Page 1

ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

Duben 2021

Téma: Legrace


ČESKÁ KUCHYNĚ

TEXT, ILUSTRACE, GRAFICKÁ ÚPRAVA: MARTA DAEUBLE

2


EDITORIAL

Obsah 2

Česká kuchyně Úvodník 4–5 Téma 6—7 U krajánků 3

8

9

10—11

12—13 14–15

16

Povolání Povolání – rozhovor Volnočasovky Krajánci na cestách Putování za chutěmi Víte, že?

17

Kvíz České stopy 19 NPMK

18

20—21

Krajánkova knihovna Čtení na pokračování 24—25 Logohrátky 26—27 Hrátky s češtinou 28–29 Komiks

22—23

30—31

Za kulturou Krajánkovo tvoření 34—35 Mojráček 36 Omalovánka

32—33

Příloha

Logohrátky

Zelená velikonoční polévka Legrace Legrace Musíme být občas smutní, abychom mohli být šťastní? Cirkus Performerka Křížovky a rébusy Ottawa Bobří ocasy Zajímavosti a výročí z Kanady Kanada Švejk Komenský do tříd – Putování za protinožci Ota Hofman Černoočko Hláska Ž Rozchechtáno Knedlík a cesta kolem světa Antonín Procházka Veselé obličeje Mojráček zjišťuje, co je rozvod Stromy

Legrace Písemné prameny dokazují, že smysl pro humor je lidstvu vlastní minimálně od dob

antiky. Během času ale prošel vývojem, a tak nám vůbec nemusí připadat vtipné to, čemu se smáli naši předkové. Rozpaky mohou vyvolat komedie a anekdoty, jimiž se bavili naši rodiče či prarodiče. Stejně tak se může humor lišit napříč kontinenty. Zkrátka, každému nám může připadat legrační něco jiného. Všichni se ale rádi a od srdce zasmějeme. Často je to právě úsměv, který dokáže prolomit ledy v mezilidských vztazích. Dokáže nám zpříjemnit den, uvolnit

z duše přebytečný balast a doslova nás rozzářit. Do všedního dne bychom měli zařadit co nejvíce pozitivních, radostných a humorných prvků. A je jedno, zda legraci přináší běžné humorné situace, povídání si s přáteli, veselý film či knížka. Při troše fantazie se dá legrace, humor a smích vytěžit i ze zdánlivě obyčejné situace. Humor je super ingredience, která naše životy přímo živí, občerstvuje, posiluje a prodlužuje. Římský řečník, filozof a spisovatel Marcus Tullius Cicero řekl, že humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné. Český herec a dramatik Jan Werich pronesl, že humorem lze bojovat s lidskou hloupostí. Proto si naordinujme smích každý den, protože kdo prochází životem s humorem, je šťastnější a zdravější.

Hláska Ž

ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ Vychází 1. 4. 2021, duben 2021 měsíčník, ročník 8 Šéfredaktorka: Ivana Kaçmaz Editorka: Denisa Žáková Korektury: Ivana Bilošová, Zuzana Dorogiová, Jana Rosell, Marie Švédová, Kristýna Vávrová Titulní strana: Dana Morávková Finální sazba: Ivana Kaçmaz krajanek@krajanekvesvete.cz

Vydává Krajánek ve světě z.s. Rovné 5, 518 01 Dobré. IČO: 07369522 Předsedkyně: Lenka Kanellia

Veselé čtení! Michaela Enžlová

spolek@krajanekvesvete.cz www.krajanekvesvete.cz www.facebook.com/krajanekvesvete © Krajánek ve světě z.s.

3


TÉMA

TEXT: JANA SCHULZOVÁ, ILUSTRACE: BARBORA MACKOVÁ

Říká se, že smích a humor jsou kořením života. Bodejť by ne! Člověk se musí přece alespoň čas od času zasmát, usmát, uchichtnout nebo zachechtat. Aby nebyl jako Grinch nebo Scrooge, zkrátka aby nevypadal jako škarohlíd a netvářil se jako morous nebo kakabus!

Jednou jeden moc chytrý a vzdělaný pán, který navíc nežil v lehké době, řekl: „Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“ Byl to spisovatel Karel Čapek, možná jej znáte. A vidíte, jemu už nestačilo jen smíchem a humorem život okořenit – humor povýšil na sůl, která je pro život přímo nezbytná. Věřil, že humor je nutný a člověku pomáhá.

Vždyť od srdce se zasmát nějakému vtipu, vyslechnout si humornou historku či vyprávění, přečíst si legrační knihu nebo vidět bláznivou komedii či zábavnou scénku, to potřebujeme všichni, děti i dospělí. A nemusíme čekat jen na první duben, kdy někoho beztrestně vyvedeme aprílem, nebo na žertíky kanadské noci na táboře. Smích bychom si měli naordinovat denně, alespoň kapku.

Vždyť vážných věcí, starostí a smutku je ve světě až až. Děti mají být veselé a usměvavé. Někdy ale ani jim není do smíchu, třeba když mají nějaké trápení. Nebo když se jim zrovna nechce do úkolu nebo povinnosti; to pak říkávají: „Až budu velký nebo velká, budu si dělat, co jen budu chtít, jen to příjemné!“ Ale ouha, ono je to naopak. Čím je člověk starší, tím je svázanější povinnostmi a starostmi. A s nimi se občas bezstarostný smích může vytrácet. Inu, jak se smíchy za břicho popadat, když máte hlavu plnou starostí? Tak se na nás velké, děti, nezlobte, že nám vždycky není do smíchu.

4


TÉMA

TEXT: JANA SCHULZOVÁ, ILUSTRACE: BARBORA MACKOVÁ

Podmínkou pro úspěch legrace je mít smysl pro humor. Buď ho máme, nebo nemáme. Většina lidí ho díkybohu má. Ale občas natrefíme na člověka tak vážného, který nejen že vtip nepochopí, neporozumí mu, ale bude vůči všem pokusům o rozesmátí jako z kamene. Převaze humoru naštěstí pomáhá i to, že smích je nakažlivý, že lze smíchem smích vyvolat. A kdo někdy zažil chechtavý záchvat, ten by mohl vyprávět! Smál se, smál a nemohl přestat! Obzvláště nevhodné je to ale při pracovním jednání nebo při vyučování…

Legraci máme všichni rádi, svět bez ní by byl šedý a smutný. Přesto dovolte malé varování na konec. Legrace je krásná věc, ale musí se to s ní umět. Můžeme dělat legraci, ale nemůžeme si dělat legraci z někoho. Protože ublížit nemístným vtipem, zesměšňováním, to legrací přestává být.

5


U KRAJÁNKŮ

PŘIPRAVILA: EVA VOORTMAN ŠIMÁNKOVÁ, GRAFICKÁ ÚPRAVA: JANA KLEINEROVÁ

MUSÍME BÝT OBČAS SMUTNÍ, ABYCHOM MOHLI BÝT ŠŤASTNÍ?

