Page 1

Januar 2011

UNGDOMSAVISA

Utgiver: Casper Utgave 1

Kristiansand har fått nye busser

NAV: FORELDRE, BETAL FOR EGNE VOKSNE BARN NRK meldte tidligere i uka at Nav krever at foreldre skal fortsette og betale for 18 åringer som flytter hjemme fra.

UngdomsAVISA har   denne  uka  foreta;  en   spørreundersøkelse   for  å  finne  ut  av  hva   ungdom,  foreldre  og   andre  mener  om  nav   saken. Se  hele  saken  inne  i   avisen.

Terrortruslene i  Europa  er  større  i   2011  enn  noen  sinne.  Sikkerheten   i  Europa  blir  strengere  spesielt  på   bri:sk  jord. UngdomsAVISA  har  spurt  10   stykker  om  hva  de  mener.    

1]


UNGDOMSAVISA 2011

Januar

Kristiansand har fått nye busser som mange er begeistret for.

Kristiansansand har fått 86 nye busser i 2011. Aldri tidligere har dså mange moderne busser kjørt rundt i Kristiansand. Disse bussene er mer miljøvennlige og det tror jeg miljøagentene setter pris på. Disse bussene passert akkurat inn i vår fine moderene by;)

INTERVJU MED MINKEN

HVA SYNS DU OM DE NYE BUSSENE?

I 2011 HAR KRISTIANSAND FÅTT NYE BLÅ BUSSER. VI HAR TATT EN PRAT MED MINKEN PÅ 10 ÅR SOM MÅ TA BUSS HJEM FRA SKOLEN VÆR DAG.

JEG SYNS DE HAR FÅTT EN VELDIG FIN FARGE OG FØRSTE GANG JEG KOM INN I DE NYE BUSSENE VAR DET SOM OG SITTE I ET FLYTOG. DE HAR FÅTT VELDIG KULE

[2]

STOPPKNAPPER. JEG SYNS DISSE ER RENERE OG JEG FØLER MEG KOMFERTABEL MED DET! SIER MINKEN PÅ 10 ÅR SOM KJØRER BUSS HVÆR DAG;)


NAV

NAV KREVER  AT   FORELDRE  SKAL   FORTSETTE  OG  BETALE   FOR  18  ÅRINGENE  ETTER   AT  DE  HAR  FLYTTET  UT.

<<Nav  ber  foreldre  betale  

Send oss en epost med din mening om aktuelle saker og bli med i trekning av en premie.

barnas husleie:-­‐  De;e  blir  helt   feil>>  skriver  VG  ne;.  Vi  har   ta;  en  undersøkelse  der  vi  har   spurt  4  stykker  om  hva  de   mener  om  denne  saken.   UngdomsAVISA  har  vært  i                        4  av  4  er  helt  uenige  med  NAV.   kontakt  med  nav  som  ikke  vil  si   Både  barn,  våksene  og   noe  men  de  skjylder  på   ungdommer  er  enige  om  at  når   storQnget  og  sier  at  alt  er  de   man  er  18  er  man  myndig  og   sinn  feil.   har  ansvar  for  seg  selv.                                              -­‐Jeg  er  veldig  imot  det  nav  sier  i   denne  saken,  sier  en  av  de   spurte  -­‐  og  fortse;er:  Fordi  så   lenge  barna  er  under  18  år   føler  jeg  at  jeg  har  ansvar  for   de  men  hvis  barna  velger  og   fly;e  ut  fra  hjemmet  og   kontakter  nav  og  får  kontakt   med  nav  og  får  godkjenning  der   så  mener  jeg  at  det  er  navs   problem.  Grunnen  Ql  at  det  er   nav  si;  problem  er  fordi  hvis  

Vi her i UngdomsAVISA vil at du skal sende oss en e-post der du skriver hva du mener om prisene på årskort i slalombakkene i hele Norge. Send din mening til UngdomsAVISEN@hotmail.no

de har  takka  ja  og  godkjent   søknadden    så  mener  jeg  at  det   er  navs  problem.  Hvis  ikke  nav   vil  godta  de;e  mer  så  synes  jeg   at  de  burde  sakt  i  fra  i   forsprang  at  de;e  har  ikke  vi   noe  med.  Jeg  tror  at  nav  sa;   de;e  kravet  med  en  feiltagelse.   Jeg  tror  at  nav  ikke  hr  gjort  det   med  vilje  men  prøver  og  redde   si;  eget  skinn.  De;e  forteller   Anita  på  37  år.  

Nav: Det var ikke oss men stortinget!!!

[3]


ALDRI FØR HAR TERRORTRUSLEN VÆRT STØRRE I EUROPA

Terroren rykker nærmere. Eksplosjonen i Sverige og avsløringene i Danmark gjør at mange blir engstelige og redde.

UngdomsAVISAs lesere er bekymret! En mann vi har snakket med sier at det tok

står alene tenker jeg straks kan det være en

lang tid etter 9/11 før han følte det trygt og reise bombe. Jeg føler at sikkerhets kontrollen på til USA med fly. Nå flyr han igjen til USA men er flyplasser er veldig bra så jeg føler meg trygg. Når jeg reiser med familie prøver jeg og bekymret for at trusselen rykker næremere. Før velge trygge reisemål. Det jeg tenker er trygge var det trygt så lenge man ikke skulle til USA, reisemål er steder der hvor det ikke er noen sier mannen og fortsetter- Men nå er man jo politiske eller relgiøse konflikter på gang. Men man har jo ingen garantier.

ikke trygg noe sted. En dame vi har spurt sier dette om saken: Jeg er en dame som reiser mye men er ikke redd for og fly. Men hvis jeg ser en kuffert som

4 tips for og få mindre

TIPS. 1

TIPS. 2

TIPS. 3

TIPS. 4

Stol aldri på regningen det kan være noe feil så det er best og dobbeltsjekke.

Ring lite, send få meldinger og ikke vær som meg gå heller ut og møt personen i stedet for og bruke mobben.

telefonregning. (kun for iPhone TIPSENE FUNKER OGSÅ TIL IPHONE 3GS.

Last ned Sjekk jevnlig pogrammet: TLF.regningen TELENOR din og prøv og FAKTURA på App ikke meld så store. Der kan mye med du se hvor mye kjæresten penger du har din ;) brukt. ( for at pogrammet skal virke må [4] du abonere hos


UNGDOMSAVISA EN AVIS FOR BARN OG UNGE I HELE NORGE Redaktør: Casper INFO UNDER. E-MAIL:UngdomsAVISEN@hotmail.no JEG ER KLAR OVER AT DET STÅR UngdomsAVISEN@hotmail.no MEN DET ER MAILEN VÅR. DET VAR IKKE MULIG OG HA UngdomsAVISA@hotmail.no ;)

UNGDOMSAVISA POSTNUMMER: 4639, KRISTIANSAND.

Dette er første utgave av UngdomsAVISA. Den er blitt til på gutterommet til redaktøren. Han fikk nemlig en Apple Mac til jul. Planen er å komme ut med en utgave i måneden og

Takk til lærere og elever på Dvergsnes skole som har svart på spørsmål

skrive om saker og ting som opptar barn, ungdom og andre som er opptatt av

videre.

de unges synspunkter på aktuelle saker. Følg med

Quickloader støtter UngdomsAVISA;)

Vi blir også støttet av:

Vi tar gjørne i mot leserbrev på e-mail. Vi vil gjærne ha tips eller nye saker. Vi kommer gjærne og intervjuer hvis det er noe intresangt. Hilsen oss i UngdomsAVISA

UngdomsAVSA  

En avis for barn og unge i Norge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you