Page 1

Číslo: 1 Ročník: 2 Září 2011

Školní časopis gymnázia Komenského Havířov

Lidice

70 let od vyhlazení obce Lidice

Třídní výlety

Návrat k červnovým školním exkurzím

Rozhovor:

Monika Bouchalová

„Chtěla bych se podívat do Peru“


Editorial Milí čtenáři, možná jste to na první pohled nepoznali, ale skutečně je to, co držíte v ruce, Komár. Do nového školního roku vstupuje s několika výraznými změnami, některé jste už poznali sami, ty drobnější - především grafické - možná poznáte při důkladném pročítání tohoto čísla. Za hlavní změny považuji to, že počet stran jsme navýšili z šestnácti na dvacet a cenu upravili na deset korun. Oproti tomu si budete muset zvyknout občas na nějakou reklamu. Snad se vám bude letos Komár líbit aspoň stejně jako loni. Příjemné čtení vám přeje Martin Vérteši

Obsah čísla:

3 6 7 8 12 13 14 16 18 19

Mozaika zpráv

Rozhovor: Monika Bouchalová Vendula Weissová v soutěžích Úspěšný Ondřej Bouchala Lidice pro 21. století

Kristýna Varnušková (loni studentka III. A) získala 1. místo kategorie 16 – 19 let v literární soutěži Skrytá paměť Moravy vyhlášené Jihomoravským krajem. Zadané téma Cizinec mělo zahrnout situace, v nichž se člověk stává cizincem, využít vlastní zkušenost s odlišným prostředím a lidmi, situaci cizince u nás. Výsledky a ocenění vítězů proběhlo v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích u Hodonína v pátek 17. 6. 2011.

Výročí 11. září

Profesor Chupáč má nyní k dispozici zcela nový a moderní meotar. Ten nahradil již naprosto neodpovídající učební pomůcku v chemické učebně. Nyní budou hodiny chemie mnohem příjemnější!

Komár v soutěži školních časopisů Červnové třídní výlety Nová rubrika: vysoké školy

Lukáš Folwarczný obsadil 180. místo na celosvětové olympiádě v informatice v konkurenci 305 mladých programátorů z 80 zemí světa. Gratulujeme! Podporují nás:

Povídka na pokračování Sportovní koutek

Časopis Komár – Školní časopis gymnázia Komenského v Havířově, měsíčník ČÍSLO: 1, ročník: 2., září 2011. VYŠLO: 12.9.2011. Šéfredaktor: Martin Vérteši. Redakce: Roman Kula, Jakub Svoboda, Petr Lukašík, Karolína Andraková, Veronika Fišerová. Grafika a sazba: Martin Vérteši. Redakce není zodpovědná za tiskové chyby. Náklad: 60 ks. Cena: 10 Kč. Web: www.casopiskomar.wz.cz. Email: casopiskomar@seznam.cz

Strana 2

Komár

K


Monika Bouchalová: Jednou

týdně se dvě hodiny hrabu v hlíně Profesorka Bouchalová učí na naší škole od roku 2008 fyziku a informatiku a je třídní III.B. Nyní nám na sebe prozradila spoustu dalších zajímavých věcí. Kde všude jste studovala? Do mateřské školky jsem nechodila, základní školu jsem začala v Petřvaldě, tam jsem chodila první dvě třídy. Dokonce ta druhá byla spojená se třetí, protože to byla malotřídka, a měli jsme ještě takové ty skosené lavice s kalamářem. To byla škola v Petřvaldě, nahoře u kostela. Pak jsem šla v Havířově na Hru-

bínku, na náš gympl a potom na matematicko – fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Obor učitelství, fyzika a informatika. Chtěla jste vždycky učit? To ne, já jsem si vybrala informatiku díky tomu, že jsme tady na škole měli seminář programování a algoritmy a měli jsme pana Weisse, což byl man-

žel paní Weissové, která tady učila, a mě na tom nadchlo to, že člověk dostal problém a vymyslel řešení. Přišlo mi fajn, že se člověk nemusí moc učit fakta kolem, věděl nějaké věci a na základě toho to mohl odvodit. Vybrala jsem si školu podle toho, aby tam nebyla chemie, a abych se nemusela nic učit zpaměti, jako třeba dějepis nebo biologie, kde musíte znát hodně faktů. Byly tedy fyzika a informatika vždy vaše oblíbené předměty? Já jsem měla ráda matematiku, fyziku i informatiku, akorát mě zprvu nenapadlo, že bych to učila. Tu informatiku jsem chtěla studovat vždycky, kombinace s fyzikou z toho potom nějak vyplynula. Učila jste i na jiných školách? Ano, po škole jsem učila půl roku, protože jsem pak byla těhotná. Bylo to na základce v Porubě, učila jsem shodou okolností matematiku, chemii a dílny, ale jenom do ledna. Potom jsem byla devět let na mateřské, protože následovalo jedno dítě za druhým, a potom ještě třetí. Po mateřské jsem nastoupila na Obchodní akademii v Petřvaldě, a tam jsem učila na poloviční úvazek jenom informatiku, protože tam fyziku neměli, což taky bylo fajn, protože děti byly malé, a učila jsem jen tři dny v

Komár

Strana 3

K


a ta řeka. A vlastně i fyzika, protože první den jsme byli na Lipně podívat se v elektrárně. Máte nějaké domácí mazlíčky? Kromě manžela a tří dětí máme psa, labradora, takového toho krémového – Bety, pak máme mourovatou kočku Sušenku, andulku Ferdíka a dvě žabky, ale ty jsou spíš Kačky (dcera; pozn.) než moje.

Profesorka Bouchalová se svým manželem Jiřím Bouchalou. týdnu. Pak jsem si k tomu přibrala nějaké hodiny na soukromém gymnáziu tady v Havířově, takže jsem učila na dvou školách zároveň, pak už jsem přešla jenom na ten soukromý gympl, a

musím, když je to každodenní povinnost, tak už je to takové horší. Dalším velkým zájmem je voda. Když jsem chodila na gympl, tak jsme s panem Spáčilem a s ostatními sjížděli Moravu a Sá-

