Page 12

Z DOMOVA

Malé ohlednutí za Znakovárnou TEXT:

Lucie Sedláčková Půlpánová / FOTO: archív Jana Wirtha

Je tomu už rok, co jsme vám v prvním elektronickém čísle UNIE 1–2/2016 přinesli rozhovor s Janem Wirthem o Znakovárně. Pojďme si zrekapitulovat, jak se za ten rok Znakovárně vedlo… Tehdy tady všechno začínalo rovnou velkým tématem O  životě a  smrti. Během následujících období jsi měl „velké“ náměty, které byly úspěšně přijímány. Která z nich neslyšící nejvíce zaujala? Během roku 2016 jsme měli celkem 11 témat. Největší zájem podle počtu hlasů neslyšících byl o téma Láska a vztah, poté O životě a smrti. V letošním roce máme již páteční přednášky plné a na podzim očekáváme dva vzácné hosty z cizích zemí. Nechte se překvapit. Ale zaručuji vám, že to bude hodně zajímavé. Domníváš se, že Znakovárna nějakým způsobem ovlivňuje neslyšící komunitu? Při přednášce vedeme panelové diskuse, to mne vždycky obohacuje: jejich názory jsou ně­ kdy i překvapivé, včetně jejich odlišných pohle­

dů na danou věc. Díky tomu si stále uvědomuji, že neslyšící často nemají dost informací, a tak si je vyměňujeme a zamýšlíme se nad nimi.. Jestli má Znakovárna vliv na ne­ slyšící komunitu? Myslím si, že ur­ čitě ano. Vždycky po skončení be­ sedy ve Znakovárně si ještě někam sedneme a dále se na toto započaté téma z  besedy bavíme. Podněcuje nás to k hlubší debatě. A to, myslím, rozvíjí u  neslyšících jejich pohledy a  názory. Často je to „nakopává“ k jejich dalším životním cestám. Na­ příklad moje vegetariánství mnohé inspirovalo, mnozí se dozvěděli, že jsou různé přístupy k životním sty­ lům. Již teď se těším na setkávání v  tomto roce s  vámi na besedách u mě ve Znakovárně :) Děkuji za minirozhovor a za Unii ti přeji vše dobré a  mnoho inspirací do života tvého i jiných.

12

časopis unie • 3–4/2017 • ročník XXI

UNIE 3-4/2017  
UNIE 3-4/2017  

Časopis nejen pro neslyšící

Advertisement