Page 1

KONTAKT Č A S O P I S FA K U LT Y H U M A NI T NÝCH VIED ŽU

5 . Č Í S LO


ÚVODNÍK „Humanitný = vzťahujúci sa k literatúre, jazykom a iným vedám, týkajúci sa spoločnosti a človeka, dobročinný, ľudomilný.“ „Prokrastinácia“ = dobrovoľné pozdržanie zamýšľaného priebehu činnosti navzdory očakávaniu, že odklad nepovedie ku zvýšeniu prospešnosti jedinca.“ Záver semestra, skúškové obdobie, všetci sa niekam ponáhľajú a podľa môjho názoru tak 90% z nich chce viac zaneprázdnenými vyzerať, ako nimi naozaj sú. Moderná je póza zaneprázdneného človeka v dobe súćasnej. Zaneprázdnené sú statusy sociálne a taktiež ich pripojenia. A kto nie je s nimi, ako by nebol. A ja za ich chybu to skôr ako za našu považujem a verím, že s odstupom časov nastane posun mentality, ba či až paradigmy by sa malo povedať, smerom k osobnejšej komunikácii. No primárne vnemy, ktoré na mňa z tohto majoritného a naštastie ešte nie jediného druhu komunikácie pôsobia sú chlad, povrchnosť a prázdnota. Veď nie nadarmo vravia, že len prázdnu informáciu a nie znalosť dokáže počítač vyjadríť. A tak sa jeden druhého informujeme a oznamujeme, chápeme len to, čo odosielame, a aj keby sa naozaj snažíme, odosielateľa nepochopíme, kěd ho nevidíme, veď to nejde. Ďuro Darida


ROZHOVOR

Dominik Dán: „Nie, učiteľa by som robiť nevedel.“

4

Milujem knihy. Aj celé kráľovstvo by som dala za dobrý a kvalitný príbeh. Taký, ktorý ma upúta, zabaví, rozosmeje, rozplače, nedovolí spať, kým sa nedostanem na poslednú stranu. Som veľmi vyberavý a náročný čitateľ, nesiahnem len tak po hocičom. Hodiny sa prechádzam v kníhkupectve a preberám desiatky titulov, kým nenájdem ten správny. V roku 2005 sa mi do rúk dostala kniha neznámeho spisovateľa Dominika Dána s názvom Popol všetkých zarovná. Jediné, čo som sa o spisovateľovi dozvedela, boli chabé informácie na obale knihy. Kriminalista, ktorý viac ako 20 rokov odhaľuje zločiny a má kontakty so zločincami, vrahmi a podsvetím. Povedala som si, prečo nie? Kniha bola už od prvých strán veľmi príjemná, vtipná a hlavne pútavá. Presne si pamätám ten okamih, keď som si uvedomila, že príbeh, ktorý čítam mi je povedomý zo slovenských médií. Veď sa jednalo o zavlečenie Michala Kováča mladšieho do cudziny a následná vražda nepohodlného svedka Róberta Remiáša! Teraz mi to minimum informácií o autorovi dávalo zmysel. Dokonca som mala strach, že toto bola jeho prvá a zároveň aj posledná kniha a autor čoskoro obohatí policajné štatistiky o zabitých osobách. Na moje veľké prekvapenie sa onedlho objavila ďalšia kniha – Nehanebné neviniatko. A o rok ďalšie dve. K dnešnému dňu si môžeme prečítať spolu dvanásť kníh (Beštia, Sára, Cela číslo 17, Červený kapitán, Hriech náš každodenný, Knieža smrť, Noc temných klamstiev, Mucha, Mucholapka, Studňa) a 30. 6. 2011 vychádza kniha trinásta, s tak trochu „bondovským“ názvom Žiješ iba dvakrát. Je veľmi ľahké podľahnúť čaru Dánových detektívnych príbehov. Knihy sú písané jednoduchým jazykom, s veľkou dávkou humoru, ale aj napätia a častých dejových zvratov. Hlavnými postavami sú detektívi oddelenia vrážd v Našom Meste. Modrooký blondiak Richard Krauz, tmavooký a tmavovlasý fešák Jozef „Chosé“ Fischer,

Eduard Burger, Oto Hanzel, Filip Kiss, Ivan Makovič, Paľo Kukučka, Petra Pergnerová a Ivan Canis. Každý z detektívov je samostatne pracujúca jednotka, ale spolu tvoria takmer neporaziteľnú „mord partiu“, ktorej sa bojí každý zločinec.

monaut, vojak, lesník, indián, kovboj... normálka.

