Page 1

Preţ: 6,99 lei

J o c u r i şi p a g i n i d e c o l o r a 4

30

de abţibilduri pentru activităţi

Ţara hamsterilor jucăuşi

În excursie la munte Publicaţii de calitate pentru copii

t


テ始 excursie la munte

ツゥ 2012 Cepia LLC. ZhuZhu Petsツョ logos, names and related indicia are trademarks of and copyrighted by Cepia LLC. All rights reserved.


Programul excursiei Lipeşte pe fiecare ceas abţibildul cu limbile care indică ora corectă.

10

11

12

1

10

2

9

3 8 7

6

5

10

12

1

3 8 7

2

6

5

1

4

La ora 10:00, au ajuns la munte şi au pornit pe traseu.

2

9

3 7

2

9

12

8

4

La ora 8:00, hamsterii au luat micul dejun.

11

11

6

5

4

La 8:30, hamsterii au ieşit din casă.


10

11

12

1

10

2

9

3 8 7

6

5

10

12

1

7

6

5

La ora 19:00, ei erau deja acasă şi serveau cina.

6

5

4

La ora 18:15, hamsterii au plecat spre casă.

10

4

2 3

7

3 8

1

8

2

9

12

9

4

La ora prânzului, prietenii au făcut pauză de masă.

11

11

11

12

1

2

9

3 8 7

6

5

4

La ora 20:15, hamsterii s-au dus la culcare.

3


Marea distracţie

Lipeşte abţibildul corespunzător modelului şi colorează apoi imaginea.

4


Salturi ameţitoare Continuă să desenezi urmele lăsate de Jilly.

5


Ochi de vultur

Deşi par identice, între imaginile de mai jos sunt şase diferenţe. Cum găseşti una, lipseşte câte o floricică.

6


Colier colorat

Num Nums vrea un colier din flori. Uneşte florile în continuare, urmând modelul.

7


În excursie la munte Lipeşte pe aceste pagini abţibilduri cu prietenii domnului Squiggles.

8


9


Pauză pentru dans

Lipeşte abţibildul corespunzător modelului şi colorează apoi imaginea.

pe i o p a e t Mai lipeş va abţibilduri cu âte pagină c baloane.

10


Un desert delicios Uneşte punctele şi află la ce visează Chunk.

ceastă a e p i o p a e t ş Lipe ertul s e d u c i r u d il pagină abţib sterului. m preferat al ha

1

7

2

6 3

4

5

11


Drumul spre casă

Ajută-i pe hamsteri să ajungă acasă. Ţine cont de faptul că ei se pot deplasa doar pe câmpurile verzi.

Start

Sosire

12


Superhamster

Lipeşte abţibildul corespunzător modelului şi colorează apoi imaginea.

i D e se n e a z ă a p o cerul şi norii.

13


Să numărăm!

Adună obiectele de pe fiecare rând şi lipeşte apoi abţibildul cu rezultatul corect.

14

+ = + = - = - =


Asemănări

Uneşte cu o linie perechile de fotografii identice.

15


Nu rata nicio carte din colect\ia Baby Looney Tunes!

Nu rata nicio c[rticic[ din colec\ia Baby Looney tunes Personaje. Num[rul 3, la chio§curile de pres[, din 16 august!

AnimAle

Fructe

mAle

Înva\[ lucruri noi al[turi de Bebe Bugs, Bebe Taz, Bebe Tweety §i prietenii lor. Colec\ia include c[rticelele:

-40-5

TUNES and all related ment Inc. BABY LOONEY Inc. Bros. Entertainment 11 Warner Bros. Entertain ks of and © Warner elements are trademar Entertainment Inc. ™ & © Warner Bros.

ce Zawada 5, steur, nr. 38, et. 1, ap. 3.98 curesti, Tel: 021.318.7

RT Design

i ii Naţionale a Românie Mariani Descrierea CIP a Bibliotec animale / Elisa Frantton; il.: Sara Bugs: Frantton, Elisa. Bebe Zawada, 2011 Bucureşti: Media Service5 ISBN 978-606-8227-40087.5:59 I. Frantton, Elisa, (il.)

- Iunie Numărul 01 Preţ: 13,99 lei

at e că rţi le cţ io ne az ă to ia s di n co le cţ Lo on ey Tu ne

Be be Ta z” Ju că ria lu i or co vi” „H oţ ul de mr su gh iţă ” Be be Sy lve ste

rul 3! Nu ra ta nu mă cu ril e de pr es ă. te ch ioş gu st, la toa

t Inc. BABY Entertainmen elements are Warner Bros. yright © 2011 characters and S and all related Entertainment Inc. ONEY TUNE © Warner Bros. t Inc. Entertainmen emarks of and © Warner Bros. SHIELD: ™ &

1) ZR25235

ale a României ey. bliotecii Naţion ; il.: Adam Devan / Lee Howard ul de morcovi a, 2011 ervice Zawad -43-6

5, Bucureşti e Zawada ap. 5, sector Media Servic r, nr. 38, et. 1, Str. Louis Pasteu 8 Tel: 021.318.73.9 Design Tipografie: ART

Iulie Numărul 2 Preţ: 14,99 lei 8227-43-6 ISBN 978-606-

Copyright © 2011 Warner Bros. Entertainment Inc. BABY and all related characters and elements are trademarks LOONEY TUNES of and © Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s11) MSZR25236