„Můj tělocvik na škole probíhal tak, že jsme se na kánoích projížděli po Vltavě.“ tam jsem byla od roku 2003 až zavu. To bylo o prázdninách, vodo předloňska. A teď jsem tady dácké kurzy tehdy neexistovaly. Potom jsem se na vysoké škole druhým rokem. zapsala do vodáckého tělocviku, takže můj tělocvik na škole Jaké máte zájmy? Vždycky jsem chtěla dělat probíhal tak, že jsme se na kákeramiku, vždy mi to přišlo jako noích projížděli po Vltavě. Také pěkný materiál, ta hlína. Tak jsme sjížděli Otavu a další řeky. jsem asi před patnácti lety za- I s těmi předchozími školami čala chodit do Stanice mladých jsem byla na Vltavě, na Hronu, techniků tady v Havířově, tam takže teď jsem ráda, že jsem se je keramika pro dospělé, tak- k tomu dostala, že jsme se s těže prostě chodím jednou týdně locvikáři dostali před rokem k dvě hodiny hrabat se v hlíně a tomu, že bych chtěla jet. Jsem malovat si to. To mě baví. Už to ráda, že mě oslovili a že jsem s máme všude možně po bytě. nimi mohla jet. Vltavu jsem jela Také mě baví šít, takže šiju růz- po devíti letech a bylo to fajn. né kapsáře, oblečky také, ale už Sice říkali, že bylo méně, teď už si to člověk spíš málo vody, ale já koupí, předtím - před revolucí si myslím, že to co si člověk neušil, to neměl, bylo v pohodě. nebo to bylo takové, že to moc Vltava je perfektní v tom, že se tam nechtěl. Ráda také vařím když ne- dá skloubit dohromady kultura

Strana 4

Máte nějaké sny do budoucna? Nevím, co na to říct. Co se týče cestování, mám takový možná nereálný sen – chtěla bych se podívat do Peru. To mi přijde jako pěkné prostředí, mají tam pěkné stavby a hory. Je to kout světa, kam se asi nepodívám, ale bylo by to fajn. V současnosti vedete na škole kroužek debrujárů, pro koho je určen? Jak často se scházíte, jakou máte činnost? Já jsem debrujáry převzala po paní Grabovské a Fikáčkové, ony na to byly dvě, takže se střídaly v průběhu toho vedení. S debrujáry se scházíme jednou týdně, většinou je to pro ty menší děti, i když pak přicházejí i ti starší v průběhu dalších let, ale většinou prima, sekunda a tercie. Snažíme se vždycky dělat Keramická želva z dílny profesorky Bouchalové.

Komár

K


máme konkrétní plán, protože většinou to máme opravdu dobře naplánováno. Třeba loni jsme projeli Itálii, byli jsme tam deset dní, z místa na místo jsme to projeli důkladně. Většinou máme akční dovolené. Ale letos jsme si říkali, že poprvé si uděláme last minute, takže kam to bude, to vám ještě neřeknu. Ale plánujeme čtyři dny Tatry a už potřetí jedeme do Trutnova na festival, to už je pro nás tradice, jenom sami s manželem. A každé prázdniny si děláme s manželem dovolenou sami dva, nejméně čtyři dny, bez dětí.

Profesorka Bouchalová by se ráda podívala do Peru. něco zajímavého co se týče fyziky, popřípadě chemie. Náměty čerpáme ze stránek debrujárů, což je v podstatě celosvětové hnutí. Hodně děláme nejrůznější logické hádanky, zkoušeli jsme třeba dělat sádrové odlitky obličeje nebo rukou.

veřejnost? Předloni jsme o Vánocích Chtěla byste něco vzkázat naměli v knihovně debrujárské vyšim čtenářům? stoupení s pokusy, potom se ak Ať mají radost ze života. tivně účastníme akce Chemie na hradě.

Co budete dělat o prázdninách? (rozhovor pořízen v červnu.) Pořádáte i nějaké akce pro širší Letos je to první rok, co ne-

Ptal se Martin Vérteši, foto archiv M. Bouchalové

Šachový turnaj na konec školního roku Minulý školní rok, když už výuka pomalu zvolňovala a učitelé se začali méně ptát a více mačkali tlačítko PLAY, se konal šachový turnaj, již druhý v tomto roce. Šachové turnaje paní profesorky Molnárové zřejmě získávají na popularitě a to se podepsalo na účasti, přišlo tolik lidí, že se nemohl hrát klasický holandský systém (program na počítači nejprve náhodně rozlosuje účastní-

Komár

ky a poté hrají ti nejlepší spolu a ti horší také spolu). Nebyl totiž dostatek hodin na měření času. Smůlu měli ti, kdo neuměli hrát šachy na dobré úrovni a také ti, kteří měli prostě smůlu a chytli dobré soupeře. Hrálo se totiž systémem „prohraješ – letíš“ a tak se oddělilo zrno od plev a z každé kategorie, jak žáci nižšího gymnázia, tak z vyšších ročníků zbyli pouze čtyři zástupci a ti si to rozdali systémem každý s každým (Zbyly na ně hodiny). Po vyrovnaných soubojích jsme znali výsledky obou skupin a orientačně se přistoupilo k souboji mezi hráči na stejném pořadí z obou skupin, první spolu, nehledě na věk. V těchto soubojích již byly patrné rozdíly věku i výkonnosti. A jak celý

Strana 5

K

turnaj dopadl? Za starší byl první Jakub Svoboda (já), druhý byl Břetislav Chod, třetí Tomáš Sladčík a čtvrtý Adam Sladký. Za mladší to byli: Jaromír Chmelík, Kateřina Gemrotová a Jakub Guziur. Všichni účastníci dostali drobné věcné ceny, jako placky, samolepky a tak dále, já, jelikož jsem byl první, jsem si odnesl nádherné skleněné šachy. Celý turnaj byl výbornou akcí, která, doufám, se stane tradicí na našem gymnáziu, jen trochu lituji toho, že do turnaje se přihlásilo pár lidí, jejichž motivací není vyhrát, jelikož to není ani v jejich silách, ale jen se ulít z vyučování. Měli sice v prvním kole utrum, ale s nimi muselo odejít pár lidí, kteří sice šachy uměli, ale narazili třeba na budoucí vítěze. Jakub Svoboda


Vendula Weissová (sexta) Eurofinále ve zpěvu Frankofonní písně V dubnovém čísle jsme vás informovali o účasti Venduly v regionálním kole této soutěže. Tehdy se Vendula probojovala na přední příčku ve své kategorii jednotlivec před maturitou, čímž si zajistila postup do euroregionálního kola, které se konalo 10. června v Muzeu SNP, Banská Bystrica. V kategorii jednotlivec před maturitou účinkovalo 6 lidí. Obecenstvo čítalo cca 150 lidí. Jak soutěž probíhala? Ráno jsme jely hromadně v 10 hodin z Ostravy. Doprovod mi dělala babička, což bylo docela srandovní. V Banské Bystrici jsme se ubytovaly v hostelu. Ve 3 hodiny začaly zkoušky, kde každý měl možnost jednou odzpívat. Ve 4 hodiny začala samotná soutěž. Moderátoři mluvili jak francouzsky, tak česky. Konec byl o půl šesté. Do šesti se vyhlásily výsledky a následoval raut. Jak ses připravovala? Připravovala jsem se v hudebce s paní profesorkou Mokrošovou a ještě ve vlaku jsem se rychle učila text. Zpívala jsem písničku Hallelujah ve francouzštině.

