Page 1

o i l o f s t n r e o P mm e L s a C Paginaopmaak Semester 1 Schooljaar 2006-2007 1e Bachelor Grafische en Digitale Media

1


l e f a t s d u o Inh

2


e i t a m r o f n i e k j i l n o o Pers atie e inform 6 6 7

lijk Persoon gheden i d r a a v en Verworv ie Motivat

Taken 10 11 12

stekens e e l n a a Wit inlogie m r e t a n i Pag logie o n i m r e Lettert

n e t h c a Opdr ticum c rste pra e E 16 rmen Basisvo dracht 5 p O 18 dracht 7 p O 20 dracht 8 p O 22 rmonie a h n e s Balan dracht 9 p O 24 0 dracht 1 p O 26 1 dracht 1 p O 28 2 dracht 1 p O 30

pe Letterty 7 dracht 1 p O 32 rsiering e v n e n Lijne 1 dracht 2 p O 34 Kleur 5 dracht 2 p O 36 analyse e i t a m r Info 0 dracht 3 p O 38 proef e h c s i t Prak 40 rtfolio o P 42

k r e w k j i l n o o Pers Fee 46 48 50

aartje k e t r o o Geb TMB Website mplus A e t i s b We

3


4


e k j i l n o o s r Pe e i t a m r o inf formatie n i e k j i l on n 6 Perso en vaardighede orv 6 Verw e vati 7 Moti

5


Persoonlijke informatie Algemeen Naam: Lemmens Cas Geboortedatum: 2 november 1987 Prins Leopoldlaan 36 Adres: 2600 Berchem (Antwerpen) vier jaar in de jeugdwerking van Verenigingsleven: Volkssterrenwacht Urania Muziek maken, muziek beluisteren en bestuderen, concerten meemaken, Interesses: salsa dansen, astronomie, fotografie, snowboarden, koken

Verworven vaardigheden Lagere school: St. Stanislas College Berchem O.L.V. Pulhof Berchem • 2 jaar Moderne Hoger onderwijs: • 2 jaar Moderne Talen - Wiskunde • 2 jaar Wetenschappen - Wiskunde Universiteit Gent Universiteit: • 1 jaar Informatica Artevelde Hogeschool Hogeschool: • 1e jaar Grafische & Digitale Media

6


Motivatie Met een vader die fotografie studeerde en een moeder die grafische vormgeving studeerde, ben ik letterlijk als kind in de grafische wereld geworpen. Mijn vader werkte in een photogravure, mijn moeder in een reclamebureau en dus werd ik al snel vertrouwd met prepress, offset, PDF-workflows en andere woorden uit het grafische jargon. Ik was en ben nog steeds iemand die vooral van het ontwerpen houdt, ik stapte altijd als eerste bij de creatieven binnen op het werk van mijn ouders, en ik vond snel mijn weg in programma’s zoals Photoshop en Illustrator en (toen nog) QuarkXPress. Ook in de humaniora maakte ik mijn werkjes niet zomaar in Word, maar probeerde ik er een originele lay-out bij te maken in Quark of Indesign. Vanaf mijn veertien begon ik traag maar zelfzeker websites te bouwen, en al snel kreeg ik via via veel aanvragen voor het maken van geboortekaartjes, websites, ... Ongeveer een half jaar geleden maakte ik dan uiteindelijk de beslissing Grafische en Digitale media te gaan studeren op de Artevelde Hogeschool. Met een steunende vader en moeder ben ik vol motivatie begonnen aan de richting en aan dit portfolio. Na enkele weken besefte ik reeds dat dit echt de richting was waar ik naar zocht. Ik voelde mij meteen thuis in de vakken die we voorgeschoteld kregen en ben dan ook enorm blij dat ik Informatica heb laten liggen en naar hier ben gekomen. Mijn ambitie is om na mijn diploma mijn master in de Verenigde Staten of in het Verenigd Koninkrijk te gaan halen, en fotografie te gaan studeren in Antwerpen. Verder zou ik graag in de voetsporen treden van mijn ouders en in gelijkaardige bedrijven gaan werken als hen. Op lange termijn hoop ik dan mijn eigen klein grafisch bedrijfje op te starten.

7


8


n e k a T 10

11 12

s esteken e l e d n Wit aa nologie i m r e t a Pagin ologie n i m r e t r Lette

9


Wit aan leestekens

10

Naam

Wit voor

Leesteken

Wit na

Punt

zonder

.

met spatie

Komma

zonder

,

met spatie

Puntkomma

dunspatie

;

met spatie

Dubbele punt

dunspatie

:

met spatie

Vraagteken

dunspatie

?

met spatie

Uitroepteken

dunspatie

!

met spatie

Haakjes

met spatie

(zonder)

met spatie

Beletsteken

met spatie

met spatie

Gedachtestreep

(dun)spatie

(dun)spatie

Koppelteken

zonder

-

zonder

Weglatingsstreep

met spatie

met spatie

Afbreekstreepje

zonder

-

zonder

Schuine streep (Duitse komma)

dunspatie

/

dunspaties

Aanhalingstekens

met spatie

“woord”

met spatie

Apostrof (weglatingsteken)

met spatie

‘s

met spatie


Paginaterminologie Vel/Blad/Pagina: Werkoppervlak. De drager waarop gedrukt wordt. Drukformaat: Het gedeelte van het blad waarop werkelijk gedrukt wordt. Gesneden Het eindformaat. Het uiteindelijk gesneden formaat uit een papierformaat: groter formaat. De stand van de zetspiegel op het papier met inbegrip van de Bladspiegel: marges of witruimtes. Er is geen witruimte tussen de bladspiegel en het beeld. Beelden Aflopen/ worden vaak aflopend gedrukt zodat ze tot aan de rand van het Niet aflopend: blad vallen. Teksten worden zelden aflopen gedrukt. Witranden/Marges: Ruimte tussen de bladspiegel en zetspiegel. Zetspiegel: Totale breedte en hoogte van het zetwerk. Kolom:

Als de tekst verdeeld in verschillende gelijke blokken is verdeeld, is een kolom zo één blok.

