile sale o sumă de 5.000 de lei lunar, iar de la începutul acestui an doar 3.600 de lei. Lui Maior i s-a solicitat un punct de vedere, acesta arătând că nu a încălcat legislaţia în domeniu deoarece PFA nu poate fi considerată societate comercială, iar cazurile de incompatibilitate sunt limitate şi de strictă interpretare. Exact ce am scris şi noi încă din luna aprilie a acestui an, considerând că Maior nu a fost în ilegalitate, ci a profitat de o altă breşă juridică de care legislaţia românească nu duce lipsă. Cel mult, putem doar aprecia că încheierea contractului de prestări servicii din iulie 2012 este imoral, ceea ce însă nu se sancţionează prin mijloace juridice. Totuşi, ANI consideră că Maior a încălcat legea, astfel încât în 6 septembrie 2013 l-a declarat incompatibil, iar raportul de evaluare a fost prezentat în ultima şedinţă de CL ce a avut loc în 19 septembrie. Claudiu Maior a contestat raportul ANI la Curtea de Apel Tîrgu-Mureş. Dosarul 328/43/2013 a fost înregistrat în 23 septembrie, consilierul local solicitând anularea actului administrativ emis de ANI. Până în prezent, instanţa de judecată nu a fixat un termen de judecată în acest proces. FĂRĂ MANDAT Până acum mai mulţi consilieri judeţeni au renunţat la mandat din cauza incompatibilităţii constatate de ANI. Horaţiu Moldovan, consilier judeţean din partea PNL în mandatul trecut, nu s-a mai judecat cu agenţia preferând să demisioneze din Consiliul Judeţean, Balogh József a aşteptat verdictul final pentru a face acest pas în acest an, în timp ce Ilyes Toth Alexandru a renunţat, undeva la jumătatea drumului, înainte ca instanţa să se pronunţe irevocabi l, dar după declanşarea procedurii judiciare. În vizorul ANI au mai fost alţi consilieri judeţeni, precum Gombos Csaba Geza, Eros Csaba, Eugen Bândea, Szalkay Jozsef, Magyarossy Erzsebet, majoritatea având şi în prezent calitatea de aleşi – locali sau judeţeni după ce au câştigat în instanţă duelul cu ANI. Ligia VORO

U

Sincere condoleanţe

Redacţia săptămânalului Punctul este alături de doamna Claudia Pescar şi familia în aceste momente grele, pricinuite de pierderea tatălui. Dumnezeu să-l odihnească în pace!


04

SPORT

Exemplu de profesionalism: Labradors Începând din anul 2005, la Tîrgu-Mureș funcționează un club privat de baschet care se deosebește în peisajul sportiv mureșean prin profesionalism și prin concepția sănătoasă de viață care-i stă la bază: școala este văzută ca fiind cea mai importantă, iar sportul este pe locul doi, fiindcă nu toți tinerii vor deveni jucători de performanță. Clubul de baschet pentru copii, Labradors, este condus de un om de afaceri, târgumureșeanul Dragoș Curtifan, fost jucător profesionist și antrenor de baschet în țară și străinătate, și beneficiază de infrastructură sportivă de ultimă generație (pardoseală sportivă profesională, echipamente sportive omologate pe categorii de vârstă). Dragoș Curtifan a urmat studii superioare în străinătate, obținând diploma International Business Administration. În prezent, este unul dintre cei trei români care dețin atestatul de antrenor emis de forul Euroligii de baschet (echivalentul Champions League la fotbal). Mai multe detalii despre Labradors Basketball, un adevărat exemplu de profesionalism aplicat în domeniu sportiv, am obținut de la Dragoș Curtifan, președintele acestui club.

așa cum am pățit și eu) și atunci viața începe de la zero, iar fără școală va fi greu să îți modelezi viitorul. Revenind la întrebare, pot să spun că dragostea față de acest sport m-a făcut să înființez Clubul Labradors.

DRAGOSTEA DE BASCHET

Rep.: Care sunt principiile care stau la baza organizării clubului? D.C.: Clubul are o organizare departamentală, având separate partea sportivă de cea administrativă. Cu alte cuvinte, în club fiecare face ce știe mai bine, antrenorii antrenează, iar personalul administrativ asigură cadrul general de funcționare, cu toate atribuțiunile necesare. Lucrurile fiind foarte bine separate și ,,procedurizate”, doar profesioniștii pot să facă față în acest club… indiferent că e vorba de personal sportiv sau administrativ.

ŞCOALA, PE PRIMUL LOC Rep.: De când funcționează clubul și de ce la Tîrgu-Mureș? D.C.: Clubul a fost înființat în anul 2005 în Tîrgu-Mureș pentru că aici m-a adus înapoi viața. Am fost plecat în Suedia, Spania, Australia la facultate și în paralel am jucat baschet și am antrenat. După un periplu de circa 10 ani am terminat facultatea Internațional Business Administration și mi-am luat atestatul de antrenor (fiind printre singurii trei antrenori din România care sunt atestați de Euroligă, echivalentul Champions League la fotbal). După formarea profesională, am revenit așadar la Tîrgu-Mureș pentru că aici am început să lucrez (repet, m-am axat pe școală și pe formarea profesională, deci nu m-am întors pentru baschet neapărat). PRINCIPII ORGANIZATORICE

Reporter: Cum a apărut ideea înființării clubului de baschet? Dragoș Curtifan: Am jucat baschet de la 7-8 ani și pot să spun așadar că este prima mea dragoste. Mi-a plăcut fiecare etapă din această lungă carieră de jucător, antrenor, președinte de club, scouter ... iarăși jucător și președinte de club și tot așa. Nu miam construit viața în jurul baschetului, ci în jurul formării profesionale, așadar consider că școala trebuie să fie pe primul loc, mai ales că baschetul COMPETIŢII în România nu are un mediu foarte propice pentru o carieră profesionistă și că orice neșansă sau problema mediRep.: În ce competiții evoluează cală îți poate opri brusc cariera (exact clubul?

www.punctul.ro

Punctul

Premiul Dumitru Tinu 2007 Cristian TEODORESCU Marius LIBEG Editat de S.C. MACROMEDIA S.R.L. Str. Horea, nr. 11 Tîrgu-Mureş, cod 540502 Tel: 0371 496 125 Fax: 0265 22 00 44 ISSN: 1841 - 0699

Redactori: Ligia VORO Cătălin HEGHEŞ Cristina VANCEA Ioan A. BORGOVAN Mircea BARBU

Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine autorilor. În cazul preluării unor articole, citarea declaraţiilor unor surse oficiale, responsabilitatea aparţine sursei citate. Informaţii abonamente la telefon 0265 22 00 44, la sediul redacţiei, la chioşcurile Rodipet şi la toate oficiile poştale.

Editor: LIBEG Zsuzsanna Secretaiat: Mihaela KOZAK IT/DTP: Ovidiu MORAR

Tipărit la SC BAP AGENCY S.R.L.

echipamente sportive adaptate fiecărei categorii de vârstă (preșcolarii de exemplu au coșuri joase, mingi mai mici etc.), iar grupele de vârstă se constituie și ele pe categorii de vârstă pentru calitatea actului educațional. Suntem singurul club care poate să ofere grupe de antrenamente la toate categoriile de vârstă: 3-5 ani, 6-8 ani, 9-11 ani, 12-15 ani, 16-18 ani, adulți. Deci, sport pentru toată familia. De asemenea, suntem singurul club din oraș care poate să ofere atât celor care fac performanță, cât și celor care fac sport pentru mișcare Preşedintele Labradors, Dragoş Curtifan, – socializare - divertisment abonaprimind atestatul de la forul Euroligii de baschet, mente de 4, 8 sau 12 activități/lună. alături de cei mai tari antrenori din Europa: Practic, fiecare sportiv poate să își Messina, Obradovic, Pascual, Aito Garcia. aleagă nivelul de performanță dorit și volumul de antrenamente pe care Clubul de baschet Labradors oferă patru programe și-l dorește. sportive pentru copii (şcolari şi preşcolari). Mai Ca o noutate absolută pentru întâi, amintim un program de baschet (de iniţiere oraș, oferim și programe pentru sau de performanţă). Apoi, un program nou şi unic sportivi de la alte cluburi (la sporturiîn oraş, intitulat Multi sport, care familiarizează le și categoriile de vârstă unde noi nu tinerii cu elemente din mai multe sporturi (atletism, ne vom înscrie în campionat). Probaschet, fotbal etc.) prin diverse jocuri. La şcolarii gramele constau în pregătire indivimari, programul include şi pregătire fizică generală duală la baschet (individual sau grup pentru modelarea corpului (antrenament funcţional restrâns) și pregătire fizică generală fără ridicare de greutăţi). prin antrenament funcțional pentru Un alt program nou şi unic în oraş, numit Sport modelarea corpului, fără ridicare de Emotions, este dedicat doar preşcolarilor: greutăți și cu nivelul de pregătire și Program de socializare şi dezvoltare emoţională intensitate adaptat la obiectivele indiprin sport coordonat de personal specializat vidului sau grupului care ne solicită (antrenori, psihologi, educatori). aceste servicii. Personalul multidisciplinar Al patrulea program, Sport Events, se referă la Concursuri, competiţii, team building-uri, ani­ver­ licențiat în domeniile educație fizică, baschet, psihologie, educatori a sări cu tematică sportivă pentru copii şi/sau adulţi. elaborat împreună programe de anGrupele se formează pe următoarele trenamente bazate pe metode sporcategorii de vârstă: copii 3-5 ani, 6-8 ani, tive și psihopedagogice moderne. Pe 9-11 ani, 12-15 ani, 16-18 ani, adulţi. partea de psihologie, prin personal licențiat, oferim și servicii în domeD.C.: Labradors este chiar în dors consideră școala ca fiind cea mai niul consilierii și evaluării psihologiaceastă perioadă într-o reorganizare importantă, iar sportul este prioritatea ce, psihoterapie și cursuri de parenși restructurare semnificativă pentru a doua. Majoritatea copiilor se lasă de ting individual sau de grup. că începând cu acest an școlar vom sportul de performanță din mai mulProgramele sunt oferite atât penavea multe programe noi pentru co- te motive. Cu timpul, fiecare părinte tru copii, cât și pentru adulți, fiecare pii. Programele noi sunt construite în care e implicat în fenomenul sportiv putând să aleagă din mai multe catejurul conceptului de educație alterna- din România începe să înțeleagă că gorii de abonamente. tivă prin sport, un concept pe care îl în această țară nu prea se poate face Precizăm și faptul că programele oferim de acum pentru toată familia. performanță într-un mediu corect și se țin și în limba maghiară. OriciCompetițiile la care ne vom înscrie vor sănătos, iar acest lucru bineînțeles că ne ne calcă pragul observă că acest fi doar la sportul baschet și la nivel de nu mai ține familia la fel de motivată club are un spirit și că este diferit (în copii și școlari mici, 8 – 12 ani. să susțină sportul de performanță (atât sensul bun al cuvântului). Fiecare financiar, cât și material). Pentru a program din cele prezentate se poate DEZVOLTARE ARMONIOASĂ face eforturi materiale și financiare, testa gratuit. trebuie să existe un cadru general cuDupă cum vedeți, ne mândrim rat, mai transparent și mai sănătos în cu faptul că suntem un club socioRep.: Prin ce se deosebește clu- domeniul sportului, dar acest lucru sportiv, în care educația alternatibul de alte cluburi de baschet sau deocamdată... vă prin sport este cheia succesului. proiecte sportive? Oferim un cadru corect atât sporD.C.: Programele Labradors PUNCTE FORTE tului de socializare, cât și celui de contribuie responsabil la dezvoltarea performanță, dar este bine de subarmonioasa pe trei planuri: sportiv liniat că sportul este o investiție de social - emoțional! Practic, un număr ... Labradors, în primul rând, termen lung, iar Labradors a venit cu extrem de mic de copii vor ajunge să dorește să formeze caractere și doar gânduri serioase în acest frumos dofacă sport de performanță, dar toți vor după acest lucru se gândește la for- meniu. Vă așteptăm cu drag! fi copii care trebuie să crească sănătos, marea pur sportivă. Clubul oferă o armonios și să aibă o meserie. Labra- infrastructură sportivă deosebită, A consemnat Titi Dălălău


