Page 2

Editorial Milí čtenáři, možná jste to na první pohled nepoznali, ale skutečně je to, co držíte v ruce, Komár. Do nového školního roku vstupuje s několika výraznými změnami, některé jste už poznali sami, ty drobnější - především grafické - možná poznáte při důkladném pročítání tohoto čísla. Za hlavní změny považuji to, že počet stran jsme navýšili z šestnácti na dvacet a cenu upravili na deset korun. Oproti tomu si budete muset zvyknout občas na nějakou reklamu. Snad se vám bude letos Komár líbit aspoň stejně jako loni. Příjemné čtení vám přeje Martin Vérteši

Obsah čísla:

3 6 7 8 12 13 14 16 18 19

Mozaika zpráv

Rozhovor: Monika Bouchalová Vendula Weissová v soutěžích Úspěšný Ondřej Bouchala Lidice pro 21. století

Kristýna Varnušková (loni studentka III. A) získala 1. místo kategorie 16 – 19 let v literární soutěži Skrytá paměť Moravy vyhlášené Jihomoravským krajem. Zadané téma Cizinec mělo zahrnout situace, v nichž se člověk stává cizincem, využít vlastní zkušenost s odlišným prostředím a lidmi, situaci cizince u nás. Výsledky a ocenění vítězů proběhlo v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích u Hodonína v pátek 17. 6. 2011.

Výročí 11. září

Profesor Chupáč má nyní k dispozici zcela nový a moderní meotar. Ten nahradil již naprosto neodpovídající učební pomůcku v chemické učebně. Nyní budou hodiny chemie mnohem příjemnější!

Komár v soutěži školních časopisů Červnové třídní výlety Nová rubrika: vysoké školy

Lukáš Folwarczný obsadil 180. místo na celosvětové olympiádě v informatice v konkurenci 305 mladých programátorů z 80 zemí světa. Gratulujeme! Podporují nás:

Povídka na pokračování Sportovní koutek

Časopis Komár – Školní časopis gymnázia Komenského v Havířově, měsíčník ČÍSLO: 1, ročník: 2., září 2011. VYŠLO: 12.9.2011. Šéfredaktor: Martin Vérteši. Redakce: Roman Kula, Jakub Svoboda, Petr Lukašík, Karolína Andraková, Veronika Fišerová. Grafika a sazba: Martin Vérteši. Redakce není zodpovědná za tiskové chyby. Náklad: 60 ks. Cena: 10 Kč. Web: www.casopiskomar.wz.cz. Email: casopiskomar@seznam.cz

Strana 2

Komár

K

Září 2011  

Komár - září 2011

Září 2011  

Komár - září 2011