Page 1

Teambuildingsweekend Advocaten De Gendt & Partners

9 en 10 juni Met z’n allen naar de Ardennen! Programma Bezoek Grotten van Han Afvaart van de Lesse Bezoek van spreker Contactpersoon: Sven Casters (0476480762) Tijd vertrek: 9 u. terug: 22 u. (vermoedelijk)

Plaats vertrek: Advocatenkantoor De Gendt & Partners Plaats verblijf: Vakantiehuisje in Bohan Vervoer: Er is een busje voorzien

Affiche activiteit  

affiche activiteit stage

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you