Page 1

John blev  født  på  ny    

I fem  år  var  John  Kay  med  i  et  projekt,  

blev afløst  af  smerter  i  hele  kroppen.  

der hjalp  ham  ud  af  sit  smertehelvede.    

Han havde  ellers  ikke  været  syg  i  50    

Den rette  behandling  neutraliserede   leddegigten,  og  han  fik  livskvaliteten   tilbage.   Casper  Bagge  Andersen    

år, men  pludselig  ramte  leddegigten.   Frustrationen  og  afmagten  over  ikke   at  kunne  foretage  sig  de  allermest   basale  ting  var  stor.     ”Man  er  rigtig  på  skideren,  for  man  

For ti  år  siden  fik  John  Kay  stillet  

kan ikke  gøre  noget.  Ikke  engang  

diagnosen kronisk  leddegigt.  

tage tøj  på.  Den  er  ret  uhyggeligt  –  

Dengang kunne  han  hverken  tygge  

den sygdom”,  fortæller  John  Kay,  

sin mad,  åbne  mælkekartoner,  

imens han  løfter  venstre  arm  og  

trykke tandpastaen  ud  af  tuben  eller  

agerer den  stivhed,  han  engang  

skifte gear  på  cyklen.  Men  nu  ser  

havde.

hans hverdag  helt  anderledes  ud.  I  

Kunne have  siddet  i  rullestol  

dag har  han  fået  den  rette   behandling,  så  han  kan  udføre  

I marts  måned  2002  begyndte  John  

almindelige dagligdagsting  og  er  

Kay i  Cimestra-­‐  projektet,  hvor  300  

rask og  rørig.  Livskvaliteten  er  

mennesker i  blinde  fik  ordineret  

tilbage.

medicin. Først  fik  han  det  dårligt  af   medicinen,  og  senere  fandt  han  ud  

Det hele  startede  med  hævede   fingre,  og  John  Kay  konsulterede   derefter  sin  læge  for  at  få  foretaget   blodprøver,  der  kunne  klarlægge   årsagen  på  hævelsen.  Efter  14  dagen   fik  han  svar.  Det  var  leddegigt.    

af, det  var  kalkpiller.  Da  han  fik   tildelt  den  almindelige  behandling   med  metrotrexat,  begyndte  han   langsomt  at  få  det  bedre.  Men  efter   en  svær  lungeinfektion  ville  lægerne   ikke  give  ham  det  mere.  Det  tog  fem  

Siden han  var  14  år  har  John  Kay  

år at  finde  frem  til  det  rigtige  

haft et  aktivt  arbejdsliv.  Det  

behandling. Det  var  den  biologiske  

stoppede for  ti  år  siden,  hvor  det    

behandling mod  TNF-­‐  ALFA.        


Det virkede  med  det  samme  for  John  

”Men det  er  intet  sat  op  imod,  

Kay, der  fortæller,  hvordan  han  

hvordan jeg  har  det.    Og  så  er  jeg  

siddende i  stolen  på  sygehuset  med  

sådan set  ligeglad”,  siger  John  Kay.  

droppet i  armen  kunne  mærke,  at   smerterne  stille  forsvandt.   John  Kay  har  ikke  svært  ved  at   forestille  sig,  hvordan  han  kunne   have  haft  udsigt  til  et  liv  med   gangbesvær  og  rullestol,  hvis  han   ikke  havde  fået  den  rigtige   behandling.           -­  Jeg  har  været  heldig  

Livskvaliteten er  stor   Der  er  en  afslappet  atmosfære  i   hjemmet  og  hans  sind.  Man  kan   tydeligt  fornemme,  at  John  Kay  er   mere  rolig  og  glad  nu  end  i  de  år,   hvor  han  var  lammet  af  sygdommen.   John  Kay  er  iført  en  sort,  stribet   skjorte,  hvor  de  øverste  tre  knapper   står  åbnet,  så  de  lige  afslører  den  

John Kay  går  stadig  til  kontrol  på  

hvide undertrøje  indenunder.  Hans  

Odense Universitetshospital.  Det  er  

bare fødder  kan  man  lige  ane  i  

han glad  for.  Lægerne  og  personalet  

hjemmeskoene, da  han  sætter  sig  i  

har været  utrolig  gode  til  at  hjælpe  

den blomstrede  sofa.  Hans  blå  øjne  

ham. Ifølge  John  Kay  er  det  godt,  at  

er rammet  ind  i  et  brillestel,  der  kun  

han ikke  bor  i  Region  Midtjylland.  

snor sig  halvvejs  rundt  om  glasset.  

Her er  der  ventetider  i  op  til  75  uger.  

Det gamle  ur  fra  stuen  slår  et  stort,  

Det betegner  han  som  ”ganske  

rungende ”GONG”  hvert  kvarter,  og  

forfærdeligt”.

ellers med  små  taktfaste  slag.    

”Jeg var  heldig  at  komme  med  i  det  

Livskvaliteten er  stor  hos  John  Kay,  

projekt (Cimestra  red.),  så  jeg  var  

og han  nyder  sin  tilværelse  på  

inde i  systemet.  Så  jeg  har  været  

efterløn. Før  var  den  lig  nul.  I  dag  

rigtig heldig,  og  det  skulle  det  også  

kører han  både  motorcykel,  bil  og  

helst være  for  andre.”  

kan udføre  almindelige  

John Kay  fører  let  højre  pegefinger   over  sin  venstre  hånd  og  viser  nogle  

dagligdagsting, som  tidligere  var   umuligt  for  ham.    

små, røde  pletter.  Det  er  psoriasis.  

”Jeg er  blevet  født  på  ny”,  fortæller  

En af  de  bivirkninger,  der  for  ham  

John Kay  med  glæde  i  stemmen.  

følger med  medicinen.  


Hustruen Lis,  som  han  har  været   sammen  med  i  fyrre  år,  har  været  en   god  støtte  gennem  forløbet,  og   selvom  John  Kay  ikke  må  drikke  i   store  mængder  alkohol  på  grund  af   medicinen,  får  han  og  konen  et  glas   rødvin  hver  dag.     ”Helt  surt  skal  det  ikke  være”,  siger   han  og  slår  en  stor  latter  op.      

John Kay blev født på ny  
John Kay blev født på ny  

John Kay har modtaget ny leddegigtbehandling og har fået et meget bedre liv

Advertisement