Page 1

ÚNOR

FANDÍME!

7.2. Ali Moussa aka Mr. BOMBASTIC (Shaggy revival) v musicbaru Týt 12.2. RADÚZA s kapelou v aule SPŠS a OA Kladno (HUŤÁRNA) 14.2. ESTRUCTION DERBY: Party Hard by DJ ADAMOS v Poldofce 23.2. Čeští hokejisté ve finále turnaje v Sochi

w w w. c a s o p i s m a j a k . c z


DŮM KULTURY KLADNO MALÝ SÁL

29.3.

od 20:00 hod.

Předprodej vstupenek na www.ticketstream.cz a v Městském infocentru T. G. Masaryka 499, Kladno, tel.: 312 604 540

www.dumkultury.cz


máme nové stránky: WWW.RETROBARKLADNO.CZ

Čtvrtek 13.2. od 21 hod víkend s vodkou FINLANDIA a zimní DÁRKY

pá 14.2. od 20 hod

Valentýnská travestie SHOW pá 21.2. od 17 hod

nový jídelní lístek + akce na zaváděcí ceny so 22.2. od 21 hod

dorazí JAMESON PROMO TEAM rezervace a info o akcích na tel.: 312 246 251 a www.retrobarkladno.cz facebook stránky: retrobarkladno a kladenské divadélko

3


Kultura | Kulturní přehled únor AUTO DA FÉ

SO

1.2.

7.2.

SO

8.2.

14.2.

SO

15.2.

21.2.

28.2.

SO

25.1.

31.1.

Ocelárenská 1793 www.autodafe.cz KONCERT DIRTY DOG / LOST FATE, AFTER: DJ MIKE Z MANIC DISTORTION SPS / DILEMMA IN CINEMA / S.N.A.D. /, AFTER: DJ KLÁROVNA ROCK’N’ROLL VERSUS ELECTRO – DJS LAVRMÉN & EROTIK TEORETIK HABISOVA 80’S 90’S 00‘S VIDEO PARTY – DJ HABIS ADF FUTURE HITS VIDEO PARTY DJS SMALL-POX, B100, KNÍŽE VAREL ALL U CAN HEAR – 60’S 70’S 80’S 90’S ROCK PARTY - DJ KABIR BEDI GET & NIGHT PARTY-ALL STYLE PARTY - DJS JERREMI LEXIKON AND MORE KONCERT LUCKY LOSERS (ROCK’N’ROLL VRCHLABÍ) /AFTERPARTY: DJ KYMLIS CODYHO VYHRÁVKY / 90S 00S FRESH – DJ CODY

BPM MUSIC BAR

SO

1.2.

7.2.

SO

8.2.

14.2.

SO PÁ SO PÁ SO

15.2. 21.2. 22.2. 28.2. 1.3.

Poděbradova 550 www.bpmbar.cz DEEP INSIDE: MCB AND FRIENDS PIERRE MARCO (DUPLEX), JAMES LURK (ATELIÉR) KARLOSS, KOKO, KOLÁČ BDAY PARTY: SUBGATE, KARLOSS, HOLDA HOUSEXCLUSIVE: RIO (STUDIO 54), FINIDI (STUDIO 54) FEEL THE VIBE: HOLDA LUKAS MARTHIN (ATELIÉR) BE PART AT BPM: MICHAEL J MIKE M (DUPLEX) FEEL THE VIBE: HOLDA

DŮM KULTURY KLADNO

SO

1.2.

NE

9.2.

SO

15.2.

21.2.

náměstí Sítná 3127 www.dumkultury.cz PLES RADIA RELAX KRANAVALOVÁ VESELICE LABYRINTU (VSTUP: 80KČ) 23. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KLADNA RETRO PLES II.

DUNDEE JAM

ÚT

4.2.

7.2.

SO

8.2.

ST

12.2.

PÁ SO

14.2. 15.2.

ČT

20.2.

21.2.

SO PO

22.2. 24.2.

ÚT

25.2.

28.2.

SO

1.3.

ČT

6.3.

RETRO BAR

13.-15.2. ČTVRTKY PÁTKY A SOBOTY

PÁ PÁ

4

SO

Josefa Hory 1981 www.kladenskedivadelko.cz VÍKEND V VODOU FINLANDIA A ZIMNÍ DÁRKY VSTUP ZDARMA DISCOTÉKA 80.-90. LÉTA: WELCOME DRINK A HAPPY HOUR

STAROKLADNO U KOZLÍKŮ

PÁ PÁ PÁ PÁ

kladenské divadélko

Josefa Hory 1981 www.kladenskedivadelko.cz 14.2. VALENTÝNSKÁ TRAVESTIE SHOW JÍDELNÍ LÍSTEK + VÍKENDOVÁ 21.2. NOVÝ AKCE NA ZAVÁDĚCÍ CENY 22.2. DORAZÍ JAMESON PROMO TEAM

Náměstí Svobody 1626 www.dundeejam.cz VLADIMÍR MIŠÍK / RADIM HLADÍK / JAN HRUBÝ - NEKUŘÁCKÝ KONCERT ALL YOU CAN HEAR PARTY - 50'S – 90'S OD POPU PO HARD ROCK!! NÁVRAT KRÁLE- ELVIS PRESLEY REVIVAL/HOSTÉ:KOLEKTIVNÍ HALUCINACE,DICK A WILLY ROCKABILLY RADŮZA ( MÍSTO KONÁNÍ: AULA SPŠS A OA KLADNO (HUŤÁRNA)) POSLECHOVKA KONCERT JIŘÍ KOVRZEK S KAPELOU THE HÁRO - VISACÍ ZÁMEK, HUDBA PRAHA, MAHAGON (NEKUŘÁCKÝ KONCERT) REGGAE DANCEHALL YARD / DJS:ADMIRAL KOLIBAL,HERBYBOY & GIOVANNI KONCERT STAREJ PÁN: SWING ,BLUES CHARMSOVY PAŠIJE (DIVADLO) DIVADELNÍ ŽIVOTOPISNÁ KOLÁŽHRAJE RUSKÝ KROUŽEK PŘI DIVADLE V.A.D. CZ PIŠKOTÉKA (ROCK & POP TROCHU JINAK)- CÁBA KONCERT BLUES NIGHT FILIP ZOUBEK & THE BLUES Q. VLADIMÍR MERTA - JAN HRUBÝ ONDŘEJ FENCL (NEKUŘÁCKÝ K.)