Kolomwit: De witruimte tussen de kolommen. Kolomlijn: De lijn waaraan de kolommen worden gespiegeld. Richting: Richting waarin gelezen wordt: van linksboven naar rechtsonder. Verhouding: Een schaal waaraan afstanden zich houden. Een bewerking die vel per vel in één keer wordt uitgevoerd om katernen te vormen. (Plooien is eenmalig zonder afwerking.) Aantal pagina’s op één groot vel waarop gevouwen en gesneden Katern: wordt.

Vouwen:

Bladspiegel

Zetspiegel

11


Letterterminologie Corps: De letterhoogte gemeten van de bovenkant van de stokletter tot de onderkant van de staartletter (plus een beetje meer). De minimale regeltransport voor een bepaalde beeldhoogte, zo dat de staartletter van een regel en de stokletter op de volgende regel elkaar juist niet raken. Kapitaalhoogte: Hoogte van de hoofdletter E. x-hoogte De hoogte van de onderkastregel, uitgedrukt met de hoogte van de letter x. Basislijn: Lijn waarop getypt wordt. Interlinie/Regelafstand: De regelafstand tussen twee regels wordt volgens de typografische traditie ‘interlinie’ genoemd. Deze is groter of gelijk aan de corpsgrootte. Letteroog: De opening die bepaalde letters hebben in hun bolvormige gedeelte. Ascender: Het gedeelte van de onderkast letter dat boven de x-hoogte uitsteekt, nl. letters b, d, f, h, k, l. De denkbeeldige lijn die langs de bovenkant van de letters loopt is de ascenderlijn. De maximale grootte die een uitsteking kan krijgen is gelijk aan de grootte van de gewone letters plus de ascenderhoogte. Descender: Het gedeelte van een onderkastletter dat onder de basislijn uitsteekt. De denkbeeldige lijn die langs de onderkant van de letters loopt, wordt de basislijn genoemd. De maximale grootte die een uitsteking onder de basislijn kan krijgen is gelijk aan de grootte van de descenderhoogte. Schreven: Klein dwarsstreepje aan het einde van een letterdeel.

12


Letterterminologie A. Corps B. Kapitaalhoogte C. x-hoogte D. Ascenderhoogte E. Accentruimte F. Descenderruimte G. Letterlijn, Basislijn H. Regelafstand I. Interlinie J. Beeldbreedte

Êhpx A kre fi fl ffi ffl œæ A

E

B

1

C

5

1

3

2

F G

6

J

2

1. Stam 2. Schreef 3. Letteroog 4. Dwarsstreep 5. Vonding 6. Overgang 7. Eindstuk 8. Vlag 9. Ligatuur 10. Diftong

1

4

9

10

1

2

2

8 5

D

3 4

I

7

6

13


14


n e t h c a r d Op um e practic t s r e E 16 rmen Basisvo racht 5 d p O 18 racht 7 d p O 20 racht 8 d p O 22 monie r a h & s Balan racht 9 d p O 24 0 dracht 1 p O 6 2 1 dracht 1 p O 8 2 2 dracht 1 p O 0 3 pes Letterty racht 17 d p O 32 siering r e v n e Lijnen racht 21 d p O 34 Kleur 5 dracht 2 p O 6 3 analyse e i t a m r Info racht 30 d p O 38 e proef h c s i t k a 40 Pr tfolio 42 Por

15


erste pra cticu

16


Briefing Op een pagina van 20 cm bij 20 cm moet een titel van maximaal drie woorden geplaatst worden, zonder marge. Het geheel moet in zwart-wit.

Concept De gehele stijl gaat afhangen van de gekozen titel. Ik kies voor de titels ‘Slap that bass’ en ‘That smooth jazz’. Beiden twee verschillende titels die volledig kunnen verschillen in stijl. De eerste zin kan in een vet lettertype nogal bombastisch op de pagina geplaatst worden. Slappen op de bas werd vooral gedaan in de jaren ‘70‘80 in de jaren van de funk en de soul. Een lettertype dat aan deze tijd doet denken is hier dan ook op zijn plaats. De tweede zin zou voor velen klassieker zijn maar is eigelijk nog tijdlozer dan de eerste. Jazz in een muziekgenre dat mee evolueert in de tijd en kan niet omgeschreven worden als oud of nieuw. We kunnen met deze titel dus alle kanten op.