FRANCESCA, 10 LET, MILÁN

Ano. Pamatuju si, že jsem byla smutná, ale pak mě tatínek rozveselil a byla jsem šťastná. SOPHIA, 11 LET, MILÁN

ANIČKA, 7 LET, BRNO

Asi ano, když třeba máš dlouhý vlasy, ustřihneš si je, abys je dala někomu, kdo je nemá, tak budeš chvíli smutná, ale potom šťastná.

Ano, když jsi smutný, tak pak stačí strašně málo, abys byl šťastný.

KRYŠTOF, 10 LET, BERLÍN

Ne. Můžeme být šťastní, i když jsme předtím nebyli smutní. Protože když jsme smutní, tak nám nic nezaručuje, že pak budeme zase šťastní. CLARA, 14 LET, BERLÍN

Myslím, že ano, ale nevím proč.

BARUNKA, 8 LET, KŘIŽATKY KUBÍK, 6 LET, CANBERRA

No, když pláču, tak na nic nemyslím, ani na špatné věci, tak asi ano. Já jsem ale skoro vždycky veselej!

Ano, protože jsem například smutná, když jsem nemocná. Když se ale uzdravím, můžu si zase hrát a jsem šťastná. ŠTĚPA, 13 LET, KŘIŽATKY

Ano, protože všechno zlé je k něčemu dobré.

6

DAVÍDEK, 8 LET, ST. PÖLTEN

Ne, radši bych byl pořád šťastnej. Být smutnej je blbý.


U KRAJÁNKŮ

PŘIPRAVILA: EVA VOORTMAN ŠIMÁNKOVÁ, GRAFICKÁ ÚPRAVA: JANA KLEINEROVÁ

VAŠEK, 8,5 LET, ISTANBUL

Možná jo. Kdybych nebyl smutný, že jsem nestihl dnešní šachový turnaj, možná bych nebyl tak rád, že jsem měl posledně medaili. ANEŽKA, 6,5 LET, ISTANBUL

Ne, nemusíme. Nebo nevím.

VERA, 4,5 LET, CASTELLETTO SOPRA TICINO

Ne. Viď?

EVELÍNKA, 6 LET, ATÉNY

My jsme někdy smutný a někdy veselý. KRISTIÁNKA, 6 LET, ATÉNY

Když jsem smutná, tak se podívám na maminku, a když se na mě usměje, tak jsem hned zase šťastná.

JAN, 10 LET, WOHLEN

OLIVIA, 10 LET, APELDOORN

Nevím, ale asi ano, protože když jsme smutní a překonáme to, tak pak jsme šťastní, že je smutek za námi.

Když jsi smutný, tak je tu vždy někdo, kdo si k tobě přisedne a povídá si s tebou. A nakonec jsi zase šťastný.

KTEROU POHÁDKOVOU BYTOSTÍ BYS CHTĚL/A BÝT A PROČ? Odpověď pošli do konce dubna na adresu krajanek@krajanekvesvete.cz. Zveřejníme ji v červnovém čísle. 7

Odpovědi dětí neprocházejí jazykovou úpravou.


POVOLÁNÍ

TEXT: KATEŘINA BALUNOVÁ, ILUSTRACE A GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZDEŇKA STRIGARO

Návštěva cirkusu je snem každého malého kluka i holky. Vždyť je tam toho tolik zajímavého k vidění! Poznáte, kdo se čím zabývá? Napište číslo do políčka vedle lidí na obrázku.

 Klaun Josef baví publikum svou nešikovností. Akrobatka Dana se houpe na lanové houpačce  až skoro u střechy šapitó. Krotitel divoké zvěře Zdeněk krmí svého tygra  přímo z ruky. Kouzelnice Hana z klobouku vytahuje barevné  šátky, které pak nechává zmizet ve svých rukách. Žonglér David zvládne ve vzduchu udržet i pět  balonků najednou.

Mim Pavel rozesmává legračními obličeji  všechny děti v hledišti. Principálka Iva uvádí jednotlivé umělce  na scénu. Hudebník Martin vystoupení doprovází hrou  na trumpetu. Pokladní Alena před představením prodává  vstupenky natěšeným dětem. Hadí žena Barbora neohroženě nechává hada  omotat se jí kolem krku.

8


POVOLÁNÍ – ROZHOVOR

TEXT: KATEŘINA BALUNOVÁ, ILUSTRACE A GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZDEŇKA STRIGARO

Jméno: Katka Klusáková Povolání: lektorka cirkusu, performerka Věk: 35 let Bydliště: Praha, ČR Čím jste chtěla být jako malá? Každou chvíli někým jiným, vystřídala jsem spoustu nápadů a období. Ale nejvíce si pamatuji, že jsem chtěla být kovboj, anebo indián.

Co byste poradila někomu, kdo se chce stát cirkusákem? V cirkusovém prostředí je vítán opravdu každý! Ať už chcete balancovat na laně či jednokolce, žonglovat, šplhat po šálách a hrazdách, stavět pyramidy s kamarády, dělat hvězdy a stojky a salta nebo ohromovat přátele kouzelnickými či klaunskými kousky, nečekejte! Dělejte to, co vás táhne, zkoušejte, a pokud chcete poradit nebo se zlepšit, zjistěte si, kde je nejbližší cirkusový kroužek, a zajděte se tam podívat.

Co vás na vaší práci nejvíc/nejmíň baví? Nejvíc asi to, že pracuji ve velice přátelském kolektivu, a tak se každý den do práce těším, skoro nemohu říct, že jdu do práce, jdu se bavit. Potom také to, že náplní mé práce je hledat, jak dělat vzdělávání propracovanější a zábavnější. Nejmíň mě baví asi oficiální stránka – když musím sedět u počítače a vyplňovat dotazníky a řešit faktury a podobně. Ale není to nic strašného. Jen je to menší legrace než pobíhat po tělocvičně či venku s dětmi. Bez čeho se ve své práci neobejdete? Bez pohodlných tepláků, lahve džusu a nějaké sváči. Ale asi by to nebylo ono bez podpory a přátelství mých kolegů, kamarádů.

Kdyby měl být cirkusák zvíře, jaké zvíře by byla a proč? V našich lekcích trénujeme pohyby všech možných zvířátek, ale rozhodnout se neumím, chtěla bych být každý den jiné zvíře. Dnes třeba zrovna veverka – viděla jsem jednu v lese a ta lehkost, s jakou běhají po stromech, nahoru a dolů, z větve na větev – krása!

V čem musí být člověk dobrý, aby mohl toto povolání vykonávat? Myslím, že to jediné podstatné je, aby člověk chtěl, nebyl líný a aby byl zvědavý. Pak už se cesta před ním rozbaluje sama od sebe. Cirkus není o tom, být v něčem nejlepší, spíš o učení, jak být lepší. Učíme se celý život. Tak proč si to neužít?

Tři slova, která vaši práci nejlépe vystihnou. Spolu. Zábava. Trpělivost. 9


VOLNOČASOVKY

TEXT A GRAFICKÁ ÚPRAVA: DANA DUNFORD

Slož vždy tři rozstříhané obrázky a dozvíš se, jaké jsou v Kanadě nejoblíbenější sporty.