05

ADMINISTRAŢIE

Birocrație, controale și borduri pe agenda CJ Ședința Consiliului Județean (CJ) de joia trecută s-a terminat rapid, în mai puțin de o oră, însă a scos la iveală câteva chestiuni mai puțin cunoscute. PRIMA SURPRIZĂ NEPLĂCUTĂ… … a fost la votarea Ordinii de zi, când am aflat că proiectul „Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile, în Regiunea VII Centru” s-a împotmolit momentan în birocrație. Mai exact, spunea președintele CJ Ciprian Dobre, autoritatea de management a tăiat de pe lista cheltuielilor eligibile niște echipamente: „Cei de la Autoritatea de Management ne spun că nu ar mai fi eligibile capul tractor şi platforma. Noi am gândit un ansamblu de atelaj de intervenţie, din care, ni s-a spus acum, două componente nu mai sunt eligibile. Până luna trecută, erau (...) … De fapt, important era să absorbim banii. Practic, ne facem singuri de lucru. Noi avem două autoşenilete, dar trebuie să fim pregătiţi şi să reducem timpul de intervenţie. Nu suntem un judeţ care să nu avem cu ce să intervenim. Ideea este: în cât timp intervenim. Judeţele cu cea mai mare suprafaţă muntoasă - Harghita, Covasna, Alba - au cea mai mare nevoie de utilajele prevăzute în proiect”.

www.punctul.ro

CE ÎNSEAMNĂ? Dezbaterea pe tema aceasta e destul de seacă, însă consilierul Szabó Árpád, fost vicepreședinte CJ, spune că la proiectul similar derulat în anii trecuți, în urma dotării Inspectoratelor pentru situații de urgență, timpul mediu de intervenție la solicitări în Regiunea Centru a scăzut de la 48, la 23 de minute în mediul rural și de la 23-24 de minute, la 11, în mediul urban. Iată deci și importanța menținerii în proiect a unor autospeciale, în cazul de față o șeniletă care să intervină la solicitări venite din zone muntoase mai greu accesibile. Reacția din plenul ședinței CJ a președintelui Dobre a fost „L-am amânat, dar nu renunțăm”. Până una alta, proiectul retras are o valoare de 2,5 milioane de lei şi se leagă direct cu un proiect mai amplu deja derulat în judeţele Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Alba, prin care s-au achiziţionat ambulanţe şi autospeciale pentru intervenţii în situaţii de ur-

genţă, inclusiv la accidente colective sau alte tipuri de calamități. TRANSPARENȚĂ LIPSĂ La punctul patru de pe Ordinea de zi, s-a votat o nouă rectificare bugetară, principalele modificări făcându-se în bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș. Cu acest prilej, consilierul PDL Vasile Filimon a cerut socoteală executivului pentru lipsa de transparență în promovarea proiectelor de hotărâre care vizează rectificările bugetare: „Atunci când se fac rectificări de buget, în cadrul expunerii de motive, să ni se precizeze absolut toate mișcările care se fac între capitole, nu doar ce a intrat și ce a ieșit (...). Și mă trimite pe mine la anexe... a trebuit să iau anexa veche și să confrunt cu cea nouă, ca să văd de unde se iau și unde se pun. Ar trebui explicată această rectificare în cadrul expunerii de motive”. Pe de altă parte, Filimon a mai criticat conducerea CJ și pentru că nu a anunțat care sunt sumele de bani care se cheltuiesc pe evenimentul de trei luni dedicat centenarului Palatului Culturii, iar la final a cerut o copie după raportul Curții de Conturi încheiat la mijlocul lunii august la CJ. Legat de centenarul Palatului Culturii, după ședință, Vasile Filimon ne declara următoarele: „În momentul acesta n-am absolut nicio informare. De ce? Pentru că s-a aprobat o hotărâre de CJ acum două luni de zile, prin care se spunea că banii se vor lua de la capitolul pe care l-am citit în plen, în conformitate cu prevederile legale. Atât. Nu se precizează nici o sumă, nimic, nimic. Din această cauză am cerut, pentru că am văzut că organele massmedia sunt interesate și nu cred că doar mass-media, ci și cetățenii sunt interesați să afle ce bani se cheltuiesc la un asemenea eveniment. Sper să primesc un răspuns”. Am pus mai departe întreba-

vicii juridice la Aeroport (63.625 lei). Restul sunt mărunțișuri cu o valoare de sub 1.000 de euro. Așadar, dacă tragem linie și socotim, vedem că în 2012 s-ar fi produs prejudicii de aproximativ 900.000 de lei, din care aproape 700.000 s-au dus către angajații CJ sub formă de sporuri sau alte drepturi salariale necuvenite. Iar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut, se pun câteva semne de întrebare. Mai exact, banii de haine și de mâncare, oricât de ciudat ar părea că se dau unor funcționari din CJ, se dau încă din mandatele președintei Lokodi Edita sau chiar dinainte, iar CJ a mai demonstrat în fața instanțelor că are temei legal în baza cărora apar aceste sume în salariile angajaților CJ. Faptul este confirmat și de actualul președinte Dobre, care spune că nu are cunoștință ca CJ să fi pierdut un astfel de proces, pentru că dacă l-ar fi pierdut, CJ n-ar mai fi plătit anul trecut din nou acele sporuri. Așadar sunt două variante: Au reapărut bordurile, dar se vor scoate, din nou ... pe bani publici fie CJ dă acei bani fără bază legală, iar Curtea de Conturi nu e în stare rea, iar răspunsul președintelui CJ consemnează prejudicii financiare să-și clădească acuzarea bine în fața a fost că va prezenta cheltuielile aduse bugetului CJ, dar și înca- instanței, fie Curtea de Conturi totale la finalul evenimentului, drări defectuoase sau neluarea în persistă în constatarea unor probleînsă ce e cert e că s-au alocat 1,5 evidențele contabile a unor sume me care de fapt nu există. milioane de lei acestui eveniment: de bani. Dacă vorbim de prejudi„Imediat cum se încheie, eu sunt cel cii, atunci printre cele mai mari BORDURI. ÎNAINTE DE FINAL... care va face o conferință de presă și s-au constatat pentru drepturi savoi comunica toate aceste aspecte. lariale necuvenite. De exemplu, la Prin hotărâre de CJ s-au alocat 1,5 punctul patru se precizează: „Au ...repunem și (re)scoatem niște milioane lei”. fost achitate angajaților din cadrul borduri în dulcele stil românesc. unității administrativ teritoriale Concret, problema a fost ridicaPREJUDICIILE CONSTATATE sume necuvenite, fără temei legal (...) tă de consilierul Ion Tușnea, care DE CURTEA DE CONTURI în sumă totală de 284.738 de lei, semnalează reapariția pe drumul reprezentând indemnizație de hrană Tîrgu-Mureș – Reghin a celebrelor (63.659 lei) și sume de reprezentare de acum borduri: „Și anul trecut Ca aproape în fiecare an, Cur- pentru asigurarea unei ținute decen- am avut intervenții și m-am bucurat tea de Conturi a revenit și în 2013 te – 221.079 de lei”. Mai pe înțeles, în final că s-au scos acele borduri de la CJ pentru un control, care oficial bani pentru mâncare și haine, pe pe DN15. Din păcate, au reapărut”. s-a terminat pe data de 8 august, lângă salariul normal. Mai jos, la Răspunsul prompt al președintelui când serviciul juridic al CJ semnea- punctul cinci, se mai constată „ma- Dobre a fost următorul: „Am făcut ză pentru primirea deciziei emise. jorarea salariilor de bază brute indi- deja demersuri, am făcut deja hârUșor neglijent, inspectorii Camerei viduale ale personalului din aparatul tii, am adunat de la Poliție, de la de Conturi Mureș au înaintat deci- propriu (...) prin includerea unor SMURD, de la Pompieri, am discuzia primarului CJ, nu președintelui, sume care, potrivit legii, nu fac parte tat cu directorii de proiect din cadrul cum e titulatura normală. Trecând din salariul de bază, reprezentând CNADNR, s-a dat deja dispoziție peste această gafă, Curtea de Con- indemnizația de dispozitiv lunară de șantier și vor fi scoase iarăși. Vegturi a constatat în urma auditului de 25% din salariul de bază – fiind hem, domnule Tușnea”. Evident, nereguli grupate în nu mai puțin estimate plăți nelegale din fonduri cel mai probabil aceste puneri și de 12 puncte. De cealaltă parte, alocate de la bugetul local în sumă scoateri de borduri vor fi suportapreședintele CJ Ciprian Dobre totală de 460.336 lei”. te tot de la bugetul de stat, fie din spune însă că nu sunt nereguli cauza neghiobiei unor funcționari mari: „În afară de eternele probleme PE LÂNGĂ CELE DOUĂ din CNADNR, fie pur și simplu cu sporul de dispozitiv din contractul SUME MARI... din rea-credință cu intenția de sicolectiv de muncă și chestiunea... nu fonare a bugetului de la Drumurile știu, managerul acela doctor de la Naționale. aeroport, fostul manager medic, care ...de care ar fi beneficiat ilegal Ambele scenarii sunt posibile și a angajat nu știu ce avocat și chesti- angajații, se mai constată plăți ne- n-ar fi la prima reeditare. uni de genul acesta. Atât”. justificate către SC Maraserv Prest Concluziile Curții de Conturi SRL (97.715 lei) și plata unor serCãtãlin HEGHEŞ


REGHIN

Viitorul, în viziunea primarului Am căutat-o pe Maria Precup (primarul municipiului) în aceste zile la Primărie ca să aflăm ce preocupări și planuri are pentru Reghin. Nu era în biroul ei. Am găsito pe strada Aurel Vlaicu, o stradă proaspăt asfaltată, inspectând ceea ce s-a făcut aici și așa am reușit să stăm de vorbă și să aflăm lucruri interesante pentru reghineni. OBIECTIVELE VERII Rezolvarea problemelor de infrastructură ale Reghinului – asfaltarea și modernizarea drumurilor, utilități, salubrizare, iluminat public – au reprezentat în această vară obiectivele prioritare pentru primarul municipiului. „Am continuat lucrările de asfaltare și modernizare a drumurilor publice și trotuarelor din Reghin”, ne-a declarat primarul municipiului Reghin. „Am reușit în această vară să asfaltăm câteva dintre străzile care niciodată până acum nu au fost asfaltate, cum ar fi străzile Morii, Grădinarilor, Garofiței, Aurel Vlaicu și Dumbravei. Covorul asfaltic a fost deja turnat în aceste locuri, se mai lucrează încă la rigole pentru a rezolva și problema apei pluviale. Au fost lucrări de amploare și am fost încântată să aflu, în deplasările pe care le-am făcut destul de frecvent pe aceste șantiere, că locuitorii acestor zone sunt extrem de mulțumiți de lucrări. Lista lucrărilor nu se epuizează însă aici. Am asfaltat în lunile de vară străzile C.F.R., Scurtă, străduțele adiacente străzii Cerbului, am reabilitat porțiunile vălurite de asfalt pe podurile de pe străzile Gării, Iernuțeni și Str. Bujorului, am reabilitat aleea pietonală care leagă străzile Castelului și Margare-

telor. Trotuarele pe de Gării, Ierbuș, intersecția străzilor Gurghiului și Iernuțeni, precum și pe Apalinei au fost făcute în doar câteva luni, iar pe această ultimă stradă vom continua cu trasarea trotuarelor și în această toamnă.” De asemenea, trebuie amintită și decolmatarea rigolelor carosabile pe de străzile Iernuțeni și Pandurilor, dar și lucrările de „înfrumusețare” a podului peste Mureș de pe strada Gării, precum și asfaltarea curții Policlinicii din Reghin. PENTRU VIITORUL APROPIAT La Reghin urmează, în perioada imediat următoare, lucrări pe străzile Făget, Axente Sever, 1 Decembrie 1918, Plopilor, Cerbului, Abatorului, Verzei, Mierlei, Ioan Maloș, Pometului, Vasile Nicolescu. Procedura de licitație a lucrărilor pentru aceste străzi se va finaliza la începutul lunii octombrie și lucrările propriu-zise vor putea începe imediat. „O serie de străzi din Reghin sunt cuprinse în POS Mediu, procedura de atribuire a lucrărilor la nivelul Ministerului fiind în curs de finaliza-