Lus: A čo škola? Poslušný žiačik, alebo záškolák? D.D.: Maturoval som s vyznamenaním, priemer 1,5. Pravdou ale je, že v tom čase Všetky príbehy majú reálny základ v kri- som už fajčil a pil pivo, takže tak z každého minálnych prípadoch, ktoré sa odohrali na trošku. území Slovenska. Viacnásobný vrah Ondrej Rigo z knihy Beštia, vražda katolíckeho Lus: Ktorý predmet ste mali najradšej a kňaza Štefana Poláka v knihe Červený kapi- ktorý ste neznášali? Prečo? tán, alebo sériový vrah Jozef Slovák z kníh D.D.: Telocvik som mal rád, lebo som stáMucha a Mucholapka. Stačí si sadnúť na pár le hrával aktívne futbal, ostatné predmety minút k internetu a nájdeme takmer všetky som bral ako nutné zlo. prípady, ktoré nám autor ponúka. Poznanie Lus: Na strednej ste sa rozhodovali kam pravdy priam mrazí v kostiach. ďalej. Prečo práve Polícia? Knihy Dominika Dána ma natoľko opantali, D.D.: To si už naozaj nepamätám, vtedy že som sa o tomto spisovateľovi pokúsila tam boli samé výhody, nie ako dnes. nájsť čo najviac informácií. Na moje veľké prekvapenie ani po takmer šiestich rokoch Lus: Ako si spomínate na svoj vysokoškolverejnosť nepozná pravú totožnosť člove- ský život? Boli ste na internáte, alebo ka, ktorý sa ukrýva za pseudonymom D.D. ste dochádzali? Zábavky, diskotéky, bary, Veľmi zaujímavé zistenie, keďže v tejto alebo ste uprednostňovali štúdium? malej krajine je všetko tajné verejným ta- D.D.: Ja som študoval tu v našom meste, jomstvom. Jeden z mála ľudí, ktorí skutoč- ale na intráku to žilo, vyskúšali sme všetko. ne vedia, ako si zachovať svoje súkromie. boli to najkrajšie roky, škoda že tak skoro Verejnosti poskytol len tie informácie, kto- skončili. ré chcel on sám. Lus: Čo známky? Premiant triedy, aleJa osobne neznášam tajomstvá. Som ne- bo...? skutočne zvedavý človek. Osoba Dominika D.D.: Zlatá stredná cesta, dvojky trojky. Dána mi nedovoľovala spávať. Stále som myslela na emailovú adresu, ktorá bola na Lus: Aký je Váš názor na súčasné školinternete. Dominik.Dan@slovart.sk. A keď stvo, študentov, univerzity, študijné už som nevedela čo so sebou, napísala som predmety...? mu. Na moje veľké prekvapenie odpísal. D.D.: Mne pracuje v školstve veľa známych, Dokonca bol ochotný pomôcť mi s mojou viem, že je to úbohosť, aby sa dal titul Ing. bakalárkou. Neuveriteľné! A neodmietol získať po roku štúdia. Veď aj Európa nás ani rozhovor do nášho študentského časo- tak hodnotí, vedomostná úroveň našich absolventov je komická. Ale česť školám, pisu Kontakt. Dokonalé! ktoré si zachovávajú kredit. A tak som neodolala a opýtala sa najpredávanejšieho Slovenského mužského spisova- Lus: Keby ste mohli vrátiť čas, znova by ste sa rozhodli pre školu, prípadne študijteľa na jeho školské časy... ný odbor, ktorý ste študovali? Ak nie, tak Lus: Čím ste chceli byť, keď ste boli čo by to bolo? D.D.: Vrátiť čas by som chcel a určite by malý? D.D.: Všetkým ako aj ostatní. Letec, koz- sa všetko odohrávalo úplne inak. mať tak