ČT PÁ

7.2. 14.2. 21.2. 28.2.

ČSA 3230 www.starokladno.cz HRAJE KAPELA DYNAMIT VALENTYNSKA PARTY S IKAROSEM HRAJE KAPELA CERNA KOCKA HRAJE KAPELA CERNA KOCKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

www.mestokladno.cz ORBIS...DĚTEM - CHARITA17.1. - PHOTO PRODEJNÍ VÝSTAVA IVANA 2.3. TIVNÍ ŠULEKA A MIROSLAVA KRHOUNKA "JAK ŠEL ČAS KLADNEM" 17.1. - VÝSTAVA DRUHÝ SOUBOR FOTOGRAFIÍ 2.3. -JOSEFA SEIFERTA


Kultura | Kulturní přehled únor městské divadlo Kladno So

1.2.

10:00

Ne

2.2.

15:00

Po

3.2.

19:30

St

5.2.

19:30

čt So Ne Po

6.2. 8.2. 9.2. 10.2.

17:00 15:00 19:30 19:30

Út

11.2. 10:00

St

12.2. 15:00

14.2. 15:00

So

15.2. 19:30

So

15.2. 15:00

Ne Po Út čt

16.2. 17.2. 18.2. 20.2.

19:30 15:00 19:30 15:00

21.2. 19:30

So So

22.2. 15:00 22.2. 19:30

Ne

23.2. 15:00

Po

24.2. 19:30

Út St čt

25.2. 15:00 26.2. 19:30 27.2. 15:00

čt

27.2. 19:30

28.2. 15:00

www.divadlokladno.cz Mach a ŠebeStová KlauN bruNo a čarovný klíč KlauN bruNo a čarovný klíč ZDravý nEMoCný (Molière) o nosáčovi PrinCEZna oslí kůžE o nosáčovi tatínEk nEní k ZahoZEní lEtní BYt (Carlo GoldoNi) MiláčEk (GuY DE MauPasSaNt, daNiel ŠPiNar) Marie aNtoiNetta (david aDjMi) - Pro školY slůně anEB Proč Mají sloni Dlouhé ChoBotY Marie aNtoiNetta (david adjMi) - PreMiéra traMPotY Brouka PYtlíka traMPotY Brouka PYtlíka o nosáčovi vinnEtou (PEtr kolEčko) slůně anEB Proč Mají sloni Dlouhé ChoBotY sMolíčEk PaCholíčEk o DvanáCti MěsíčkáCh Marie aNtoiNetta (david adjMi) PoDivný PŘíPaD sE PsEM (SiMoN StePheNS Podle roMáNu MarKa haddoNa) vinnEtou (PEtr kolEčko) vinnEtou (PEtr kolEčko) PEjsEk a kočička PraPorkY vE větru (hra Pro celou rodiNu) (PhiliPP löhle) klaun Bruno a čarovný klíč

týt music bar

Pá So St

Průchodní 378 tel.: 724 943 181 rEGGaE & DnB Bash.sPECial 7.2. GuEst - ali Moussa anD aMato / Dj ChErw, rEEvE baSS - djS: PhaNatic, 8.2. Neuro daSh , MelMec 12.2. fotBálEk ZDarMa / Dj´s Mix

týt music bar - pokračování Pá So St Pá So St Pá So

DruM niGht - Djs:wrata, Mat14.2. thEw f, , DoGZan, GrEEn onE, PiGMan unClEss PartY Part two + 15.2. turnaj v šiPkáCh ! 19.2. fotBálEk ZDarMa / Dj´s Mix Mr. CoCoMan & Dj sCarfaCE (roC21.2. CaflEx CrEw) + rEGGaE sounD BuštěhraD , Dj DoGZan (DnB) Djs: BakEr, frEEDoM, out – on, 22.2. tEa PaCk , E-loGiC 26.2. fotBálEk ZDarMa / Djs Mix housE ExPEriEnCE / Dj P.a.u.l + 28.2. GuEsts turnaj DvojiC vE stolníM 1.3. fotBálku s toMBolou/ djS:jahaNSah + hoSté.

poldofKa

So

1.2.

St

5.2.

čt

6.2.

7.2.

So

8.2.

čt

13.2.

14.2.

So

15.2.

čt

20.2.

21.2.

So

22.2.

čt

27.2.

28.2.

