Page 1

CĂTĂLIN ANGELO IOAN

ALFABETICA REVOLTĂ


Cătălin Angelo Ioan

 Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei integrală sau parţială este interzisă.

Ilustraţiile: Cătălin Angelo Ioan Coperta: Gina Ioan

ALFABETICA

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

REVOLTĂ

IOAN, CĂTĂLIN-ANGELO

Alfabetica revoltă / Cătălin-Angelo Ioan – Galaţi: Zigotto, 2007 ISBN (10) 978-973-1724-15-7

821.135.1-1

CIP NR.5818 / 02.04.2007

Tipografia Zigotto Galaţi Editura Zigotto Galaţi, 2007

Tel. 0236.477.171


Antagonicele gânduri, aplecate-ntr-o parte, Brodând adânc prin ale vieţii zimţuri Cad fals pe pagini hămesite De veghe-n faţa unor lumi uitate. Episodice versuri, epistole-ntoarse Ferecate în gânduri, departe, în suflet, Gingaşe flori gravitează în mine Haiduc printre fiare, haotic în rânduri. Intrat adânc, ascuns sub maluri, Jandarm al unei lumi căzute Lepăd din fracuri croite cu sânge Modele pictate pe pânzele arse. Nebun, printre sloiuri lucid marinar, Observator al astei lumi întoarse, Par rătăcit printr-atâtea orori Rămase mocnind în rug de uitare. Salonul de bal e astăzi prea plin, Ştergându-şi trecutul cu frunze de laur, Tâlharii ascunşi printre fire de caier Ţanţoşi privesc dinspre râuri de zoaie. Ucigaşii de vise umblă senin, Vidanje umplând printre putrede site, Zadarnic oprind în zvâcniri de deconturi Alfabetice gânduri într-o lume întoarsă... 5

6


Antagonicele gânduri, Azvârlite la-ntâmplare Au cules de printre rânduri Aste clipe de visare. Adormite idealuri Ale unei lumi întoarse Au avut ca şi finaluri Amărui şi proaste farse. Arabescuri în cuvinte, Aritmetici inventate Au cuprins a lumii minte Aplecând-o într-o parte. Azvârlite din visare, Antagonicele rânduri Au cules din întâmplare Amărui şi triste gânduri.

7

8


Birjar spre-a lumii arătare, Boscorodind a mele simţuri Bineţe dau către visare Brodând prin ale vieţii zimţuri. Beteag prin lumea descompusă, Boldând orice idee vagă, Barez o viaţă prea supusă Băgată adânc într-o desagă. Bulgării albi, de îngheţate vremuri Băltesc acum printre noroaie, Băgând adânc în sânu-mi tremuri Barate implacabil de gunoaie. Brodând prin ale mele simţuri Bineţe dau către visare Boscorodind a lumii zimţuri Birjar spre-a lumii arătare.

9

10


Caractere obosite Ce se-nlănţuie şirag, Cad pe pagini hămesite Ca în vraja unui mag. Cu durerea sa, poetul, Cel ce ia a lumii tară Caută-n zadar sonetul Ce se-ascunde într-o doară. Căpetenii efemere Colcăind prin lumea nudă Chiţăie într-o durere Ca-n poeme să-i audă. Cucerindu-şi a sa muză Cântul i se-ndepărtează, Culegând a morţii slavă Clipa lumii o veghează.

11

12


Duminici albe cu părinţii Demult în suflet s-au ascuns, Dureri şi patimi ale minţii Departe-n timp s-au dus în plâns. De veghe-n faţa unor cruci uitate, Duc gândul la un strop de seară, Din neguri, suflete pictate Deapănă trist o existenţă amară.

13

14


Elegii pierdute Epopee rescrise Episodice versuri Edificii proscrise. Efigii prea pline Evocări de faţadă Ermetice scrieri Entropie-n bravadă. Ecumenice gesturi Epistole-ntoarse Eden pierdut Emblematice farse. Embolii ale lumii Echilibre depline Erezii renăscute Efemere destine.

15

16


Ferecat în gânduri, departe, în suflet, Frustrat de a vieţii grandoare imberbă, Fecund arunc lumii, din slovă, un urlet, Funebru acord printre frunze de jerbă. Fanfaroni epatanţi printre false valori, Femeiuşti de duzină împănate strident Fascinează în grupuri de albe palori Fremătând de dorinţa strigată ardent. Filantropice gesturi aruncate-n emfază, Fabuloase donaţii - de iertare dorite Fug spre bordeie, la ceas de amiază, Fictive-mpăcări de prin conturi zărite. Frustrat de a vieţii grandoare de jerbă, Fecund arunc lumii, din slovă, un suflet, Funebru acord într-o lume imberbă Ferecat printre gânduri se zbate un urlet...

17

18


Gunoaiele lumii Gonesc printre laturi, Grohăind mai sinistru Guralive mici sfaturi. Ganguri mizere, Găunoase destine, Găleţi cu lături Gravitează în mine. Gingaşe flori, Gânduri sub tâmple, Game divine Groapa le umple...