KONTAKT


KONTAKT

ROZHOVOR

dnešný rozum a o tridsať rokov menej, to Lus: Oslovili ste viacero vydavateľstiev, no tie Váš rukopis odmietli. Prečo si mysby bolo! líte, že sa tak stalo? Boli ste sklamaný, Lus: Vedeli by ste si predstaviť, že by ste alebo ste to čakali? sa stali vysokoškolským učiteľom naprí- D.D.: Nebol som sklamaný, lebo hneď prvý vydavateľ ma uviedol do obrazu a vysvetklad na policajnej akadémii? D.D.: Nie, učiteľa by som nevedel robiť lil mi, ako to v tej ich branži chodí a že ani v materskej škole ani nikde inde, na to kniha sa stala tovarom, na ktorom musí treba istý druh trpezlivosti a schopnosť vy- ako vydavateľ zarobiť, inak skrachuje a tiež ma upozornil, aby som tie žvásty o svetľovať a učiť. Ja to neviem. podpore mladých ambicióznych autorov Lus: Aký je podľa Vás ideálny študent a a o vychádzaní v ústrety novým talentom nebral vážne, že je to tvrdý biznis a prvoaký ideálny vyučujúci? D.D.: Ideálni v našom svete neexistujú, tina začínajúceho autora je pre neho risk a lebo nič také nie je, na študentoch a uči- vypoklonkoval ma. Takže som automaticky teľoch je pekné práve to, že sú presne takí počítal, že to tak bude aj inde a bolo. Až Slovart zareagoval ale to som už písal s tým akí sú, v tom je ich krása a sila. vlasom vloženým do rukopisu, takže som Lus: Kedy a kde ste publikovali prvýkrát sa presvedčil, že jediný riaditeľ Slovartu si prečítal môj rukopis celý a niečo ho v ňom a čo to bolo? D.D.: Prvýkrát som publikoval krátke prózy oslovilo, tak sme to spolu skúsili a poéziu v školskom časopise na strednej škole, mal som 18 rokov a vyhral som nie- Lus: Akú veľkú šancu majú podľa Vás zakoľko školských literárnych súťaží. Potom čínajúci Slovenskí spisovatelia na publinasledovala pauzička a svoju prvotinu „Po- kovanie svojich rukopisov? pol...“ som publikoval v máji roku 2005 vo D.D.: Zároveň som odpovedal v predošlej vydavateľstve Slovart. A potom to už išlo otázke. Šance sú malé, s prvotinou sa zle hľadá vydavateľ, nikto nechce ísť do rizika, tempom dva romány za rok až dodnes. dokonca som sa dozvedel, že jedna dnes už Lus: Je ľahšie písať príbehy, ktoré majú známa slovenská spisovateľka si prvú knihu reálny základ v prípadoch, ktoré sa odo- tlačila sama dole v pivnici a vraj tak dopadhrali na Slovensku, alebo vymyslieť niečo li viacerí začiatočníci. nové? D.D.: Myslím si, že je to jedno, skúsenosti s Lus: Máte nejaké posolstvo pre študujúúplne vymyslenými románmi ešte nemám, cu mládež na záver? všetky moje doposiaľ napísané majú reálny D.D.: Jedno by som mal. Keď mne ako štuzáklad, ale keď som zvládol to a raz sa mi dentovi na hociktorom stupni vzdelávania minú námety, určite vyskúšam aj komplet- tvrdili dospelí, že práve prežívam najkrajne vymyslenú detektívku a som si istý, že šie obdobie života, nechápal som prečo a strašne som chcel byť už veľký. Teraz, keď to zvládnem. som veľký, tak som to pochopil a chcel by Lus: Čo je najťažšie na písaní? Námet, som byť opäť študentom. Verte či nie, ale osnova, gramatika, štylizácia, nájsť si čas študentské časy sú naozaj to najkrajšie na svete, tak si ich užívajte do sýtosti a verte a priestor na tvorbu...? D.D.: Na písaní je najťažšie získať zaujíma- mi, že keď vyrastiete, tak presne toto buvý námet, potom je to už technická zále- dete hovoriť aj vy svojim nástupcom, a oni žitosť, kto a ako sa s tým dokáže vysporia- vám nebudú veriť presne tak, ako vy teraz dať. Je jasné, že pri písaní je veľmi ťažké neveríte mne. zosúladiť písanie s osobným a pracovným Text: Lucia Uhliariková životom, lebo písanie má nepredstaviteľne Foto: streetsblog.org veľkú spotrebu času. Na to človek príde keď dostane za úlohu napísať aspoň desaťstranový elaborát, alebo správu, či analýzu... Až potom zistí, ako písanie žerie čas.