Jdou dva lední medvědi po poušti. „Tě pic, tady to ale muselo klouzat!“ „Proč myslíš?“ „Že to tu tak sypou!“

10


VOLNOČASOVKY

TEXT A GRAFICKÁ ÚPRAVA: DANA DUNFORD

Když se ve městečku Churchill v Kanadě medvědi příliš přiblíží k lidským obydlím, jsou odvezeni do medvědího „vězení“, kde si chvíli pobydou. To aby se naučili, že se mají lidem raději vyhýbat. Vaším úkolem je najít medvědovi cestu z vězení ven.

Ptá se překvapený Eskymák své Eskymačky: „Čím jsi zabila toho medvěda, co leží před iglú?” „Tím bumerangem, co jsi měl na posteli.” Chlapík se rozlítí: „Ještě jednou mi šáhneš na ponožky a zlomím ti deku!”

Medvědi nevědí _____________________

nevědí,

že turisti nemaj ______________, až jednou procitnou,

V písničce Ivana Mládka chybí slova. Ta najdeš v šestisměrce. Doplň do textu.

M

E

A

D

V

Ě

D

I

Ř

M

Z

Y

G

L

E

E

E

B

N

R

Ý

D

V

D

R

I

I

Y

K

Á

Ť

A

L

ZZ

Ě

K

N

A

L

N

Y

Ě

M

Y

počíhají si __________ na ně.

Výpravě v Doubravě ______________ _________________ ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese. Na pěšině zbydou po nich tranzistoráky a dívčí _______________ a drahé foťáky, medvědi je v městě vymění za ______________,

za ty si koupí _____________, _________ a slané buráky. 11


OT TAWA

KRAJÁNCI NA CESTÁCH

TEXT: CLARISSA GULLI, JAROSLAVA BACONOVÁ A DAVID BENEŠ, ILUSTRACE A GRAFICKÁ ÚPRAVA: KAORU ISHIDA

V zimě je život v hlavním městě Kanady, Ottawě, krásný. Žije nás tu 1,4 milionu lidí, a co se týče zábavy na sněhu nebo na ledu, máme si z čeho vybrat. Bezesporu nejlepší aktivitou je bruslení na nejdelším kluzišti na světě Rideau Canal, které má na délku osm kilometrů. Od prvních zdymadel na řece Ottawě hned pod Parlamentním kopečkem můžete dobruslit až k těm na řece Rideau. V létě můžete po téhle 200 kilometrové vodní cestě doplout do města Kingston a pak po řece sv. Vavřince až do Montrealu.

Nejhezčí je to venku na konci ledna. V parcích jsou upravené svahy na sáňkování a začíná třítýdenní festival Winterlude. Všude po městě můžete vidět umělce, kteří vytváří ze sněhu veliké sochy a ledové plastiky. Nejvíc je jich u jezera Dow’s, kde v době festivalu bývají závody a další aktivity. Zpátky do centra pak bez problémů dobruslíte. Kromě parlamentu v centru Ottawy uvidíte pyramidu prosklené Národní galerie a budovu Muzea kanadské historie, kterou navrhl slavný domorodý architekt Douglas Cardinal. 12


KRAJÁNCI NA CESTÁCH

TEXT: CLARISSA GULLI, JAROSLAVA BACONOVÁ A DAVID BENEŠ, FOTO: DAVID BENEŠ, ILUSTRACE A GRAFICKÁ ÚPRAVA: KAORU ISHIDA

Na občerstvení a zahřátí si můžeme koupit ve stáncích kakao nebo smažené dobrůtky podobné langošům zvané Beaver tails neboli Bobří ocasy. Tahle kanadská specialita je nejlepší pokapaná javorovým sirupem, který se sbírá a pak vaří v kotlech v rozsáhlých lesích všude kolem Ottawy. Pokud si přejete něco slaného, tak si určitě nenechte ujít poutine – hranolky s kousky tvrdého sýra polité teplou omáčkou, nebo klasickou montrealskou verzi pečiva bagel, třeba se smetanovým sýrem.

Že nám tady každou zimu napadne přes 200 cm sněhu, dá se v Ottawě a v okolí doslova všude běžkovat. Máme tu stovky kilometrů udržovaných stop, ale po každé nadílce sněhu si běžkaři vyrazí úplně kamkoliv a vytvoří vlastní dráhy. Ottawa leží v dost rovné krajině, a tak na sjezdovky musíme asi půl hodiny autem do národního parku Gatineau v Quebecu. Jsou tam hluboké lesy, kopce a zamrzlá jezera. Je to zkrátka ideální místo na projížďku na sněžném skútru. Po vyhrazených stezkách se dá přejet celá Kanada! 13


PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

TEXT A PŘÍPRAVA: ELIŠKA BENEŠ, ÚPRAVA TEXTU: JAROSLAVA BACONOVÁ A DAVID BENEŠ, FOTO: DAVID BENEŠ, GRAFICKÁ ÚPRAVA: IVANA KAÇMAZ

Už jste někdy ochutnali bobří ocas? Neděste se, nepomátli jsme tady v Kanadě z mrazu až tak, abychom chudákům bobrům okusovali ocasy. Bobří ocas je kanadská smažená dobrota podobná langošům. Dobrou chuť!

Náročnost: střední

Doba přípravy: 2–3 hodiny včetně kynutí

Budeme potřebovat: • • • • • • • • • •

1/4 hrnku vlažné vody 8 g droždí 1/2 hrnku teplého mléka 2 lžíce rozpuštěného másla 2 lžíce krupicového cukru 1/2 lžičky vanilkového extraktu nebo sáček vanilkového cukru 1/2 lžičky soli 1 vejce 2 a 1/2 hrnku mouky 1 l oleje na smažení

Na ochucení: skořicový cukr, citron, džem... 14


PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

TEXT A PŘÍPRAVA: ELIŠKA BENEŠ, ÚPRAVA TEXTU: JAROSLAVA BACONOVÁ A DAVID BENEŠ, FOTO: DAVID BENEŠ, GRAFICKÁ ÚPRAVA: IVANA KAÇMAZ

 Ve větší míse smíchejte vodu, mléko, kvasnice a špetku cukru. Nechte asi 10 minut kvasit. Vmíchejte máslo, sůl, cukr, vanilku a vejce. Postupně přidávejte mouku.

 Když už se těsto nelepí, vyklopte na pomoučený vál. Zpracovávejte dalších 5 až 10 min, dokud nebude těsto pevné, ale pružné. Podle potřeby podsypávejte moukou.

 Hotové těsto položte do olejem vymazané mísy a přikryjte vlhkou utěrkou. Nechte na teplém místě 30 až 40 minut vykynout do dvojnásobné velikosti.

 Zmáčkněte těsto lehce do mísy. Postupně z něj odtrhávejte kousky ve velikosti golfového míčku, ze kterých tvořte malé oválky. Pokládejte je na pomoučený vál a přikryjte utěrkou.