06

de natură a nu perturba activitatea elevilor în timpul orelor de școală. Pot să vă spun că în următoarele două săptămâni urmează să achiziționăm aproximativ 30 de aparate de joacă care vor fi montate atât la creșă, cât și la grădinițele din oraș.” LUCRĂRILE AMÂNATE Maria Precup (primarul municipiului Reghin) pe şantier

re. După ce vor fi finalizate lucrările de extindere a rețelei de canalizare menajeră pe aceste străzi, vom putea începe lucrările de asfaltare. Ar fi contraproductiv să asfaltăm acum, iar în momentul în care vor începe lucrările de canalizare să fim nevoiți să spargem stratul asfaltic. Străzile din Reghin incluse în POS Mediu sunt: Pandurilor, Gheorghe Șincai, Koss Ferencz, Simion Bărnuțiu, Gării, Lăcrămioarelor, Muncitorilor, Ierbușului, Câmpului, Trandafirilor, Nouă, Căliman, Ioan Marinovici, Gorunului, Molidului, Florilor, Șoimilor, Pavatorilor, Margaretelor, Cimitirului, Semănătorilor, Căprioarelor, Mărului, Prunului, Spicului, Ghiocelului, Narciselor, Rudolf W. Regeny, Orizontului, Mihai Viteazu, Pădurii, Pietroasei, Pășunii, Dedradului ”, ne-a mai spus Maria Precup.

ne-a spus primarul Reghinului. „Lucrările pe acest șantier s-au desfășurat conform calendarului și foarte curând lucrarea va fi finalizată. Acest spațiu ocupă un loc important în zona de intrare în oraș și consider că ar fi fost o pierdere pentru noi toți să nu îl folosim cu această destinație.” ÎNVĂŢĂMÂNT

În vara aceasta, s-au făcut investiții majore în instituțiile de învățământ din Reghin, începând de la Creșă până la liceele din oraș. „Lista lucrărilor efectuate aici este foarte lungă și nu aș dori să plictisesc enumerându-le pe toate individual”, a declarat Maria Precup. „Ceea ce doresc însă să precizez este că prioritățile pentru fiecare instituție au fost stabilite de comun acord cu conducerea acestora și au fost dintre PIAŢETA DIN LIBERTĂŢII cele mai variate: reparații acoperiș, zugrăvit, schimbat tâmplărie, geamuri termopan, parchet, tencuieli „Un proiect de suflet pentru mine exterioare, asfaltat curți interioare, este Piațeta din zona cartierului reparații scări, igienizări, în funcție Libertății, care dacă până acum nu de situația specifică regăsită. Sumele a avut o utilitate, acum va deveni un alocate acestor lucrări se ridică la spațiu superb de promenadă pentru peste 600.000 de lei și mai sunt încă toți reghinenii și cred că se va trans- multe de făcut în acest sector. Mare forma, cu timpul, într-unul dintre parte din aceste lucrări sunt deja fipunctele de reper pentru Reghin”, nalizate. Mai sunt câteva în derulare,

„Lucrările mari de investiții de la școli, cele care presupuneau construirea unor corpuri noi sau mansardarea celor deja existente am fost, din păcate, nevoiți să le amânăm ca urmare a unor situații neclare din punct de vedere juridic pe care le-am întâlnit, probleme nerezolvate de ani de zile. Nu doresc să perpetuez aceste situații juridice neclare și de aceea am considerat că este mai bine să amânăm începerea lucrărilor până după finalizarea procedurilor juridice”. ÎN CEEA CE PRIVEŞTE SIGURANŢA PUBLICĂ... .. la Reghin a fost completat sistemul de supraveghere din oraș cu 9 noi camere de filmat. Acestea au fost deja montate și urmează să fie date în folosință în zilele următoare. PRIVIND SPRE VIITOR „Pentru viitor, spune Maria Precup, căutăm surse de finanțare altele decât bugetul local pentru a putea materializa planurile de dezvoltare a Reghinului și agenda Primăriei Reghin și a primarului vă asigur că vor fi cel puțin la fel de pline ca în această vară.” Emeşe ARDELEAN

SNGN Romgaz Mediaş, cu sediul în Mediaş, Str. Gării, nr. 5, jud. Sibiu, organizează în anul 2013 săptămânal Licitaţie Publică în zilele de miercuri şi joi, la ora 11, pentru următoarele mijloace fixe şi materiale:

• Barăci

• Tehnică de calcul şi birotică • Material tubular uzat provenit din recuperări • Diverse materiale şi piese de schimb provenite din recuperări • Alte mijloace fixe

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la tel. 0269/201149, 0749/331149, la serviciul mecano-energetic al Sucursalei Mediaş, zilnic între orele 730 şi 1530.


07

Adevărate audienţe colective în cartiere Luna septembrie a constituit pentru primarul Cristian Moldovan, şi echipa sa de la Primăria oraşului Luduş, un prilej de a vedea pe teren unele realităţi ale oraşului şi ale cetăţenilor săi, neajunsuri, semnalări şi atenţionări primite în cadrul audienţelor săptămânale. În perioada scursă de la instalare şi până acum, primarul a avut mai multe întâlniri cu cetăţenii oraşului. A renunţat la întâlnirile de la Casa de Cultură, Şi ei vor canalizare şi străzi mai bune acolo unde participarea cetăţenilor a fost dezamăgitoare şi a început adevă- nemulţumiri. mulţi alţii merg la cimitir pentru că aşa rate audienţe colective în cartiere unde În noile lucrări de amenajare din este viaţa şi strada nu arată bine”, a spus oamenii participă în număr mai mare. zonă este inclusă şi drenarea apelor plu- o doamnă. viale spre canalizarea oraşului. Directorul Are dreptate, dar până anul viitor nu GAROFIŢA POATE FI MAI FRUMOASĂ ADP şi APL Daniel Şofron a întocmit un se poate face nimic. Cristian Moldovan a grafic de execuţie a lucrărilor care vor în- spus că în anul 2014 încep lucrările de reacepe la sfârşitul acestei luni, dar finaliza- lizare a canalizării menajere şi până atunci Pentru informare şi pentru a constata rea lucrărilor se a face doar la primăvară. nu se poate face nimic. Daniel Şofron a starea de fapt din cartiere, vizita staff-ului anunţat că se organizează licitaţii pentru de la Primărie a început în zona străzii GREU LA DEAL... aceste lucrări şi dacă nu vor fi obişnuitele Garofiţei, din cartierul Dacia, la solicitacontestaţii, şantierul poate să se deschidă rea cetăţeanului Szabo Pável care a scos în mai repede. Am văzut la faţa locului că evidenţă problemele cu care se confruntă Zona Luduş-Nord are câteva străzi problema cea mare este lipsa canalizării. locatarii blocurilor. Mai întâi, parcarea care pornesc din strada Avram Iancu şi Pe stradă, printr-un şanţ se scurg apele rea ajuns într-o stare avansată de degra- poartă nume pitoreşti, aşa cum sunt şi ziduale de la vecini certaţi cu regulile de dare din cauza apei care bălteşte în caz mulţi locuitori de acolo. Casele, cele mai bună convieţuire. Disperarea unei femei de ploaie. Apoi, acolo sunt încă prezente multe modeste, se înşiră îngrămădite şi a vecinilor săi este mare şi au solicitat fostele case de reglare a presiunii agentu- unele în altele pe străzile De Sus, Şarpe- Primăriei tuburi şi materiale pentru a exelui termic din perioada funcţionării Cen- lui, Grecilor, Mică, Bujorilor şi Dealului şi cuta ei lucrarea. tralei Termice. Acum, aceste construcţii sunt ocolite de binefacerile secolului XXI Au fost multe nemulţumiri şi la adreau devenit inutile şi nu se încadrează în într-un oraş european. „A fost şi mai rău, sa salubrităţii oraşului şi la calitatea apei peisaj. odată”, spune prof. Mircea Gheborean potabile, au fost incriminaţi hoţii de fier În 13 septembrie, Cristian Moldovan care pe timpuri îşi vizita elevii acasă. S-a vechi care fură până şi din cimitir, au fost a fost însoţit de Daniel Şofron, Liviu Bo- mai făcut câte ceva acolo, dar nu este su- amintiţi vecinii din vale care ard anvelope tezan şi Ovidiu Pop care au luat act de ficient. În 20 septembrie, primarul însoţit şi frigidere pentru a recupera metalul. La solicitarea oamenilor de a se demola con- de echipa sa i-a invitat pe locuitorii din acest capitol, noul şef al Poliţiei Locale, strucţiile respective şi, în plus, primarul a zonă la o discuţie, acolo pe străzile lor. La Cornel Boitoş, vecinul lor, ar putea face promis că parcarea se va amenaja în acest început mai timizi, cetăţenii de pe stra- ordine. an prin asfaltare şi marcare, iar spaţiul de da Avram Iancu au spus tot ce aveau pe A fost o vizită utilă pentru şefii de la joacă din apropiere va fi amenajat. Pro- suflet, neajunsuri din care relatăm câteva. Primărie, sperăm că şi pentru oamenii punerea unor cetăţeni de a se amenaja Strada în discuţie este calea spre eternita- locului şi un prim ajutor a constat în acorparcări cu plată a rămas în studiu pen- te, adică spre cimitirele oraşului şi nu se darea de dale de beton şi nisip şi în protru că numărul de locuri este insuficient prezintă în cele mai bune condiţii. „În misiunea că la primăvară începe şantierul. şi trecerea la acest sistem ar genera multe decursul unui an toţi luduşenii şi, în plus, Ioan A. BORGOVAN

PRIMĂRIA ORAŞULUI LUDUŞ Anunţă concurs, pentru ocuparea postului de muncitor II în cadrul Biroului «Drumuri, Intervenţii şi Transport»

www.punctul.ro

LOCUL DE DESFĂŞURARE: PRIMĂRIA ORAŞ LUDUŞ, jud. MUREŞ, sala de şedinţă a CL Luduş DATA: proba scrisă : 28.10.2013 - ora 1000 CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS: • Liceu industrial sau şcoală profesională absolvite cu diplomă; • Vechime în muncă minim 7 ani Data pînă la care se pot depune dosarele : 25 octombrie 2013 , ora 1300 Alte informaţii în legătură cu condiţiile de desfăşurare a concursului,condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se pot obţine la Sediul Primăriei oraş Luduş sau la telefonul 0265/411716 ( Resurse –Umane). P R I M A R, Moldovan Ioan Cristian