Bebe Bugs, Înva\[ lucruri noi al[turi de ii lor. Bebe Taz, Bebe Tweety §i prieten Colec\ia include c[rticelele:

ISBN 978-606-8227-42-9

Media Service Zawada Descrierea CIP a Bibliotecii Na\ionale a României Str. Louis Pasteur, nr. 38, et. 1, ap. 5, FRATTON, ELISA Bebe Tweety: fructe / Elisa Fratton ; il.: Sara Mariani. – sector 5, Bucuresti, Tel: 021.318.73.98 Bucure§ti : Media copii pentru Zawada, 2011 de calitate Service Tipografie: ART Design Publicaţii ISBN 978-606-8227-42-9 I. Mariani, Sara (il.) 087.5

Numărul 2 - Iulie Preţ: 13,99 lei

Co le cţ io ne az ă to at e că rţi Ba by Lo on ey le Tu ne s di n co le cţ ia Nu rat a nu mă rul 2!

„H oţ ul

de m or co vi ” Din 14 iul ie, la toa te ch ioş cu rile de pr es ă. Copyright © 2011 Warne r Bros. Entert Tunes and all ainme related charac marks of and ters and eleme nt Inc. Looney © Warner Bros. nts are tradeWB SHIELD: Entertainme ™ & © Warne nt Inc. r Bros. Entert (s11) ainment Inc. MSZR25164

Descrierea CIP a Biblio tecii Naţionale Howard, Lee a României Jucăria lui Bebe Bucureşti: Media Taz / Lee Howard; il.: Adam Devan ey. ISBN 978-606-82Service Zawada, 2011 I. Devaney, Adam 27-38-2 (il.) 087.5

Media Servic e Zawada Str. Louis Pasteu Tel: 021.318.73 r, nr. 38, et. 1, ap. 5, sector 5, Bucureşti Tipografie: ART .98 Design

calitate Publicaţii de pentru copii

LA mAre

Fructe

LA mAre

Animale Fructe La mare Juc[rii La z[pad[

6-8227 ISBN 978-60

colec\ia Nu rata nicio c[rticic[ din Num[rul 4, Baby Looney Tunes Personaje. 14 septembrie! la chio§curile de pres[, din

Numărul 01 - Iunie Preţ: 14,99 lei ISBN 978-6068227-38-2

Animale Fructe La mare Juc[rii La z[pad[

ISBN 978-606-8227-46-7

Inc. BABY LOONEY TUNES Bros. Entertainment Inc. Copyright © 2011 Warner Bros. Entertainment are trademarks of and © Warner and all related characters and elements Entertainment Inc. a României WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale/ Elisa Fratton; (s11) de calitate Publicaţii Fratton, Elisa. Bebe Daffy: La mare pentru copii MSZR25336 il.: Sara Mariani. 2011 Bucureşti: Media Service Zawada, Zawada Service Media ISBN 978-606-8227-46-7 Grand Offices, Calea 13 Septembrie, nr.90, The (il.) 050726, Sara postal Mariani, cod I. Bucuresti, et.8, camera 8.01, sector 5, 821.131.1-93-34=135.1 Tel: 021.318.73.98 Tipografie: ART Design

Numărul 3 - August Preţ: 13,99 lei

din col ecţ ia Nu rat a nic io car te Bab y Loo ney Tun es Taz ” „ Juc ăria lui Beb e „Ho ţul de mo rco vi” ” hiţă „Be be Syl ves ter sug

copii Publicaţii de calitate pentru

hiţă Beb e Syl ves ter sug

y Tunes najele Baby Loone Fructele. a\[ s[ recuno§ti ile de pres[. iulie, la chio§cur

Bros. Entertainment Inc. and elements Copyright © 2011 Warner and all related characters ent Inc. BABY LOONEY TUNES © Warner Bros. Entertainm are trademarks of and Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © Warner (s11) MSZR25609

i Naţionale a României Descrierea CIP a Biblioteci Howard, Lee Devaney. / Lee Howard; il.: Adam Bebe Sylvester sughi\[ Zawada, 2011 Bucure§ti: Media Service ISBN 978-606-8227-48-1 I. Devaney, Adam (il.) 821.111-93-34=135.1 Media Service Zawada et. 8, nr.90, The Grand Offices, Calea 13 Septembrie, 050726 Bucuresti, cod postal camera 8.01, sector 5, Tel: 021.318.73.98 Tipografie: ART Design

Numărul 3 - August Preţ: 14,99 lei 8-1 ISBN 978-606-8227-4

Publicaţii de calitate pentru copii

Dacă vrei să le comanzi, sună la 021.410.91.93, scrie la editor@msz.ro sau completează formularul de pe www.msz.ro


Co l e c ţ i a c ă r ţ i l o r c u a b ţ i b i l d u r i Z h u Z h u P e t

s

Dacă ai pierdut vreun număr, noi te ajutăm să-ţi completezi colecţ Sună la 021.410.91.93, scrie la editor ia. @ m sz .r sau completează formularul de pe o www.msz.ro şi comandă numerele care îţi lipsesc. ISBN978-606-8227-88-7 Media Service Zawada Calea 13 Septembrie, nr. 90, The Grand Offices, et. 8, camera 8.01, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050726 Telefon: 021.410.91.93 www.msz.ro Tipar: MegaPress Holdings SA


4 2 3 5

Zhu Zhu Pets #04  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you