Petra Bezruče 1701 www.poldofka.cz 5 Minut slávY (aMatérská vYstouPEní), aftEr: ZaklaDno Djs antithEatEr: CEsta kolEM světa za 45MiN a dál (divadlo) frEE thursDaYs: PlaY Your own MusiC -fotBálkY, vstuP ZDarMaBass DroP: Dj hlava, furious frEaks, wiZii & GuEst (DuBstEPY, traPY, DnB, ElECtro, GlitChhoP, MooMbah) alkEhol + CovErs for lovErs (roCk-Punk) / skutEčná roCkotéka: Dj strýčEk Míša /raDio 1/ (PoP-rocK, rocK) frEE thursDaYs: PlaY Your own MusiC -fotBálkY, vstuP ZDarMaDEstruCtion DErBY: PartY harD BY Dj aDaMos (jEDEME BoMBY) rEtro jokErs (GaraGEroCk'n'roll) + i likE You histEriC (PoP) / GrlZ! - DjanEs: kan-jaCCa, thEYa & snookEY (houSe,breaK,dNb) frEE thursDaYs: PlaY Your own MusiC -fotBálkY, vstuP ZDarMawarM uP ! - Djs: aManinG [DE], ruDEBoY, BlofElD, vorEl, DoGzaN + Mc tuKaN (dNb) sYnové výčEPu (Punk-roCk) / thE PraGuE swinGMastErs / Dj kaYa a jEho tata/ (vintaGE swinG & ElECtroswinG) frEE thursDaYs: PlaY Your own MusiC -fotBálkY, vstuP ZDarMaBrno livE:tY sYčáCi+nikola MuCha solo / auDios aMiGos niGht:littlE k8,BluEBox,wrata

5


TÝT musicbar

Průchodní 378 [třída TGM], 27201 Kladno tel.: 724 943 181 | 773 688 665 www.facebook.com/musicbar.tyt

pá 7.2.

REGGAE & DNB BASH.SPECIAL GUEST - ALI MOUSSA A.K.A. MR BOMBASTIC (SHAGGY) and Amato ( Jahfoundation crew) Dj CHerw, Reeve /Regga,dancehall,Dnb/

so 8.2.

NEURO BASS Djs: Phanatic, Dash , Melmec /jungle, neuro/

st 12.2.

FOTBÁLEK ZDARMA / DJ´S MIX

pá 14.2. DRUM NIGHT - Djs:Wrata, Matthew F, , Dogzan, Green One, Pigman /Jungle, dnb. / power sound, lights, projekce/ so 15.2. UNCLESS PARTY PART TWO + Turnaj v šipkách ! Wajgi Maso pouští punkrock, ska, rock, hiphop, metalcore, skatepunk, reggea, 80´-90´ a další styly + projekce JACKASS,PROJECT X apod. Zápis na turnaj na baru st 19.2.

FOTBÁLEK ZDARMA / DJ´S MIX

pá 21.2. MR. COCOMAN & DJ SCARFACE (ROCCAFLEX CREW) + Reggae Sound Buštěhrad , Dj Dogzan (DnB) /live mc, reggae, carib., dancehall, dnb/ so 22.2. DJS: BAKER, FREEDOM, OUT – ON, TEA PACK , E-LOGIC /neuro, tech, hardstep/ st 26.2.

FOTBÁLEK ZDARMA / DJS MIX

pá 28.2. HOUSE EXPERIENCE - Dj P.a.u.l + guests so 1.3.

TURNAJ DVOJIC VE STOLNÍM FOTBÁLKU S TOMBOLOU Partneři: LA LIGA B. C., ULM, Redbull, Finlandia. Djs : Jahansah sound systém + hosté

OTEVŘENO: PO-SO od 18 hodin, v NEDĚLI otevřeno jen před svátky a prázdninami KAŽDOU STŘEDU stolní fotbálek ZDARMA.V týdnu drinky za ZVÝHODNĚNÉ CENY.

6


7


8


KLADENSKÝ KOLOTOČ aneb hvězdy jak je neznáte

Matěj Ruppert » Jan Kraus Eva Holubová » Bohumil Klepl Těžkej Pokondr

Výročí

40 let Alfréd Strejček » Petr Vondráček Karel Kahovec » Šárka Marková Václav Vydra Roman Vojtek Tomáš Hanák » Pavel Větrovec Jan Budař

Dům kultury Kladno Vás srdečně zve na

ZÁBAVNOU TALKSHOW UVÁDÍ TĚŽKEJ POKONDR

DŮM KULTURY KLADNO

15. 4. od 19:00 hod.

Vstupenky v Městském infocentru T. G. Masaryka 499, Kladno, tel.: 312 604 540 Tabák hotelu kladno tel.: 312 661 586, kancelář hotelu Kladno tel.: 312 660 016

www.smazikkladno.cz

9


Kultura | Maják doporučuje...! PÁ

7.2.

ALL YOU CAN HEAR PARTY

DUNDEE JAM (www.dundeejam.cz)

All You Can Hear party se stává stále oblíbenější víkendovou záležitostí pro ty nejotrlejší tanečníky a pařiče s různými hudebními choutkami. DJ Kabir Bedi vám připomene hudební klasiku posledního půlstoletí v převážně rockovém hávu a za doprovodu dobré nálady a divokých rytmů vás provede nocí až k úplnému vyčerpání.

7.2.

REGGAE & DNB BASH W. ALI MOUSSA AKA MR BOBASTIC

TÝT MUSIC BAR

Tento pátek chystáme akci, na které zazní vaše oblíbená kombinace stylů reggae, dancehallu, karibských rytmů a párty bude gradovat až po drumand bass v pozdních hodinách Pozvání od dje Amata přijal Alli Moussa aka Mr. Bombastic, zpěvák egyptského původu, soutěžící v X – Factoru, finalista Československo má talent, imitátor světově proslulého Shaggyho. Těšit se můžete na jeho živé vystoupení, i klasickou párty s djs. Vstupné je symbolických 35,-, neváhejte pozvat přátele a přijďte na mejdan, bude skvělá show, co na Kladně dlouho nebyla.

SO

8.2.

