Page 8

Lidice pro 21. století V tomto roce jsme si mohli několikrát připomenout události, spojené s vyhlazením obce Lidice německými nacistickými okupanty za druhé světové války, ale také události, které tomuto činu předcházely a následovaly. Studenti měli možnost navštívit historický film Lidice, který jim celou tuto hrůznou událost blíže přiblížil. Film byl natočen roku 2011

podle scénáře Zdeňka Mahlera. Objevuje se v něm známý herec Karel Roden a vedle něj celá řada méně známých herců. Pro větší přiblížení osudů obyvatel Lidic, se ve filmu objevuje klasický motiv, a tím je láska. Určitě nebylo na škodu, dozvědět se i jiným způsobem, než jen sezením v lavici a posloucháním profesorů, o násilné události, která se navždy zapsala do naší historie. Již šestým rokem se konala vě-

domostní soutěž „Lidice pro 21. století“, kterou vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Vojenský historický ústav Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Zúčastnit se jí mohly děti i mládež, a to ve věku 10 – 19 let. Účastnili se jí také někteří žáci naší školy. Nejdále postoupila studentka kvinty, Karolína Andraková. Zeptali jsme se jí na další podrobnosti o soutěži.

Jak jsi se o soutěži dozvěděla? Z hodiny dějepisu, od pana profesora Sedlaříka. Zajímáš se blíže o druhou světovou válku? Asi už patřím k té generaci, která to tak neprožívá. Přesto mě předválečná historie a historie druhé světové války a poté zajímá. V hodinách dějepisu se sice dozvím

to podstatné, ale dostat se hlouběji mě „donutila“ teprve tato soutěž, díky které jsem se dostala o něco dál. Sama bych se k tomu asi těžko „dokopala“. Kolik lidí se soutěže zúčastnilo? Tohoto ročníku se účastnilo celkem 2172 žáků ze šesti zemí světa - České republiky, Rumunska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie. Jak probíhalo 1. kolo? První kolo soutěže se skládalo ze dvou částí – vědomostního testu, který tvořilo 15 otázek a napsání krátké eseje na téma „Zbouráš-li pomník, změníš minulost?“ Kolik účastníků postoupilo do 2. kola? Z celkových počtu 2172 účastníku bylo vybráno do druhého kola 42 finalistů. Kde a jak probíhalo vyhlášení účastníků 2. kola?

Slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku soutěže proběhlo 16. června 2011 v Kulturním klubu ve Skutči, kterého jsem se z důvodu stávky, jenž nešťastně připadla na tento den, nemohla zúčastnit. Jaké úkoly tvořily 2. kolo? Druhé kolo soutěže se již skládalo pouze z vědomostní testu, který se skládal rovněž z 15 otázek a na jehož vyplnění měli všichni finalisté pět dní. Byly tam lákavé výhry? Všichni finalisté obdrželi účastnický diplom a věcné ceny od partnerů soutěže. Mně osobně nejvíce potěšila fotografická publikace „Lidice příběh české vsi“ od Eduarda Stehlíka a kniha „V drápech bestie“ od Jana Hajšmana (vzpomínky na Buchenwald). Vítězové obou kategorií byli odměněni skleněnou lidickou růží. Přihlásíš se do soutěže i příští rok? Ještě nevím, ale uvažuji o tom.

Vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, pří níž došlo k vyhlazení většiny obyvatel vsi Lidice německými nacistickými okupanty. Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha byla obec Lidice v důsledku heydrichiády vypálena.

K

Veronika Fišerová

Strana 8

Komár

Září 2011  

Komár - září 2011