Kopijwaardering en -ontleding Voor de eerste zin kies ik een vet lettertype met een schreef. Vet voor te verwijzen naar de vette strakke baslijnen die men bij funk speelt, en een lettertype met schreef om te verwijzen naar de tijd van toen. De uitlijning is voluit, en doordat het drie woorden zijn met ongeveer gelijke afmetingen kunnen deze gemakkelijk in een vierkant geplaatst worden. Dit maakt het geheel bombastischer zoals gewenst. De tweede zin zet ik eveneens in een lettertype met schreef, alleen nu cursief en niet vet. Dit verwijst naar het delicate en pure in jazz, dat in geen ander muziekgenre terug te vinden is. De uitlijning is voor elk woord verschillend maar heeft als algemene indruk een gecentreerd uiterlijk.

Locatie van de bestanden op de CD Alle twee bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Eerste practicum. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: EerstePracticum_V1.indd • Versie 2: EerstePracticum_V2.indd 17


Opdrach t

Basisvo rmen

5

18


Briefing Dit is een oefening op basisprincipes binnen vormgeving. Men probeert te verschillen qua uitzicht duidelijk te maken door te improviseren met plaatsing, rotatie, witruimte en uitlijning van een titel met één woord op een liggend A6formaat.

Concept Het concept wordt bijna voorgelegd door het boek. Het is vooral belangrijk het geheel als een titel te bekijken. Door de weinige middelen is er veel vrijheid en zal het geheel niet snel storend zijn. Veel proberen is dus de boodschap.

Kopijwaardering en -ontleding Bij de opdracht mag slechts één titel gebruikt worden, bestaande uit één woord van minstens zeven letters. De voorwaarden zijn dat de titel begint met een hoofdletter en dat het in een grote corpsgrootte wordt geplaatst. Het soort lettertype wordt niet gegeven. Andere variabelen zoals uitlijning, witruimte en rotatie worden door het boek opgegeven. Men moet de titel in het midden plaatsen, links uitgelijnd plaatsen, verticaal geplaatst en met een willekeurige hoek. Daarna wordt gevraagd de titel op de omloop van een cirkel te plaatsen. Variabelen zoals corpsgrootte, witruimte, rotatiehoek e.d. worden aan de vormgever zelf overgelaten.

Conclusie Gecentreerd uitlijnen, zowel verticaal als horizontaal geven het geheel een vrij klassieke stemming. Ook links uitlijnen maakt het klassiek, grotendeels omdat dit ook de minst vermoeiende en minst aantrekkelijke manier is om de tekst te plaatsen: men leest van links naar rechts. De titel verticaal plaatsen geeft het geheel een moderne indruk. Het is iets moeilijker leesbaar, maar het geeft meer dynamiek. De titel op een cirkel plaatsen maakt het veel speelser, en zet de aandacht volledig op de titel. Bij een verticale plaatsing of een links uitgelijnde plaatsing is dit veel minder. De tekst schuin plaatsen is in zekere zin de meeste rebelse manier van alle mogelijk opgegeven manieren. Dit geeft eveneens meer dynamiek, terwijl het toch leesbaar blijft.

Locatie van de bestanden op de CD Alle vijf bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 5. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht5_V1.indd • Versie 2: Opdracht5_V2.indd • Versie 3: Opdracht5_V3.indd • Versie 4: Opdracht5_V4.indd • Versie 5: Opdracht5_V5.indd 19


Opdrach t

Basisvo rmen

7

20


Briefing Bij deze opdracht krijgt men een blok tekst en een willekeurige titel. Net zoals in kranten en tijdschriften is het hier de bedoeling een overzichtelijke en leesbare pagina van te maken, waar een duidelijk onderscheid is tussen de titel en de tekst. Het papierformaat is A5.

Concept Als titel heb ik ‘Frank Sinatra’ gekozen. Op deze manier kan ik vele kanten uit. Sinatra leefde in de jaren ‘50, en zo zullen zowel klassieke als moderne stijlen hem niet mistaan. Ik probeer stijlen van de kranten van toen over te nemen, en anderzijds probeer een modern geheel te vormen waarbij uitlijning en plaatsing vooral afhankelijk zijn van de lijnen in de titel.

Kopijwaardering en -ontleding Men krijgt een tekst en een titel. Lettertypes, uitlijning e.d. worden niet meegegeven. Ikzelf probeer enkele versies met een stijl zoals in de krant, gekend om zijn volle uitlijning en letters met schreven. Ook probeer ik enkele modernere versies met een lettertype dat veel speling met lijnen toelaat. De witruimte zal hier grotendeels afhankelijk zijn van het lettertype van de titel. Een lichte lettertype vraagt voor een tekst met veel witruimte. In de krant-versies mag het anderzijds heel druk en vol zijn, net zoals in een krant van toen.

Locatie van de bestanden op de CD Alle vijf bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 7. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht7_V1.indd • Versie 2: Opdracht7_V2.indd • Versie 3: Opdracht7_V3.indd • Versie 4: Opdracht7_V4.indd • Versie 5: Opdracht7_V5.indd 21


Opdrach t

Basisvo rmen

8

22


Briefing Bij deze opdracht leert men werken met proporties. Door de juiste verhouding te kiezen tussen de grootte van de foto en de hoeveelheid tekst moet men de correcte uitwerking vinden. Door de foto kleiner te maken of maar gedeeltelijk te laten zien kan men de tekst meer tot zijn uiting laten komen. Andersom kan men de foto belangrijker maken door minder tekst op de pagina te zetten of de tekst in een hoekje te duwen.