NÁVRAT KRÁLE ELVIS PRESLEY REVIVAL

DUNDEE JAM (www.dundeejam.cz)

Po dlouhých třech letech se Elvis Presley vrací domů - do kladenského Dundee Jamu! Po objíždění nejrůznějších štací se konečně kladenský revival vrátí na prkna, kde před lety začínal. Přijďte si zavzpomínat a zároveň se řádně odvázat. Společně s Elvisovským kvartetem zahraje Kolektivní Halucinace - zazní i skladby z nedávno pokřtěné desky Bůh z umakartu. Kapely bude doplňovat a večer pak zakončí již legendární duo Dick a Willy, kteří se po dlouhé odmlce opět vrátili, aby Vám naložili pořádnou dávku rock’n’rollu a rockabilly k poslechu i k tanci.

ST

12.2.

RADŮZA S KAPELOU

AULA SPŠS A OA KLADNO (HUŤÁRNA)

Radůza, vlastním jménem Radka Vranková je česká zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka a hudební skladatelka. Kromě skládání vlastních písní se věnuje také komponování vážné a scénické hudby jakož i studiu lidové hudby různých evropských národů. V roce 2004 získala Radůza ocenění v anketě Český slavík jako skokan roku. V roce 2010 založila vlastní label Radůza records, na kterém vydala album Miluju vás, které se drželo 5 týdnů v čele hitparády IFPI. Je to Radůzino zatím nejvyzrálejší a nejlepší album, které je velmi vřele přijímáno kritikou i širokým obecenstvem.

14.2.

DRUM NIGHTWRATA WRATA, MATTHEW F, DOGZY CREW

TÝT MUSIC BAR

Další pokračování pravidelné noci zasvěcené téměř výhradně drumandbassu a jeho subžánrům jako jsou liquid, jump up, neuro, tech step, atmospheric, deep, aj., bude za podpory domácího složení djs. Nicméně párty bude našláplá ,hudebně pestrá a doplněná o projekci a posílenou světelnou show. Na domácí půdě má Matthew F a Dogeská crew již jméno a pravidelně baví kladenské publikum svými energickými sety a přesnými mixy. Dále dj Wrata, dlouholetý tahoun nejen na Kladenské scéně, který akce doplňuje pestrými výběry skladeb i o silnější zvuk a světelné efekty. 10


Kultura | Maják doporučuje...! PÁ

DESTRUCTION DERBY: PARTY HARD BY DJ ADAMOS

14.2.

POLDOFKA (www.poldofka.cz)

Máš rád nespoutané party, dobrou muziku a divokou zábavu? V tom případě se musíš přijít také zrušit na Destruction Derby!!! Je to jednoduché, prostě Party Hard ve stylu JEDEME BOMBY!!! Pevné mantinely na tomto mejdanu nenajdeš, uslyšíš tak největší současné taneční hity napříč hudebními žánry (house, electro, dnb, dubstep, hiphop, atd) a to v podání DJe Adamose

15.2.

2000

JIŘÍ KONVRZEK & BAND

DUNDEE JAM (www.dundeejam.cz)

Jiří Konvrzek patří k nejlepším originálům české hudební scény posledního desetiletí. Tento multiinstrumentalista, používá i hudební nástroje vlastní výroby. Spolu se svou kapelou skáče mezi folkem, rockem i šramlem. Písničky a projev Jiřího Konvrzka patří k tomu nejzábavnějšímu, co se dá na naší scéně potkat. Jeho rafinovaně vystavěné komické kreace jsou místy namíchané s různými chutěmi smutků a existenciálních nejistot, Jiří si s nimi dokáže dlouho na pódiu pohrávat a přítomní slzí smíchy. Jiří Konvrzek je skutečný a nenapodobitelný originál...

ČT

20.2.

THE HÁRO

DUNDEE JAM (www.dundeejam.cz)

Nové jazz-punkové uskupení muzikantů Hudby Praha, Visacího zámku a Mahagonu vstupuje na hudební scénu s neotřelým názvem The Háro. Členové nové formace jsou jistě v hudebních kruzích již známí. Z mikrofonu zazní libozvučný hlas Ally Sudové, zpěvačky z Hudby Praha, za bicí usedne známý basák z Hudby Praha Jirka Jelínek. Kytaru obstará Zdeněk Hrášek, jazzman, kdysi člen jazzrockového Mahagonu za přispění baskytaristy Vladimíra Motýlka Savce Šťástky z Visacího zámku. Kapela začala s tvorbou na jaře loňského roku, přesto má již ve vínku více jak 20 vlastních skladeb a stále další přibývají. Stylové jsou i texty, neobvyklé a pozornost budící, ve svižném tempu doprovází zvukomalebné punkové rytmy.

21.2.

MR. COCOMAN & DJ SCARFACE (ROCCAFLEX)

TÝT MUSIC BAR

Po delší době k nám zavítá opět Mr.Cocoman a spolu se Scarfacem se postarají o reggae soundsystem show! Doprovodí domácí djs z Reggae Sound Buštěhrad. V roce 2006 začal vystupovat sólově a založil doprovodnou kapelu Solid Vibes se kterou odehrál řadu koncertů v Česku i zahraničí, zůčastnil se několika soutěží a dvakrát reprezentoval Českou reggae scénu na festivale Rototom Sunslash. My si jeho vystoupení vychutnáme v Týtu 21.2, v pátek. Akce, jak je zvykem bude postupně gradovat až po dnb, který se bude hrát v pozdních hodinách v podání dje Dogzana (Neurokyme, Dogzy crew)

21.2.