5


REPORTÁŽ

Niečo sa stalo #1

Na každej kvalitnej univerzite sa dejú veci ako výskum, diskusia, vzdelávanie (nielen študentov), výmena informácií, zdieľanie poznatkov... Metód a formátov na to existuje veľa. Napríklad konferencia. Toto slovo vyvoláva v každom človeku iné asociácie. Niekomu môže napadnúť dlhé rečnenie, stretnutie „freakov“ úzkoprofilového odboru, prehnaná formálnosť, oficialita. Prizma bola iná. Konferenciu s čudným menom spontánne iniciovali členovia troch katedier (KMKD, KHU, KPŠ). Podstatu podujatia možno nájsť v samotnom názve, a to hneď viackrát. Pravidelná realizácia interdisciplinárneho zdieľania možných alternatív. Aj to je PRIZMA. Konferencia Prizma si za svoj cieľ stanovila nazrieť na danú tému z čo najširšieho spektra prístupov. Tento festival uhlov pohľadov využíva synergiu bohatého záberu expertov rôznych disciplín, ktorí podrobujú jednu spoločnú tému analýze – každý cez prizmu svojho odboru. Témou prvého ročníka, ktorý sa konal 1. ‌–  2. marca 2011 na pôde Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity, bola interpretácia. Stretlo sa niekoľko zaujímavých a odlišných pohľadov na ňu. Konferencia začala vernisážou výstavy Jána Gašparoviča, žilinského audiovizuálneho umelca. Exhibované objekty a inštalácie pracovali s lámaním svetla prenikajúceho cez sklený hranol a jeho rozložením na jednotlivé zložky farebného spektra – prizma ako fyzikálny objekt. Výstavu svojím pohybom oživil tanečník a choreograf, Jaro Viňarský, čím statickým exponátom dodal nový rozmer – človek ako prizma.

6

Vizuálne čistý priestor fakultného CO krytu, v ktorom bola výstava situovaná, sa návštevníkom predstavil v novom, doposiaľ netušenom tvare. Sám Ján Gašparovič poznamenal, že aj náš školský kryt môže mať ambície stať sa priestorom výstav-

KONTAKT


zábleskov nádeje, že sa aj na našej fakulte pomaly začína diať niečo dobré – akademická pôda sa otvára okolitému svetu. Zatuchlinu inštitúcie strieda kvas ľudskej tvorivej činnosti.

Sprievodný program pokračoval aj po slávnostnom otvorení konferencie v koncertnej sále. Po príhovore rektorky Tatiany Čorejovej si diváci vychutnali niekoľko kompozícií z II. radu Slovanských tancov pre štvorručný klavír od Antonína Dvořáka interpretovaných klavírnymi majstrami Idou Černeckou a Františkom Perglerom.

Text a foto: Dušan Dobiaš

Kultúrny program je príjemnou súčasťou, avšak každá konferencia stojí na príspevkoch. Na Prizme ich odznelo 14. V zborníku ich bolo zhromaždených spolu niekoľko desiatok. Autormi boli pedagógovia českých a slovenských univerzít. Každý pristúpil k téme zo svojho špecifického stanoviska. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o interpretácii v spoločenských vedách, v estetike, v literárnej teórii, vo filozofických textoch alebo v slovenskej žurnalistike. Aj keď som, úprimne, nie všetkému rozumel a niekoľkokrát som úplne stratil myšlienkovú niť, osobne ma najviac upútal príspevok o interpretácii a dezinterpretácii. Dozvedel som sa, že existujú dokonca aj termíny nad- a podinterpretácia. Ďalším „highlightom“ bola pre mňa až filozofická rozprava o viditeľnom a vypovedateľnom. Konferenciu „zaklincoval“ príspevok pitvajúci symboliku temna, smrti a iných ťaživých fenoménov.

REPORTÁŽ

ným, nielen vďaka svojmu minimalizmu. Táto myšlienka vedie k úvahe o efektívnom a tvorivom (ne)využívaní priestorov našej akademickej pôdy. Námet na ďalší článok.. inokedy.

