Page 1

Autor: Daria Lichańska

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE


Rodzaje literackie:

o EPIKA o LIRYKA o DRAMAT


Gatunki epickie: • • • • • • •

nowela opowiadanie powieść anegdota  bajka  epopeja legenda 


Czym jest nowela?  NOWELA to krótki utwór literacki, pisany prozą,  charakteryzujący się wyraźnie zarysowaną i  sprawnie skrojoną akcją główną, mocno  udramatyzowaną, która zmierza do punktu  kulminacyjnego. Fabuła noweli jest zazwyczaj  jednowątkowa, pozbawiona epizodów,  rozbudowanych opisów przyrody oraz  szczegółowej charakterystyki postaci. Jest to  jedna z odmian epiki. 


Czym jest opowiadanie?  OPOWIADANIE to krótki utwór epicki o  prostej akcji, niewielkich rozmiarach,  jednowątkowej fabule, pisany prozą.  Opowiadanie nie ma tak zwartej budowy jak  nowela, o czym decydują postacie  drugoplanowe, opisy i refleksje. Od noweli różni  się luźną konstrukcją i brakiem obowiązujących  w niej rygorów.


Czym jest powieść?


Nazwisko nauczyciela — klasa X

Przedmioty


Przedmioty • Przedmioty prowadzone w ramach nauczania w  X klasie: – – – – –

Język polski Matematyka Nauka Nauka o społeczeństwie Muzyka i plastyka


Język polski • Krótki opis tematów, które będą omawiane w  tym roku na języku polskim.


Język polski • Krótki opis tematów, które będą omawiane w  tym roku na języku polskim.


Matematyka • Krótki opis tematów, które będą omawiane w  tym roku na przedmiocie matematyka.


Nauka • Krótki opis tematów, które będą omawiane w  tym roku na przedmiocie nauka.


Nauka o społeczeństwie • Krótki opis tematów, które będą omawiane w  tym roku na przedmiocie nauka o  społeczeństwie.


Muzyka i plastyka • Krótki opis tematów, które będą omawiane w  tym roku na przedmiocie muzyka i plastyka.


Nazwisko nauczyciela — klasa X

Nasza społeczność klasowa


Reguły w klasie • Nasza klasa jest społecznością, w której  obowiązują pewne reguły zachowania. • Reguły w naszej klasie: – Zachowuj się rozważnie i z szacunkiem wobec  innych. – Bądź osobą zorganizowaną i słuchaj poleceń. – Nie spóźniaj się. – Przygotowuj się na zajęcia.


Praca domowa • Na każdy dzień zostanie przydzielona praca  domowa, której wykonanie zajmie około 45  minut, w tym 20 minut czytania. • Zadania domowe z całego tygodnia należy  oddawać do piątku rano. • Jeśli odrobienie pracy domowej wymaga  dodatkowego czasu, można w czasie przerwy  pójść do czytelni.


Spóźnienia • Zajęcia zaczynają się o godzinie 9:05. • W przypadku nieobecności w klasie po dzwonku  należy przed przyjściem do klasy zgłosić się w  sekretariacie szkoły. • Po odnotowaniu czterech spóźnień  wychowawca kontaktuje się z rodzicami.


Wycieczki plenerowe • Na ten rok zaplanowano wiele ciekawych  wycieczek plenerowych! – W ramach lekcji polskiego przewidziane są dwa  wyjścia do teatru. – Na jednej z lekcji biologii odbędzie się wycieczka do  parku w celu pobrania próbek wody z rzeki. – W ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie  zaplanowano wizytę w piekarni.


Wspaniałego roku!

Rodzaje i gatunki literackie  

rodzaje

Advertisement