Punctul pe i

LUDUŞ Modificare şi completare. După ce s-a finalizat înscrierea în Cartea Funciară a Cabinetului medical din str. Avram Iancu se pot demara procedurile de vânzare a cabinetelor cuprinse în HCL nr. 24/2008 cu următoarea componenţă: Cabinetul 1 şi Cabinetul 3 au un teren aferent în suprafaţă de 282 m.p., concesionari fiind dr. Balint Iosif şi Ecaterina Istrati şi Cabinetul 2 cu terenul aferent de 218 mp, concesionar dr. Cristina Jerca. Rectificare de buget. Pentru oportunitatea efectuării unor cheltuieli de la bugetul local şi analizând priorităţile de la sfârşitul de an, Consiliul Local Luduş a aprobat realocarea unor sume de bani prevăzute în bugetul local după cum urmează. La capitolul „Sport” se majorează cu 2.500 de lei pentru participarea sportivilor la Campionatul Mondial de Skandenberg; Pentru măsurători topografice în vederea identificării terenurilor pentru inventariere – 25.000 de lei; Pentru efectuarea expertizei tehnice privind structura de rezistenţă la clădirea ambulatoriului spitalului – 8.000 de lei; Pentru sărbătorirea „Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”-25.000 de lei; Pentru plata chiriei sălilor de la clasele pregătitoare – 6.000 de lei; Pentru obiectivul de investiţii „Canalizare str. Primăverii şi racorduri străzi adiacente” – 98.000 de lei pentru trimestrul III şi 27.000 de lei pentru trimestrul IV. Comisia de vânzări. Consiliul Local Luduş a desemnat reprezentanţii săi în comisia de vânzare a spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical din care fac parte ca membrii titulari Ioan Bungardi şi Gelu Puia şi Ioan Pop şi Vitalie Suruceanu, supleanţi. În comisia de contestaţii, membrii titulari sunt Daniel Totu şi Ioan Rad, iar membrii supleanţi sunt Claudia Botezan şi Anda Oniţă. Alocare şi diminuări. În această perioadă o necesitate stringentă pentru Casa de Cultură „Pompeiu Hărăşteanu” este repararea scenei şi procurarea unui covor de balet. Suma necesară este de 9.000 de lei pentru ambele obiective şi se alocă prin diminuarea sumelor planificate pentru Spectacolul de 1 Decembrie (7.000 de lei) şi pentru Festivalul „Datini de Crăciun şi de Anul Nou” (2000 lei). După diminuări, suma rămasă pentru spectacolul de 1 Decembrie este de 18.000 de lei, iar pentru Festivalul de colinzi suma alocată este de 10.000 de lei


08

SĂNĂTATE

Gedeon Richter sprijină din nou farmaciștii La sfârșitul săptămânii trecute, în perioada 27 și 28 septembrie, la Casa de Cultură Mihai Eminescu Tîrgu-Mureș s-a desfășurat Conferința Far­ maciștilor, cu tema „Experiența farmaciștilor practicieni”. Scopul organizației profesionale a fost acela de a asigura farmaciștilor cu practică farmaceutică din județul Mureș (607 membri) și nu numai, oportunitatea de a participa inclusiv cu lucrări. La eveniment au fost prezentate de farmaciști lucrările ca rezultat al experienței farmaceutice indiferent unde își desfășoară activitatea, fie că vorbim de farmaciști manageri, farmaciști din sectorul public, cel de spital, din depozit, producție, învățământ, farmaciști care au susținut teze de doctorat a căror teme sunt de interes practic, farmaciști cadre universitare care vin cu noutăți în domeniul farmaceutic. RICHTER ŞI RESURSA UMANĂ Sponsorul principal al conferinţei farmaciştilor a fost Compania Gedeon Richter. Prezentă la eveniment, Zayzon

S.C. SILETINA IMPEX S.R.L. - S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. ASOCIEREA PENTRU TRANSPORT URBAN TÎRGU-MUREŞ STR. BEGA, NR.2, tel./fax: 0265- 269.077

COMUNICAT DE PRESĂ Aducem la cunoştinţa studenţilor, că noile abonamente gratuite valabile pe următoarele 3 luni, se eliberează începând din data de 24 septembrie 2013, pe baza următoarelor acte: • legitimaţia STUDCARD (original şi copie) • carnetul de identitate (original şi copie) • carnetul de student vizat pe anul 2013 -2014 (original şi copie) • o poză ¾ (pentru cei care solicită abonament prima data). Abonamentele de călătorie pentru studenţi se eliberează la chioşcurile de bilete şi abonamente ale Asocierii SC Transport Local SA – SC Siletina Impex SRL din Centru, Dâmbu Pietros, Tudor (Favorit) şi Complexul Auchen. Comitetul de Direcţie

COMUNICAT DE PRESĂ Zsuzsanna, PR Manager Gedeon Richter, a ţinut să felicite ideea Colegiului Farmaciştilor Mureş şi a prezentat cele mai importante obiective pe care le are compania farmaceutică. Echipa de la TârguMureş se ocupă de cercetare şi dezvoltare, participând activ la cercetarea moleculelor şi la dezvoltarea produselor cu valoare adăugată. În cadrul companiei, cea mai importantă şi valoroasă parte este resursa umană. „Cercetarea şi dezvoltarea este pilonul de bază a strategiei companiei Gedeon Richter.

Se spune că Richter investeşte foarte mult în biotehnologie pentru că fiecare fabrică farmaceutică trebuie să investească în biotehnologie. Resursa umană este cea mai importantă şi cea mai valoroasă în cadrul companiei. În această echipă de peste 1000 de cercetători sunt şi colegii noştri din Târgu-Mureş, care se ocupă de cercetare şi dezvoltare. Este o echipă care participă activ la cercetarea moleculelor şi la dezvoltarea produselor cu valoare adăugată”, a precizat Zayzon Zsuzsanna. Cristina VANCEA

Stimaţi elevi şi părinţi! Aducem la cunoştinţa Dvs. că noile abonamente de transport subvenţionate 100%, valabile pe o singură linie, pentru elevii cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Tîrgu-Mureş, se eliberează începând din data de 10 septembrie 2013. Noile abonamente vor fi valabile în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2013 şi se pot folosi doar în zilele lucrătoare, între orele 6-20. Cei care solicită un asemenea act, trebuie să prezinte următoarele document: • cerere tip (se poate procura de la chioşcurile de abonamente) • copie BI/CI sau certificat de naştere a elevului • copie după BI/CI a părintelui sau tutorelui legal, pentru elevii sub 14 ani • adeverinţă de la unitatea de învăţământ pe care o frecventează elevul • fotografie tip buletin pentru cei care solicită pentru prima oară un abonament. Abonamentele de călătorie gratuite, valabile pe o singură linie, se eliberează la chioşcurile de bilete şi abonamente ale Asocierii SC Transport Local SA – SC Siletina Impex SRL din Centru, Dâmbu Pietros, Tudor (Favorit) şi Complexul Auchen. Comitetul de Direcţie


09

SPORT

Premiere naționale la Festivalul de Zbor Clubul Sportiv Mureş Fly, în colaborare cu Aeroclubul României, organizează în perioada 18-20 octombrie 2013 pe Aerodromul Tîrgu-Mureş cea de a V-a ediţie a Festivalului de Zbor Ultrauşor Mureş Fly. Festivalul are ca şi scop popularizarea sporturilor aeronautice ultrauşoare cum ar fi parapanta, motoparapanta, deltaplanul, motodeltaplanul, paraşutismul. Obiectivul este de a organiza un eveniment suficient de spectaculos pentru a atrage un număr mare de spectatori care să aibă posibilitatea de a încerca zborul cu diverse aeronave în tandem cu un pilot profesionist. Astfel, în cadrul festivalului orice dornic va putea să zboare în tandem cu parapanta, triciclu

de motoparapantă, motodeltaplan, avion ultrauşor. În premieră pentru România toate decolările cu parapanta și cu deltaplanul vor fi prin tractare cu mosorul. Pe durata festivalului o să funcționeze două mosoare special-concepute pentru remorcajul parapantelor și a deltaplanelor. Pentru zborurile în tandem se va percepe o donație pentru susținerea festivalului.

-13.00 – concurs precizia aterizării parapante; 14.00 – 19.00 – Zboruri demonstrative: Zbor acrobatic parapantă, Finala concursului precizia aterizării – primii 5 finalişti; Concurs slalom paramotoare; Zbor acrobatic paramotoare; Raid al aeronavelor ultrauşoare; Salturi demonstrative paraşutişti: precizia aterizării, paraşută de viteză, wingsuit; Zboruri demonstrative deltaplan cu decolare prin tractare cu mosorul. Ora 20 – Festivitatea de premiere penPROGRAM tru cele două concursuri www.muresfly.ro Duminică – 20 octombrie 2013: Zboruri în tandem cu – parapanta;- paraVineri 18 octombrie 2013: 14.00- pante; - concurs de navigaţie paramotoare motorul;- motodeltaplan;- avion ultrauşor, 19.00 – concurs precizia aterizării paraSâmbătă 19 octombrie 2013: 9.00 Raid al paramotoarelor.

BC Mureș, performanță cu Sibiul, înainte de Craiova BC Mureş - CSU Sibiu 100-74 (22-21, 2521, 31-17, 22-15) (în tur 78-84); Total: 178 – 158. „Tigrii au început timid partida” - după cum a declarat şi antrenorul Srecko Sekulovic la conferinţa de presă de după meci - dar „după câteva atacuri ratate Mladenovic a reuşit să spargă gheaţa, după 5 puncte primate”. Primul sfert a adus un joc echilibrat în care conducerea a alternat pe tabelă, totuşi echipa noastră a reuşit să aibă un avantaj de un singur punct. În următoarele 10 minute tigrii au reuşit să se desprindă chiar şi la zece puncte, dar în ultimele secunde sibienii au reuşit să reducă handicapul la 5 puncte şi graţie jocului bun prestat de fostul tigru, vicecampion la noi, Matija Ceskovic, adică la pauză CSU a fost mai aproape de calificare. Sfertul trei a adus desprinderea definitivă

pentru BC Mureş, un sfert pe care l-am câştigat cu 31-17. În această parte, tigrii au dominat terenul, atât în apărare cât şi în atac unde Martinic, Ivanovic şi Mladenovic au reuşit să adune punctele necesare calificării. În ultimul sfert sibienii au rămas fără replică la contraatacurile noastre, finalizate cu aruncări necontestate. Până la urmă BC Mureş a atins şi cota de 100 de puncte graţie triplei lui Mitchell. La conferinţa de presă de după partidă MVP-ul meciului, Goran Martinic a declarat: „A fost un meci bun, dar şi un meci greu fiindcă am avut o partidă în care trei jucători nu au jucat la capacitatea lor maximă, deoarece au revenit după accidentări. Dar am avut o apărare bună, cu multă energie şi cred că dacă continuăm în acest ritm o să avem un sezon bun”. Srecko Sekulovic, antrenor principal BC

ANGAJĂM PERSONAL Hotel Privo Târgu Mureş, str. Gh. Doja, nr.27 Domeniul:turism/restaurante/hotel staff

Sibienii au avut prea multe recuperări ofensive, dar în partea a doua a partidei am reuşit să ne mobilizăm mai mult, am fost mult mai atenţi şi de aici am reuşit câteva contraatacuri, care au făcut diferenţa. Am jucat ca o echipă, chiar dacă am avut jucători care au revenit după accidentări. Nu mă surprinde evoluţia lui Martinic, fiindcă ştiam că este cel mai bun conducător de joc din ţară. Dar pe lângă cele 36 de puncte marcate trebuie să menţionez şi cele 8 pase de gol 3 recuperări şi între timp s-a şi apărat. Până la urmă, a fost un meci mult mai uşor decât m-am aşteptat. Sibiu nu este o echipă slabă, dar noi ne-am Mureş: „Jucătorii au avut un pic de trac la în- calificat. Mulţumesc jucătorilor şi suporterilor”. ceputul partidei, nu ştiu de ce, dar aşa se întâmplă Următorul meci se va juca cu SCM U Craiova când joci pentru prima oară în faţa propriilor în data de 10 octombrie, iar meciul se pare că va spectatori. În prima repriză am fost nemulţumit fi unul destul de greu pentru mureșeni. de apărare, mai ales în lupta pentru recuperări. www.punctul.ro

www.vw-vehicule-comerciale.ro

Robust, extravagant, puternic individualizat

Pentru cel mai nou hotel de 4* din Tg. Mureş cu deschidere în luna Septembrie 2013, angajăm următoarele categorii de personal: DIRECTOR CAZARE

