Page 19

SPORT Poslední pondělí před vysvědčením (27.6.2011) proběhlo na naší škole sportovní dopoledne organizované vedením školy. Neučilo se podle platného rozvrhu a stu-

denti se mohli přihlásit do turnajů v různých sportovních odvětvích. Pro mladší ročníky byl organizován turnaj v ringu, pro starší turnaje ve fotbale a volejbalu, a pro všechny pak turnaje jednotlivců v piškvorkách a stolním tenise. S organizací jednotlivých turnajů pomáhali jednotliví profesoři (např. pan profesor Sedlařík s panem profesorem Smilovským při turnaji ve fotbale, pan profesor Kohler rozhodoval turnaj ve volejbale, atd.). Celou akci pak měla pevně v rukou paní profesorka Adamovská. Turnaje pro jednotlivce, tedy turnaj v piškovrkách a stolním tenise, proběhly ve vnitřních prostorách gymnázia. Turnaji v piškvorkách kraloval Adam Bystroň z kvinty před Šimonem Karchem. Turnaj ve stolním tenise pak vy-

Komár

Sportovní dopoledne hrál Kristián Zifčák z kvarty, na děleném druhém místě se umístili žáci Ševčík a Soušek. Turnaj v ringu pro smíšená družstva, hlavně pro nižší stupeň gymnázia, se odehrál v tělocvičně

družstva. Turnaj se odehrál za příjemného letního počasí v jedné z „klecí“ na školním hřišti. Po litých bojích pod dohledem pana profesora Kohlera zvítězil tým 3.A, na druhém místě se umístila kvinta a na bronzové pozici pak sexta. Turnaj ve fotbale, který se konal na fotbalovém hřišti, kvalitně rozhodoval jako jeden z rozhodčích i pan profesor Sedlařík. Pět přihlášených týmů se rozdělilo do dvou skupin, kdy v jedné zůstaly po odstoupení jen dvě družstva, které se tedy utkaly mezi sebou dvakrát. O třetí místo se pak mezi sebou utkaly týmy sexty a septimy, kdy v prodloužení zvítězilo družstvo sexty 1:0. Finále pak nabídlo kvalitní souboj dvou suverénně nejlepších družstev. Souboj mezi hokejisty posílenou 2.A a kombinovaným týmem kvinty a kvarty s několika fotbalisty roz-

naší školy. Po několika kvalitních zápasech se na třetím místě umístila sekunda, na druhém místě tercie a zvítězilo další družstvo ze sekundy. Turnaje ve volejbalu pro vyšší ročníky se taky zúčastnila smíšená

hodl, pro tým kvarty a kvinty, velmi smolný gól. Na vyrovnání se, i přes jednu spornou situaci, už nezmohli a turnaj tak ovládla 2.A. Myslím, že celá akce se povedla a zkrátila studentům čekání na prázdniny. Petr Lukašík, foto P. Adamovská

Strana 19

K

Září 2011  
Září 2011  

Komár - září 2011