Co bys řekla na soutěž z vlastního pohledu? Bylo to pro mne velkým přínosem. Ještě nikdy jsem na více -státní soutěži nevystupovala. Ale přišlo mi trošku slabší, že oceňo-

vali jenom to první místo. A sama porotkyně mi do očí řekla, že první místo vyhrálo jenom kvůli slepému klavíristovi. Alespoň to nemusela přiznávat.

Účastníci eurofinále.

Tuto soutěž uspořádala Alliance française, přesněji řečeno její ostravská pobočka. Je to nezisková organizace, která se věnuje šíření francouzského jazyka a kultury Francie, ale také frankofonních zemí v Moravskoslezském kraji. Vznikla už v roce 1991 a během celého roku pořádá velké množství akcí. Jejím členem byl např. také T. G. Masaryk. Více o této organizaci na jejím webu: www.alliancefrancaise.cz.

English Nightingale (Anglický Slavík) 1. června se konal ve Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě pátý ročník soutěže ve zpěvu anglických písní žáku středních škol Moravskoslezského kraje. Letošního ročníku se zúčastnilo 180 soutěžících. Soutěžilo se v kategorii sborů a sólového zpěvu. Vendula excelovala s písní Hallelujah v kategorii sólového zpěvu. Doprovázeli ji Břetislav Chod (akustická kytara) a David Budina (klavír). Jak soutěž probíhala? Jeli jsme autobusem v 8 hodin ráno s prof. Mokrošovou, Břéťou a Davidem. Také s námi jela Míša Lešinská (Miss Karkulka - poznámka autora). Přišli jsme do tanečního sálu, kde probíhaly různé zkoušky. Kolem 9 hodiny začala

kategorie sborů. Trvalo to do 10 hodiny. Potom začali jednotlivci. O půl jedné bylo vyhlášení výsledků. Co bys řekla na soutěž z vlastního pohledu? Bylo to zmatené. Organizace se vymykala kontrole. Ovšem spo-

Připravil Roman Kula

K

Strana 6

lupráce s Břeťou a Davidem byla skvělá. Vendula se zúčastnila již řady soutěží.

Komár


ONDŘEJ BOUCHALA Ú S P Ě Š N Ý M AT E M AT I K A F Y Z I K

Během studia na našem gymnáziu jsi dosáhl mnoha úspěchů, mohl bys některé z nich jmenovat? Za své největší úspěchy považuji vítězství v krajských kolech Matematické a Fyzikální olympiády, účast v celostátním kole Matematické olympiády a 9. místo v celostátním kole Logické olympiády. Zapojil jsi se také do projektu „Otevřená věda“ se stáží o 3D grafice. Proč sis vybral zrovna toto téma? 2D grafikou na počítači jsem

se již v minulosti zabýval, a chtěl V průběhu kurzu dostávaly týmy z jsem své znalosti obohatit o další jednotlivých škol úlohy související rozměr. s přednáškami, a to jak teoretické tak praktické (měli jsme napříSpolečně s Lukášem Folwarcz- klad napsat program, který vyřeným jste vyhráli letošní Škomam šil diferenciální rovnici popisující Cup, můžeš nám tento projekt obvod s odporem a kondenzátonějak přiblížit? rem). Škola matematického modelování (Škomam) je každoroční Jaké jsou tvé další zájmy? třídenní kurz určený především Kromě matematiky, fyziky a pro studenty posledních a před- programování rád hraji počítačoposledních ročníků středních škol vé hry, sleduji filmy a seriály, jezse zájmem o matematické mode- dím na kole a hraji šachy. lování a výpočetní matematiku pořádaný na Vysoké škole báňské Uvažuješ o tom, že bys v budoucv Ostravě (www.skomam.vsb.cz). nosti čerpal z doposud získaných vědomostí, zkušeností a ocenění? Doufám, že budu moct navázat na své vědomosti a zkušenosti studiem na vysoké škole. Domníváš se, že tvé matematicko - fyzikální znalosti se projeví případně i v tvých následujících studijních aktivitách? Ano. A nakonec, máš již představu o svém budoucím povolání? Doufám, že bude souviset s matematikou, ale přesněji nevím. Ptala se Karolína Andraková

Literární soutěž s Komárem Časopis Komár vyhlašuje literární soutěž pro studenty gymnázia Komenského. Každý student, s výjimkou členů redakce časopisu Komár, může přihlásit jedno své literární dílo. To musí splňovat následující podmínky: Útvar: povídka, téma: libovolné, max. délka: 4 normostrany A4 (písmo vel. 12). Uzávěrka pro přijímání soutěžních prací: 10. listopadu 2011. Do tohoto data musí být práce odeslány na email

Komár

časopisu Komár nebo nahrány prostřednictvím stránky www.casopiskomar.wz.cz/soutez, kde se také dozvíte podrobnosti. Přihlášené práce bude hodnotit porota složená z kantorů českého jazyka a literatury a členů redakce časopisu Komár. Cenou pro vítěze bude originální třípatrový dort a ještě originálnější Komárovské tričko.

Strana 7

K


Lidice pro 21. století V tomto roce jsme si mohli několikrát připomenout události, spojené s vyhlazením obce Lidice německými nacistickými okupanty za druhé světové války, ale také události, které tomuto činu předcházely a následovaly. Studenti měli možnost navštívit historický film Lidice, který jim celou tuto hrůznou událost blíže přiblížil. Film byl natočen roku 2011

podle scénáře Zdeňka Mahlera. Objevuje se v něm známý herec Karel Roden a vedle něj celá řada méně známých herců. Pro větší přiblížení osudů obyvatel Lidic, se ve filmu objevuje klasický motiv, a tím je láska. Určitě nebylo na škodu, dozvědět se i jiným způsobem, než jen sezením v lavici a posloucháním profesorů, o násilné události, která se navždy zapsala do naší historie. Již šestým rokem se konala vě-

domostní soutěž „Lidice pro 21. století“, kterou vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Vojenský historický ústav Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Zúčastnit se jí mohly děti i mládež, a to ve věku 10 – 19 let. Účastnili se jí také někteří žáci naší školy. Nejdále postoupila studentka kvinty, Karolína Andraková. Zeptali jsme se jí na další podrobnosti o soutěži.