REGGAE DANCEHALL YARD

DUNDEE JAM (www.dundeejam.cz)

Muziku bude vybírat Admirál Kolíbal, který se specializuje hlavně na reggae, dancehall a karibskou muziku, ale zároveň miluje rytmy Afriky, Brazílie, sedmdesátkový i moderní soul, RnB a chytrý hiphop. Na to všechno můžete těšit na scéně Dundee Jamu… 11


Kultura | Maják doporučuje...! SO

22.2.

SYNOVÉ VÝČEPU / THE PRAGUE SWINGMASTERS / DJ KAYA A JEHO TATA

POLDOFKA (www.poldofka.cz)

Synové výčepu byli založeny začátkem 90 let, jako doprovodná kapela Franty Sahuly. Do jeho tragické smrti v roce 2008 s ním vydala celkem šest alb (CD,LP) a to v různém hráčském obsazení. První a asi i nejúspěšnější album z roku 1992 se jmenuje “V továrně je dobře“ . Pak následovalo v roce 1994 “Blues pro Hitchcocka“. Jako třetí vyšlo roku 1996 “Živě“. V témže roce rarita “Kyvadlo a jáma“. Rarita ,protože skoro celý vylisovaný náklad byl odcizen spolu i s Frantovou americkou limuzínou. Dále následovalo album “Hurá na měsíc“ vydané v roce 1998. No a bohužel poslední album českého punkového génia vyšlo v roce 2007 a to pod názvem “Chlapecká 4“. V roce 2008 na post zpěváka nastoupil Lou Fanánek Hagen s kterým Synové vydávají zatím poslední řadové album “Miluáju chána“. Po vzájemné dohodě v roce 2013 Fanánek kapelu opouští a stává se příležitostný Synovský host. Synové výčepu se stávají v tomto roce poprvé v jejich historii samostatnou agro-punkovou jednotkou. Současná sestava kromě Johnyho ( přišel v roce 2007 ) působí v souboru od roku 1997.

SO

22.2.

DUNDEE JAM (www.dundeejam.cz)

STAREJ PÁN

Starej pán je kladenská hudební skupina, která vznikla jako obranný reflex trojice spolužáků, absolventů kladenského Gymnasia v roce 1973, proti neúprosně běžícímu času. Proto sahá hudební styl skupinydaleko před data narození jejich členů do éry swingu a věčné studnice blues. Třešničkou na dortu je pak čtvrtý člen - zpěvačka Nina Brozová, která svým hlasem dokáže přenést posluchače do jiných časoprostorových dimenzí. Název si toto uskupení vypůjčilo z písně Petra Skoumala, která se současně stala i manifestem skupiny. Složení: Nina Brozová, zpěv - Rudolf Karas, housle - Jiří Mika, kytara -Matěj Drábek, baskytara - Marcel Suk, bicí

SO

1.3.

BLUES NIGHT V DUNDEE JAMU

DUNDEE JAM (www.dundeejam.cz)

Kytarista, zpěvák a zakladatel skupiny Letouni soumraku, Filip Zoubek se tentokrát představuje v nové sestavě. The Blues Q. stylově čerpá z kořenů černošské hudby a zajímavým způsobem interpretuje skladby od B. B. Kinga, Van Morrisona až po Boba Dylana či dokonce Johnyho Cashe. Akustické verze vlastních i převzatých písní mají neobyčejnou atmosféru. Osobitý projev všech členů kapely je založen z velké části na improvizovaných partech a neopakovatelné síle okamžiku...

všechny akce na:

www.kladenskymajak.cz www.facebook.com/majakkladno 12


ZLÁŠTNÍ NABÍDKY ÚNOR 2014 PÁTEK 14. 2. 2014 “PŘIJĎTE OSLAVIT VALENTÝNA!!!”

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA VEČERNÍHO MENU PRO 2 OSOBY + SPECIÁLNÍ NABÍDKA VÍNA Z VYBRANÉHO SKLEPA

V TÝDNU 17.-23. 2. 2014 “SPECIÁLNÍ NABÍDKA MASOPUSTNÍCH POCHOUTEK” PŘIJĎTE OCHUTNAT: - NEFILTROVANÝ PEPŘOVÝ LEŽÁK 12% Z KRÁLOVSKÉHO PIVOVARU KRUŠOVICE - TMAVÝ SPECIÁL MATUŠKA 14% - KŘIVOKLÁTSKÁ MEDOVINA

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ PERSONÁL RESTAURANTU GOME. RESTAURANT GOME nám. E. Beneše 1467, 272 01 Kladno tel: 312 245 671, restaurantgome@volny.cz

DENNÍ NABÍDKA VŽDY NA:

www.gome-kladno.cz

13


Extravagantní premiéra měsíce!

Napínavé detektivní pátrání

Marie Antoinetta

Podivný případ se psem

David Adjmi

Tragická fraška o dramatických osudech rakouské princezny, která shodou překotných historických událostí vešla do dějin jako nejstylovější, zároveň i jako poslední královna Francie. Premiéra sobota 15. února 2014 / 19:30 1. repríza neděle 23. února / 17:00

14

Simon Stephens podle románu Marka Haddona Nejmladší detektiv v historii, matematický génius a autista Christopher, se rozhodne vypátrat záhadného vraha sousedčina psa, aby po nečekaných peripetiích a setkáních odhalil i tajemství vlastní rodiny. Repríza pondělí 24. února / 19:30

V sezóně 2013/2014 hraje Městské divadlo Kladno v Divadle Lampion, nám. St. Pavla 4.


Výtvarné dílny pro dětské návštěvníky před vybranými víkendovými pohádkami! Sledujte novinky na webových stránkách a na Facebooku.