RECEPŢIONERI / FIDELIO PERSONAL CURĂŢENIE SPAŢII PUBLICE / CAMERISTE PERSONAL SPĂLĂTORIE

DIRECTOR ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

TEHNOLOG ALIMENTAR / SISTEM MICROS ORGANIZATOR EVENIMENTE ŞEF SALĂ RESTAURANT / OSPĂTARI / AJUTORI OSPĂTARI BARMANI HOSTESS BUCĂTARI / AJUTOR BUCĂTARI VESELAR ( STEWARD)

Noul Cross C

addy

DIRECTOR VÂNZĂRI-MARKETING ŞI RELAŢII PUBLICE REPREZENTANT VÂNZĂRI SPECIALIST MARKETING / PR

FINANCIAR CONTABILITATE

www.punctul.ro

CONTABIL COORDONATOR APROVIZIONARE GESTIONAR / RECEPŢIE MARFĂ

TEHNIC (ÎNTREŢINERE)

PERSONAL ÎNTREŢINERE ŞOFER

CONDIŢII:

In culoarea metalizată Vipergreen, cu un look offroad autentic, Cross Caddy atrage privirile prin componente cu un design pregnant: scut cu elemente argintii în faţă, în spate și lateral, completat de ornamente de protecţie negre, de jur imprejurul mașinii. Iar pentru că autovehiculul spune multe despre personalitatea posesorului: Imaginea sportivă este accentuată de barele longitudinale argintii și de geamurile fumurii din spaţiul pasagerilor. Exteriorul puternic individualizat este completat la interior de elemente de siguranţă și confort: Dotările funcţionale precum hillholderassist, tempomat, proiectoare de ceaţă, culminează cu tracţiunea 4MOTION. Totul pentru o experienţă inedită, în care se îmbină robusteţea și extravaganţa. Vă așteptăm la Distribuitorii Volkswagen Autovehicule Comerciale!

Studii de specialitate conform cerinţei postului, experienţă pe poziţii similare, cunoştinte limbi străine(scris şi vorbit), perezenţă fizică. Vă rugăm să trimiteţi CV şi scrisoarea de intenţie cu datele de contact la adresa: adina.plopeanu@gmail.com sau se pot depune la secretariat pe str. Insulei, nr. 1, Tg. Mureş Notă: doar pesoanele selectate vor fi contactate.

Imaginea este cu titlu de prezentare. Detalii despre configuraţii, dotări și preţuri la Distribuitorii Volkswagen Autovehicule Comerciale.


10

SIGHIŞOARA

Ajutor pentru încălzirea locuinței Conform prevederilor O.U.G. Nr. 70/31.08.2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014). Conform prevederilor ordonanţei susamintite şi ale H.G.R. 920/21.09.2011, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanţe, se exclud de la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, familiile sau persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile următoare: Bunuri imobile: - clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia celei de domiciliu. Bunuri mobile: 1. mijloace de transport: autoturisme care depăşesc 1600 cmc; autoutilitare; autocamioane de orice fel şi remorci; şalupe; bărci cu motor; scutere de apă; iahturi; autobuze; microbuze; (se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap). 2. utilaje agricole: tractor; combină autopropulsantă. 3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei; moară de cereale. 4. utilaje de prelucrat lemnul: gater; drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric. 5. depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei. Terenuri: 1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1000 mp. în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală. 2. Terenuri în zona colinară şi de şes: arabil şi fâneaţă cu suprafaţă de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 persoane sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; forestier cu suprafaţă de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; vii, livezi, grădini de legume şi flori cu suprafaţă de cel puţin 1 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 1,5 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers. 3. Terenuri în zona montană: forestier cu suprafaţa de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; vii, livezi cu suprafaţă de cel puţin 1,5 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 2 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; păşuni şi fâneţe cu suprafaţă de cel puţin 4 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 5 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers. CATEGORII DE ANIMALE/ PĂSĂRI: peste 3 bovine; peste 5 por-

cine; peste 20 ovine/caprine; peste 15 familii de albine. Începând cu data de 25 septembrie 2013, persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie termică, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, vor putea ridica formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere de la sediul Municipiului Sighişoara, cam. 18. Cererile privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire cu gaze naturale/energie termică/energie electrică/lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul Primăriei municipiului Sighişoara, cam. 18, în perioada 25 septembrie 2013 – 25 octombrie 2013. La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire, solicitanţii vor prezenta următoarele documente: - acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească sau după caz hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind încredinţarea copilului, măsura plasamentului, instituirea tutelei/curatelei etc., după caz); - dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei (persoanele care nu realizează venituri vor prezenta adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice); - contractul de închiriere sau de proprietate al locuinţei, în original şi copie; - ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale; - ultima factură de curent electric în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică. Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 190 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 150 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1

lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 90 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 70 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 35 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei." Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, denumită în continuare compensare. În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează: a) în proporţie de 90% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei; b) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; c) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; d) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; e) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; f) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; g) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul mediu net lunar

pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; h) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; i) în proporţie de 10% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei. j) în proporţie de 5% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei. Pentru persoanele singure, compensarea se majorează cu 10%, iar pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii Nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, compensarea se acordă în proporţie de 100%. Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 şi 1082 lei compensarea procentuală este de 10%. Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 240 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 216 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 192 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 168 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 144 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 96 lei; h) familiilor şi persoanelor sin-

gure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 72 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei." Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiază pentru perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei." Primar, Ioan Dorin DĂNEŞAN


11

TÂRNĂVENI

Ansamblul Kökényes a făcut senzație în Grecia Ansamblul de dansuri populare „Kökényes” a reprezentat oraşul Târnăveni şi totodată România, în perioada 16 – 19 septembrie, la un festival folcloric internaţional în Grecia. La festivalul organizat în localitatea Kamena Vourla, alături de Ansamblul „Kökényes” au participat ansambluri din Grecia, Serbia, Cipru, Malta, Muntenegru, Albania, Polonia, Turcia, Croaţia şi Ungaria. Timp de 4 zile ansamblurile prezente au avut ocazia să-şi prezinte pe rând obiceiurile, porturile populare, dansurile tradiţionale. Organizatorii au avut ca scop promovarea culturii a mai multor

ţări în Kamena Vourla, localitatea fiind un mare centru turistic pe malul Mării Egee. PROFESIONALISM ŞI COREGRAFIE DE EXCEPŢIE Acest festival a fost o reuşită pentru ansamblul „Kökényes”, care prin dansurile prezentate a reuşit să impresioneze atât juriul, cât şi spectatorii prezenţi, fiind recompensat după fiecare reprezentaţie cu ropote de aplauze. La încheierea festivalului, recompensa a fost pe măsură - Ansamblul „Kökényes” a primit din partea Primăriei

localităţii Kamena Vourla o zatorilor o cupă, fiind declarat cel diplomă de participare şi o med- mai bun ansamblu al festivalului, alie de merit, iar din partea organi- care prin virtuozitate, profesional-

Ioana Cătană, la Miss Cinema Italia

www.punctul.ro

Ioana Cătană din Tîrnăveni și-a început cariera în modă la 30 de ani. În prezent, locuiește la Roma și a început să câștige din acest domeniu. De când s-a mutat în Italia a continuat photoshootingurile cu mai mulți fotografi printre care Johnny Fusca – director la ETM European Top Models, dar și alți fotografi din Australia. O parte dintre imagini vor fi folosite pentru portofoliile personale ale fotografilor, dar Ioana Cătană s-a alăturat și grupului European Top Models. Cu unul dintre foto-

grafi Ioana va colabora în viitor, deoarece a fost aleasă ca model pentru o prezentare importantă de Alta Moda, designer fiind J E Gio Filangieri Lombardi, fost designer al celebrilor Valentino și Armani.

Mircea BARBU

Frumoșii Liceului „Andrei Bârseanu”

Joi, 19 septembrie, elevii Liceului Teoretic „Andrei Bârseanu” au organizat Balul Bobocilor. Spectacolu,l organizat la Casa de Cultură, s-a intitulat High School Cinema. Cei mai frumoși boboci au fost desemnați Miss și Mister Ioana Moldovan și Vlad Olar, locul 2 a fost ocupat de Andreea Bogdan De asemenea, Ioana este imag- și Valentin Avram, iar locul 3 de inea unei linii de produse hair style Mădălina Boar și Adrian Guita. Artwork Moda și a fost contactată Balul Bobocilor a fost transmis în recent pentru a participa la Miss direct pe internet de portalul TirCinema Italia. naveni.ro. Mircea BARBU

ism şi o coregrafie de excepţie au încins la maxim atmosfera şi au câştigat simpatia spectatorilor. Ansamblul a primit o serie de invitaţii la diferite festivaluri folclorice care urmează a fi organizate în cursul anului 2014 în Bulgaria, Turcia, Croaţia, ş.a.. Conducătorii şi membrii ansamblului mulţumesc şi pe această cale ajutorul primit din partea Primăriei şi Consiliului Local Tîrnăveni, care a avut amabilitatea de a asigura deplasarea la această manifestare culturală de seamă.

Mircea BARBU


12

ODORHEI - GHEORGHENI

Majorarea prețului la gaz, pe umerii Primăriei Din cauza faptului că preţul gazului metan a fost majorat în iunie cu 8 la sută, iar din octombrie urmează să crească iarăşi cu 2 la sută, societatea de termoficare Urbana SA a solicitat Consiliului Local Odorheiu Secuiesc majorarea preţului energiei termice cu 7,7 la sută. Astfel, în şedinţa ordinară de săptămâna trecută, consilierii locali au aprobat hotărârea referitoare la cererea societăţii. Dar, acest lucru nu înseamnă că locuitorii vor plăti mai mult pentru căldura din locuinţe, fiindcă diferenţa dintre preţul vechi şi cel nou va fi suportată de Primărie. „Nu intenționăm să majorăm preţul energiei termice, care în momentul de faţă este de 240 de lei/gigacalorie, până la punerea în funcţiune a termocentralei de la Seiche” – a declarat Ráduly Mihály, directorul Urbana SA. Tot în şedinţa ordinară de săptămâna trecută s-a decis ca – în conformitate cu prevederile legii 571/2013 – să reducă cu 50 la sută impozitul pe imobiliare în cazul per-

Gazele se vor scumpi pentru că din această iarnă preţul lor va fi liberalizat. Firmele sunt primele care vor plăti mai mult pentru încălzire, iar de anul viitor şi consumatorii casnici. Estimările arată că tarifele vor creşte cu aproximativ 50%. Cine vrea să scape de facturi uriaşe poate renunţa la încălzirea pe gaze, în fa­ voarea sistemelor alternative.

soanelor ale căror venit lunar este mai mic decât salariul minim, respectiv care trăiesc numai din ajutor social sau şomaj. Până în momentul de faţă, 27 de persoane au solicitat această reducere de 50 la sută şi dosarul a 20 din ele a fost acceptat.

Consilierii locali au mai aprobat, printre altele, suma burselor şcolare pe anul şcolar 2013-2014, respectiv suma alocată pentru plata costurilor de deplasare ale profesorilor. Pentru perioada aprilie-august această sumă se ridică la 20 de mii de lei.

Statul român a acceptat, în negocierile cu FMI şi Comisia Europeană, să liberalizeze preţul gazelor. Aşa că execu­ tivul nu va mai putea ţine jos preţul pentru gazul natural extras în Romania, iar con­ sumatorii vor fi nevoiţi să-l cumpere la preţul pieţei.

