Page 17

nákladu 2000 kusů.

Slavní absolventi

Mezi absolventy univerzity patří např. Roman Šebrle, Lukáš Bauer nebo Ivan Lendl.

Kultura

Univerzita nezahálí ani ve sféře kulturního života - pod její záštitou se konají různá setkání, akce, semináře i soutěže. Snad nejoblíbenější akcí mezi studenty je Majáles, který je pořádán každý rok na jaře. Pro studenty je zajištěno stravování ve třech pobočkách Menzy, přičemž cena je dotována státem. Areál je rovněž vybaven restaurací a bufetem. Další zajímavostí je možnost pronájmu rekreačních prostor, které vlastní univerzita, v oblastech Horní Bečva. Desná a Lučina.

Spolupráce

Škola úzce spolupracuje s největší strojírenskou skupinou v ČR - Vítkovice a. s. nebo s firmou Arcelor Mittal a. s., čili absolventi mají usnadněn přístup do těchto gigantů. Univerzita má také uzavřeny smlouvy o spolupráci s vysokými školami ve dvaačtyřiceti zemích světa, např. britskou University of Newcastle nebo americkou University of Minnesota.

Zasedání vědecké rady.

Web

Všechny potřebné informace servíruje univerzita na svém webu www.vsb.cz, kde provozuje také obchůdek s propagačními předměty, takže si můžete zakoupit například držáček na brýle za 24 Kč.

Studentský Majáles, jaro 2009.

V příštím čísle se budeme zabývat Ostravskou univerzitou.

prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.

Na několik otázek jsem se zeptal nejvyššího představitele univerzity, jejího rektora. Jak dlouho působíte na univerzitě? Na univerzitě působím od roku 1989 a kromě několika období, kdy jsem působil jako hostující profesor v Rakousku a Spojených státech, jsem jejím věrným zaměstnancem do dnes. Můžete vypíchnout nějaký nejdůležitější cíl, který si ve své funkci momentálně kladete? Jednoznačně je to zvýšení podílu vědy a výzkum na výkonu univerzity. Tvůrčí činnost je totiž klíčová nejen z pohle-

Komár

du získání prestiže univerzity ve světě, ale má jednoznačně pozitivní vliv i na vzdělávání studentů. Čím více budou mít studenti možnost se podílet na výzkumných projektech, tím lépe budou připraveni pro praxi. Čím je podle vás vaše univerzita ojedinělá? Proč by studenti měli jít studovat právě k vám? Jsme univerzitou s jednou z nejdelších tradic vzdělávání v oblasti technických disciplín. Nabízíme obory, které jsou dlouhá léta spjaty s průmyslovou historií našeho regionu.

Strana 17

Aula VŠB-TU Ostrava. Jsou to geologie, hornictví, materiálové inženýrství nebo třeba energetika a ty dnes doplňují úplně ty nejnovější obory jakými jsou informační technologie, mechatronika nebo nanotechnologie. Budujeme Evropské centrum excelence v oblasti superpočítání. Budeme jedna z dvaceti zemí Evropy, které disponují tak výkonným superpočítačem. S tím je také spojeno i univerzitní vzdělávání v této oblasti. Nikde jinde u nás vám studium kombinace informatiky a výpočetní matematiky nenabídnou. Je to studium náročné, ale my chceme nabízet i těžké věci těm, kteří o to mají zájem. Připravil Martin Vérteši, foto archiv VŠB -TU

K

Září 2011  

Komár - září 2011