Concept Na eerst de volgende twee opdrachten te bekijken, heb ik besloten bij deze opdracht vooral de foto tot zijn uiting te laten komen, en minder de tekst, dat is voor de volgende opdracht. Ik zal de foto vooral laten domineren door deze alleszins meer als de helft van de pagina te laten innemen, en duidelijk te centreren. Een vol uitgelijnde tekst vraagt minder aandacht, waardoor er meer aandacht wordt getrokken naar de foto. Ook de titel wordt in een fictieve vierkante doos gestoken, om zo een rustig geheel te vormen van drie vierkanten: één voor de foto, één voor de tekst en één voor de titel. Dit creëert een rustig geheel, en aangezien de foto het meeste plaats inneemt zal deze de meeste aandacht krijgen.

Kopijwaardering en -ontleding Als thema voor de titel en tekst neem ik de stad. Dit thema heb ik gekozen aan de hand van de foto. Zowel tekst als titel zet ik een aangenaam leesbaar en rustig lettertype, om zo de aandacht hiervan weg te trekken. Voor de titel zal dit een eenvoudig schreefloos lettertype zijn, voor de tekst een lettertype met schreef dat eveneens aangenaam is voor het oog. De uitlijning van de tekst is steeds voluit, en de titel wordt zo geplaatst dat men en er vierkant rond kan trekken. Dit levert drie vierkanten op, waarvan diegene met de foto het meeste aandacht vraagt.

Locatie van de bestanden op de CD Alle vier bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 8. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht8_V1.indd • Versie 2: Opdracht8_V2.indd • Versie 3: Opdracht8_V3.indd • Versie 4: Opdracht8_V4.indd 23


Opdrach t

Balans & harmon ie

9

24


Briefing De volgende opdracht waar men het evenwicht moet zoeken tussen titel, tekst en foto. Dit keer is het de bedoeling dat de tekst overheerst t.o.v. de foto. De tekst zal dus meer plaats innemen en meer om aandacht vragen. Toch moet het geheel overzichtelijk en mooi zijn.

Concept De tekst zal meer plaats innemen breder uitgezet worden waardoor deze meer om aandacht vraagt. Er zal ook vaak slechts een gedeelte van de foto te zien zijn i.p.v. de volledige foto. Het effect van de drie vierhoeken blijf ik behouden, maar door met de proporties te spelen zal de verhouding tekst-foto veranderen zodat de tekst meer tot uiting komt.

Kopijwaardering en -ontleding De tekst zal ik eveneens zoals in de vorige opdracht simpel en leesbaar houden. De tekst zal een lettertype met schreef zijn en de titel en simpel schreefloos lettertype. Enkel door plaatsing en proportie probeer ik het effect te verkrijgen zodat de tekst meer tot uiting komt. Tekst en titel zijn weer gekozen a.d.h.v. de foto.

Locatie van de bestanden op de CD Alle drie bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 9. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht9_V1.indd • Versie 2: Opdracht9_V2.indd • Versie 3: Opdracht9_V3.indd 25


Opdrach t

Balans & harmon ie

10

26


Briefing Ook hier moet er weer gezocht worden naar een evenwicht tussen titel, tekst en foto. Er wordt eerst gevraagd de foto in een lange smalle vorm te zetten, en daar mee te experimenteren. Vervolgens vraagt men te experimenteren met cirkelvormige foto’s.

Concept Bij de eerste versie waarbij we moeten experimenteren met de foto als een lange smalle strook te beschouwen zal de tekst het grootste gedeelte van de pagina in beslag nemen. Doordat de foto al een smalle stroom is, kan men de pagina gemakkelijk verdelen. Bij de tweede versie met de cirkelvormige foto’s zal dit al iets moeilijker zijn. De foto evenals de tekst kunnen hier de grootste ruimte in beslag nemen. Doordat de cirkel een ronde vorm heeft zal het geheel moeilijk af te lijnen zijn. Tenzij we de cirkel in een rechthoekig schema proberen te plaatsen.

Kopijwaardering en -ontleding Als tekst neem ik dezelfde tekst als in de vorige twee opdrachten, evenals de foto. Door het moderne, hedendaagse onderwerp zal de titel steeds in een schreefloos lettertype staan, waarbij de tekst in een lettertype met schreef zal staan. De uitlijning zal steeds voluit zijn om de bladindeling beter te benadrukken. De foto zal in de eerste paar versies als een lange smalle strook worden afgebeeld, en in de laatste versies als cirkel, zoals gevraagd in de opgave. De cirkel zal grotendeels altijd worden afgesneden, om een rechte lijn in de tekst te creëren. Dit bevordert de leesbaarheid, en benadrukt ook de bladindeling. De foto is zoals bij de vorige opdracht gekozen a.d.h.v. de tekst.

Locatie van de bestanden op de CD Alle vier bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 10. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht10_V1.indd • Versie 2: Opdracht10_V2.indd • Versie 3: Opdracht10_V3.indd • Versie 4: Opdracht10_V4.indd 27


Opdrach t

Balans & harmon ie

11

28


Briefing Bij deze opdracht krijgen we een tekst en een pagina met een grid van negen vakken: drie horizontaal, drie verticaal. Men moet nu de verschillende mogelijkheden uitproberen om te tekst op een mooie manier te plaatsen. Verder krijgt men nog een zelfgekozen titel die vooraan aan de tekst moet geplaatst worden. Men moet minstens vijf van de negen vakken gevuld hebben met tekst met een corpsgrootte 10.