Z únorové nabídky Divadla Lampion vybíráme... O Nosáčovi

O dvanácti měsíčkách

Výpravná pohádka podle předlohy Františka Hrubína vypráví o princi, jehož dlouhý nos se stal jeho pýchou. Ta ale musí stranou, jestli chce získat srdce své milé Liběnky, která má nosík jako knoflíček a hlavně nemá ráda nafoukance.

Pohádka vypráví o hodné Marušce, kterou krutá macecha a zákeřná sestra Holena vyženou do mrazu najít fialky, jahody a jablka a jíž nečekaně pomůže dvanáct tajemných postav sedících uprostřed lesa u zářícího ohně… Dokážou však kouzelní měsíčkové vyčarovat nejen požadované květiny a ovoce, ale i spravedlivou odplatu pro marnivé ženy, které Marušce ztrpčují život?

Repríza neděle 9. února / 15:00

Repríza sobota 22. února / 15:00

Pokladna Divadla Lampion nám. Starosty Pavla č. 4, Kladno t: 312 242 732 online na www.divadlokladno.cz

Městské informační centrum T. G. Masaryka 499, Kladno t: 312 604 540

Předprodej

obnovená premiéra oblíbené pohádky

klasický příběh o lidské zlobě a síle přírody

15


Téma | Nová školka na Kladně Návstěva ve školičce U Divadla 20. ledna 2014 byla na Kladně otevřena nová soukromá dětská školka. Kladenský Maják byl na návštěvě a v následujícím článku Vám prostory a služby školky přiblíží. Prostory školky nás provázela majitelka školky paní Martina Novotná, s kterou jsme se bavili o tom, co školka dětem, maminkám a tatínkům nabídne. Školka se nachází naproti kladenskému divadlu na rohu ulice J. Průchy a J. Hory. Školičku budou mít možnost navštěvovat děti od věku 6 měsíců až do předškolních 6 let. Postarat se o Vaše děti jsou ve školce připraveni 365dní v roce, ve dne i v noci. Tuto možnost využijí hlavně rodiče, kteří mají zaměstnání plné služebních cest a nemají babičku, které by svou ratolest přes noc nebo přes víkend svěřili. Prostory školky se nachází v kompletně zrekonstruovaném a dětem přizpůsobeném přízemí rozlehlé vily s ještě rozlehlejší zahradou, kde budou moct děti v zimě stavět sněhuláky, v létě a na jaře budou moct využívat plánované pískoviště a prolézačky. Školka disponuje celkem 6 místnostmi, které jsou rozděleny na 2 herničky plné hraček, odpočinkovou místnost, tělocvičnu, jídelnu, výtvarnou dílnu, koupelnu s vanou a poslední je kuchyň, kde bude dětem připravována domácí strava. O děti se bude starat profesionální kolektiv pedagogů a zdravotníků. Tělocvik bude pod vedením zkušené trenérky a učitelky tělocviku, v případě potřeby je Vašemu dítěti k dispozici psycholog. Dětem bude poskytován individuální přístup a citlivá péče. Děti je možné do školky svěřit klidně jen na 1 hodinu, když si potřebujete cokoliv vyřídit, nebo jej svěřit na celý měsíc, žádná varianta, která Vás napadne, není problém. Motto, kterým se školka řídí je „Štastné dítě a spokojení rodiče“ a dle našeho názoru tomu tak skutečně bude. Cenově je školka dostupná. Cena se odvíjí od pravidelnosti, jakou bude Vaše ratolest školku navštěvovat. Ceny jsou stanoveny na 1 hodinu, 1 den, víkend, týden, měsíc a zda se bude dítě ve školce stravovat, či nikoliv. V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na paní Martinu Novotnou na tel. čísle 605 706 242, nebo emailové adrese martina.novotna27@seznam.cz

16


17


ÚNOR

Přehled plesové sezóny sobota / 1 . 2.

8. Reprezentační ples rádia RELAX

pátek / 7. 2.

Maturitní ples Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kladno, Dubská sobota / 8. 2.

Maturitní ples Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Kladno neděle / 9. 2.

Dětský karneval Labyrintu a Domu kultury Kladno

pátek / 14. 2.

II. Maturitní ples Gymnázia Kladno sobota / 15. 2.

23. Reprezentační ples města Kladna

pátek / 2 1 . 2.

2. RETRO ples Domu kultury sobota / 22. 2.

5. Reprezentační ples taneční školy HARMONIE

pátek / 28. 2.

Maturitní ples Sportovního Gymnázia Kladno

www.dumkultury.cz 18


BŘEZEN

Přehled plesové sezóny sobota / 1 . 3.

II. Maturitní ples Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy

pátek / 7. 3.

Maturitní ples Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kladno, U Hvězdy sobota / 8. 3.

Maturitní ples Gymnázia Joachima Barranda Beroun

pátek / 14. 3.

Reprezentační ples Fakulty biomedicínského inženýrství Kladno

pátek / 2 1 . 3.

12. Ples SPORTOVCŮ sobota / 22. 3.

4. Reprezentační ples ZŠ a MŠ Kladno Velvarská a Sdružení rodičů a přátel školy

pátek / 28. 3.