Druhý deň účastníci konferencie absolvovali komentovanú prehliadku mesta. Po neformálne ladených raňajkách na Stanici Žilina-Záriečie im riaditeľ tohto kultúrneho uzla, Marek Adamov, predstavil aktivity a históriu organizácie. Prizma skončila debatou o možnej téme druhého ročníka. Vyvstala téma kultúrna identita, ktorej sa pravdepodobne bude venovať budúcoročná Prizma. Z pohľadu študenta mediamatiky, ktorý sa na tomto podujatí zúčastnil ako foto-dokumentarista, by som charakterizoval pilotný ročník konferencie Prizma ako jeden zo

7 KONTAKT


CESTOVANIE

ŠvédskO Zopár postrehov z nášho života a štúdia vo Švédsku. 1. Za tri mesiace sme nestretli človeka, ktorý by nebol milý, napríklad pracovníci v obchode vždy milo pozdravia a ochotne pomôžu. 2. Študenti v škole majú len malé možnosti stravovania, zato v každej budove je miestnosť plná miest na sedenie a mikrovlniek, takže si každý nosí svoje vlastné jedlo. 3. WC nemajú rozdelené na pánske/dámske, zato v každom je vlastné umývadlo a veľké zrkadlo. 4. Všade a s každým sa dohovoríte po anglicky. 5. Štúdium je založené najmä na samoštúdiu, čítaní množstva kníh a kreatívnej a 14. Aj keď sú Švédi známi svojou zdržanlivou povahou, najtradičnejšie privítanie a praktickej činnosti. rozlúčka je objatie. 6. Vyučujúci majú priateľský vzťah so študentmi, sú im kedykoľvek k dispozícii, na 15. Bicykel nesmie chýbať! Sú ich stovky, všade. Nechýbajú však cyklotrasy po celom e-maily odpovedajú aj cez víkendy. meste a semafory pre cyklistov. 7. Študenti oslovujú vyučujúcich krstným 16. Keď na prechode pre chodcov stlačíte menom. gombík, za malú chvíľu zasvieti zelená a 8. Na mnohých domoch visí švédska vlajka. môžete bezpečne prejsť. 9. Sú nápomocní cudzincom - všade, aj na 17. Aj keď majú Švédi radi súkromie, málokto si večer zaťahuje závesy alebo žalúzie. sídliskách, sú mapy okolia. 10. Švédi si potrpia na presnosť, aj v škole 18. Štokholmčan vo Švédsku je to isté ako sa každá hodina začína a končí na minútu Bratislavčan na Slovensku. presne. Text a foto: Barbora Kobzová Barbora Hradská 11. Fika je názov, ktorý označuje čas na Michaela Magová kávu plus niečo na zahryznutie, také príjemné posedenie s priateľmi.

12. Rozvrh v škole je na každý týždeň iný.

8

13. Pred každým otvoreným barom alebo reštauráciou (a aj pred niektorými domami) horí sviečka.

KONTAKT


KON ÉR Foto: garageonline.se

KONTAKT

9


CESTOVANIE

Wellcome to Morocco, my friend!

10

Pálivé slnko nad hlavou, horúci prach pod nohami... Do nosa mi vrazí horko-sladká korenistá vôňa mora, pomarančov, spotených ľudských tiel a hašiša. Špinaví a štrbaví okoloidúci zo mňa nespúšťajú oči, v ktorých vidím odvahu, prefíkanosť a istú živočíšnu silu, ktorá sa vznáša i v tunajšom ovzduší. Tak trochu paralyzovaná atmosférou, zmietaná prekvapením, očakávaním a strachom si sadnem na schody, dvoma euro zaženiem ďalšieho žobráka a cigaretou plač. Asi takto by som opísala svoj prvotný dojem zo Severoafrickej krajiny Maroko, ktorú som s priateľom navštívila jedno leto. Počas návštevy Španielska sme sa náhodou ocitli v prístavnom mestečku Algecieras, kde sme podľahli spontánnemu nápadu navštíviť túto exotickú krajinu, vzdialenú len 45 minút loďou a 2km cez Španielske mesto ležiace na Africkom kontinente, Ceuta. Našou prvou zastávkou bolo jedno z väčších miest, Tetouan. Do centra mesta sme sa dostali tunajším populárnym dopravným prostriedkom - taxíkom. Miestni obyvatelia ho radi využívajú z dôvodu rýchlej prepravy, ale i preto, že sa v ňom naraz môže odviesť rovno šesť pasažierov, čo zvýhodňuje cenu. Ulice mesta boli napočudovanie európskeho štýlu. Dláždená pešia zóna orámovaná obchodíkmi a reštauráciami a v strede dominovala kamenná fontána. Čo sa však od nám známych ulíc odlišovalo, boli obyvatelia. Okrem zahalených žien, ufúľaných detí a pouličných predavačov, ktorí svojimi provizórnymi stánkami zakrývali výklady obchodov, sa po uliciach veselo premávali i kozy, či ovce. Úradným jazykom je arabčina, ale takmer všade sa dorozumiete francúzštinou, či starou barbstinou. Väčšina marokancov pôsobí veľmi priateľsky. Avšak najpriateľskejší z nich, tzv. hustleri, sú pre turistické oblasti veľkým postrachom. Sú to bezdomovci, ktorí na prvý pohľad vyzerajú slušne a upravene a čo je veľmi dôležité pre turistu, rozprávajú po Anglicky. Veľmi ochotne a milo

