Page 1

Мощный - компактный- производительный - с цифровым управлением -

XuperMax 2500 Stronger with Castolin Eutectic

• Мощность 250 A: MMA и TIG DC (поджиг касанием) • Инвертор с полным цифровым управлением • Принцип резонансного управления для получения наилучших результатов сварки • Предустановленные параметры поджига для электродов с рутиловым, основным и целлюлозным типом покрытия • Легкий вес и компактный дизайн для промышленного применения (всего 12.5 кг)


XuperMax 2500

ϙҪҬҹҺӉҰүҷҲү

XuperMax 2500 ҫӅҵҺҪұҺҪҫҸҼҪҷһҹүӀҲҪҵӆҷҸҮҵӉҼӉҰүҵӅҿҽһҵҸҬҲҳҺҪҫҸҼӅ. ύҵҪҭҸҮҪҺӉ ҬӅҷҸһҵҲҬҸһҼҲ ҶҸҫҲҵӆҷҸһҼҲҲҵүҭҴҸҶҽҬүһҽ XuperMax 2500 ҶҸҰүҼһҼҪҼӆώҪӂҲҶҲҮүҪҵӆҷӅм ҹҪҺҼҷүҺҸҶҬҺүӂүҷҲҲҵӈҫӅҿҹҺҸҲұҬҸҮһҼҬүҷҷӅҿұҪҮҪӁ Стабильность - это надежность ϜүұҸҷҪҷһҷҸүҽҹҺҪҬҵүҷҲүҭҪҺҪҷҼҲҺҽүҼ һҼҪҫҲҵӆҷҸһҼӆҮҽҭҲ- Ҭ ҹҺҸӀүһһүһҬҪҺҴҲҮҽҭҪһҪҶҸҺүҭҽҵҲҺҽүҼһӉ Лучшее качество поджига дуги ϙүҬҪҰҷҸ ϏҸҺӉӁҲҳҲҵҲϘӉҭҴҲҳһҼҪҺҼ - ҲҮүҪҵӆҷӅүҹҪҺҪҶүҼҺӅ ҹҸҮҰҲҭҪҽҰүҽһҼҪҷҸҬҵүҷӅҬҹҪҶӉҼҲҹҺҸӀүһһҸҺҪҪҹҹҪҺҪҼҪ Рутиловое, основное или целлюлозное покрытие XuperMax 2500 һҹҸһҸҫүҷҬҪҺҲҼӆҵӈҫӅҶҼҲҹҸҶӇҵүҴҼҺҸҮҪ. ϐҪҰүҹҺҲһҬҪҺҴүӀүҵҵӈҵҸұҷӅҶҲӇҵүҴҼҺҸҮҪҶҲҬҹҸҵҸҰүҷҲҲ һҬүҺҿҽҬҷҲұ ҷүҬҸұҷҲҴҪүҼҷҲҴҪҴҲҿҹҺҸҫҵүҶ!

ώόҟҲһҼҸӁҷҲҴҪ XuperMax 2500 ώόҟҸҫӅӁҷҸҭҸҲһҼҸӁҷҲҴҪҼҸҴҪ

ϓҪҹҪһҶҸӃҷҸһҼҲ

ϞҸҴ

ϜүұҸҷҪҷһҷҸүҽҹҺҪҬҵүҷҲүҹҸұҬҸҵӉүҼҹҺҲҫҵҲұҲҼӆ ώҸҵӆҼόҶҹүҺҷҽӈҟҪҺҪҴҼүҺҲһҼҲҴҽ ώόҟ  ҲһҼҸӁҷҲҴҪ9VQFS.BYҴώόҟҲҮүҪҵӆҷҸҭҸ ҲһҼҸӁҷҲҴҪҼҸҴҪ

Технические данные Код для заказа

754011

ϙҪҹҺӉҰүҷҲүһүҼҲ+/- 10% 50/60 Hz

3 x 4007

ϛҺүҮҸҿҺҪҷҲҼүҵӆһүҼҲ

16 A

ϛҸҼҺҶҸӃҷҸһҼӆ (ҹҺҲ100% ϛώ)

10.3 kVA

Cos phi (ҹҺҲ 250 A)

0.99

ϐҲҪҹҪұҸҷҼҸҴҪ ҹҵҪҬҷҪӉҺүҭҽҵҲҺҸҬҴҪ

MMA TIG

ϞҸҴһҬҪҺҴҲ 10 ҶҲҷ/40°C

ϝҬҪҺҸӁҷӅҳҼҸҴ

ϝҼҪҫҲҵӆҷҪӉҮҽҭҪҹҺҲҶӉҭҴҸҶһҼҪҺҼүҮҵӉӇҵүҴҼҺҸҮҸҬһ ҸһҷҸҬҷӅҶҹҸҴҺӅҼҲүҶ ҴҸҼҸҺӅүұҪҰҲҭҪӈҼһӉҹҺҲ ҷҲұҴҸҶһҬҪҺҸӁҷҸҶҼҸҴү

15 - 250 A 15 - 250 A 35% ϛώ 60% ϛώ 100% ϛώ

250 A 200 A 175 A

Аксессуары Описание

Код для заказа.

ϝҬҪҺҸӁҷӅҳҴҪҫүҵӆ 4 Ҷ

303181

ϙҪҹҺӉҰүҷҲүҿҸҵҸһҼҸҭҸҿҸҮҪ

88 V

ϏҪҫҪҺҲҼӅ ( ϐ x Ң x ώ)

430 x 180 x 320 ҶҶ

ϖҪҫүҵӆұҪұүҶҵүҷҲӉ  4 Ҷ

303180

ώүһ

12.5 Ҵҭ

5*(ҭҸҺүҵҴҪ G 220 RA

301238

ϛҽҵӆҼҽҹҺҪҬҵүҷҲӉRC 2

300255

ϛүҮҪҵӆҽҹҺҪҬҵүҷҲӉRC F

304973

ϖҪҫүҵӆҹҽҵӆҼҪҽҹҺҪҬҵүҷҲӉ 5 Ҷ

302241

ώҪӂҹҪҺҼҷүҺҬҸҫҵҪһҼҲұҪӃҲҼӅ ҬҸһһҼҪҷҸҬҵүҷҲӉҲһҬҪҺҸӁҷӅҿҼүҿҷҸҵҸҭҲҳ

ООО "Мессер Эвтектик Кастолин г.Москва, ул.Большая Тульская, д.10, стр.9 тел: +7 (495) 771-74-12 факс: +7 (495) 564-86-82 www.castolin.com/ru-RU/

www.castolin.com

Сильнее с Castolin Eutectic

www.eutectic.com

Xupermax 2500  

https://www.castolin.com/sites/default/files/product/downloads//XuperMax_2500.pdf

Xupermax 2500  

https://www.castolin.com/sites/default/files/product/downloads//XuperMax_2500.pdf