Concept Een van de belangrijkste factoren waar men bij deze opdracht rekening mee moet houden, is dat het geheel leesbaar blijft. Het stramien van drie kolommen en drie rijen kan verwarring scheppen. De lezer leest van links naar rechts, maar gaat hij de rijen één voor één af, of de kolommen. Men moet dus rekening houden met beide gevallen, en er voor zorgen dat de tekst in beide gevallen vlot leesbaar is, zonder dat er verwarring ontstaat. Men kan dit voorkomen door gebruik te maken van witruimte, of door diagonaal te werk te gaan. Men kan er van op aan dat de lezer linksboven begint en rechtsonder eindigt, en door van dit feit praktisch gebruik te maken, kan men de verwarring voorkomen.

Kopijwaardering en -ontleding De tekst heeft een corpsgrootte van 10 en wordt vooraf gegaan door een willekeurige kop. Om een duidelijk onderscheidt en evenwicht in het geheel te brengen, komt de titel in een schreefloos lettertype, en wordt de tekst voluit uitgelijnd in een lettertype met schreef.

Locatie van de bestanden op de CD Alle drie bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 11. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht11_V1.indd • Versie 2: Opdracht11_V2.indd • Versie 3: Opdracht11_V3.indd 29


Opdrach t

Balans & harmon ie

12

30


Briefing Hier wordt verder gebouwd op vorige opdracht. Bij dezelfde tekst en titel wordt er nu nog eens drie foto’s toegevoegd. Men mag nu met de afmetingen van zowel de foto’s als de tekstvlakken spelen, zolang ze maar binnen het stramien blijven. Die bestaat voortaan uit vier rijen en vijf kolommen waarvan de tweede kolom half zo breed is als de andere. De lopende tekst moet nu een corpsgrootte van 9 hebben en op een een 2-punts regelafstand van elkaar staan.

Concept Ook hier is de belangrijkste taak het geheel leesbaar te houden. Alleen krijgt men hier meer hulpmiddelen. Dankzij de drie foto’s, en de vrijheid van de afmetingen wordt het gemakkelijker de tekst leesbaar en mooi te maken. Dankzij het spelen van de afmetingen kan men nu ook bijschriften bij foto’s plaatsen, zolang de hoofdtekst maar in een corpsgrootte van 9 blijft. Met de foto’s kan men te werk gaan zoals in opdrachten 8 t.e.m. 10. Zeker het gebruiken van lange smalle stroken is hier aangewezen doordat het stramien deze al zelf creëert.

Kopijwaardering en -ontleding Als tekst heb ik een artikel over snowboarden gekozen. Door dit jonge onderwerp zal ik zowel de titel, als de lopende tekst, als de bijschriften bij de foto’s in een schreefloos lettertype zetten. Ook lijn ik de lopende tekst altijd volledig uit, om het geheel evenwichtiger en overzichtelijker te maken. Door de bijschriften bij de foto’s links al dan niet rechts uit te lijnen, afhankelijk van de bijbehorende foto, creëer ik meer witruimte en dus meer rust in het geheel. De drie foto’s zijn kleurrijk en hebben allemaal met het onderwerp snowboarden te maken.

Locatie van de bestanden op de CD Alle drie bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 12. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht12_V1.indd • Versie 2: Opdracht12_V2.indd • Versie 3: Opdracht12_V3.indd • Versie 4: Opdracht12_V4.indd • Versie 5: Opdracht12_V5.indd 31


Opdrach t

Letterty pes

17

32


Briefing Bij opdracht 17 wordt gevraagd de twee zinnen ‘Je hoeft niet te schreeuwen om gehoord te worden’ en ‘De taal en cultuur van cartografie in de Renaissance’ op een A4 te schikken. De eerste zin moet in een schreefloos lettertype zonder afbreking. Met de grootte en dikte van het lettertype mag gespeeld worden. De tweede zin moet in een lettertype met schreef komen de staan, ook zonder afbrekingen. Hierbij moet met de spatiëring en de interlinie spelen om een mooi geheel te vormen.

Concept De eerste zin mooi op een A4 plaatsen en toch interessant maken om naar te kijken, vraagt om de zin te analyseren. De twee belangrijkste woorden in de zin zijn ‘schreeuwen’ en ‘gehoord’, en door bij deze de dikte en lettergrootte te veranderen kan met van het geheel een interessant iets maken waar de betekenis van de zin duidelijk tot zijn uiting komt. Ook is de zin evenwichtig opgebouwd in lengte van woorden, er zijn bijna evenveel lange als korte woorden, en ze wisselen elkaar dan ook nog eens met regelmaat af. Door deze in kolommen te plaatsen kan men ook een interessante lay-out maken, die rustgevend en overzichtelijk is om naar te kijken. De tweede zin heeft eveneens hoofd- en bijwoorden. ‘Taal’, ‘Cultuur’, ‘Cartografie’ en ‘Renaissance’ zijn duidelijk veel belangrijker dan de andere woorden. Door deze groter te plaatsen en de bijwoorden meer op de achtergrond te zetten komt de titel meer tot zijn uiting. De tekst zonder uitlijning plaatsen vraagt veel aandacht voor de kop- en staartletters. Deze mogen elkaar namelijk niet overlappen. Door de spelen met uilijning en marge kan men een evenwichtig geheel bouwen.