19

20


Hambarele lumii de mult s-au golit, Hrăpăreţele guri bălăcindu-se-n noapte, Hangiţele pline, cu pasul smolit Hlizindu-se-absent la o mare de şoapte. Hiene la pândă din umbrele terne Hăituiesc prin savane o lume-nsetată, Hohotind de plăcerea vânării eterne Hecatomba se naşte în sânge pictată. Haiduc printre fiare, haotic în gânduri, Holbându-mi privirea pieziş către voi, Haznale-ale sorţii vărsate în rânduri Hulesc un destin printre spirite moi.

21

22


Idioţii lumii se înmulţesc în valuri Idempotându-se în generaţii. Intraţi adânc, ascunşi sub maluri Irup adesea absurde peroraţii. Idei ascunse-n ţesuturi adipoase Icnesc spre lumea fremătândă, Ieşite greu din vorbe siropoase Isterizează viaţa - adesea prea imundă. Identice feţe-n emanarea de gânduri, Ibovnici în conturi depuse discret, Inspiră adesea, citind printre rânduri, Invidii ascunse-ntr-un mare secret.

23

24


Jandarm al unei lumi căzute Jertfesc o mare de suflete pictate, Jucându-mă cu-ades’ pierdute Jaloane triste dintre vieţi furate. Jumătăţi absurde din vagul întreg, Jurăminte întoarse în simetrii aparte Jubilează-ntr-o lume pe care-o reneg, Jelind triste vremuri rămase departe.

25

26


Lepădături în fracuri croite din sânge, Limbuţi printre coruri de guri astupate Latră strident către-o lume ce plânge Lespezi eterne pe visuri furate. Lachei în case de bancnote, Lianţi de guşi în conturi grase Laic declamă în ascuţite note Lucide incantaţii către icoane arse. Legume stricate din nopţi de dorinţă, Libidinoşi ieşind din iatacuri Lasciv ne îndrumă spre dreapta fiinţă, Lacrimi stropind negrele fracuri.

27

28


Matematici inventate pentru conturi ascunse Malaxează etern într-un ungher uitat Majorate dobânzi de prin căi nepătrunse, Măsluite convenţii cu un zeu blestemat. Maeştri de-o viaţă în furturi subtile, Mârşavi tenori într-un cor de hârtii Malefic, pe viaţă pun lungi apostile, Macabre înscrisuri de cioturi pustii. Maculate destine născute din falsuri, Meandrează concepţii în lumile-ntoarse Mâzgălind cu noroi în târziile ceasuri Modele pictate pe pânzele arse.

29

30


Nebunul – lucid marinar printre sloiuri, Navigând în deriva luminii spectrale, Năluci de uscaturi zăreşte în roiuri Născute stelar din explozii teatrale. Neclintit la timonă, aplecat înspre sine, Năvăleşte prin gânduri într-o lume apusă Nemilos, criticând răsucite destine Negre erori dintr-o viaţă opusă. Naufragiul durerii în iertarea divină, Negoţul lăuntric din păcatul primar Năvoade aruncă-n mintea-i prea plină Nebunul – prin sloiuri lucid marinar.

31

32


Ospăţul lumii de-abia a început, Ofrande aşteptând cuminţi la coadă. Omidele se-nşiruie tăcut, Obişnuite larve-ntr-o viaţă de faţadă. Obedienţi servili ai noii generaţii Obscen se-nfruptă din bucate-alese, Oculte forţe pregătesc iar raţii, Octante triste căzute de pe mese. Odrasle din trecute vremuri Omagiază noi şi noi dictate, Oligarhii ce nasc în tremuri Oblice feţe cu humă pictate. Observator al astei lumi întoarse, Ocean de gânduri şi insule pierdute, Ocara-mi strigă de prin buze arse Obsesii triste dintre vieţi căzute.

33

34


Picturi obosite Plâng înspre zare, Pe pereţi înşirate Poposind în uitare. Peisaje solare, Pasteluri cu flori Par rătăcite Printre-atâtea orori. Privitori obosiţi Paşii înşiră, Poposind într-o doară Pasaje admiră.

35

36


Renunţ la lupta cu voi, Răpciugi de vremuri mizere, Ruguri se sting în suflete moi Revărsate de lacrimi stinghere. Revolta din mine demult a plecat Rugându-mă-n van pentru a voastră iertare, Resentimente ce-adânc s-au surpat Rămân mocnite în rug de uitare.

37

38


Salonul de bal e astăzi prea plin, Sunete albe se pierd printre şoapte, Siropoase priviri cad pe umeri, deplin, Sacadate suflări se visează în noapte. Sacrificii-n plăceri, iruperi de patimi Săbii aruncă-n dispute mortale, Serioase intenţii jurate cu lacrimi Sanatoriile-umplu în decepţii fatale. Sacadate suflări acum urlă în noapte Siropoase trăiri în desişul prea plin, Sunete negre ieşite din şoapte Salonul de bal a fost astăzi deplin.