vám ponúknu služby ako sprievod po meste, lacný hotel či reštauráciu. „Velkam in Maroko my frinds. Odkiaľ pochádzate? AAA, Slovakia, to poznám, veľmi dobrí ľudia.“ Zmäkčenou angličtinou sa nám prihovoril jeden z hustlerov Mustaf. Vďaka nasej naivite a nepripravenosti sme sa očarení pohostinnosťou a priateľskosťou tohto národa nechali sprevádzať dva dni po Tetouane, za čo si nakoniec vypýtal 600 Dirhamov, čo je asi 60 euro. Napriek vyhrážkam sa však našťastie uspokojil i so 6 eurami.

Chaouen, ako toto malebné mestečko nazývajú miestni, je vsadené do pohoria Rif. Pre turistov je lákavé najmä typickou modrou fasádou domov, okolitými konopnými plantážami a hašišom, ktorý tu kúpite i od 9 ročného chlapca. Avšak alkohol, neoddeliteľnú súčasť európskej kultúry, spoločenského života či gastronómie tu nezoženiete ani v pohostinstve. Sunnisky islam, náboženstvo, ktoré ma 92-percentné zastúpenie z celkového obyvateľstva Maroka, im to striktne zakazuje. “Alkohol je zlý. Keby chlapi pili, tak sa pozabíjajú, stanú sa z nich zveri. Marihuana je iná, prináša mysli pokoj“. So štrbavým úsmevom vysvetľuje tunajší hostinský. Rozdielnosť náboženstva sme mali možnosť pocítiť najmä tu. Niekoľkokrát denne sa Chaoenom ozývajú spevavé modlitby, po uliciach sa prechádzajú islamskí mnísi a dominantou mesta je niekoľko mešít s hrubou stenou a svetlomodrou vápennou omietkou. Celé mestečko je tvorené úzkymi vápennými ulicami. Popri stenách sedia zahalené Maročanky a predávajú bylinky, ovocie či chlieb. Všetci miestni obyvatelia sú odkázaní na to, čo si v týchto nehostinných podmienkach vypestujú, prípadne na chov dobytka. Ešte stále využívajú naturálnu výmenu, čiže tovar za tovar, ale najnovším trendom sa stáva pohodlnejšie podnikanie. S východom slnka na uliciach vyrastajú malé stánky s ovocím, pečivom, orechmi, látkami či kožou. Keď predajú jednu vec, celý zvyšok dňa prežijú v spokojnosti a istote zabezpečeného zajtrajška.

Po dvoch dňoch strávených v uliciach rušného mesta sme sa rozhodli navštíviť malé mesto Chefchaouen, do ktorého sme cestovali dve a pol hodiny preplneným autobusom po kľukatých, slnkom vysušených cestách. Medzi Tetouanom a Chefchaouenom sa nachádzali len nádherné skalnaté hory. Široko ďaleko nič ani strom ani domček, ale po každých dvadsiatich kilometroch sa nám spoza zákruty zjavil cibuľový stánok, osol a predavač, ktorý horlivo mával na autobus. Keď sme obiehali už štvrtý takýto stánok, usúdili sme, že cibuli sa v tejto krajine darí.