Jak jsi se o soutěži dozvěděla? Z hodiny dějepisu, od pana profesora Sedlaříka. Zajímáš se blíže o druhou světovou válku? Asi už patřím k té generaci, která to tak neprožívá. Přesto mě předválečná historie a historie druhé světové války a poté zajímá. V hodinách dějepisu se sice dozvím

to podstatné, ale dostat se hlouběji mě „donutila“ teprve tato soutěž, díky které jsem se dostala o něco dál. Sama bych se k tomu asi těžko „dokopala“. Kolik lidí se soutěže zúčastnilo? Tohoto ročníku se účastnilo celkem 2172 žáků ze šesti zemí světa - České republiky, Rumunska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie. Jak probíhalo 1. kolo? První kolo soutěže se skládalo ze dvou částí – vědomostního testu, který tvořilo 15 otázek a napsání krátké eseje na téma „Zbouráš-li pomník, změníš minulost?“ Kolik účastníků postoupilo do 2. kola? Z celkových počtu 2172 účastníku bylo vybráno do druhého kola 42 finalistů. Kde a jak probíhalo vyhlášení účastníků 2. kola?

Slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku soutěže proběhlo 16. června 2011 v Kulturním klubu ve Skutči, kterého jsem se z důvodu stávky, jenž nešťastně připadla na tento den, nemohla zúčastnit. Jaké úkoly tvořily 2. kolo? Druhé kolo soutěže se již skládalo pouze z vědomostní testu, který se skládal rovněž z 15 otázek a na jehož vyplnění měli všichni finalisté pět dní. Byly tam lákavé výhry? Všichni finalisté obdrželi účastnický diplom a věcné ceny od partnerů soutěže. Mně osobně nejvíce potěšila fotografická publikace „Lidice příběh české vsi“ od Eduarda Stehlíka a kniha „V drápech bestie“ od Jana Hajšmana (vzpomínky na Buchenwald). Vítězové obou kategorií byli odměněni skleněnou lidickou růží. Přihlásíš se do soutěže i příští rok? Ještě nevím, ale uvažuji o tom.

Vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, pří níž došlo k vyhlazení většiny obyvatel vsi Lidice německými nacistickými okupanty. Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha byla obec Lidice v důsledku heydrichiády vypálena.

K

Veronika Fišerová

Strana 8

Komár


Něco pro volnou chvíli: Křížovka „Ovládni svůj jazyk v mládí, a v dospělosti můžeš...“

STARAT SE

SPOJENÉ UKA1. DÍL SEVERSKÁ JAPONSKÉ KRÁLOVEVROPAN ZOVACÍ TAJENKY ZEMĚ MĚSTO STVÍ (ANG. ZÁJMENO ZKR.)

ŘÍMSKÝCH OZNAČENÍ 100 MOUKY TÁZACÍ ZÁJMENO CITOSL. POHRDÁNÍ

OMOTAT PŘÍSTROJ NA ODHAD VYSOKÝCH TEPLOT

EGYPT. BŮH SLUNCE ENERGETICKÝ ZÁKON

SNÍŽENÝ TÓN

BLANKYT

DARWINOVY INICIÁLY POČ. PÍSMENO ČR

NAFOUKNUT

4. DÍL TAJENKY

SKUPENSKÁ PŘEMĚNA

KABELOVÁ TELEVIZE BOD (ANGL.)

MORAVSKÉ MĚSTO DOKONČIL UZEL VŮNĚ TURECKÉ MĚSTO

POSTAVA ZE STÍNADEL

DAVY

MNOŽSTVÍ NAŘÍZENÍ

2. DÍL TAJENKY CHEM. ZN. KYSLÍKU

INICIÁLY REŽISÉRA VÁVRY

NEZÁKONNĚ VZÍT CHEM. ZN. OSMIA

SPOJKA

POPĚVEK ANG. MUŽSKÉ JMÉNO NÁSTROJ K LISOVÁNÍ ŘECKÝ POZDRAV

DLAHA

CESTA (LAT.)

OPOJNÝ NÁPOJ MUŽSKÉ JMÉNO

SOUBOR MAP

KTEROU CESTOU

ŠILI

NÁŘADÍ NA BATERIE INICIÁLY POL. TISA

SKŘET

KYT

UPOZORŇOVATI YARD (ZKR.)

BRAZILSKÝ FOTBALISTA

SPZ PRAHY

SLONÍ ZUB

BUDOVA K VYUČOVÁNÍ MOŘSKÁ RYBA

NEDOPADNE NA ZEM

KŠANDY

CHEM. ZN. DUSÍKU

OSTÝCHAVOST

HÁDKA

PROTI (LAT.) STAROŘÍM. PENÍZ

ZÁJMENO OBN. ZDROJE ENERGIE

MRSKALA SE

PSÍ RASA

KVĚT S ODCHYLNOU STAVBOU SVĚTELNÝ TOK (JEDN.) OKAY (ZKR.)

CHEM. ZN. RADONU

AUTOR BAJEK

PODPĚRA

VÝBOJE

MEXICKÉ KLOBOUKY DĚTSKÝ POZDRAV PRIMÁT

ČIDLO

CHEM. ZN. SÍRY

PRARODIČ (HOV.)

ZPÍVALA

OSOBNÍ ZÁJMENO

MUŽSKÉ JMÉNO

ONLINE VÝUKA JAZYKŮ

ZABÝVAJÍCÍ SE TUKY

ŽEL.DOPRAVCEVPOLSKU

NÁPOVĚDA: ajan, kalimera, im, ntv, ole, ortéza, pasa, pelorie, point, pkp, pyroskop

TUMÁŠ

3. DÍL TAJENKY

CHEM. ZN. ASTATU

STUPŇOVITÝ VODOPÁD MPZ ŠVÉDSKA

INTERNET SERVICE PROVIDER (ZKR.)

ŘÍMSKÝCH 500 JMÉNO PRO PSA

DVOJICE

UTLAČOVATELÉ

Řešení křížovky z minulého čísla: Když se ti zdá, že se situace zlepšuje, znamená to,že jsi něco nepostřehl.