39

40


Şacali, în scumpe limuzine Şed fără vreun amar regret, Şomând prea multele uzine Ştirbite-n marele secret. Şperţari la adăpost de legi Şuier-adânc intenţii necurate, Şahişti printre fărădelegi, Şireţi în lumi demult furate. Şlehte de burţi, mereu hămesite, Şunci astupate cu lanţuri de aur Şarjează-n destine, mereu oropsite Ştergându-şi trecutul cu frunze de laur.

41

42


Tabele şi taxe ne definesc în viaţă Tributuri aduse orgiei de fire, Transpoziţii-ntr-o lume cu vis de paiaţă Triste-amăgiri în torent de pieire. Trofee imunde cu-arginţi cumpărate Tăinuie viduri de patimi şi vise, Tainice târguri de celebritate Tropăie-ascuns prin sordide culise. Tomberoane de vip-uri se varsă în aer, Triumfuri de-o clipă se zbenguie-amar, Tâlharii ascunşi printre fire de caier Tronuri visează lovind în amnar.

43

44


Ţintuit etern între vremi şi noroaie, Ţăranul român înfige-n zadar Ţăruşi de liman pentru râuri de zoaie Ţâşnite din vraja unui hotar. Ţanţoş, se uită spre vremi, din noroaie, Ţipându-şi durerea de veacuri rămasă, Ţâncii sortiţi să înfrunte gunoaie Ţopăie trist, departe, acasă...

45

46


Ucigaşii de vise Umblă senin, Umili de faţadă Umpluţi cu venin. Ucenici printre conturi, Umbre de suflet, Utopii în grandori Urnesc a lor cuget. Urând tot ce este, Urme proscrise Ursesc plini de patimi Ucigaşii de vise.

47

48


Vânători de ocazii şi de false onoruri Vegetează prin colţuri, aşteptând adormiţi, Viermuiţi printre vintre, visează la sporuri Vandabile mărfuri din târgul de minţi. Vacante poziţii, valori răsturnate, Vetuste metehne din vremi revenite Vibrează într-înşii speranţe turnate, Vidanje se umplu prin putrede site. Vagabonzii veniţi de prin timpuri apuse Veghează atent la nimicul deplin, Voluptoşi printre lumi final descompuse, Viguroşi din paharul sorbit de prea plin. Vânzători de ocazii şi de false onoruri, Vagabonzii veniţi de prin timpuri apuse Viermuiţi printre vintre, visează în coruri Voluptoşi şi stupizi printre lumi nepătrunse.

49

50


Zumzetul lumii ne-astupă auzul, Zăngănind fals în armonici funebre, Zoaiele ei ne împroaşcă şi văzul, Zugrăvindu-ne faţa-n sinistre tenebre. Zdrenţe venite din timpuri apuse Zguduie viaţa cu fade concepţii, Zbârciuri de suflet, demult descompuse Zadarnic se zbat, aruncând doar decepţii. Zerouri născute în vieţi şi conace Zăvor pun pe oameni din hulpave conturi, Zăbrele adânci peste-o lume ce tace Zadarnic oprită-n zvâcniri de deconturi.

51

52


Alfabetice rânduri într-o lume întoarsă Zadarnic oprind în zvâcniri de deconturi, Vidanje umplând printre putrede site, Ucigaşii de vise umblă tot mai senin.

CUPRINS

Ţanţoşi privesc dinspre râuri de zoaie, Tâlharii ascunşi printre fire de caier Ştergându-şi trecutul cu frunze de laur, Salonul de bal e astăzi prea plin.

ABC.........................................................................

5

A..............................................................................

7

B..............................................................................

9

C..............................................................................

11

D..............................................................................

13

E...............................................................................

15

Modele pictate pe pânzele arse Lepăd din fracuri croite cu sânge, Jandarm al unei lumi căzute Intrat adânc, ascuns sub maluri.

F...............................................................................

17

G..............................................................................

19

H..............................................................................

21

Haiduc printre fiare, haotic în rânduri, Gingaşe flori gravitează în mine Ferecate în gânduri, departe, în suflet, Episodice versuri, dureri reîntoarse.

I................................................................................

23

J...............................................................................

25

L...............................................................................

27

M.............................................................................

29

N..............................................................................

31

O..............................................................................

33

Rămas fumegând în rug de uitare, Par rătăcit printr-atâtea orori, Observator al lumii întoarse, Nebun, printre sloiuri lucid marinar.

De veghe-n faţa unor lumi uitate Cad printre pagini hămesite, Brodând adânc prin ale vieţii-mi zimţuri Antagonice-n parte, aplecatele gânduri... 53

54


P...............................................................................

35

R..............................................................................

37

S...............................................................................

39

ลž...............................................................................

41

T...............................................................................

43

ลข...............................................................................

45

U..............................................................................

47

V..............................................................................

49

Z...............................................................................

51

CBA.........................................................................

53

55

56

Catalin Angelo Ioan - Alfabetica revolta  

Catalin Angelo Ioan - Alfabetica revolta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you