Ples zdravotníků

www.dumkultury.cz 19


20


Moderuje Roman Vojtek Hraje ttaneční oRchestR josefa hlaV la sy laV Předtančení tk admiRa kladno stk PRaha Hosté ilona csákoVá V Vá jiří hadaš Malý sál diskotéka

PředProdej rodej vstuPenek od 2. ledna 2014 v MěstskéM inforMačníM centru T.G.MASARYKA 499, KlAdno Tel: 312 604 540 vstuPenky: velKý Sál 350,- Kč MAlý Sál 300,- Kč

21


Kladno | Důležitá telefonní čísla Důležitá telefonní čísla Kladno Tísňová volání

telefon

Úřady a instituce

telefon

Jednotná tísňová linka

112

Finanční úřad

312 609 111

Hasičský záchranný sbor

150

Katastrální úřad

312 610 304

Rychlá zdravotní pomoc

155

Okresní soud

312 278 790

Městská policie

156

Úřad práce

950 127 111

Policie ČR

158

OSSZ

312 827 111

Magistrát

312 604 111

Hygienická stanice

312 292 011

Nemocnice Kladno

312 606 111

P-P Klinika Kladno

312 619 111

Záchranná služba

312 256 601

Český červený kříž

312 247 493

Elektrický proud

840 850 860

Teplo a TUV

312 660 137

Plyn

1239

Voda - kanalizace

840 121 121

Komunikace-státní

312 278 000

Veřejné osvětlení

312 246 242

PŘIDEJTE SI NÁS NA FACEBOOK A UŽ NIKDY VÁM NEUTEČE ŽÁDNÁ AKCE, SLEVA ČI ZAJÍMAVÁ NABÍDKA HRAJTE V PRAVIDELN SOUTĚŽÍC ÝCH H O VSTU PENKY NA KONC ERTY A AK CE, O LÍSTKY DO D A MNOHÉ IVADLA DALŠÍ...

www.facebook.com/majakkladno kulturní a sportovní akce přehledně na

www.kladenskymajak.cz 22


23


Lifestyle | Únor plný sněhu a lásky... Sv. Valentýn Svátek zamilovaných, který známe též pod názvem Valentýn, není převzatý americký komerční svátek. Původ tohoto svátku nás zavádí do starého Říma, a je památkou na upáleného mnicha Valentina. Právě tento mnich ve 3. století tajně oddával páry proti zákazu císaře. Důvodem zákazu byla značná neochota mužů opouštět rodiny za účelem účasti v bitvě. V současnosti je tento den poměrně komerčnější záležitostí, neboť se po celém světě v obchodech prodávají nejrůznější předměty od květin, přes srdíčka a plyšáky až po přání, které mají ve formě daru vyjádřit lásku ke svému partnerovi nebo alespoň vystihnout jak je pro nás druhý člověk důležitý. Stále častěji páry tento den chodí na společné večeře a snaží jeden druhého překvapit. Pro ty jedince, kteří nejsou skalními příznivci dní, jako jsou narozeniny, svátek, výročí je to pouze další den, na který si musí dávat upomínku do svého kalendáře, aby čistě z povinnosti nezapomněli svého partnera něčím obdarovat, a prokázat tím svou „lásku“, jinak by byli za toho špatného, co druhého nemiluje, protože v dnešní době je nemyslitelné tyto obecně zaběhnuté svátky nedodržovat. Zároveň se tento den stává čím dál více důležitým pro obchodníky s květinami, dárkovými předměty, restauratéry a v poslední době i majitele penzionů či masážních salónů. Víkendové pobyty nebo poukazy na masáž se těší, čím dál větší oblibě, a proto v těchto dnech najdeme zvýšenou nabídku zlevněných pobytů a masážních poukazů pro Vašeho partnera. My Vám přejeme, abyste si tento den užili hlavně v klidu a společně. Největší radost partnerovi uděláte, když přijdete domů včas nebo dokonce dřív z práce a strávíte společně večer např. u vína nebo zajdete do kina. Naopak když přijdete domů pozdě a ještě mezi dveřmi partnerovi oznámíte, že má 5 minut, aby se připravil na odchod do nejdražší restaurace, pochvalu určitě nesklidíte. Takže myslete na to, že někdy méně, je více.

24


25


ˇ zboží Velký výber

za super ceny!

´ PRODEJ - VYKUP - ZÁSTAVY - KOMISE ˇ Severní 142, Rozdelov tel.: 724 342 950 po-pá: 9 - 18, so: 9 - 12

Fügnerova 138 (u Baumaxu) tel.: 724 907 795 po-pá: 9 - 18, so: 9 - 12

Vodárenská 2384, Kladno tel.: 724 224 537 po-pá: 9 - 18, so: 9 - 12

26

www.1vz.cz


27


Sport | Zimní olympiáda 2014 Letošní únor bude nejen pro sportovní příznivce ve znamení zimních olympijských her. Od 7. až do 23. února se konají již XXII. zimní olympijské hry v ruském přímořském městě Soči. Hry budou organizovány ve dvou centrech, v pobřežním městě Soči a v horském středisku Krasnaja Poljana. Jedná se o druhé olympijské hry pořádané na území Ruska, a o první zimní olympiádu v Rusku. Na olympiádu kvalifikovalo 87 zemí. Po skončení olympijských her se budou na stejných sportovištích konat i Zimní paralympijské hry 2014. V porovnání s předchozími hrami ve Vancouveru 2010 se bude rozdávat 98 sad medailí, tedy o 12 více. Odhaduje se, že hry budou stát přes 50 miliard dolarů, tedy pětkrát více než původní odhady olympijského výboru a více než dvojnásobek nákladů předchozích her v Londýně. ZOH v Soči tedy budou nejdražšími olympijskými hrami v historii. Olympijská štafeta s pochodní je nejdelší pouť v historii zimních her, měří 65 tisíc kilometrů. Olympijskou pochodeň si poprvé předali kosmonauti ve volném vesmíru. Ruští kosmonauti Oleg Kotov a Sergej Rjazanskij si ji předali při výstupu z Mezinárodní vesmírné stanice. Oficiálními maskoty her jsou: Leopard, Zajíc, Lední medvěd.