Kopijwaardering en -ontleding Zoals de opgave vraagt, moet de eerste zin in een schreefloos lettertype en de tweede in een lettertype met schreef. Zoals ik bij het concept al aanhaalde zullen vooral de hoofdwoorden in beide zinnen een speciale dikte en/of grootte krijgen. En ook door gebruik te maken van kolommen kan evenwicht bereikt worden. Aangezien beide zinnen moeten bekeken worden als titels op de pagina, zal het geheel bijna altijd een gecentreerd uiterlijk krijgen. Dit wordt bereikt door gecentreerde tekst, of een gecentreerd geheel door combinaties van verschillende soorten uitlijningen.

Locatie van de bestanden op de CD Alle zes bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 17. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht17_V1.indd • Versie 2: Opdracht17_V2.indd • Versie 3: Opdracht17_V3.indd • Versie 4: Opdracht17_V4.indd • Versie 5: Opdracht17_V5.indd • Versie 6: Opdracht17_V6.indd 33


Opdrach t

Lijnen & versierin gen

21

34


Briefing Hier wordt gevraagd de inhoudstafel van een boek te maken op een A5-formaat. Lettertype, dikte, interlinie, ... mogen allemaal zelf gekozen worden, alleen de paginanummers moeten rechts uitgelijnd worden. Vervolgens moet men tussen de verschillende onderdelen een dunne haarlijn zetten, en beide versie beoordelen.

Concept Bij het maken van een inhoudstafel is het vooral belangrijk dat het geheel overzichtelijk is. Een inhoudstafel dient in de eerste plaats als navigatiemiddel, informatie moet dus snel en efficiënt terug te vinden zijn. De verschillende delen en hun bijbehorende pagina moeten dus altijd chronologisch en overzichtelijk geplaatst worden. Er blijft dus weinig plaats over voor speciale effecten. Dit kunnen we wel steeds nog doen met het woord ‘inhoud’ of met de verdeling van de pagina, zolang het geheel maar overzichtelijk is en aangenaam om naar te kijken.

Kopijwaardering en -ontleding Zoals gezegd in het concept zal ik enkel spelen met het woord ‘inhoud’ en met de verdeling van de pagina. De eigelijke inhoudstafel zal altijd overzichtelijk blijven door te experimenteren met dikte en grootte van het font. Een inhoudstafel bezit niet meteen lopende tekst, en daarom is een gecentreerd uiterlijk meestal het beste. Dit moet niet noodzakelijk bereikt worden door de tekst gecentreerd uit te lijnen maar kan ook bereikt worden door aanpassingen te doen in de paginaverdeling.

Conclusie De versie zonder lijnen maakt het geheel luchtiger en rustiger. Maar er moet meer aandacht besteed worden aan interlinie en spatiëring. De lijnen zijn een handig hulpmiddel om de verschillende delen en/of hun pagina’s van elkaar te scheiden. Als deze weg vallen kan het geheel al vlug een rommelig uiterlijk krijgen. Dit kan verholpen worden door paginaverdeling en teksteigenschappen zoals dikte en grootte goed te organiseren.

Locatie van de bestanden op de CD Alle vier bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 21. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht21_V1.indd • Versie 2: Opdracht21_V2.indd • Versie 3: Opdracht21_V3.indd • Versie 4: Opdracht21_V4.indd 35


Opdrach t

25

Kleur

36


Briefing Bij opdracht 25 wordt gevraagd de titel ‘OK!’ in verschillende kleuren te plaatsen op een horizontale A4, en deze te bespreken. Vervolgens moeten we experimenteren met de achtergrondkleur en de tekstkleur om een minimaal en een maximaal contrast te vinden.

Concept Een contrasterend effect kan men op vele gebieden verkrijgen. Contrast is gemakkelijk te vormen door kleuren te gebruiken die ver van elkaar liggen op het spectrum. Kleuren die dicht bij elkaar liggen zoals oranje en rood of cyaan en blauw zorgen voor minder contrast. Een andere factor die contrast veroorzaakt is de felheid van een kleur. Geel is een kleur die bijna steeds voor contrast zorgt, zelfs als men het gebruikt met kleuren die er niet ver van afwijken zoals oranje of rood. Dit komt omdat geel veel licht weerkaatst, en daarom hard opvalt. Ook eenvoudige onderscheiden zoals licht- en donkergroen klinken niet contrasterend omdat het kleuren zijn van dezelfde familie. Maar afhankelijk van hoe fel men het lichtgroen maakt, kan men een hoog contrast bekomen.

Kopijwaardering en -ontleding Font en grootte zijn al reeds opgegeven in de opgave, het enige wat men nog mag kiezen zijn de kleuren.

Conclusie Felle kleuren zoals geel, groen en oranje zijn zeer uitnodigende kleuren, en komen duidelijk op u af. Kleuren zoals rood en blauw zijn iets agressiever maar daarom niet minder inviterend. Paars daarentegen is niet zo enthousiast en komt niet echt op u af. Als contrasterende kleuren heb ik tekstkleur paars en groen, en respectievelijk achtergrond kleur groen en rood genomen. Deze kleuren staan ver uit elkaar in het spectrum en elk pagina bevat ook een felle kleur die het contrast verhoogd. Als niet contrasterende kleuren heb ik als tekstkleur geel en donkerblauw, en respectievelijk achtergrondkleur oranje en lichtblauw genomen. Deze kleuren behoren tot dezelfde familie. Bij de blauwe versie is de donkerste kleur de tekstkleur, het oog is hieraan gewend, papier is meestal wit met zwarte tekst. Bij de gele versie is die niet het geval, maar geel is dan ook een felle kleur die meteen voor contrast zorgt. Oranje daarentegen is milder en zachter, en door het feit dat die kleur hier de bovenhand neemt, heeft het geheel een rustig uiterlijk.