Komár

Strana 9

K


Foto: Karolína Andraková


Výročí útoku na dvojčata

Prostřednictvím recenze na zajímavou knihu J. S. Foera připomínáme desáté výročí tolik známých a teoriemi opředených teroristických útoků na New York. hle den mám spojený s Mrožem, čerstvě zjištěným těhotenstvím a cestou na Korfu. V roce 2005 vydal Jonathan Safran Foer knihu Příšerně nahlas a k nevíře blízko, která je jeho vyrovnáním se s útoky na dvojčata. Pro mě je tato kniha z mých nejoblíbenějších a nedokážu si představit smysluplnější způsob, jak si připomenout, co se tenkrát stalo a jak moc to změnilo svět, než když si tuto knížku přečteme/ te. Hrdinou je Oskar – vynálezce, frankofil, hráč na tamburínu, herec, výrobce šperků a pacifista. Je mu devět let, žije v New Yorku našeho času a je výjimečný. Kniha je o prohledávání všech pěti částí jeho rodného města, o honbě za zámkem, který by sedl ke klíči, co se Oskarovi houpe na šňůrce kolem krku. Je o cestě, která ho má přiblížit k otci, kterého ztratil. Nebo o cestě, která mu má pomoc zaplašit bolest z této ztráty. Taky je to kniha o vztahu Oskarovy babičky a dědečka, kteří do New Yorku přišli po druhé světové válce po bombardování Drážďan. Jejich bolest ze ztrát a utrpení je taková, že jen ticho dokáže takhle moc zakřičet. Není to ale kniha o

Světové obchodní centrum (World Trade Center) byl newyorský komplex sedmi kancelářských budov, který byl dominantou čtvrti Manhattan. Nejznámější z těchto budov byla dvojčata (Twin Towers). 11. září 2001 unesla organizace al-Kájda čtyři americká letadla, z nichž dvě posléze narazila do dvojčat. O život přišlo tři tisíce lidí. V reakci na útoky vyhlásily Spojené státy válku s terorismem a provedly invazi do Afghánistánu.

bolesti, je o humoru a nejvíce pak o lásce, o lásce s velkým L. 
Foerovi se podařilo zpracovat téma teroristického útoku na World Trade Center s nadhledem, pyrotechnickou zručností a s naplno otevřenými dveřmi porozumění bolesti ze ztrát, z tíhy života. Bez jakéhokoliv patriotismu či nabubřelé političnosti. Vyhnul se odsuzování, plytkého spekulaření a moralizování. Zůstal u toho, co po takových „akcích“ zůstává a co už mediální svět, a tím pádem i nás jako diváky, už moc nezajímá. Život poté. Vyrovnávání se. Můžete křičet, můžete plakat, můžete to v sobě dusit, můžete si vymýšlet příběhy, pohádky, můžete přestat mluvit, můžete zkusit žít, můžete zkusit víc. O tomhle všem tahle kniha je. 
Znáte ten pocit, kdy se díváte na film a máte strach, že někoho napadne ještě natočit dvojku? U Foera nemusíte. Pokud jeho prvotina (Naprosto osvětleno) byla každým kouskem originál, tak jeho „číslo dva“ jde v tomto směru, pevně ukotvená v tradicích Holdena Caufielda, Hucka Finna nebo Harriet the Spy, a přitom inspirativní, dojemná, imaginativní. Dokonalá! Veronika Sivková

J. S. Foer Příšerně nahlas a k nevíře blízko BB/Art Překlad: R. Podaný

New Yorku jsou zase plné noviny. Včera zemětřesení, dnes výzva samotného prezidenta, ať se lidé nezdržují a sbalí si před hurikánem Irenou svých pět švestek a raději zmizí. Takový chaos necelých čtrnáct dnů před slavnostním otevřením památníku obětem teroristického útoku na World Trade Center asi nikdo nečekal. Mně přijde spíše neuvěřitelné, že od 9. 11. uběhlo deset let. Kaž-dá generace bude mít asi v paměti datum, kdy přesně ví, co ten den dělala. Schválně se zkuste zeptat prarodičů, kde byli, když Neil Armstrong poskakoval jako první člověk na Měsíci. Když padaly věže v New Yorku, seděla jsem před stařičkou televizí zděděnou po rodičích a jedla jahodového Mrože. Po pár minutách nevěření, že ten zrnitý obraz není žádným ze sci-fi filmů, ale přímým přenosem, se mi z nanuku udělalo špatně. Volala jsem na svého muže, který se snažil zdolat zdrhovadlo kufru, protože jsme se chystali na dovolenou a kufru se k moři očividně nechtělo. Volala jsem tichým hlasem, protože mi během několika vteřin vyrostl v krku obrovský knedlík úzkosti. Možná je to absurdní, ale ten-

Strana 12

Komár

K


Komár druhým nejlepším časopisem v kraji Komár se letos opět zapojil do celostátní soutěže školních časopisů s názvem „Školní časopis roku“, aby změřil síly s ostatními školními redakcemi. Oproti minulým ročníkům se však letos konalo nejprve krajské kolo, na jehož finále a vyhlášení výsledků byla naše redakce v červnu pozvána. hlášení výsledků bylo pozváno 86 novinářů z 35 školních redakcí. „Mladí novináři přijíždějí na toto setkání s cílem načerpat co možná nejvíce nápadů pro další přípravu svých vlastních školních časopisů. Inspiraci hledají na workshopech, při diskuzích s profesionálními žurnalisty nebo na výstavě všech přihlášených časopisů, “ říká ředitel soutěže Petr Kantor. Jediným časopisem, který je v kraji lepší než Komár, je časopis studentů Obchodní akademie z Ostravy OAOčko. Na třetím místě Vyhlášení 1. místa na náměstí v Českém Těšíně. se umístil časopis gymnázia Or Do kulturního a společenské- né otázky nás, mladých žurnalis- lová - Neuron. Všechny časopisy ho střediska Střelnice v Českém tů. Hned poté byla na programu Těšíně se za naši redakci vydali 1. další důležitá část programu- disčervna v ranních hodinách Martin kuze nad časopisy. Vérteši, Veronika Fišerová a Karo- Každá redakce vyzdvihla jeden lína Andraková v doprovodu pro- časopis, který se jí ze všech nejvíce líbil, a uvedla také své důvofesorky Sivkové. Hned po příchodu jsme si za- dy. Nejvíce hlasů obdržel časopis čali prohlížet všechny vystavené Magično! z Příbora, který zaujal školní časopisy a také hledali ten svými ručně vyráběnými titulními náš. Brzy jsme zjistili, že Komár stranami. Potěšilo nás, že i Komár zde chybí a upozornili jsme na to obdržel body od školních redakcí. Ve třináct hodin začalo vyhlaorganizátory. V jedenáct hodin Petr Kan- šování výsledků. Nejprve byly vytor, ředitel soutěže, zahájil akci a řčeny výsledky ve vedlejších katepředstavil také jednoho hosta - goriích - obsah, grafika a titulka. Dareka Jendzo, novináře na volné Vše postupovalo od 1. stupně noze, který odpovídal na všeteč- základních škol, my tedy zůstávali dlouho v napětí. Pak jsme si ale Přehlídka školních časopisů. pro cenu šli také - Komár získal 3. místo ve vedlejší kategorii grafika. postupují do celorepublikového V hlavní kategorii - časopis Mo- kola soutěže, jehož vyhlášení se ravskoslezského kraje - byly zatím uskuteční v prosinci v Brně. I zde vyhlášeny pouze druhá a třetí má Komár šanci na dobré umístěmísta. V kategorii středních škol ní, ale konkurence bude mnohem větší. se Komár umístil na 2. místě. Toto umístění považujeme za poměrně velký úspěch, jen na vy- Martin Vérteši, foto V. Sivková a Diplom za 2. místo. internet

Komár

Strana 13

K


Malé ohlédnutí za třídními výlety Na závěr loňského školního roku se, jako každý rok, uskutečnila řada třídních výletů. Protože do červnového čísla jsme je zapracovat nemohli, referujeme o nich až nyní.

