Page 9

Něco pro volnou chvíli: Křížovka „Ovládni svůj jazyk v mládí, a v dospělosti můžeš...“

STARAT SE

SPOJENÉ UKA1. DÍL SEVERSKÁ JAPONSKÉ KRÁLOVEVROPAN ZOVACÍ TAJENKY ZEMĚ MĚSTO STVÍ (ANG. ZÁJMENO ZKR.)

ŘÍMSKÝCH OZNAČENÍ 100 MOUKY TÁZACÍ ZÁJMENO CITOSL. POHRDÁNÍ

OMOTAT PŘÍSTROJ NA ODHAD VYSOKÝCH TEPLOT

EGYPT. BŮH SLUNCE ENERGETICKÝ ZÁKON

SNÍŽENÝ TÓN

BLANKYT

DARWINOVY INICIÁLY POČ. PÍSMENO ČR

NAFOUKNUT

4. DÍL TAJENKY

SKUPENSKÁ PŘEMĚNA

KABELOVÁ TELEVIZE BOD (ANGL.)

MORAVSKÉ MĚSTO DOKONČIL UZEL VŮNĚ TURECKÉ MĚSTO

POSTAVA ZE STÍNADEL

DAVY

MNOŽSTVÍ NAŘÍZENÍ

2. DÍL TAJENKY CHEM. ZN. KYSLÍKU

INICIÁLY REŽISÉRA VÁVRY

NEZÁKONNĚ VZÍT CHEM. ZN. OSMIA

SPOJKA

POPĚVEK ANG. MUŽSKÉ JMÉNO NÁSTROJ K LISOVÁNÍ ŘECKÝ POZDRAV

DLAHA

CESTA (LAT.)

OPOJNÝ NÁPOJ MUŽSKÉ JMÉNO

SOUBOR MAP

KTEROU CESTOU

ŠILI

NÁŘADÍ NA BATERIE INICIÁLY POL. TISA

SKŘET

KYT

UPOZORŇOVATI YARD (ZKR.)

BRAZILSKÝ FOTBALISTA

SPZ PRAHY

SLONÍ ZUB

BUDOVA K VYUČOVÁNÍ MOŘSKÁ RYBA

NEDOPADNE NA ZEM

KŠANDY

CHEM. ZN. DUSÍKU

OSTÝCHAVOST

HÁDKA

PROTI (LAT.) STAROŘÍM. PENÍZ

ZÁJMENO OBN. ZDROJE ENERGIE

MRSKALA SE

PSÍ RASA

KVĚT S ODCHYLNOU STAVBOU SVĚTELNÝ TOK (JEDN.) OKAY (ZKR.)

CHEM. ZN. RADONU

AUTOR BAJEK

PODPĚRA

VÝBOJE

MEXICKÉ KLOBOUKY DĚTSKÝ POZDRAV PRIMÁT

ČIDLO

CHEM. ZN. SÍRY

PRARODIČ (HOV.)

ZPÍVALA

OSOBNÍ ZÁJMENO

MUŽSKÉ JMÉNO

ONLINE VÝUKA JAZYKŮ

ZABÝVAJÍCÍ SE TUKY

ŽEL.DOPRAVCEVPOLSKU

NÁPOVĚDA: ajan, kalimera, im, ntv, ole, ortéza, pasa, pelorie, point, pkp, pyroskop

TUMÁŠ

3. DÍL TAJENKY

CHEM. ZN. ASTATU

STUPŇOVITÝ VODOPÁD MPZ ŠVÉDSKA

INTERNET SERVICE PROVIDER (ZKR.)

ŘÍMSKÝCH 500 JMÉNO PRO PSA

DVOJICE

UTLAČOVATELÉ

Řešení křížovky z minulého čísla: Když se ti zdá, že se situace zlepšuje, znamená to,že jsi něco nepostřehl.

Komár

Strana 9

K

Září 2011  
Září 2011  

Komár - září 2011