 Do velkého hlubokého hrnce nalijte olej do výše asi 5 cm a rozehřejte na 175 °C. Vhoďte do hrnce kousíček těsta. Když olej zasyčí a těsto vyplave na povrch, můžete smažit.

 Protáhněte první oválek na podlouhlou placku a vytvarujte bobří ocas. Nemusí být všude stejně tlustý. Naopak, nerovnosti dodají na křupavosti nebo vytvoří krásné nafouklé bubliny. Smažte 1–2 minuty z každé strany do zlatova. Hotový položte na papírovou utěrku a opakujte s dalším oválkem. 15

 Ještě teplý posypeme bobří ocas skořicovým cukrem a pokapeme citronem. Ale taky je můžete zdobit Nutellou, džemem nebo mým nejoblíbenějším: javorovým sirupem!


VÍTE, ŽE?

TEXT: ZUZANA DAWSON KOCOURKOVÁ, GRAFICKÁ ÚPRAVA: LINDA AUDYOVÁ, ILUSTRACE: ADALET YURDAKUL

Víte, že Medvídek Pú je vlastně Kanaďan? Předlohou pro Púa byl kanadský medvěd baribal jménem Winnipeg neboli Winnie. Tento medvěd byl v roce 1915 darován zoo v Londýně.

Víte, že označení Kanada je jazyková chyba? Když totiž domorodci zvali francouzského průzkumníka Jacquese Cartiera do své vesnice, což se řekne „kanata“, myslel si, že se tak nazývá celá země.

Víte, že Kanada je největším vývozcem javorového sirupu? Z Kanady pochází 81 procent javorových sirupů. Většina Kanaďanů javorový sirup miluje. Také si ho rádi dáváte na lívance?

Víte, že Santa Claus má poštovní adresu v Kanadě? Můžete mu napsat na adresu: Santa Claus, North Pole H0H 0H0, Kanada. Každé Vánoce dostane kolem milionu dopisů a každý je zodpovězen v jazyce, ve kterém přišel.

16


KVÍZ

A. britská královna. B. britský vévoda. C. kanadská princezna. 2. Hlavním městem je

A. Calgary. B. Vancouver. C. Ottawa. 3. Kanada sousedí A. s USA a Dakotou. B. s USA a třemi oceány. C. se severním pólem a Panamou. 4. Na kanadské vlajce najdeme A. oranžový smrkový list. B. zelenou dubovou větvičku. C. červený javorový list. 5. Mezi Kanadou a USA je ... hranice mezi dvěma státy na světě. A. nejkratší B. nejdelší C. nejvýše položená 6. V Kanadě se platí A. kvůli dlouhým zimním nocím jen ve dne. B. kanadským dolarem. C. britskou librou.

7. Říká se, že Kanada je kolébkou A. ledního hokeje. B. plážového volejbalu. C. orientačního běhu. 8. Jméno země vzniklo z domorodého názvu „kanata“, což znamená A. samé stromy, samý led a sníh. B. vesnice. C. ó, jak je tu krásně! 9. Největšími městy jsou A. Toronto, Montreal, Vancouver. B. Ottawa, Calgary, Old York. C. Ontario, Tamario, Pedro.

10. Kanada je ... největší země na světě. A. vůbec. B. druhá. C. třetí.

11. Předlohou kresleného medvídka Pú byl A. kanadský dřevorubec – poustevník, který se živil pouze a výhradně medem. B. zmlsaný kanadský guvernér. C. skutečný kanadský medvěd baribal jménem Winnie. 12. Oficiálními jazyky Kanady jsou A. angličtina a francouzština. B. francouzština a kanadština. C. angličtina a ruština. 13. Dám-li si poutine, A. dostanu určitě rýmu. B. hrozí mi pokuta. C. pochutnám si na hranolkách s kousky tvrdého sýra a s teplou omáčkou.

17. Proč bývá na konci ledna v Ottawě nejkrásněji? Protože... A. občas stoupne teplota i nad nulu. B. v parcích jsou upravené svahy pro sáňkaře a koná se festival sněhových soch a ledových plastik. C. jsou kvůli zimě zavřeny školy a kanceláře a všichni mají mrazové prázdniny. 18. Bobří ocasy jsou A. velké listy stoletých stromů. B. lovecké nože. C. smažená sladká dobrota podobná langošům. 19. Národním zvířetem Kanady je A. bobr. B. bruslařka obecná. C. bazilišek zelený. 20. Kanada je největším vývozcem javorového A. jehličí. B. listí. C. sirupu.

14. Zlatá horečka na řece Klondike A. byla přenášena zvláštním polárním druhem komára. B. označuje honbu zlatokopů za tímto drahým kovem. C. je lakotná nemoc tamních boháčů. 15. Prvními Evropany v Kanadě byli A. Kryštof Kolumbus a jeho spolucestovatelé. B. Britové. C. Vikingové. 16. V Kanadě najdeme nejvíce ... na světě.

A. jezer B. osmitisícovek C. propastí 17

Mikeš, Frankfurt nad Mohanem

1A 2C 3B 4C 5B 6B 7A 8B 9A 10B 11C 12A 13C 14B 15C 16A 17B 18C 19A 20C

1. V čele Kanady stojí

TEXT: JANA SCHULZOVÁ, GRAFICKÁ ÚPRAVA: IVANA KAÇMAZ


ČESKÉ STOPY

TEXT A GRAFICKÁ ÚPRAVA: MICHAELA ENŽLOVÁ, ILUSTRACE: HANA MLČOCHOVÁ

níka se psy, který rád posedává v hostinci U Kalicha, nemůže na nohy, má posluhovačku paní Müllerovou, je zatčen tajným policistou Bretschneiderem a končí jako sluha feldkuráta Katze, který ho prohraje v kartách s nadporučíkem Lukášem. Spolu s ním se pak Švejk vydává na frontu. Švejk zažívající různá absurdní dobrodružství je označován za geniálního popletu, který padá do jednoho problému za druhým, ale ze všech se doslova vykecá. Při psaní Hašek okopíroval svou vojenskou cestu na frontu a postava Švejka mu umožnila vyrovnat se s krutostí, absurdností a nesmyslností války. Knihu, nad kterou se smějí generace čtenářů, napsal v hluboké depresi a zemřel dříve, než stihl celé dílo dokončit. Nedokončený čtvrtý díl za něj dopsal Karel Vaněk, ten pak napsal ještě další dvě pokračování. Švejk byl přeložen do 58 jazyků a stal se nejpřekládanější českou knihou. Bylo natočeno 16 různých filmových verzí nejen v Česku, ale i v Německu, Rakousku, Británii i Rusku. Existují stovky divadelních her, opera i muzikál. V průběhu let se prodalo bezmála 500 000 nahrávek na deskách, kazetách, CD a MP3. V cizině existuje 60 památníků Švejka, který se stal synonymem pro typického Čecha, který tak rád švejkuje.