Turism montan mai sigur pe două roți ne-am întâlnit deseori cu turişti care practică acest sport. Şi nu de puţine ori s-a întâmplat ca aceştia să se rătăcească şi să fim nevoiţi să intervenim. De aceea, cred că este important ca ei să dispună de trasee amenajate, să aibă la dispoziţie o hartă, marcaje şi indicatoare, pentru a exclude orice risc, inclusiv al unor accidentări”. AL DOILEA PROIECT… Salvamontiştii harghiteni vor amenaja, până la sfârşitul anului, mai multe drumuri montane de ciclism şi vor reface şi marca aproximativ 100 de kilometri de trasee turistice din judeţ. Şeful Serviciului Public de Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita, Fekete Örs, a declarat că se începe derularea a două proiecte ce vizează asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare de turism montan.

…demarat de Serviciul Public de Salvamont Salvaspeo Harghita este finanţat cu suma de 14.000 de lei de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita şi presupune reamenajarea şi marcarea a 100 de kilometri de trasee turistice din zonele Ciuc şi Odorhei. Fekete Örs a explicat că traseele vor fi curăţate, marcate, se vor amplasa stâlpi şi indicatoare. În ultimii trei ani, salvatorii montani din Harghita au reamenajat aproximativ 900 de PENTRU BICICLIŞTI kilometri de trasee montane şi mai au de lucru la alţi 800 kilometri. Fekete Örs afirmă că se impune şi amenajarea unor trasee noi. Primul proiect, în valoare de 25.000 de „Traseele despre care vorbim sunt cele exislei, este finanţat de Consiliul Judeţean Har- tente, care sunt deteriorate şi impracticabile. Dar ghita şi presupune amenajarea a zece trasee este nevoie şi de amenajarea unora noi. (...) Este montane de ciclism, în zonele Odorhei şi foarte important pentru turişti să aibă acces la Gheorgheni. Salvatorii montani vor curăţa trasee sigure şi ne uşurează şi nouă munca, penzonele unde vor fi amenajate traseele pentru tru că nu vom mai merge să recuperăm turiştii biciclişti, vor amplasa marcaje şi indicatoare care s-au rătăcit”, a spus Fekete Ors. şi vor nivela şi lărgi potecile ce vor fi parcurEl a precizat că cele două proiecte trebuie se de pasionaţii de ciclism. Fekete Örs a spus finalizate până la sfârşitul anului, acestea fică acest sport este foarte popular în Europa ind derulate de salvatorii montani din judeţ. de Vest şi s-a constatat că şi în România a Proiecte similare urmează să fie demarate şi în crescut numărul celor pasionaţi de ciclismul celelalte zone ale judeţului. pe trasee montane. „În patrulările noastre

Cursă extremă, la Lacul Roşu Prima cursă extremă cu obstacole, din România, s-a desfășurat la Lacu Roşu, la sfârşitul săptămânii, în organizarea unei asociaţii din Harghita. Competiţia s-a intitulat „Carpathian Gladiator” şi a fost destinată participanţilor cu vârsta de peste 14 ani, care au trebuit să alerge, într-un timp cât mai scurt, un traseu cu lungimea de 5 km, presărat cu obstacole care le-au pus la încercare abilităţile fizice şi mentale. Traseul a fost amenajat în jurul Lacului Roşu, a traversat un drum forestier, o zonă împădurită şi pâraie, iar organizatorii au spus că „oricine îl poate parcurge, dar nu oricine poate câştiga”. Participanţii au trebuit să treacă peste aproximativ 20 de obstacole naturale sau care au fost create special pentru această cursă şi la realizarea cărora organizatorii s-au inspirat din elementele folosite la antrenamentele militare.

participă şi câte o mie de persoane. Conform acestuia, în viitor, se doreşte organizarea în România a unui circuit de cinci astfel de întreceri. „Vrem să facem o serie de cinci curse extreme cu obstacole, la Lacu Roşu, pe litoral, pe Valea Prahovei, în Timişoara şi în Bucureşti. Participarea poate fi individuală sau în echipă şi oferim reducere la înscriere pentru cadrele militare, poliţişti, jandarmi, pompieri sau echipele formate din câte patru persoane”, a spus Laczkó Angi Attila. Acesta a subliniat că întrecerea se adresează şi celor care petrec mult timp în faţa calculatorului, duc o viaţă sedentară şi au nevoie de provocări şi de o modalitate de a petrece timp în natură.

ÎN TOATĂ ŢARA… Reprezentantul Asociaţiei ForFun, Laczkó Angi Attila, organizatorul competiţiei, a declarat că acest gen de întrecere este foarte popular în SUA sau Europa de Vest, unde

Pagină realizată cu ajutorul agerpres


13

MIERCUREA CIUC

Neamţul şi Harghita continuă discordia granițelor Disputa dintre autorităţile din Neamţ şi cele din Harghita cu privire la graniţa dintre cele două judeţe s-a reaprins în cadrul unei şedinţe comune ale celor două consilii judeţene, desfăşurată, săptămâna trecută, miercuri, la Piatra Neamţ. Borboly Csaba, preşedintele CJ Harghita, a reamintit procesul între cele două administraţii judeţene, care se derulează la Ploieşti, şi care va lămuri problema graniţei. „Am încercat şi mandatul trecut proiecte comune cu Neamţul, dar am eşuat din cauza problemei graniţei. Până stabilim graniţa, să vedem ce putem face cu apa, drumul, turismul, pentru că vin foarte mulţi turişti şi în Harghita şi în Neamţ. Este bine să avem proiecte europene comune care vor ajuta la normalizarea vieţii cetăţenilor”, a declarat preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba. TENSIUNI În replică, fostul preşedinte al CJ Neamţ, Vasile Pruteanu, în mandatul căruia a fost amplasat, pentru 24 de ore, un panou de delimitare a graniţei între cele două judeţe, a declarat că a simţit tensiuni

pe anumite proiecte. „Este legea 2 din 1968 şi ar trebui clarificată problema graniţei. Când vine un turist ar trebui să ştie în ce judeţ este. Am încercat iluminarea Cheilor Bicazului, dar ni s-au pus piedici de către membrii Consiliului Ştiinţific, care sunt de naţionalitate maghiară, din Harghita şi Cluj. Spuneau că dacă există curent electric în Chei, vor orbi fluturii de acolo. Nu este posibil ca în 2013 să avem 5 kilometri din Cheile Bicazului neiluminate, că nu vor biologii”, a declarat consilierul judeţean PNL Vasile Pruteanu, fost preşedinte al CJ Neamţ. LUPTA DIN INSTANŢĂ Preşedintele CJ Harghita a declarat că autorităţile din Neamţ ar trebui să înţeleagă că niciun ales local nu va renunţa, fără o decizie definitivă a instanţei de judecată, la o suprafaţă din unitatea teritorial administrativă. „Lupta cea mai crâncenă în privinţa delimitării hotarului este la instanţă. Niciun politician ales nu renunţă, aşa este normal. Şi noi avem 10 hărţi, şi voi la Neamţ aveţi 10 hărţi. Calea cea bună

? Cheile Bicazului, bun motiv de zâzanie

este că am mers la proces, se derulează la Ploieşti. Abia după aceea vom putea emite autorizaţii, planuri urbanistice. Este bine că nu se intervine în forţă pe acest subiect. Când se va termina procesul, vom pune tabla aceea de hotar”, a declarat preşedintele CJ Harghita. Pentru a calma spiritele, preşedintele CJ Neamţ, Culiţă Tărâţă a propus amplasarea unui panou turistic bilingv, cu obiec-

tivele turistice din cele două judeţe. ACTUL DILEMATIC În timp ce autorităţile din Harghita cer apartenenţa asupra Cheilor Bicazului, autorităţile din Neamţ spun că zona le aparţine, potrivit legii 2 din 1968, ultima care a împărţit teritorial România. Autorităţile nemţene susţin că există şi documente cadastrale, întocmite în anul 1998, de firma „Satelit”, la solicitarea Oficiului de Cadastru Harghita şi a Primăriei Gheorgheni. Potrivit acestor documente, graniţa dintre cele două judeţe coincide cu cea stabilită prin Legea 2 din 1968. Astfel, autorităţile din Neamţ susţin că nu există motive pentru a stabili o nouă comisie, cu reprezentanţi ai celor două judeţe, pentru efectuarea unor noi măsurători cadastrale. În replică, Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita susţine că documentul din 1998 nu este valabil pentru că nu a fost întocmit conform legislaţiei în vigoare, şi de aceea a acţionat în judecată şi Primăria Gheorgheni şi Oficiul de Cadastru Harghita, pentru anularea acelui act.

www.punctul.ro

Turismul resuscitat cu 9 milioane de euro Kaufland, ținta mesajelor antisemite

Un număr de 54 de proiecte pentru încurajarea activităţilor turistice din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) au fost declarate câştigătoare, valoarea acestora depăşind 9 milioane de euro, potrivit datelor puse la dispoziţie de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Harghita. Dintre acestea, 39 de proiecte, în valoare de peste 5,6 milioane de euro, sunt pentru construirea de pensiuni agroturistice şi turistice sau pentru extinderea sau îmbunătăţirea unora existente. De asemenea, pentru activităţi turistice recreaţionale, cum ar fi amenajarea de pârtii de schi, au fost declarate câştigătoare 14 proiecte, evaluate la aproape 3,3 milioane de euro, iar pentru amenajarea unui punct de informare turistică s-a câştigat un proiect evaluat la circa 148.000 euro. Interesul pentru dezvoltarea turismului este destul de mare în judeţ, unde autori-

tăţile au pus la punct şi o strategie în acest sens. Cu toate acestea, în ultimii ani a scăzut numărul pensiunilor incluse în circuitul turistic. CRUDUL ADEVĂR Reprezentanţii Asociaţiei de Turism Harghita au precizat că, dacă în urmă cu câţiva ani, în circuitul turistic erau incluse aproximativ o mie de pensiuni, acum numărul acestora a ajuns la 272. Dintre acestea, 93 sunt pensiuni urbane, iar 179 sunt pensiuni rurale, numărul total al locurilor de cazare oferite fiind de 3.774. Numărul de pensiuni incluse în circuitul turistic a scăzut şi din cauza reducerii numărului de turişti, dar şi din cauză că formalităţile pe care trebuiau să le facă pentru a obţine clasificarea erau destul de complicate.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc a dispus începerea urmăririi penale faţă de autori necunoscuţi, după ce Steaua lui David a fost pictată pe şosea, împreună cu o săgeată care indică spre magazinul Kaufland din oraş, infracţiunea fiind prevăzută de legislaţia de interzicere a organizaţiilor şi atitudinilor antisemite. Purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat că în urmă cu câteva zile „s-a primit o sesizare de la un locuitor din Miercurea Ciuc, care a semnalat faptul că în sensul giratoriu din faţa supermarketului Kaufland a fost pictată pe carosabil Steaua lui David şi o săgeată care indică spre magazin”. În sesizare se precizează că este vorba de o „instigare la antisemitism”, ţinând cont că în perioada nazistă toţi evreii din Germania au fost obligaţi să poarte în piept, ca semn distinctiv, o stea galbenă, cu şase colţuri, cu înscrisul „iudeu”, iar simbolul a fost extins în toate ţările aliate cu Germania. Gheorghe Filip a precizat că „sesizarea a fost înaintată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc, pentru competenta cercetare şi soluţionare, date fiind prevederile OUG 31/2002”. Prim-procurorul delegat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc, Sorin Mihai Colceriu, a declarat că se va dispune delegarea organelor de poliţie pentru identificarea autorilor. De altfel, oamenii legii au solicitat

deja înregistrările camerelor de supraveghere de la o benzinărie din apropiere şi de la supermarketul în cauză. „RUŞINE … IAR AI CUMPĂRAT DE LA EVREI” Nu este pentru prima dată când magazinul Kaufland din Miercurea Ciuc este ţinta mesajelor antisemite. În anul 2010, trei persoane din municipiu, respectiv Csibi Barna, Szôcs Tibor şi Puskás Miklós András, au afişat în faţa magazinului o pancartă pe care scria, în limba maghiară, „Ruşine să-ţi fie, iar ai cumpărat de la evrei”, lângă care s-au şi fotografiat şi filmat. Afişul de pe pancartă era unul folosit împotriva evreilor, în Ungaria, în 1944, în perioada în care Guvernul de la Budapesta era condus de Szálasi Ferenc, liderul partidului de extremă dreapta Partidul Crucilor cu Săgeţi şi al Mişcării Hungariste. Potrivit istoricilor, sub dictatura lui Szálasi Ferenc, în doar patru luni, au fost executaţi 200.000 de evrei, mulţi dintre ei fiind împuşcaţi pe malul Dunării şi aruncaţi în fluviu. Faţă de cei trei tineri din Miercurea Ciuc s-a început atunci urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la discriminare. Csibi Barna a devenit cunoscut opiniei publice după ce în urmă cu doi ani a spânzurat în centrul municipiului Miercurea Ciuc o păpuşă cu chipul lui Avram Iancu.