Prima

Prima vyrazila na dvoudenní výlet ráno 20. června z vlakového nádraží. Dojeli do Dobratic, odkud se vydali na Prašivou. Zde přespali a druhý den podnikli cestu zpět. Výlet jim zpestřila řada soutěží a her.

Sekunda

Třída sekunda se rozhodla prozkoumat malebnou krajinu Hrubého Jeseníku. Na 8. - 10. června se uchýlila do vesnice Karlov pod Pradědem, odkud podnikla mnohé túry, zejména na chatu Alfrédka, ke Karlově studánce a na chatu Ovčárna. Vrchním konstruktérem celého výletu byla paní profesorka Adamovská. Třída hodnotí výlet velmi kladně: „Bylo to super.“ zaznělo z úst Kláry Recmanové.

Sekunda právě odpočívá. Asi to bylo namáhavé.

Tercie

Tercie vyrazila s profesory Chupáčem a Kundrátovou první den výletu do historického města Olomouc. Neopomněli navštívit ani zdejší proslulou Zoo. Druhý den zamířili o něco více poznat blízkou Ostravu a navštívili např. areál Miniuni - svět miniatur.

Kvarta

Kvinta na prohlídce archeoskanzenu Modrá.

Snad zvědavost či touha poznat Zlínský kraj přemohla třídu kvartu, která se ve dnech 13. - 14. června vydala do Uherského Hradiště. Nocovala v autokempu Velehrad. Náplní výletu bylo navštěvování zdejších památek, například Hrad Buchlov či Zámek Buchlovice. Doprovodu se ujala paní profesorka Adamovská. A jak se třídě na výletě líbilo? „Na výletě to bylo velmi pěkné. Okolí bylo velmi dobré a ovzduší krásné. Akorát nás mrzelo, že jsme byli jenom na jednu noc místo dvou kvůli stávce železničářů, kteří nás tímto velmi naštvali.“ shodují se tři kluci z kvarty a dodávají jednu kuriozitu: „Jediný incident během výletu byl, že jedna žačka omdlela díky špatnému vzduchu na hradě.“

Kvinta

K

Holky z 1.A na minigolfu.

Kvinta rovněž navštívila okolí Uherského Hradiště, které měli dokonale zmapované profesoři Supík a Sedlařík, takže trasa byla volena pečlivě a nanejvýš cílevědomě. Během prvních dvou dnů jsme viděli všechno, co ve zdejším kraji za vidění vůbec stojí. Třetí den už jsme strávili v okolí Havířova, také nás totiž zastihla stávka.

Strana 14

Komár


1.A

Rožnov pod Radhoštěm - tak toto město se stalo od 22. - 24. června útočištěm 1. A. Ubytovala se v kempu s bazénem. První den měla jít do lanového centra, což se neuskutečnilo, neboť se tam nikomu nechtělo. Je zřejmé, že 1. A se na svém výletě stala pánem svého času … Druhý den výletu strávila třída na Radhošti a na Pustevnách a poslední den výletu se odehrával v duchu návratu domů. Třídu doprovázely paní profesorky Bouchalová a Mokrošová. „Já si myslím, že to byl hezký výlet. Docela se mi tam líbilo.“ hodnotí výlet Ondra Žvak. Zámek Buchlovice. Navštívily jej 4 třídy.

2.A

Třída 2. A nejspíš zapíchla špendlík do mapy poblíž městyse Buchlovice. Od 7. do 9. června si užívala prostředí okolo Hradu Buchlov. Neopomněla shlédnout ani pověstné zahrady Zámku Buchlovice. Netradičně navštívila i historicky významné Gymnázium Uherské Hradiště. Ubytování poskytl kemp Smraďavka. Zajisté se líbil výlet i paní profesorce Kostovčíkové a Jandorové, které třídu doprovázely. Soudě podle veselého výrazu žačky, která nám poskytla rozhovor, byl výlet bezchybný.

2.B na výletě s profesorkou Bouchalovou.

2.B

2.B prozkoumala okolí Náchoda. Z autokempu Běloves vyrazili např. na tvrze Dobrošov a Březinka nebo do půvabného areálu Teplicko - Adršpašských skal. V den stávky železnice navštívili náchodský zámek a poslední den výletu strávili v Ratibořicích, kde si prohlédli zámek či staré bělidlo.

Sexta

Vodácký kurz pro třetí ročníky.

Našemu ústavu by měla být nabídnuta sleva od Zlínského kraje přinejmenším 50 % na každý další výlet do Uherského Hradiště. Očividně má naše gymnázium zájem, aby turistický ruch v tamějších oblastech prosperoval. Již čtvrtá třída v pořadí se rozhodla pro návštěvu okolí Uherského hradiště. Kemp Smraďavka opět vřele uvítal hosty z našeho ústavu. Ve dnech 14. - 15. června měla sexta možnost spatřit Hrad Buchlov, Zámek Buchlovice a jeho zahrady. Třída se octla v doprovodu pana profesora Böhma a Köhlera. Výletem byli nadšeni.

Vodácký kurz

Vodácký kurz nabídl skloubení klasického dobrodružství na Vltavě a kulturního vyžití. Vodáci navštívili elektrárnu na Lipně, zámek v Rožmberku, zahrady Českého Krumlova či klášter Zlatá koruna. Největším zážitkem ale musela být samotná jízda po našem veletoku, na kterém všichni strávili šest dní. „Všichni byli moc šikovní, otočil se jen málokdo.” zhodnotila to prof. M. Bouchalová. Vodáckého kurzu se zúčastnily všechny třetí ročníky. Připravili Martin Vérteši a Komár Strana 15 Roman Kula

K


Kam po maturitě? V tomto čísle startuje tato nová rubrika, ve které vám budeme představovat naše vysoké školy. Začínáme jednou z těch, která sídlí v nedaleké Ostravě.

Vysoká škola bánská ˇ - Technická univerzita Univerzita navazuje na činnost Báňské akademie (pozdější Vysoké školy báňské) v Příbrami, která byla v roce 1945 přesunuta z Příbrami do Ostravy. Nyní sídlí univerzita na ulici 17. listopadu v Ostravě Porubě a celý její areál čítá asi dvacet budov plus studentské koleje. Studenti zde mají k dispozi-

inženýrství a také bezpečnostního inženýrství. Není možné vypisovat, čím vším se mohou absolventi školy stát, každá z fakult totiž nabízí mnoho studijních oborů.