KONTAKT

Posledný deň sme sa oddýchnutí a plní síl vybrali zdolať kamenistý vrch pohoria Rif, ktorý sa vypína nad mestom ako mohutný strážca. Náš výstup sme ukončili približne v polovici vrchu, odkiaľ bol nádherný výhľad na okolité kopce a bielomodré mestečko z ktorého sa ozýval mohutný spev veriacich. Vietor, čo nám priniesol nezabudnuteľnú vôňu tejto divokej zeme nám jemne rozfúkal vlasy a obrovské zapadajúce slnko sfarbilo polovicu oblohy krvavočervenou farbou. Neďaleko sedel pastier s niekoľkými kozami. Pohľad mal uprený do neznáma. Sedel bosý na kameni a absolútne splýval s prostredím. Nemyslel na to, čo bolo ani čo


CESTOVANIE

bude, nemyslel na zajtrajší deň, na prácu, povinnosti... Jednoducho sa s absolútnym pokojom nechal unášať momentom, vetrom a slnkom... V takýchto chvíľach si človek uvedomí nezmyselnosť nášho uponáhľaného života, ktorý tvoria len povinnosti, stres a zodpovednosť, rýchlosť ktorou cválame ani nevieme kam v únavnom mechanickom stereotype a nevšimneme si život, ktorý nám uniká pomedzi prsty. Aj keď je pre nás Maroko krajina sucha, biedy, chudoby, drastických náboženských zákonov a pouličných hier, ktoré jasne prehrávame, po 6 dňoch strávených v africkej kultúre, cítila som smútok, ale i neopísateľný kľud a vedela som, že sa tam ešte určite vrátim. Text: Eva Molková Foto: hobodiaries.files.wordpress.com travelpod.com

11 KONTAKT


ČLÁNOK

Rýchlo a (ne)bezpečne

Mnohí z nás sa už určite neraz ocitli v situácii, kedy hlad nastúpil na scénu úplne znenazdajky a lenivosť zabila všetky potenciálne pohnútky na riešenie momentálneho problému. V takýchto chvíľach by si človek neraz prial, aby sa mohol vykloniť von oknom a tam by sa už na grile otáčalo šťavnaté mäsko na váš obľúbený kebab alebo podobné šmaky ako v pravom nefalšovanom olejovou arómou presiaknutom fastfoodovom okienku. Vynájdenie sa v spomenutej situácii na internátoch, ale aj mimo nich občas nenachádza obdoby. V nasledujúcich riadkoch si preto priblížime alternatívne metódy prípravy jedál a nápojov, na zhotovenie ktorých vám postačí úplne (ne)obyčajná rýchlovarná kanvica a pár minút ba až sekúnd vášho vždy uponáhľaného života. Text a foto: Peter Kováč

12

KONTAKT


● Teplá voda a s ňou súvisiace konečné produkty Doba: 30-60 sekúnd Prvým a zároveň najbezpečnejším a najmenej riskantným receptom, ktorý sa dá za pomoci rýchlovarnej kanvice realizovať, je u každého obľúbená teplá (ba niekedy až vriaca) voda a drinky s ňou súvisiace. Postup prípravy je veľmi jednoduchý. Do kanvice naberieme ľubovoľné množstvo vody z vodovodu a zapneme spínač. O pár sekúnd nám už zlostné vrenie oznamuje, že naša teplá voda je takmer hotová. Vodu tesne po zovretí vylejeme do nádoby, ktorú máme aktuálne po ruke a vhodíme do nej pár kociek ľadu. V priebehu pár sekúnd už máme k dispozícii teplú vodu, ktorú môžeme následne ochutiť podľa potreby (káva, čaj, cukor ba i postrúhané lízatká). V prípade, že nemáte k dispozícii ľad, môžete vodu nechať odstáť a ona sa sama eventuálne stane teplou. Treba však dávať pozor aby nevychladla úplne, pretože nepoznám človeka, ktorý by si kupoval rýchlovarnú kanvicu kvôli výrobe studenej vody. ● Párky Doba: 60 sekúnd Snáď najpopulárnejšie jedlo, ktorého príprava v kanvici nie je nič nové sú, nie len študentmi obľubované párky. Ich príprava je veľmi jednoduchá a pre kanvicu aj takmer neškodná (keďže sa zväčša nadnášajú na hladine, nemajú sa ako pripáliť). Postup je spočiatku podobný ako pri príprave teplej vody. Rýchlovarnú kanvicu naplníme vodou po jej hornú rysku a vložíme ľubovoľné množstvo párkov ešte pred zapnutím spínača. Následne dáme vodu prevrieť a keď sa kanvica automaticky vypne, násilne podržíme spínač v polohe ohrevu ešte pár sekúnd. Dodá to párkom tú pravú chuť, ktorú hľadáme. Opakovanou prípravou sa však v kanvici môže uchovať nepríjemný mäsový odor, ktorý následne znepríjemňuje chuť pripravovanej teplej vody a iných neslaných receptov. Chuť párkovpripravovaných týmto spôsobom je viac než prijateľná aj napriek tomu, že niekto považuje tento spôsob prípravy iba za „ohriatie“ a nie za „uvarenie“ už spomínaných párkov. Z vlastnej skúsenosti však môžem potvrdiť, že tento spôsob vyprodukoval chuťovo lepší pokrm ako obdobný mikrovlnkový rýchlorecept.

