Page 1

COORDENADES DE MAPAJAT

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE Cristina Castellà. 14/03/2018


CONTINGUT UVW MAP TEXTURES RESULTAT FINAL


UVW MAP UN

DELS PRINCIPALS PROBLEMES QUE HEM VAIG TROBAR VA SER AJUNTAR TOTS ELS OBJECTES EN UN SOL GRUP.

VOLIA

DONAR-LI A LA GANDULA DIFERENTS COLORS, AIXÍ QUE VAIG REALITZAR UN MESH SELECT (ID 1) PELS LLISTONS HORITZONTALS PARELL I UN ALTRE MESH SELECT (ID 2).

ELS

GIZMOS UTILITZATS SON PLANARS, ACONSEGUINT AIXÍ UN EFECTE MÉS REAL.


EL GIZMO UTILITZAT EN EL LLISTÓ INCLINAT VA SER PLANAR, INCLINAT UN CERT GRAU PER CREAR UN EFECTE MÉS REAL PER LA FUSTA.


EL

GIZMO UTILITZAT PEL CUB VA SER DE CAPÇA (BOX) JA QUE ENCAIXAVA PERFECTAMENT AMB L’OBJECTE.


TEXTURES

PER LES TEXTURES DE LA GANDULA VAIG

PEL PARÀMETRE DE LES REFLEXOS LI

UTILITZAR UNA PELS LLISTONS I UNA ALTRE TEXTURA DE FUSTA MES CLARA PELS SUPORTS DE LA GANDULA.

VAIG SELECCIONAR EL VALOR 0.

AMB

EL COLOR CORECTION VAIG PODER CANVIA CERTS ASPECTES DE LES TEXTURES COM ARA LA SATURACIÓ I EL COLOR.


PER

LES TEXTURES DE LA CADIRA GEOMÈTRICA

VAIG UTILITZAR DOS TEXTURES. LA FUSTA MÉS FOSCA PEL CUB I LA MÉS CLARA PEL LLISTÓ

INCLINAT.

AMB

AQUESTA CADIRA NO VOLIA DONAR-LI

COLOR AIXÍ QUE VAIG CREAR UN RANG DE FUSTES VARIANT ELS PARÀMETRES DE LLUMINOSITAT, EL

CONTRAST I LA SATURACIÓ. NOMÉS EN UN CADIRA LI VAIG DONAR UN PETIT TÓ DE COLOR PER CREAR AQUEST RANG DE FUSTES.

PER

AQUESTES CADIRES VOLIA QUE EL REFLEX

ES NOTÉS BASTANT DONANT UN EFECTE DE VERNÍS.


PELS

QUADRES

VAIG

UTILITZAR

AQUESTES DOS IMATGES. VOLIA DONARLI UN EFECTE OPAC ALS QUADRES AIXÍ QUE EL VAOLR DEL REFELX VA SER 0.

PEL

TERRA

VAIG

UTILITZAR

LES

MATEIXES TEXTRURES QUE HI HAVIA PER L’EXRECICI DE CLASSE, PERÒ LI VAIG CANVIAR

ELS

PARMATÀTRES

DE

LA

STURASCIÓ I CONTRATS AMB EL COLOR

CORRECTION


R E S U LTAT FINAL


R E S U LTAT F I N A L CADIRA PLEGABLE


R E S U LTAT F I N A L CADIRA GEOMETRICA


R E S U LTA

GAND


AT F I N A L

DULA


PdP Practica3  
PdP Practica3  
Advertisement