Locatie van de bestanden op de CD Alle vier bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 25. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht25_V1.indd • Versie 2: Opdracht25_V2.indd • Versie 3: Opdracht25_V3.indd • Versie 4: Opdracht25_V4.indd 37


Opdrach t

Informa tieanaly se

30 38


Briefing Deze opdracht is een oefening op het analyseren van de gegevens en deze op een degelijke manier in een lay-out gooien. We krijgen een tekst en moeten deze analyseren door er een titel en subtitels voor te vinden. Deze moeten we dan op een A5 plaatsen, eerst in één grote tekstblok, vervolgens door gebruik te maken van twee kolommen. Vervolgens doen we het zelfde op A4, alleen moeten er nu twee foto’s bijgeplaatst worden.

Concept Door de vele gegevens die we krijgen voor we beginnen aan de lay-out hebben we een ruime keuze in het maken van de paginaverdeling. De enige verplichting die we hebben is dat het in twee kolommen gebeurd. Door met uitlijning, dikte en corpsgrootte te spelen kan men een duidelijk geheel maken.

Kopijwaardering en -ontleding Als font gebruik ik steeds één familie, met veel subklassen. Dit voorkomt al zeker dat ik fonten kies die niet bij elkaar passen. Uitlijning zal vooral voluit zijn om de paginaverdeling te benadrukken.

Locatie van de bestanden op de CD Alle zes bestanden bevinden zich in de map InDesign bestanden > Opdracht 30. De verschillende versies dragen volgende naam: • Versie 1: Opdracht30_V1.indd • Versie 2: Opdracht30_V2.indd • Versie 3: Opdracht30_V3.indd • Versie 4: Opdracht30_V4.indd • Versie 5: Opdracht30_V5.indd • Versie 6: Opdracht30_V6.indd 39


raktisch e proef


Briefing Op een A4 moeten een zelfverzonnen titel, een willekeurige hoeveelheid (plaatshoudende) tekst en een foto geplaatst worden. Voor de foto had men de keuze uit twee foto’s.

Concept De foto die ik kies is diegene met het landschap, en als bijbehorende titel koos ik ‘Het ozongat in kaart’. Het idee is de letterrondingen in de titel te gebruiken als gaten en daardoor de foto te laten schijnen. De opdracht doet mij meteen denken aan de lay-out maken zoals in een magazine, en zo zou ik de titel centraal zetten en de tekst er rond. Dit versterkt het idee van een ozongat nog meer. Het aantal tekstblokken gaat niet meer dan 4 zijn, anders krijgt men veel te veel het idee van een krant te lezen.

Kopijwaardering en -ontleding Het font voor de titel moet een font zijn met grote rondingen zodat de foto duidelijk te voorschijn komt. Het lettertype voor de lopende tekst zal een lettertype met schreef zijn en voluit gelijnd gezet worden. De titel is al vrij rommelig door de kleine woordjes die er rond zweven, en de rust die verstoord wordt door de foto’s die de letterrondingen in beslag nemen, en daarom is een voluit gelijnde tekst aangewezen.

Locatie van de bestanden op de CD Het bestand bevindt zich in de map InDesign bestanden > Praktisch proef. Het bestand draagt de volgende naam: PraktischeProef.indd


Portfolio


Briefing Het portfolio kan men aannemen als het eindwerk van het eerste semester. Het staat op veel punten en is de beoordeling van wat men leert bij pagina-opmaak. Men moet twee portfolio’s maken, één digitaal en één fysisch met een gelijkaardige lay-out. In het portfolio moet alle informatie staan over de uzelf, over de taken, alle opdrachten die men heeft gemaakt en alle andere opdrachten die men op eigen initiatief heeft gemaakt.

Concept Ik wil het portfolio overzichtelijk houden, en gemakkelijk in navigatie. Dit kan ik bereiken door gebruik te maken van een duidelijke verdeling, kleur en grote duidelijke titels. Het geheel moest ook modern zijn en mee met zijn tijd. Na inspiratie te hebben gezocht koos ik voor veel schuine tekst en overloop van de tekst op de pagina, op voorwaarde dat de leesbaarheid bewaard bleef. Voor de opdrachten wil ik een soort van map voor elke opdracht creëren. Op de voorpagina staat de titel van het deel en over welke opdracht het net gaat. Dan komen alle documenten: de ideeschetsen, de voorschetsen, de presentatieschetsen, de technische fiches en de prints. Daarachter volgt een pagina met alle resterende info: de briefing, het concept, de kopijwaardering en -ontleding, eventueel een conclusie, en de locatie op de CD. Het geheel laat nog veel plaats voor creativiteit door de verschillende soorten titels, en de schuine lijn die meermaals terugkomt.

Kopijwaardering en -ontleding Voor het font kies ik voor een fontfamilie die steeds terugkomt. Dit voorkomt onsamenhangende fonten. De kleuren zijn modern en fris, en totaal van elkaar verschillend om ze goed uit elkaar te kunnen houden.