Dobromyslný voják Švejk je jednou z nejznámějších literárních postav, a to nejen v Česku, ale i ve světě. Svým osobitým humorem a nadhledem, se kterými se vypořádává s těžkými osudy války, baví čtenáře již dlouhých 100 let. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (nebo zkráceně jen Švejk) je čtyřdílný humoristický román českého spisovatele Jaroslava Haška. Jeho nejvýznamnější dílo, které je nerozlučně spjato s ilustracemi Josefa Lady, popisuje trampoty Josefa Švejka, syna polského hraběte a porodní báby. Obchod-

Zdroj: Wikipedia, kniha 100 českých nej

18


NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

PŘIPRAVILI: LENKA KANELLIA A NPMK, GRAFICKÁ ÚPRAVA: IVANA KAÇMAZ

Putování za protinožci Jedinečná a originální komiksová putovní výstava o Učiteli národů, KOmenský v KOmiksu, doletěla za krajánky a krajany až do Austrálie! Jak se z malého sirotka Jana stal učitel národů, který procestoval celý svět? To si mohou prohlédnout děti i dospělí od Canberry přes Sydney až po Melbourne, Brisbane či Perth.

Na co se Jana Amose Komenského ptaly děti?

Simonek, 8 let Kde se ti nejvíc líbilo? Procestoval jsem celou Evropu. Od britského Londýna, polského Lešna, tehdy švédského Elbinku až po můj klidný přístav v Nizozemsku. Mnoho lidí se domnívá, že jsem Nizozemec, tam jsem také pochován a mám své muzeum. Ale mé srdce patří Moravě, místům, kde jsem se narodil, udělal první krůčky a kde se cítím stále doma.

Eliška, 13 let Vážně je to poprvé, co jste v Austrálii? Ano, opravdu! Stačilo mi cestování lodí do Anglie. A Austrálie je přece jen o hodně dál. Jsem rád, že dnes můžete létat letadly a objevovat svět. Adam, 13 let Zemřela Vám celá rodina na mor, copak jste tenkrát neměli léky? Bohužel mor byl v mé době nevyléčitelnou nemocí, na kterou vymírala celá města. Přišel jsem kvůli němu i o své rodiče, svou první ženu i děti. Však i vy se teď potýkáte s covidem, na který nejsou léky. Vždy je ale důležitá pomoc a soucit s těmi, kdo jsou nemocní či v nouzi.

Všechny otázky dětí a odpovědi Jana Amose Komenského naleznete na: https:// www.krajanekvesvete.cz/spoluprace/ putovani-za-protinozci/

19


KRAJÁNKOVA KNIHOVNA „CO ČETLI NAŠI RODIČE“

TEXT: PETRA ZIEGELWAGNER, GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZUZANA DAWSON KOCOURKOVÁ

Krajánci, díváte se rádi na televizi? Nebo raději na YouTube? A máte rádi seriály? Když se vaši rodiče chtěli dívat na televizi, museli si nejprve přečíst televizní program. Někdy se celý týden těšili na film, který se bude vysílat v sobotu. A pak také vyhlíželi další díly oblíbených seriálů. Ano, dnešní knihovna výjimečně nebude o knihách – napsat dobrý scénář ale patří k spisovatelskému umění. Jedny z nejlepších dětských filmů a seriálů sedmdesátých a osmdesátých let vytvořil spisovatel a scenárista Ota Hofman (1928–1989). V příbězích Oty Hofmana se vždy objevuje něco kouzelného – mluvící postavičky z plastelíny, človíček s kouzelným kloboukem či návštěva z vesmíru. Lucie, postrach ulice V roce 1983 vznikly podle scénáře Oty Hofmana dva filmy – Lucie, postrach ulice a …a zase ta Lucie! Holčička Lucie jde po prázdninách do první třídy. Na konci prázdnin se skamarádí s partou starších dětí, které ji vyhecují, aby v obchodě ukradla plastelínu. Z plastelíny se ale doma stanou dva legrační panáčci, Ferda a Ferda. Lucie s nimi zažije spoustu zábavy a zároveň je musí schovávat, hlavně před dospělými. Když jde Lucie poprvé do školy, nese si panáčky schované v obřím kornoutu se sladkostmi – ten určitě spousta z vás v první třídě měla taky, ale v tehdejším Českoslo-

vensku něco takového neexistovalo. Děti před obrazovkami tedy kulily oči. Málokdo ale věděl, že oba filmy jsou sestříhaná verze šestidílného seriálu, natočeného původně pro německou televizi.

Chobotnice z II. patra Plastelínové figurky měly velký úspěch a o několik let později Ota Hofman napsal scénář seriálu s podobnými postavičkami. 20


KRAJÁNKOVA KNIHOVNA „CO ČETLI NAŠI RODIČE“

TEXT: PETRA ZIEGELWAGNER, GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZUZANA DAWSON KOCOURKOVÁ

Seriál s „chobotničkami“ vypráví o dvou dětech, které na dovolené u moře objeví neznámou hmotu reagující na elektřinu. Hmota unikla vědcům z výzkumné lodi a děti z ní vymodelují dvě chobotničky, které mluví a umí se přeměňovat. I tento seriál vznikl původně pro německou televizi. Spolu se seriálem byly natočeny i dva celovečerní filmy – Chobotnice z II. patra a Veselé Vánoce přejí chobotnice.

munikuje jen gesty a obličejem. A vždycky, když provádí kouzlo, poklepe na buřinku a pak po ní přejede prsty – zeptejte se rodičů, určitě si pamatují přesně, jak to pan Tau dělá a jaká hudba u toho hraje. Návštěvníci Víte, co je to sci-fi? Knihy, filmy, seriály a jiná umělecká díla, která jsou inspirována pokroky ve vědě a v technice, která se často odehrávají v daleké budoucnosti! Doporučím vám dobré sci-fi pro děti a nebudou to Star Wars ani Star Trek, ale Návštěvníci. Tento 15dílný seriál se odehrává v roce 2484. Centrální mozek lidstva řídí planetu Zemi a vypočítá, že se blíží kometa, která Zemi vychýlí z dráhy. Katastrofu lze odvrátit pomocí matematického vzorce, který si ve 20. století zapsal do sešitu jedenáctiletý Adam Bernau. Expedice čtyř vědců se vydává zpátky do roku 1984 do českého městečka Kamenice, aby se sešitu zmocnili. Seriál je vtipný a plný napětí i legračních situací.

Pan Tau Pan Tau je 33dílný seriál o elegantním chlapíkovi s buřinkou (tak se říká kulatému tvrdému klobouku), hůlkou a bílým karafiátem v klopě (to je ten zahnutý lem na prsou kabátu nebo saka). Pan Tau umí kouzlit, zmenšit se nebo nechat zmizet věci. Ukazuje se ale hlavně dětem, rodiče ho skoro nikdy nespatří. Pan Tau nemluví, ko-

Všechny tyto seriály mají i knižní verzi, ale stojí za to se na ně podívat s rodiči nebo u babičky a dědečka v televizi. Tentokrát jsme se moc nezabývali zastaralými slovy, ve filmu či seriálu hrají ostatně menší roli než v knížkách – když nějakému slovu nerozumíte, pochopíte ho často díky tomu, co vidíte na obrazovce. Jedno slovo jsme se ale přece jen naučili – pamatujete si ještě, co je to buřinka a klopa?