Pagină realizată cu ajutorul agerpres


14

MIERCUREA CIUC - BĂLAN

Harghita la vot. UDMR vrea referendum Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat săptămâna trecută că formaţiunea politică pe care o conduce începe demersurile pentru organizarea de referendumuri în şase judeţe, care ar urma să se unească în două regiuni de dezvoltare economică. El a declarat că prin referendum ar urma să se decidă ca judeţele Harghita, Covasna şi Mureş să facă parte dintr-o regiune de dezvoltare, iar judeţele Bihor, Satu Mare şi Sălaj să formeze alta. Kelemen Hunor a mai spus că va demara acţiunea de adunare a semnăturilor necesare, care va fi încheiată pe 14 octombrie, când listele vor fi depuse la consiliile judeţene, urmând ca pe 8 decembrie să fie organizate consultările populare. Potrivit lui Kelemen Hunor, prin această reorganizare a regiunilor de dezvoltare s-ar asigura o dezvoltare mai echilibrată a judeţelor componente. Conform actualei organizări, respectivele judeţe sunt incluse alături de câte alte trei judeţe în

Kelemen Hunor, vrea ca judeţele Harghita, Covasna şi Mureş să facă parte dintr-o singură regiune de dezvoltare

regiunea Centru, respectiv în re- a determina Consiliul Judeţean giunea Nord-Vest. Mureş să organizeze referendumul judeţean, UDMR va începe o cam8 DECEMBRIE panie de informare a cetăţenilor şi va aduna semnăturile necesare - 5% din totalul alegătorilor cu drept de Preşedintele UDMR Mureş, vot sau minimum 25.000 de semBrassai Zsombor a anunţat că re- nături - astfel încât conducerea adferendumul care va stabili dacă ju- ministraţiei judeţene să nu se poată deţele Mureş, Harghita şi Covasna opune demersului. să formeze o regiune distinctă cu Liderul UDMR Mureş crede capitala la Tîrgu-Mureş ar putea fi că semnăturile ar putea fi adunaorganizat în data de 8 decembrie. te până în data de 14 octombrie, Brassai a susţinut că, pentru pe considerentul că cele trei judeţe

au o tradiţie economică, istorică şi culturală asemănătoare, conform principiilor de bază ale politicii de dezvoltare regională a Uniunii Europene. „Politica de dezvoltare regională a UE are ca principii de bază reducerea diferenţelor dintre regiuni şi judeţe, însă din experienţa ultimilor 15 ani dovedeşte faptul că acest diferenţe au crescut. În concluzie, regiunile de dezvoltare nu au fost concepute corect, fapt pentru care se poate afirma că proiectul legii de regionalizare, potrivit căruia

judeţul Mureş urmează să facă parte din regiunea Centru, cu reşedinţa în municipiul Alba Iulia, împreună cu judeţele Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Harghita nu reprezintă o variantă viabilă pentru dezvoltarea acestora”, a subliniat Brassai. Vicepreşedintele UDMR Mureş, Peter Ferenc, liderul Fracţiunii Secuimea din cadrul UDMR, a precizat că actualele regiuni de dezvoltare şi-au dovedit ineficienţa şi că judeţele puternice cum ar fi Braşovul şi Sibiul au evoluat, în timp ce discrepanţa dintre acestea şi judeţele mai slabe a crescut. Peter Ferenc consideră că întrucât diferenţa aceasta va creşte şi mai mult, UDMR susţine varianta înfiinţării regiunilor de dezvoltare mai mici, cum este şi Mureş-HarghitaCovasna. Liderul UDMR Tîrgu-Mureş, Peti András, care este şi viceprimar al municipiului, a prezentat o serie de argumente care ar putea face din acest oraş capitala regiunii. Conducerea UDMR Mureş a precizat că, în paralel cu adunarea semnăturilor, va începe şi consultări cu liderii politici locali.

Mina Bălan, din nou în reabilitare

Malul din care a căzut sterilul ce a obturat o parte din canalul de deversare va fi izolat şi consolidat

Lucrările de ecologizare la mina Bălan au fost reluate în cursul zilei de luni, urmând să fie curăţată de material steril galeria de deversare a pârâului Vărsăroaia, pentru înlăturarea pericolului existent la iazul de decantare din preajmă. Accentul se va pune, în această perioadă, pe curăţarea galeriei de deversare a pârâului Vărsăroaia, obturată parţial cu material steril şi pe consolidarea malului digului, astfel încât să fie înlăturat pericolul ca, în cazul unor precipitaţii abundente, să fie afectată stabilitatea iazului de decantare. Lucrările

de ecologizare la mina Bălan au fost sistate în primăvară din lipsă de fonduri.

în pericol a unui număr însemnat de oameni”, a explicat prefectul Harghitei, Adrian Jean Andrei. El a spus că lucrările vor fi suspendate REABILITĂRI IMPERIOASE din nou la 1 decembrie, din cauza condiţiilor meteo şi vor fi reluate în primăvara anului viitor. „Se va curăţa galeria, iar malul La mijlocul lunii august, la iazul din care a căzut sterilul ce a obturat de decantare nr. 4 al fostei Exploao parte din canalul de deversare va fi tări Miniere Bălan, în urma unor izolat şi consolidat printr-un parapet ploi abundente, o cantitate însemde beton de 39-40 de metri. Astfel, va nată de material steril de mină a fi înlăturat pericolul care ar fi putut fost dislocată din taluzul digului, pe apărea în cazul unor ploi abundente, malul drept, afectând pârâul şi galecare ar fi obturat total galeria şi ar fi ria pe 39 de metri. Materialul steril putut avea urmări catastrofale - adică s-a depus de-a lungul galeriei şi a ruperea barajului din aval şi punerea obturat-o în proporţie de 50 la sută. Pagină realizată cu ajutorul agerpres

Anunţuri executori judecătoreşti - Publicaţii de vânzare în extras SCPEJ Biro si Wachter cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc , str. Tamasi Aron nr. 12 ap. 7, jud. Harghita prin executor judecătoresc Wachter Julianna Eniko , vinde prin licitaţie publică organizată, la sediul său, în data de 25 OCTOMBRIE 2013 ora 12,00, imobilul situat în orasul Cristuru Secuiesc , str. Budai Nagy Antal nr. 165, jud. Harghita , înscris în C.F. nr. 50396 , nr. cadastral 1093/1,1094/1 – compus din casa de locuit, la subsol: 1 bucatarie, 2 antree, 3 pivnite, la parter: 4 camere,2 antree, 1 bucatarie, 1 camara, 1 baie, atelier, garaj, depozit pentru lemne grajd pentru porci, împreuna cu terenul aferent de 1410 mp proprietatea debitoarei Lorinczi Gabriella, la preţul de : 97.753,00 Euro( pret de evaluare)

Sunt somați toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să anunţe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege. Sunt invitați toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Informații suplimentare pe www.registruexecutari.ro. Publicaţia poartă semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.

B.E.J. Sárig Attila cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr. 23. sc. A, ap. 1, jud. Harghita, prin executor judecătoresc Sárig Attila, vinde prin licitație publică organizată, la sediul său, în data de 29.10.2013 ora 11,00, imobilul situat în Remetea, str. Szent Istvan nr. 48, îscris în CF nr. 50239/Ditrău, sub.nr.cad.55/2,55/2-C1,55/2-C2, compus din casă de locuit, construit din lemn, parter + mansardă, 3 încăperi la parter și trei la mansardă, centrală termică și atelier, cu teren în suprafață de 4.448 mp, la prețul de 127.500 lei ( 75% din prețul de pornire, conf. art. 845 alin. 8 NCPC). Sunt somați toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să anunţe executorul ju-

decătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege. Sunt invitați toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Informații suplimentare pe www.registruexecutari. ro. Publicaţia poartă semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.


15

TOPLIŢA - PRAID

Lipsa încălzirii pune în pericol muzeul Peste 2.500 de obiecte de patrimoniu, aflate în colecţia Muzeului Etnografic Topliţa, sunt în pericol de degradare întrucât clădirea în care funcţionează este neîncălzită, iar Ministerul Culturii, sub tutela căruia se află, nu a alocat fonduri pentru reabilitarea instalaţiei. PROMISIUNI RECI Managerul Centrului Cultural Topliţa, Costel Cristian Lazăr, de care aparţine Muzeul de Etnografie, a declarat că instituţia pe care o conduce s-a mutat din Castelul Urmanczy, retrocedat foştilor proprietari, în două spaţii ale Primăriei, ce trebuiau reamenajate. Potrivit managerului, de mai multe luni s-au început demersurile pentru alocarea banilor necesari reabilitării instalaţiei de încălzire, dar s-au primit, deocamdată, doar promisiuni. Suma necesară reabilitării instalaţiei de încălzire se ridică la 15.000 de euro. „Domnul ministru Barbu a promis că la eventuala rectificare din luna octombrie vom primi fondurile necesare pentru reabilitarea

presupune şi o anumită birocraţie. O trecere în custodia Primăriei nu e o soluţie, repet, dar până la urmă (...) s-ar putea să apelăm şi la soluţia asta de avarie”, a afirmat Costel Cristian Lazăr. Centrul Cultural Topliţa a funcţionat în Castelul Urmanczy din municipiu, retrocedat foştilor proprietari în anul 2009. Pentru a nu mai plăti chiria lunară de aproape 12.000 de lei, de la mijlocul lunii aprilie 2013 instituţia s-a mutat în unele spaţii puse dispoziţie de Primăria Topliţa şi compartimentate pentru a fi muzeu, sală de dans, Centrul Cultural Topliţa îşi va înceta activitatea odată cu frigul? sală de muzică şi zonă administrativă. Singura condiţie a fost ca instalaţiei de încălzire (...) Riscul cel de ani, în colecţie aflându-se şi ex- perioada în care temperaturile vor centrul să se ocupe de reamenajarea mai mare este ca cele peste 2.500 de ponate de 100 sau 120 de ani. fi foarte scăzute, iar obiectele de interioară a acestor spaţii, inclusiv obiecte de muzeu, dintre care unele Pe lângă Centrul Cultural patrimoniu aflate în pericol să fie reabilitarea instalaţiei de încălzire. de patrimoniu, ar putea să se deteri- Topliţa funcţionează şi Ansamblul depozitate temporar în unele spaţii Costel Constantin Lazăr a precizat oreze iremediabil…”, a afirmat Cos- Folcloric Rapsodia Călimanilor, a ale Primăriei oraşului. că ultimii bani s-au primit în detel Cristian Lazăr. cărui activitate este, de asemenea, „S-ar putea să închidem poarta cembrie anul trecut şi cu toate eforEl a precizat că în colecţia afectată. instituţiei timp de o lună, două, turile făcute nu s-a reuşit obţinerea Muzeului de Etnografie se află obicât vom putea şi să mergem acasă, sumei necesare reabilitării instalaţiecte din lemn, ţesături, icoane vechi, SOLUŢIE DE AVARIE fiindcă nu putem să lucrăm în ei de încălzire. „obiecte susceptibile de a dispărea, de condiţii de frig. Sigur, domnul pri„Nu înţeleg unde se blochează, a se degrada, în condiţiile în care mar ne-a promis că cele aflate în per- ştiu, e criză, nu sunt bani, dar, totuşi, mediul în care sunt ţinute nu este Directorul instituţiei nu exclu- icol putem să le depozităm în unele ar trebui unele lucruri ar trebui să propice”. Cel mai vechi obiect este de posibilitatea ca Centrul Cultural spaţii ale primăriei, dar nici asta nu fie prioritare”, a conchis managerul un plug de patrimoniu, care are 150 Topliţa să-şi înceteze activitatea în e o soluţie. Este doar ceva temporar şi Centrului Cultural Topliţa.