Finance

V případě zájmu o studium na VŠB - TU je samozřejmě třeba podstoupit přijímací zkoušky (v některých případech jsou odpuštěny, např. fakulta elektrotechni-

Ostrava

Studentské aktivity

Každý student se také může stát členem vysokoškolského sportovního klubu. Tento klub zajišťuje sportovní vyžití ve více než šestnácti sportovních odvětvích (futsal, frisbee, volejbal, basketbal aj.) a sdružuje v nich téměř 600 členů, většinou vysokoškolských studentů. Sportovci VSK VŠB-TUO se prezentují v soutěžích nejrůznější úrovně, od

Areál univerzity na ulici 17. listopadu v Ostravě Porubě. Vlevo nahoře její logo. ci například posluchárny, labora- ky a informatiky nabízí prominutí toře, ústřední knihovnu, víceúče- PZ v případě odmaturování z malovou sportovní halu či menzu. tematiky nebo dosáhnutí průměru 2,25 u maturity). Za vykonání Fakulty přijímací zkoušky zaplatíte poplaNa univerzitě máte možnost stu- tek 590 Kč. V případě úspěšnosti dovat na sedmi fakultách, kon- vyjde studenta každý rok studia krétně jde o ekonomickou, sta- na 2957 Kč. vební, strojní, elektrotechniky a Univerzita také nabízí ubytoinformatiky, hornicko - geologic- vání na koleji, to stojí od 63 do 99 kou, metalurgie a materiálového Kč za den.

Strana 16

rekreační po vrcholovou (I. liga, akademické a státní reprezentace). Mezi nejúspěšnější sporty patří futsal a běžecké lyžování.

Akademik

Univerzita vydává svůj časopis s názvem Akademik, který vychází od roku 2010 jako čtvrtletník. Každý student má možnost do tohoto časopisu přispívat, vychází v

Komár

K


nákladu 2000 kusů.

Slavní absolventi

Mezi absolventy univerzity patří např. Roman Šebrle, Lukáš Bauer nebo Ivan Lendl.

Kultura

Univerzita nezahálí ani ve sféře kulturního života - pod její záštitou se konají různá setkání, akce, semináře i soutěže. Snad nejoblíbenější akcí mezi studenty je Majáles, který je pořádán každý rok na jaře. Pro studenty je zajištěno stravování ve třech pobočkách Menzy, přičemž cena je dotována státem. Areál je rovněž vybaven restaurací a bufetem. Další zajímavostí je možnost pronájmu rekreačních prostor, které vlastní univerzita, v oblastech Horní Bečva. Desná a Lučina.

Spolupráce

Škola úzce spolupracuje s největší strojírenskou skupinou v ČR - Vítkovice a. s. nebo s firmou Arcelor Mittal a. s., čili absolventi mají usnadněn přístup do těchto gigantů. Univerzita má také uzavřeny smlouvy o spolupráci s vysokými školami ve dvaačtyřiceti zemích světa, např. britskou University of Newcastle nebo americkou University of Minnesota.

Zasedání vědecké rady.

Web

Všechny potřebné informace servíruje univerzita na svém webu www.vsb.cz, kde provozuje také obchůdek s propagačními předměty, takže si můžete zakoupit například držáček na brýle za 24 Kč.

Studentský Majáles, jaro 2009.

V příštím čísle se budeme zabývat Ostravskou univerzitou.

prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.

Na několik otázek jsem se zeptal nejvyššího představitele univerzity, jejího rektora. Jak dlouho působíte na univerzitě? Na univerzitě působím od roku 1989 a kromě několika období, kdy jsem působil jako hostující profesor v Rakousku a Spojených státech, jsem jejím věrným zaměstnancem do dnes. Můžete vypíchnout nějaký nejdůležitější cíl, který si ve své funkci momentálně kladete? Jednoznačně je to zvýšení podílu vědy a výzkum na výkonu univerzity. Tvůrčí činnost je totiž klíčová nejen z pohle-

Komár

du získání prestiže univerzity ve světě, ale má jednoznačně pozitivní vliv i na vzdělávání studentů. Čím více budou mít studenti možnost se podílet na výzkumných projektech, tím lépe budou připraveni pro praxi. Čím je podle vás vaše univerzita ojedinělá? Proč by studenti měli jít studovat právě k vám? Jsme univerzitou s jednou z nejdelších tradic vzdělávání v oblasti technických disciplín. Nabízíme obory, které jsou dlouhá léta spjaty s průmyslovou historií našeho regionu.

Strana 17

Aula VŠB-TU Ostrava. Jsou to geologie, hornictví, materiálové inženýrství nebo třeba energetika a ty dnes doplňují úplně ty nejnovější obory jakými jsou informační technologie, mechatronika nebo nanotechnologie. Budujeme Evropské centrum excelence v oblasti superpočítání. Budeme jedna z dvaceti zemí Evropy, které disponují tak výkonným superpočítačem. S tím je také spojeno i univerzitní vzdělávání v této oblasti. Nikde jinde u nás vám studium kombinace informatiky a výpočetní matematiky nenabídnou. Je to studium náročné, ale my chceme nabízet i těžké věci těm, kteří o to mají zájem. Připravil Martin Vérteši, foto archiv VŠB -TU

K


Záchranná výprava

Ozvalo se zvonění a šestá vyučovací hodina skončila. Byl pátek, takže tento drnčivý zvuk vyvolal v každém studentovi radostný pocit nastávajícího volna. Ve školní jídelně bylo jako vždy plno. Fronta čekajících se táhla až na chodbu a nervózně natahovala hlavy ve snaze zjistit, co je dnes k obědu. Během patnácti minut se všichni dostali dovnitř a nebyli o svůj oběd ochuzeni. Po obědě zamířila většina studentů rovnou ven ze školy. Několik jich však ve škole zůstávalo a zasedalo ve školní radě. Jedna ze schůzí tohoto školního orgánu se konala i tento pátek v jazykové učebně. Sešlo se tam šestnáct studentů (dva z každého ročníku osmiletého gymnázia), ředitelka školy a tři profesoři. Bylo 14:00 a ředitelka školy, paní Rozsejpalová, zahájila zasedání: „Dobré odpoledne, jsem velice ráda, že jsme se dnes sešli v plném počtu, bude to potřeba. Nejprve si schválíme úkoly.“ Jednomyslně byl schválen program o třech bodech a mohlo se přikročit k projednávání. „První bod je nejzávažnější, který dnes musíme projednat,“ chopila se slova profesorka Orlíková. „Dostali jsme zprávu od naší partnerské školy ze slovenského Nížkova. Žádají nás o pomoc, jejich tři studenti maturitního ročníku se vydali na horskou túru přes hranice až do Čech, ale ztratili s nimi kontakt a domnívají se, že mají problémy. Samozřejmě za nimi již vyslali svůj záchranný tým, ale myslí si, že už budou nejspíš na našem území a že my se tam máme možnost dostat dříve. Jejich přesná poloha není jasná.“ Profesorka se odmlčela a přeletěla očima po všech studentech sedících v lavicích před ní. Pak za-