21


ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

Velká narozeninová oslava „Jé, to je ale krásný den! Jako by byl něčím zvláštní,“ kouká hned po ránu z okna žabička Eliška. Den to byl slunečný, s blankytně modrou oblohou, na louce se vše třpytilo, stromy zářily do nového dne i obloha se smála. Jako by svět věděl… Ale co věděl? „Hádej, kdo dneska slaví,“ mrkne Matty lišácky na Elišku. „Kdo slaví? Co slaví?“ vyzvídá Eliška. „Dnes má přece narozeniny strašidlácké strašidýlko Černoočko!!!“ jednohlasně zakvákali Josef, Lukáš a Matyáš. „Hurááá, bude dort a oslava a spousta dárků a zmrzliny a… A kolik mu je vlastně let?“ láme si hlavu Eliška, která má rošťácké strašidýlko už od malička ráda. A co na tom, že občas provede nějakou tu neplechu. „Upečeme mu dort a překvapíme ho velikánskou oslavou!“ rozhodne se

žabka a hned začíná plánovat. „Kluci, pomůžete mi?“ ptá se brášků a ti samozřejmě bez váhání souhlasí. Přece v tom sestřičku nenechají samotnou. Ale jaký dort a dárek by se mu mohly líbit? Vydávají se s prosbou o radu za vílou, po které má žabka Eliška své jméno. Pampeliška Eliška určitě bude vědět. Ale nevěděla! Ani ostatní nevěděli, jak taková strašidýlka slaví narozeniny, kolik mu je let nebo jakou příchuť by měl mít dort. Nikdo nevěděl ani to, jak taková strašidla přicházejí na svět, a jestli mají maminku a tatínka. „Třeba byl jeho tatínek netopýr a maminka víla,“ přemýšlí Matyáš. „Nebo se narodil z mlhy, pavučin a slunečního svitu,“ dumají i ostatní, jak strašidýlka přicházejí na svět a jaká oslava by byla ta nejlepší strašidlácká party na světě. Nakonec to rozhodla naše nejmenší žabí kamarádka. „Je to můj kamarád! Když mu připravíme oslavu, bude mít radost, i kdyby všechno nebylo perfektní!“ prohlásila moudře. Až velcí bráchové zírali! „Má pravdu,“ koukli na sebe kluci a divili se, kdy se z Elišky stala taková velká a chytrá žabka. „A dorty 22


ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

TEXT: LENKA KANELLIA A DĚTI Z ČESKÉ ŠKOLY CANBERRA (ADAM, ELIŠKA, SIMON, JAKUB A HONZA), GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZUZANA DAWSON KOCOURKOVÁ

budou dva! Jeden slaďoučký marcipánový s máslovou polevou a s ovocem,“ olízla se Eliška. „A jeden upleteme z trávy, přidáme do něj pár sušených pavouků a trochu černého uhlí,“ vysvětluje ostatním dál. Takový černý dort plný pavouků by mohl strašidýlku opravdu chutnat. „A já ho polechtám lehkým vánkem, aby létal, a ozdobím ranní mlhou,“ nabízí se víla. Létání má Černoočko nadevšecko rád a každý na louce ví, že nejraději létá v podzimních mlhavých ránech. „A dárky?“ ptají se Lukáš a Josef. „Dárek budeme my! Až uvidí, kolik má kamarádů a kdo všechno nám pomohl, na dárky si ani nevzpomene. Budeme si celý den hrát, zpívat, jíst a bavit se, co víc by si mohl přát?“ usmívá se žabka Eliška, hlavní organizátorka akce. Obě Elišky, víla i žabka, kuchtí dort ve vílím domečku. Ostatní zvířátka z louky loví oblázky z rybníka. Jsou krásně hladké, a když se s nimi křísne, vyšlehne plamínek. Je to jako malé kouzlo. A kouzla má Černoočko také moc rád. Navíc se oblázky na sluníčku třpytí jako drahokamy. A když je hodíte do rybníka, skáčou po hladině jako malé žabky. A tak Černoočko kromě oslavy nakonec dostane i dárek. Pavučinový sáček plný oblázků! Vše je připraveno a Černoočko se jako na zavolanou objeví na louce. „BAAAAAAAF! Překvapenííííííí! Všechno nej nej neeeeeeeejlepšííí!!!“ křičí všichni jeden přes druhého.

První příběhy o Černoočkovi, Pampelišce a žabáčcích najdete ve vydáních č. 07+08/2016–07+08/2017.

23


LOGOHRÁTKY

TEXT, ILUSTRACE A GRAFICKÁ ÚPRAVA: MICHAELA ENŽLOVÁ

Našpulíme rty do kroužku, stiskneme zoubky k sobě. Nadechneme se nosem a vyslovujeme dlouze hlásku ŠŠŠ, přidáváme hlas, ozve se hláska Ž. Zkusíme zabzučet jako čmelák: žžžžžž Vyslovujeme nahlas a zřetelně slabiky: ŽA, ŽE, ŽI, ŽO, ŽU, ŽÁ, ŽÉ, ŽÍ, ŽÓ, ŽÚ Potom nahlas přečteme slova: žák, žába, žaludy, želva, žena, žehlička, ženich, žirafa, židle, žije, žito, život, žížala, žebra, Žofka, žampión, žula, žínka, žihadlo, žiletka, žádná, žít, růže, nože, louže, kůže, lyže, věže, klouže, může, maže, ukáže, lyžuje, běží, leží, sněží, smaží, kružítko, těžítko, bažant, kožený, koblížek, užovka, uloží, naloží, uživí, prožije, okamžik, náleží, každý, kožich, zážitek, vlažný, dlažba, loupežník, běžný, služba, ždímá, žlutý, žlab, žloutek, žloutenka, žvýká

Přemýšlejte nad významem slov a zkuste je vytleskat po slabikách. Nyní čtěte nahlas a zřetelně věty: Božka má koženou židli. Želva je živá. Žížala leží v kaluži. Louže klouže. Ježek běží. Babička usmaží koblížek. Bažanti běží po poli. Žofinka je úžasná žákyně. Mám kružítko a těžítko. Božena žehlí žehličkou. Žirafa žije v Africe. Žena má muže. Mám nové lyže. Růženka má růži. Na ledě to klouže. Neumaž si župan a pyžamo! Žofka žvýká žvýkačku. Jožka líže zmrzlinu. Muži se žení, ženy se vdávají. Prožijeme veselý život. Mám spálenou kůži a žloutenku. Žloutek je žlutý. Žába je obojživelník. Žaneta líže nanuk.

Pokuste si vymyslet další věty tak, aby obsahovaly, co nejvíce slov s hláskou Ž.