Locatie van de bestanden op de CD Het bestand bevindt zich in de map InDesign bestanden > Portfolio Het bestand draagt de volgende naam: Portfolio.indd


44


k j i l n o o s r Pe k r we

45


Fee

Geboor tekaartj e

46


Briefing Voor het vierde kindje van Kurt mocht ik een geboortekaartje maken. Kurt had een paar voorbeelden meegebracht die hem wel aanstonden. Als formaat wou hij een breed dubbelgevouwen kaartje. Hij wou er ook een soort patroon in verwerken, zoals het behangpapier van weleer. Als kleuren moest het heel fris en modern overkomen. Achteraan de kaart wou Kurt twee verschillende foto’s van zijn gezin plaatsen, waar de lezer dan de 7 verschillen tussen de foto’s moest zoeken in ruil voor een zakje suikerbonen. Kurt wist op dat moment nog niet of het een jongen of een meisje ging zijn, en dus moesten er twee versies gemaakt worden. Uiteindelijk is het een meisje geworden, en zijn de kaartjes van Fee door de pers gegaan en verspreid geworden.

Concept Als patroon koos ik een bloemvorm. Dit was toepasselijk voor een meisje, maar ook voor een jongen, mits aanpassing van de kleuren. Als font koos ik een schreefloos lettertype dat een swingende jonge kant aan. Deze bewerkte ik dan om de kleuren er duidelijk in te brengen en meer dimensie in het geheel te brengen. Het font werd ook binnenin gebruikt om als lopende tekst te dienen.

Kopijwaardering en -ontleding Het gekozen font dat ik over het gehele kaartje gebruikte, had ik al reeds vooraf beslist, en moest jeugdig zijn met een frisse swing. Ook de kleuren moesten zo zijn. Voor het meisje koos ik roodachtige kleuren die van donker tot licht gingen. Voor de jonge koos ik de meer modernere kant en ging ik voor licht- en donkergroen.

Locatie van de bestanden op de CD Beide bestanden bevinden zich in de map Persoonlijk werk > Geboortekaartje Fee. De verschillende versies dragen volgende naam: • Fee : Fee.indd • Seppe: Seppe.indd 47


48

TMB

Website


Briefing TMB staat voor The Manufacturing Band en dit was de eerste groep waarin ikzelf drum speelde. We hadden al enkele versies van een website gehad, maar nu wilden we een volledig nieuw iets. Het moest fris en modern overkomen en toch een beetje donker en gezellig, we speelden namelijk in een donkere kelder... De website moest nieuws kunnen tonen, foto’s, muziek, informatie over de groep, een concertlijst en een gastenboek. Het grote doel van de website was dat de bezoeker ons zou leren kennen en ons al dan niet vragen voor een optreden.

Concept Ik koos vier moderne kleuren die ik steeds afbeeldde op de achtergrond van een raampje. Zo’n raampje had een bepaalde inhoud: een nieuwsitem. een foto, een tekst van een liedje, of zelfs een heel gastenboek. De navigatie kon onderaan gebeuren via een menu onderaan. Het geheel zou moeten doen denken aan een computersysteem uit te toekomst, modern, gemakkelijk in gebruik en zonder al teveel toeters en bellen.

Kopijwaardering en -ontleding Als titel- en navigatiefont koos ik een monospaced lettertype. Dit is een lettertype dat typisch is aan computersystemen en verwijst ook meteen naar mijn doel. De vierkantjes bij de navigatie of voor elke titel doet denken aan de sluitknopjes van een venster op de hedendaagse computer. En het afgepakte hoekje maakt duidelijk dat het hier gaat om een raam dat (in een computersysteem dan toch) zou kunnen verplaatst worden.

Locatie van de bestanden op de CD De website staat in de map Persoonlijk werk > Website TMB. U kan de website bekijken door de file index.html in uw browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, ...) open te doen. 49


50

Amplus

Website


Briefing Amplus is het bedrijf van mijn vader. Hij wou een website die heel erg simpel was. Hij wou geen groot menu, maar vooral weinig inhoud dat in een oogwenk zou aanduiden wat zijn bedrijf deed. Hij zei dat er vier items aan bod moesten komen: fotografie, support, consultancy en training. Voor elk van die deeltjes had hij een tekst geschreven. Verder moesten er ook nog alle contactgegevens opstaan. Het logo werd gemaakt door een collega van hem, en ik moest mij houden aan de stijl en kleuren van het logo.

Concept Mijn vader lag heel hard de nadruk op de simpliciteit die de website moest hebben. Daarom besloot ik om de verschillende delen aan te duiden aan de hand van bewegende fotootjes i.p.v. tekst. Beelden spreken meer aan dan tekst, en zeker bewegende. Verder zou het geheel bestaan uit vijf kaders waarvan ĂŠĂŠn het hoofdkader met daar in telkens de tekst. De gegevens van het bedrijf komen op het scherm als de bezoeker naar de pagina surft.

Kopijwaardering en -ontleding De kleuren en lijndiktes had ik helemaal overgenomen van het logo. Veel vrijheid had ik niet in mijn kleuren door het logo, en ook niet in mijn fonten door de beperking van het internet. Het font moest zeker een schreefloos lettertype zijn zoals het logo. En de kleuren bestonden alleen uit oranje, wit en zwart.

Locatie van de bestanden op de CD De website staat in de map Persoonlijk werk > Website Amplus. U kan de website bekijken door de file index.html in uw browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, ...) open te doen. 51


Portfolio 2007  
Portfolio 2007  

This portfolio was a project in my first year at Artevelde College. It featured basic information, excersices we did during that year, and p...

Advertisement