Zâna Rabsonné pregătește Festivalul Sarmalelor Gurmanzii sunt aşteptaţi în perioada 04 – 06 octombrie în localitatea Praid, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional al Sarmalelor. Vă prezentăm în continuare programul evenimentului din acest an: 4 OCTOMBRIE 14.00–18.00 Reuniunea căsuţelor de la ţară; 19.00–21.00 Musicalul Vörös Malom - Şcoala Curcubeului Budapesta; 21.00– 24.00 Serata Sarmalelor - SPY THE GHOST (HU), SPIGIBOY (HU), E.P.L.SZ.-DJ-k.

www.punctul.ro

05 OCTOMBRIE Ospăţul zânelor: 07.30–08.30 Deşteptarea Zânei Rabsonné şi a curtenilor pe acordurile muzicii de fanfare; 09.30–10.00 Convoiul zânelor de la salină până în parcul central; 10.30–11.00 Deschiderea

oficială a festivalului de către Cavalerul Zânei-primarul Praidului; 11.00–12.00 Prepararea ospăţuluiprezentarea echipelor participante la concursul culinar; 11.00–18.00 Claca meșterilor mici şi mari în Regiunea Sării - Asociaţia Culturală Sótörő; 12.00–13.00 Piesă de teatru - Áprily Lajos ”Álom a vár alatt” prezentat de grupul de teatru al Şcolii din Praid – drama; 13.00–15.00 Muzică, dans, jocuri. Participanţi: - ansamblul folcloric Szegvári Dobbantó; dans renaissance prezentat de „Primavera” – Visegrád;- ansamblul folcloric al asociaţiei culturale din Praid ” Ide, lábam...”;- grupul de dans al asociaţiei de tineret din Corund;- banda Nóta-móka din Ocna de Sus;- ansamblul de dans Gyermekláncfű din Ocna de Jos;ansamblul de dans Házaló Fiatalok din Praid; 15.00–16.00 Jurământul Juriului Festivalului - Stăpânii Ceaunelor pornesc degustarea preparatelor meşterilor bucătari - Jurizarea Sarmalelor; 15.00–16.00 Prezentarea porturilor populare arhaice;

12.00–15.00 Aventura la poalele cetăţii – concursuri, activităţi de lucru manual; 13.00–16.00 Legendele Ţinutului Secuiesc - Proiectare de desene animate - Jocuri în grup; 11.00–16.00 Claca meșterilor mici şi mari Regiunea Sării - Asociaţia Culturală Sótörő; 14.00–14.30 Prezentarea cavalerilor din Visegrád - Szent György Lovagrend; 14.30 –15.00 Comunicarea rezultatelor campionatului de handbal; 15.00– 16.00 Concert pentru copii - Molnár Orsi (HU); 16.00 – 16.30 Comunicarea rezultatelor concursului de fotografiat „Sóvidék-Hegyalja, képekben”; 16.30–17.30 Concert pentru copii BYS KIDS; 16.30–17.30 GruParada porturilor populare locale; de premiere; 20.00–24.00 Serbările pul de dans Tír na nÓg - Miercurea16.00–17.00 Ansamblul folcloric Serii: LOLPLAY(RO), Kovács Kati Ciuc; 17.30–18.30 Concert Black din Mureş; 17.00–17.20 Delaviv (HU), Hi-Q (RO). Roses Band – Sovata; 18.30–19.30 Trio – Copalnic Manastur; 17.20– Program retro de divertisment oferit 18.30 Concertul de bun rămas al 06 OCTOMBRIE de POÓR PÉTER (HU); zânelor Sóvidék Kristály Hangja; 19.30–20.30 Concert oferit de 19.00–20.00 Capodoperele culinAFTER 8 - Miercurea-Ciuc; 21.00– are ale Zânei Rabsonné: Sarmalele Marea adunare a personajelor 23.30 Concert TAMÁS GÁBOR, premiate - Anunţarea câştigătorilor de poveste: 10.30–13.30 Campio- Kormorán (HU); 23.30–24.00 FoFestivalului Sarmalelor, festivitatea natul de handbal – Sala de Sport; curi de artificii. Pagină realizată cu ajutorul agerpres


16

PUBLICITATE

Învățatul scrisului, SISTEMATIC. Învățatul scrisului, SISTEMATIC. Învățatul scrisului, SISTEMATIC. Original Pelikan. Original Pelikan. Original Pelikan.

conforttab a ip confoorn ip c fbortab

GrGr

Gripul ideal

Elaborat cu Elaborat cu experți Elaborat cu experți

il il

Gripul ideal Gripul ideal

Gr

il

ip

Învață să scriiexperți în 4 pași.

Gripul ideal cercetări ale caligrafiei, Conceptul de sistem Griffix ® a fost creat pe baza celor m ai recente Mai multe Gripul ideal Mai Fraunhofer. multe în cooperare cu specialişti în acest domeniu, cu profesori şi în cooperare cu Institutul informații: informații: Gripul ideal www.griffix.de

Mai multe

Scopul studiului a fost de a investiga procesul de scriere şiwww.griffix.de învăţare și de informații: descoperire a problemelor asociate acestuia.Scrisul este Învățatul o etapă importantă în www.griffix.de Învățatul dezvoltarea intelectuală a copilului. În plus, scrisul este scrisului important atunci când scrisului vine vorba de asimilarea informației, în special în cazul Sistematic procesului de memorare. Sistematic

Învățatul

ȘCOALĂ

ȘCOALĂ

ȘCOALĂ ȘCOALĂ

• Grip bine definit. • Grip bine definit. • Tehnologie inovatoare. • Tehnologie inovatoare. • Grip uniform aderent pe toate categoriile Griffix. • Grip uniform aderent pe toate categoriile Griffix. • Dezvoltat de institutul Fraunhofer. • Grip bine definit. • Dezvoltat de institutul Fraunhofer. • Pentru stângaci și dreptaci. • Pentru stângaci și dreptaci. • Tehnologie inovatoare.

Pasul 1: Creion Cerat

Descriere articol

Creio n

Creion grafit Griffix NOU NOU NOU NOU

UV

965 475

965479

W1B

Creion cerat Griffix, pentru dreptaci și stângaci, culoare albastru, blister, Pelikan

965 509

965509

W1P

Creion cerat Griffix, pentru dreptaci și stângaci, culoare roz, blister, Pelikan

913 731

913739

1 BUC

10 BUC

1 BUC

10 BUC

UV

NK

r

StSitlo ilo uu

RR oo llellrer

NK

Stilou

Simbol

Rolle

C

EAN 4012700

grafi t

Este instrumentul de scris perfect pentru preșcolari. Ajută la învățarea elemntelor de bază ale scrisului: prinderea corectă a instrumentului și presiunea exercitată asupra suprafeței de scris.

Pasul 1 – Creion cerat: Învățarea poziției corecte și de control asupra instrumentului. Pasul 2 – Creion grafit: Învățarea scrisului corect și stabilirea mâinii dominante. Pasul 3 – Roller: Pregătirea pentru stilou. Învățarea mișcărilor fluente, libere. Pasul 4 – Stilou: Ultimul pas în procesul de învățare, învățarea scrisului caligrafic.

Cod Art

Gr

Creion cerat Griffix confortab ip

Creio n

Patru pași pentru învățarea scrisului:

CC rerieoio nngg afi rarfi tt

Instrumente de scris Griffix

il

ceraCtrerieoionncecrearat t

• Grip uniform aderent pe toate categoriile Griffix. Toate produsele Griffix obligă prinderea corectă datorită gripului special atașat scrisului • Dezvoltat de institutul Fraunhofer. fiecărui instrument de scris. Sistemul de prindere de tip grip utilizatSistematic la instrumentele • Pentru stângaci și dreptaci. de scris Griffix este disponibil separat atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. În Lcazul creionului cerat gripul este universal, deoarece în acel stadiu de dezvoltare Ș COA Ă Griffix, învățatul scrisului, sistematic a abilității, copilul nu poate decide care este mâna dominantă.

NOU NOU

Cod Art

EAN 4012700

NOU Simbol

965 186

965189

965 145

965141

NOU

Descriere articol

Pasul 2: Creion Grafit

Roller Griffix B2BR

Creion Griffix, pentru dreptaci, culoare albastru, mină 2 mm, blister, Pelikan

1 BUC

10 BUC

B2BL

Creion Griffix, pentru stângaci, culoare albastru, mină 2 mm, blister, Pelikan

1 BUC

10 BUC

Acest pas reflectă pregătirea elevului 965 202 965202 B2PR Creion Griffix, pentru dreptaci, culoare roz, mină 2 mm, blister, Pelikan 1 BUC 10 BUC pentru scrisul cu stiloul. Reprezintă trecerea de 965 160 965165 B2PL Creion Griffix, pentru stângaci, culoare roz, mină 2 mm, blister, Pelikan 1 BUC 10 BUC la scrisul cu creionul la cel cu cerneală. Disponibil 913 327 913326 B1RR Creion Griffix, pentru dreptaci, culoare roșu, mină 2 mm, blister, Pelikan 1 BUC 10 BUC atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. 913 384 913388 B1RL Creion Griffix, pentru stângaci, culoare roșu, mină 2 mm, blister, Pelikan 1 BUC 10 BUC

ȘCOALĂ

Un instrument de scris destinat începătorilor, perfect pentru W1R Creion cerat Griffix, pentru dreptaci și stângaci, culoare roșu, Pelikan 1 BUC 10 BUC primul pas în lumea scrisului propriu-zis. 1De asemenea în această 913 749 913746 W1GR Creion cerat Griffix, pentru dreptaci și stângaci, culoare verde, blister, Pelikan BUC 10 BUC perioadă se face alegerea mâinii dominante (stângaci / dreptaci), astfel instrumentul de scris este dotat cu grip special în acest sens.

NOU NOU

12 12913333

913 319

913 335

913319

B1GR

Creion Griffix, pentru dreptaci, culoare verde, mină 2 mm, blister, Pelikan

NOU

1 BUC

10 BUC

B1GL

Creion Griffix, pentru stângaci, culoare verde, mină 2 mm, blister, Pelikan

NOU

1 BUC

10 BUC

Stilou Griffix

www.griffix.de www.griffix.de www.pelikan.com/kids www.pelikan.com/kids

Ultima etapă de învățare a scrisului implică învățarea formelor corecte pentru a dobândi un scris de mână caligrafic cu caracter personal. Disponibil atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. griffix ® a câștigat numeroase premii•

Succesul la nivel mondial pentru

12

inovare griffix ® • Multe premii pentru sistemul de învățare a scrisului. • Design Excelent.

www.griffix.de www.pelikan.com/kids

15 13

445  

Punctul nr. 445

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you