vadila pohledem o paní ředitelku a poněkud nesměle pokračovala: „Sami víte, že učitelský sbor postrádá mladé profesory nebo profesorky, a nehledě na náš věk, nikdo z nás by si ani na něco takového netroufl. Tudíž jediná pomoc, kterou můžeme vyslat, jste vy. Studenti naší školy.“ Většina studentů se neovládla a nahlas pronesla: „Cože?“ a téměř všichni také měli ve tváři úžas a nevěřícný strach. „Samozřejmě to nemůžeme požadovat po nikom, komu ještě nebylo osmnáct let, tudíž se obracím na zástupce ze septimy a oktávy. Byl by někdo z vás ochoten vydat se do hor na pomoc slovenským studentům?“ Profesorka Orlíková nasadila umučený výraz a probodávala pohledem čtyři studenty sedící úplně vzadu. Dva vytáhlí studenti z oktávy, sedící v prostřední řadě, se okamžitě zatvářili, jako by si z nich profesorka dělala legraci, a jednoznačně řekli: „No, my určitě ne, musíme se připravovat na maturitu a na něco takového nemáme vůbec čas.“ Profesorka se obrátila na druhou dvojici studentů, která se

K

Povídka na pokračování

Strana 18

Část I.

mezi sebou očividně bavila nebo možná i dohadovala. Pak se jeden z nich, menší z dvojice a také trochu silnější než jeho soused, obrátil k profesorce a neurčitě řekl: „Nó, my asi taky ne. Je to takové dost riskantní.“ Na kratší chvíli zavládlo ve třídě naprosté ticho. Profesoři Tajda a Šimůnek si schovávali tvář ve dlaních a profesorka Orlíková zřejmě hledala slova. „Dobrá tedy, nutit nikoho nemůžeme a ani nebudeme. Ale od vás všech jako od školní rady žádám nějaké jiné návrhy, jak urychleně řešit tuto situaci. Náklady, které může škola poskytnout, jsou ale značně omezené.“ Chvíli bylo opět napjaté ticho, poté zvedl ruku jeden student z kvarty: „Ptali jste se pana školníka, jestli by to nevzal? Vypadá, jako by si každé ráno zaběhl na Lysou a zpátky.“ „Ach, ano. Pan školník byl přirozeně jeden z prvních, koho jsme oslovili, ale odmítl.“ „Co třeba požádat o pomoc nějakou jinou školu v našem městě?“ navrhla jedna kvintánka. ■ Martin Vérteši

Komár


SPORT Poslední pondělí před vysvědčením (27.6.2011) proběhlo na naší škole sportovní dopoledne organizované vedením školy. Neučilo se podle platného rozvrhu a stu-

denti se mohli přihlásit do turnajů v různých sportovních odvětvích. Pro mladší ročníky byl organizován turnaj v ringu, pro starší turnaje ve fotbale a volejbalu, a pro všechny pak turnaje jednotlivců v piškvorkách a stolním tenise. S organizací jednotlivých turnajů pomáhali jednotliví profesoři (např. pan profesor Sedlařík s panem profesorem Smilovským při turnaji ve fotbale, pan profesor Kohler rozhodoval turnaj ve volejbale, atd.). Celou akci pak měla pevně v rukou paní profesorka Adamovská. Turnaje pro jednotlivce, tedy turnaj v piškovrkách a stolním tenise, proběhly ve vnitřních prostorách gymnázia. Turnaji v piškvorkách kraloval Adam Bystroň z kvinty před Šimonem Karchem. Turnaj ve stolním tenise pak vy-

Komár

Sportovní dopoledne hrál Kristián Zifčák z kvarty, na děleném druhém místě se umístili žáci Ševčík a Soušek. Turnaj v ringu pro smíšená družstva, hlavně pro nižší stupeň gymnázia, se odehrál v tělocvičně

družstva. Turnaj se odehrál za příjemného letního počasí v jedné z „klecí“ na školním hřišti. Po litých bojích pod dohledem pana profesora Kohlera zvítězil tým 3.A, na druhém místě se umístila kvinta a na bronzové pozici pak sexta. Turnaj ve fotbale, který se konal na fotbalovém hřišti, kvalitně rozhodoval jako jeden z rozhodčích i pan profesor Sedlařík. Pět přihlášených týmů se rozdělilo do dvou skupin, kdy v jedné zůstaly po odstoupení jen dvě družstva, které se tedy utkaly mezi sebou dvakrát. O třetí místo se pak mezi sebou utkaly týmy sexty a septimy, kdy v prodloužení zvítězilo družstvo sexty 1:0. Finále pak nabídlo kvalitní souboj dvou suverénně nejlepších družstev. Souboj mezi hokejisty posílenou 2.A a kombinovaným týmem kvinty a kvarty s několika fotbalisty roz-

naší školy. Po několika kvalitních zápasech se na třetím místě umístila sekunda, na druhém místě tercie a zvítězilo další družstvo ze sekundy. Turnaje ve volejbalu pro vyšší ročníky se taky zúčastnila smíšená

hodl, pro tým kvarty a kvinty, velmi smolný gól. Na vyrovnání se, i přes jednu spornou situaci, už nezmohli a turnaj tak ovládla 2.A. Myslím, že celá akce se povedla a zkrátila studentům čekání na prázdniny. Petr Lukašík, foto P. Adamovská

Strana 19

K


inzerce

Angličtina: • Konverzace • Opakování k maturitě • Doučování Nabízíme také:

Jazyková škola

Malé studijní skupiny 2 - 6 členů Výuka v centru Ostravy Cena: 3400 Kč/ 1. semestr

(více na webu v sekci Kurzy pro veřejnost)

Nabízíme také kurzy německého jazyka.

Prodej jazykových učebnic za zvýhodněné ceny

Například učebnice + pr. sešit Maturita Solutions za 555 Kč (370 + 185), učebnice + pr. sešit Opportunities 480 Kč (300 + 180) Dotazy a objednávky v redakci Komára

www.AnglictinaOstrava.cz

Září 2011  

Komár - září 2011