Page 21

Znakovárna „ZNAKOVÁRNA je zkrátka místo, kde se zejména neslyšící mohou

vzdělávat a rozvíjet sami sebe skrze svůj přirozený jazyk.“

Menší rozhovor s Janem Wirthem, iniciátorem pásma Znakováren – vzdělávacích seminářů s panelovými diskuzemi majících duchovní přesah. Jak a proč vlastně vznikla Znakovárna? Co je jejím účelem? Text: Lenka Hejlová Foto: archív Jana Wirtha

1. Klasická otázka: Jak vznikla Znako-

várna, pásmo vzdělávacích seminářů zakončené panelovými diskuzemi?

Na sociální síti Facebook již delší dobu existuje skupina Rozvíjíme sami sebe, kterou vede Petr Zbožínek. Byl jsem přijat do této skupiny jako člen. K tématu osobnostního rozvoje a duchovna celkově mám velmi blízko. Uvědomil jsem si, že neslyšící preferující český znakový jazyk nemají k materiálům s tímto tématem přístup. Mnoho informací se k nim nedostane, protože jsou v českém jazyce, který jim není přirozený. Přišlo mi to celkově líto, proto jsem se z podnětu Marie Pangrácové rozhodl, že budu pořádat tyto semináře-workshopy s panelovými diskuzemi. Probíhají jen v českém znakovém jazyce a u neslyšících mají zatím velký úspěch. A ještě poznámka: Prvním tématem v prostorách Znakovárny byly „Ztracené znaky“ s panem Václavem Ptáčkem, já jsem jen poskytl zázemí. Ale to vlastně ještě neexistoval koncept Znakovárny, ten přišel skrze zmíněnou skupinu „Rozvíjíme sami sebe“.

2. Prvním tématem Znakovárny bylo

„O životě a smrti“. Smrt je dnes vnímána jako tabu, lidé o ní neradi mluví. Proč sis jako první zvolil toto „ožehavé“ téma? Smrt ale není negativní jev. Všiml jsem si, že lidé se bojí smrti, neradi o ní mluví atd. Ale smrt jako taková je přece pozitivní. Smrt a narození/zrození je to samé. S tím i souvisí i další téma Znakovárny „O intimním sexu“, kde se mě ptali, zdali tam budou ukázky pornografického rázu. Je vidět, jak spousta lidí chápe vše zjednodušeně. Ba naopak díky sexu se rodíme, abychom umírali a tak-

to donekonečna. Vše je provázané a velmi duchovní.

3. Znakovárna. Už z toho názvu asi tuším, jak si postupoval při utváření názvu pro své pásmo. Ale také vím, že návrhů pro ně bylo víc?! Postupoval jsem klasicky. Významově jsem se chtěl přiblížit tomu, aby lidé pochopili, že se jedná o místo, kde se znakuje. Takže znakov-at a místnost kde se něco provádí, děje…Taková místa mají v češtině připonu –árna, jako čekárna, kovárna apod. Samozřejmě prozradím, že v mých návrzích figurovaly i názvy jako: Znakavárna, Znakárna, Znakoviště, Znakovník, Znakánka, Znakós, Znakov, Znakomil, Znakolam, Znakurzy, Znakologie. Ptal jsem se kamarádů, vítězila současná varianta Znakovárna nebo ZnakAvárna. Z hlediska češtiny je samozřejmě nejrozumnějším řešením Znakovárna. Ještě bych doplnil, že mým záměrem bylo vytvořit prostředí pro slyšící ovládající český znakový jazyk a neslyšící, kde by si mohli vyměňovat názory, sdílet své zkušenosti atd. Znakovárna je zkrátka místo, kde se zejména neslyšící mohou vzdělávat a rozvíjet sami sebe skrze svůj přirozený jazyk.

Sice byla, je a bude, ale proč nenaučit lidi, jak s tímto problémem pracovat? A nejde jen o dva partnery, ale celkově o mezilidské vztahy.

5. Plánuješ koncept Znakovárny měnit či obměňovat? Ano, chtěl bych zvát slavné osobnosti, které mají k tématům Znakovárny co říci. Jednou z prvních potvrzených návštěv bude Jaroslav Dušek. Jsem mu velmi vděčný, že přijal moji nabídku a že se mezi nás dostaví. Na tlumočený seminář s Jaroslavem Duškem se můžete dostavit 20. března 2016. Co bude poté? Zatím neprozradím. Vím, jen že Znakovárnu chci udržet, chci, aby se z ní stalo trvalé pravidelné pásmo seminářů, kam mohou chodit neslyšící a čerpat informace ve svém jazyce.

Honzo, za redakci UNIE Ti děkuji za rozhovor. Přejeme Ti, aby se Znakovárna udržela, pomáhala překlenout informační bariéry a neslyšícím přinesla co nejvíce duchovních zážitků.

4. Již se ví, že dalším tématem březnové Znakovárny budou „Partnerské vztahy“. To je poměrně vděčné téma, co je záměrem tohoto semináře? Ano, je to vděčné téma, však již teď mám dost přihlášených zájemců. Já osobně vidím všude krizi v partnerských vztazích.

21

unie 1-2 / 2016

UNIE 1-2/2016  
UNIE 1-2/2016  

Časopis nejenom pro neslyšící.

Advertisement