Česko bude na olympiádě zastoupeno nejen sportovci, ale také mladoboleslavskou automobilkou Škoda Auto, která bude hlavním dodavatelem vozů pro OH v Soči, z hlediska sponzoringu je to nejvyšší kontrakt v historii Škody. Flotilu bude tvořit více než pět set vozů, a to modely Superb, Yeti a nová Octavia třetí generace. Dalšími českými zástupci budou hokejové puky firmy Rubena z Náchoda. Po dobu konání olympiády bude na pražské Letné otevřený velký olympijský park, k dispozici budou velkoplošné LED obrazovky, přenosy na 100 místech, bruslařská plocha o rozloze téměř 5.000 metrů čtverečních, curlingová dráha, běžkařský ovál, snow park, dvě hokejové hřiště a laserová střelnice pro biatlon. Zatím se na OH v Soči kvalifikovalo 94 národních olympijských výborů. Česko bude v Soči reprezentovat 88 sportovců ve věkovém rozmezí 17 až 42 let. Nejmladším českým zástupcem bude Tomáš Portyk, který bude závodit v severské kombinaci. Nejstarším bude hokejista Petr Nedvěd, kterému šlape na paty 41 let starý Jaromír Jágr. Dalšími českými sportovci budou například: běžec na lyžích Lukáš Bauer, krasobruslař Tomáš Verner, kladenský hokejistaMichael Frolík, nebo rychlobruslařka Martina Sáblíková. Během slavnostního ceremoniálu při zahájení OH ponese českou vlajku slalomářka Šárka Strachová (dříve Záhrobská). Olympionici budou již tradičně oblečeni do kolekce značky Alpine Pro v barvách státní vlajky, kterou zdobí vzor inspirovaný první československou poštovní známkou od malíře Alfonse Muchy. Po úspěchu holinek na letních olympijských hrách, se tentokrát pokusí zaujmout sportovci chlupatou beranicí. Sportovní přenosy poběží na České televizi. Hokejový turnaj začne 12. února zápasem českého týmu se Švédskem.

28


15BILL DIVOKEJ UVÁDÍ

ÍK

DE

ŘIJ P Á N

MOŽ

15BILL DIVOKEJ

NOVÉ ALBUM 15 V PRODEJI

LN E K E IP

NO D A L K Y . d R o U h T L U :00 K 0 2 M d DŮ 4. 4. o A K N PENE VSTU OCENTRU J E F PROD 540 M IN PŘED ĚSTSKÉ : 312 604 V M O, TEL. A N cz M.CZ 99, KLAD 4 TREA ltury. u KETS ASARYKA k IC m T . M .du WWW T. G. www

29


Důležitá telefonní čísla Kladno Tísňová volání

telefon

Úřady a instituce

telefon

Jednotná tísňová linka

112

Finanční úřad

312 609 111

Rychlá zdravotní pomoc

155

Okresní soud

312 278 790

Městská policie

156

Úřad práce

950 127 111

Policie ČR

158

OSSZ

312 827 111

Magistrát

312 604 111

Hygienická stanice

312 292 011

Nemocnice Kladno

312 606 111

P-P Klinika Kladno

312 619 111

Záchranná služba

312 256 601

Český červený kříž

312 247 493

JEDNOTN Á CENA ZA P EPRAVU PO KLADN Katastrální Z BODU Aúřad DO BODU312 B ZA61080,Hasičský záchranný sbor 150 304

EKN TE P I OBJEDNÁVCE ISLO 129 A DOSTANETE SLEVU

Elektrický proud

840 850 860

Teplo a TUV

312 660 137

Plyn

312 202 202 1239

Voda - kanalizace

840 121 121

Komunikace-státní

312 278 000

Veřejné osvětlení

312 246 242

-10%

PŘIDEJTE SI NÁS NA FACEBOOK A UŽ NIKDY VÁM NEUTEČE ŽÁDNÁ AKCE, SLEVA ČI ZAJÍMAVÁ NABÍDKA HRAJTE V PR SOUTĚŽÍC AVIDELNÝCH HO NA KONC VSTUPENKY ERTY A AK CE, O LÍSTKY DO D A MNOHÉ IVADLA DALŠÍ...

www.facebook.com/majakkladno 30

kulturní a sportovní akce


WWW.

KOBERCE-NEJLEVNÌJI.CZ nejlevnìjší koberce KONEÈNÌ V KLADNÌ! V KLADNĚ!

KOBERCE - PVC - KUSOVÉ KOBERCE - BÌHOUNY - LIŠTY - POKLÁDKA - DOPRAVA

prodej kobercù a pvc poradíme s vám s optimálním výbìrem zajistíme pokládku pøímo u vás doprava po Kladnì zcela zdarma! cena nyní:

s tímtokoberec kuponem bytový

ANGELO

199 Kč/m

původní cena: 3 barvy, šíře 5m, materiál vlasu VELUR, podklad ULTRATEX na veškeré zboží s platností do 31.7.2012 299 Kč/m2

sleva 12% Plk. Støíbrného 689, Kladno - nad hlavní poštou

Otevøeno: po-pá 9.00 12.00, 13.00 - 17.30 internet: www.koberce-nejlevneji.cz 31

so 9.00 - 12.00 tel. 608 313 343

2


Praha - střední Čechy

Generali Pojišťovna a.s. Michaela Dandová, manažer obchodní skupiny tel.: 312 249 694, e-mail: michaela.dandova@generali.cz

Majak unor 2014  

Informační a kulturní měsíčník pro Kladno a okolí

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you