Žížala Žofie složitě nežije. Celý život jenom leží. A žasne, jak ten čas běží. Rozzlobit ji nemůže nic než vyschlá kaluže.

24


LOGOHRÁTKY

TEXT, ILUSTRACE A GRAFICKÁ ÚPRAVA: MICHAELA ENŽLOVÁ

Žalovala žába žábě, že má život těžký, že ji bolí obě nohy, že nemůže pěšky.

Doplňte rýmy a domalujte obrázky.

Žofka vidí ležet venku u kaluže _ _ _ _ _ _ _ _ _. Žaneta běží okolo _ _ _ _. Vím, že hodně klouže v lednu každá _ _ _ _ _. Ať tak žabák nekváká! Žádá žába _ _ _ _ _ _. Žaneta župan žehlila, kůži si žehličkou _ _ _ _ _ _ _.

Ke každému slovu přiřaďte synonymum, to je slovo, které má stejný význam. Všechna slova nahlas přečtěte.

KALUŽ VTIP PANÍ KUDLY BOL UTÍKÁ

V každé větě je skryto jedno zvíře, v jehož názvu je hláska ž. Pokuste se je najít.

ŽENA ŽAL BĚŽÍ LOUŽE NOŽE ŽERT

BOHUŽEL VANDA NEVYŽEHLILA ŽUPAN. HNED POD VĚŽÍ ŽALA BOŽENKA TRÁVU. VŽDY VIDÍM BLAŽEJE, ŽE KOUKÁ NA ŽOFKU. ŽANETA VIDĚLA, JAK HROCH ŽRAL OKURKU. EVŽENE, NELŽI, RAFAEL ŽÁDNOU ŽIDLI NEPOLÁMAL. Řešení:

želva

25

žížala

ježek

žralok

žirafa

A nezapomeňte si stáhnout přílohu, kde najdete spoustu dalších úkolů a zábavy.


HRÁTKY S ČEŠTINOU

TEXT: JANA SCHULZOVÁ, KLAUDIA SAUEROVÁ, ILUSTRACE: LÍZA

Z koše na prádlo se ozýval chichot. Ponožky, trička, dokonce i spoďáry nadskakovaly smíchy. A takhle to bylo vždycky, když se do koše dostala Pravá Ponožka Petúnie a její kumpánka Levá. Kapesník chtěl zrovna vyprávět nějaký vtip, ale nejdřív se ozvalo hlasité hepčík (kapesník měl zrovna chřipku). Koš se tak zatřásl, až se kapesníku úplně pomotaly věty. Pomůžeš mu vtip složit tak, aby dával smysl?

Rozházený vtip „Igelitka by nebyla?“ U pokladny zaplatí a povídá: Přijde Pepíček do obchodu, v košíku má chleba, chřest a chlebíčky. Čáry máry igelitka. „A kouzelné slovíčko by nebylo?“

Polámaná slova

chobot chame chro chřes chocho chro chlupo chá

Ponožky se mohly pořád uchechtat. Tu jednu napadla hra, kdo vymyslí nejvíc slov na CH. Našly jich spousty, ale v koši to vřelo dál, takže se jim slova polámala.

Pospojujte správně půlky slov a najděte slovo, které se rýmuje se slovem ponožka.

chluponožka chrastavcová

26

bák loušek pan leon nožka týš nice ust


HRÁTKY S ČEŠTINOU

TEXT: JANA SCHULZOVÁ, KLAUDIA SAUEROVÁ, ILUSTRACE: LÍZA

Chlubírna Když se všichni v koši na prádlo dost nasmáli, začali se chlubit, co je na nich krásného. Ponožka, jak je krásně chytrá, tričko, že je krátké, a kapesník, jak je čtverhranný. Vyberte z bubliny slov ke každému kusu oblečení ta, která se k němu nejlépe hodí:

ponožka

tričko

27

kapesník


KOMIKS

TEXT: LENKA KANELLIA, JANA SCHULZOVÁ A ZDEŇKA STRIGARO, ILUSTRACE: ZDEŇKA STRIGARO

28


KOMIKS

TEXT: LENKA KANELLIA, JANA SCHULZOVÁ A ZDEŇKA STRIGARO, ILUSTRACE: ZDEŇKA STRIGARO

29


ZA KULTUROU – ČEŠTÍ MALÍŘI

TEXT, ILUSTRACE A GRAFICKÁ ÚPRAVA: MARTA DAEUBLE

Antonín Procházka

Narození: 5. června 1882 ve Vážanech Úmrtí: 9. června 1945 v Brně Antonín Procházka procestoval celou Evropu a nakonec se usadil v Brně i se svou manželkou, také malířkou. V Brně Procházka učil kreslení a věnoval se svému malířskému dílu. Nějaký čas zkoušel nové umělecké směry, například kubismus, ale nejvíce ho bavilo malovat velkoplošné obrazy. Obraz Prométheus přinášející lidstvu oheň zdobí aulu právnické fakulty v Brně a měří neuvěřitelných 80 metrů čtverečných.

Kočka (1921), 63 × 50 cm

Umělecký styl: kubismus Námět: fauna

Materiál: lepenka Technika: kombinovaná

30


ZA KULTUROU – ČEŠTÍ MALÍŘI

TEXT, ILUSTRACE A GRAFICKÁ ÚPRAVA: MARTA DAEUBLE

Kubismus Kubismus je umělecký směr, který vznikal kolem roku 1906. Umělci se snažili zobrazit dílo z více pohledů najednou, jednoduchými tvary a bez perspektivy.

Vybarvi si obrázek a odpověz na otázky Dokázal/a bys vymyslet vtip o kočce na Procházkově obraze? V jaké místnosti kočka asi sedí? Vysvětli, proč si to myslíš. Jak by se mohla kočka podle tebe jmenovat?

starozlatá

olivově zelená

petrolejová

šedohnědá

antracitová

oko

hřbet

tlamička

ucho 31

tlapka

ocas


KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

TEXT: MARIE ŠVÉDOVÁ, TVOŘÍ: JAKUB, JENDA, MATYÁŠ, FOTO: MICHAELA ENŽLOVÁ, GRAFICKÁ ÚPRAVA: IVANA KAÇMAZ

Znáte knížky s rozřezanými stránkami, s nimiž si můžete poskládat obrázek nebo příběh podle sebe? Pokud ne, můžete rovnou začít s výrobou své vlastní originální knihy plné zábavných možností. Tvořit vlastní knihu můžete nejen s obličeji, ale také s postavami, zvířaty nebo květinami.

Budete potřebovat: • • •

• • • • • •

několik čtvrtek bílého tvrdého papíru karton nebo barevný tvrdý papír velikosti A5 na desky knihy 3 nebo 6 rozpojovacích knihařských kroužků (pokud nemáte možnost koupit knihařské kroužky, použijte obyčejný kroužkový blok – stačí rozstříhat listy na třetiny!) děrovačku nůžky lepidlo staré časopisy fixy nebo pastelky nalepovací pohyblivé oči, samolepky brýlí (nemusí být) 32


KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

TEXT: MARIE ŠVÉDOVÁ, TVOŘÍ: JAKUB, JENDA, MATYÁŠ, FOTO: MICHAELA ENŽLOVÁ, GRAFICKÁ ÚPRAVA: IVANA KAÇMAZ

Připravte si materiál k tvoření knihy obličejů: z časopisů a letáků vystřihněte různé oči, nosy a ústa. Zbytek můžete dokreslit nebo je možné také obrázky obličejů vytisknout. Čtvrtky tvrdého papíru nejdříve rozdělte na polovinu (formát A5) a poté nastříhejte na třetiny.

1

3

2

4

Dejte dohromady všechny oči na jednu hromádku, pak také nosy a ústa. Na konec každé hromádky můžete přidat pár prázdných listů, které dokreslíte až později. Do kartonu, který bude tvořit přední a zadní desky knihy, udělejte děrovačkou 3 nebo 6 děr, přidejte mezi ně jednotlivé hromádky (oči na-

Nalepte nebo nakreslete části obličejů na kousky papíru. Nezapomeňte udělat stejný počet očí, nosů a úst. Děrovačkou udělejte jednu nebo dvě díry na straně každého papíru (záleží na tom, jestli budete spojovat knihu třemi nebo šesti kroužky).

hoře, pak nosy a dole ústa) a spojte knihařskými kroužky. Dílo můžete vylepšit také vlastním textem. Na zadní strany očí lze dopsat podstatné jméno, na zadní stranu nosů sloveso a na zadní strany úst nějaký předmět.

5

7

6

33


MOJRÁČEK RADÍ DĚTEM

TEXT: M. LIGOCKÁ, V. PAVLISKOVÁ, ILUSTRACE: E. VOSÁHALOVÁ, ONLINE PSYCHOLOGICKÁ PORADNA MOJRA.CZ, WWW.MOJRA.CZ, +420 731 226 690, PORADNA@MOJRA.CZ

Jednoho dne přišel Mojráček domů ze školy a byl velice překvapený. V obýváku totiž seděla jeho maminka s tetou, sestřenicí a bratrancem. To by nebylo nic neobvyklého, ale oni za nimi od doby, co se Mojráček s rodiči přestěhoval, nikdy nepřijeli. A teď se najednou rozhodli je navštívit. Mojráček měl velkou radost, že sestřenici Míšu a bratrance Jakuba vidí. Ale zároveň byl trochu nesvůj. Když šla jeho maminka do kuchyně připravit nějaké občerstvení, zeptal se jí Mojráček, jestli se neděje něco vážného. „Neboj se, Mojráčku,“ řekla mu maminka, „neděje se nic, co by tě muselo vystrašit. Všichni jsou v pořádku. Teta si jen potřebovala s někým promluvit a na chvíli si udělat s dětmi dovolenou. A tak přijeli k nám.“ Mojráček se uklidnil. Ještě jednou se se všemi přivítal, zeptal se jich na cestu a jak se má babička, dědeček a jeho kamarádka Anička. Pak vzal Míšu a Jakuba do svého pokojíčku. Chtěl se taky trochu pochlubit, jak si ho sám pěkně zařídil. Dětem se pokojík moc líbil a hned si začaly hrát. Po chvíli se však na sebe trochu smutně podívaly a povzdechly si. „Co se děje?“ ptal se Mojráček. „Víš, Mojráčku, my jsme nepřijeli jen tak na návštěvu,“ začal Jakub, „naše maminka se s tatínkem bude rozvádět.“ Mojráček byl zmatený, nevěděl, co rozvod přesně znamená. A tak mu Míša vysvětlila, že jejich rodiče se už přestali mít rádi a nechtějí bydlet společně. A proto je maminka všechny sbalila a odjela s nimi k Mojráčkovi a jeho rodičům.

34


MOJRÁČEK RADÍ DĚTEM

TEXT: M. LIGOCKÁ, V. PAVLISKOVÁ, ILUSTRACE: E. VOSÁHALOVÁ, ONLINE PSYCHOLOGICKÁ PORADNA MOJRA.CZ, WWW.MOJRA.CZ, +420 731 226 690, PORADNA@MOJRA.CZ

Mojráček o rozvodu tety a strejdy musel pořád přemýšlet. Dostal strach, jestli se náhodou i jeho rodiče nebudou chtít rozvést. A tak si k nim večer vlezl do postele a celý utrápený je chytil za ruce. „Co se děje, Mojráčku, trápí tě něco?“ ptal se znepokojeně tatínek. To nebylo jen tak, že k nim Mojráček v noci přišel. „Tatínku, že se s maminkou nerozvedeš?“ ptal se Mojráček. Maminka i tatínek ho pohladili po vlasech a ujistili ho, že se opravdu nemá čeho bát. Že dospělým se prostě někdy stává, že si najednou přestanou rozumět a rozvedou se. Oni ale, že se mají moc rádi a určitě se rozvádět nebudou. „A teď hybaj do své postýlky!“ poručil tatínek. Mojráček dal rodičům pusu na dobrou noc a odešel do svého pokoje. Tu noc usínal s úsměvem nad tím, jak má prima rodiče, kteří se mají moc rádi.

Tipy pro rodiče: • •

• • • •

Snažte se nehádat před dětmi. I když před dětmi rozvod neřešíte, přesto i velmi malé dítě vnímá, že se něco mezi rodiči děje. Proto je dobré s dětmi o rozvodu mluvit co nejdříve, když už je jasné, že opravdu k rozvodu dojde. Dobré je, když to dětem sdělí oba rodiče najednou. Není vhodné informaci o rozvodu sdělovat, pokud jste rozrušení, sdělovat příliš informací, nebo situaci zlehčovat. Pokud se dítě ptá na některé věci, např. jestli má jeden z rodičů mimomanželský poměr, nemá smysl dětem lhát. Dospělí některé věci berou jako samozřejmost, ale je důležité ujistit děti, že ony za rozvod nemohou a že mohou mít rády oba rodiče. U dětí od 10 let je dobré přihlédnout k tomu, s kterým rodičem chtějí bydlet. Věk 10 let berte orientačně, nutné je brát ohled na osobnost dítěte. 35


OMALOVÁNKA – O ZEMI

S

TEXT: RADKA ÇELİK, ILUSTRACE: LÍZA

Stromy tromy jsou takové antény planety Země.

máhat. Stačí strom požádat, jestli vám to dovolí.

Předávají jí sílu a energii a ona zase zpět

Sedněte si k němu, zády se opřete o kmen, za-

jim. Stromy si dokáží vzájemně pomáhat, léčit

vřete oči a poslouchejte, co vám říká. Třeba vás

se, mluvit mezi sebou. Ale my to neslyšíme, pro- budou hřát záda nebo ucítíte vůni, kterou vás tože to je úplně jiná řeč. Mluví spolu vůněmi

bude zdravit. A nezapomeňte stromu poděkovat,

a umí se navzájem hladit kořeny. I nám umí po-

je to také živá bytost jako my.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.