ČLÁNOK

Recepty:

● Pizza Doba: 2-4 sekundy Bohužiaľ vás musím sklamať. Pizzu sa nám v rýchlovarnej kanvici nepodarilo pripraviť od základu, no ohriatie nikdy nebolo efektnejšie. Iste to mnohí poznáte, keď si odložíte pár trojuholníkov pizze na neskôr v nádeji, že bude taká fajná ako za čerstva. Sklamanie však nastane v momente, keď zistíte, že pizza z chladničky studená ako psí čumák už dávno stratila svoje čaro. Plní nádejí vkladáte pizzu do mikrovlnky, ale po ohriatí prichádza opäť sklamanie, pretože náš obľúbený pokrm sa razom zmenil na gumovú žuvaciu podošvu, ktorá pripomína staré topánky. Odporúčame preto skúsiť alternatívne riešenie; a to ohriatie pizze v rýchlovarnej kanvici. Postup je jednoduchý. Trojuholník pizze vložíte na dno kanvice (v tomto prípade je potrebné vlastniť model s jednoliatym dnom, ktoré zakrýva varnú špirálu) a stlačíte spínač. Recept sa výnimočne robí na sucho a preto trvanie tohto procesu by nemalo presiahnuť viac ako 5 sekúnd. Pizza je efektívne ohriata a ako bonus, syr na vrchu je roztopený ako by vám jedlo práve doručili z vášho obľúbeného rozvozu. Jedinou nevýhodou ostáva fakt, že spodok trojuholníka ostane s najväčšou pravdepodobnosťou čiastočne pripečený k povrchu ohrievacieho telesa. A druhýkrát by sa mi to už naozaj oškrabávať nechcelo... ● Ostatné jedlá Doba: neurčitá Pri varení v rýchlovarnej kanvici sa vašej fantázii medze nekladú. Záleží len na tom, do akej miery ste ochotní riskovať životnosť vašich zariadení. V našom článku sme sa neodvážili testovať prípravu rizikových jedál, pretože by sme radi využívali našu spoločnú kanvicu ešte aspoň tri semestre, kým sa nám podarí doštudovať (ak vôbec). Každopádne pre experimentujúcich jedincov pridávam tipy, ktoré by možno boli realizovateľné pri menších či väčších úpravách ohrevných zariadení. Menej riskantné: teplé mlieko, vajce na tvrdo. Viac riskantné (podľa všetkého hrozí pripálenie na povrch ohrevného telesa – skúšať len na vlastnú zodpovednosť): ryža, cestoviny, mrazená zelenina a mnohé iné. Ak máte alebo nadobudnete nové skúsenosti v tomto kulinárskom smere, pokojne sa s nami o ne môžete podeliť prostredníctvom nášho oficiálneho mailu, alebo webovej stránky. Dobrú chuť!

KONTAKT

13


CESTOVANIE 14

Ľadovce na Aljaške

Posledné leto ma opäť zavialo na Aljašku. Nie preto, že ako jediný z 50 amerických štátov povoľuje legálnu držbu konope indickej, ale kvôli práci a neopakovateľnej prírode. Samozrejme, že prechovávanie rastliny s obsahom THC je limitované výhradne na osobnú spotrebu dospelej osoby o maximálnom množstve 113,4 gramov (Noy v. Alaska, 83 P. 3d 538 (2003)). Čitateľ by si teraz mohol myslieť, že obyvatelia Aljašky bežne u seba nosia igelitku marihuany. S väčšou pravdepodobnosťou však stretnete domáceho so strelnou zbraňou, s ktorou by mal mať väčšiu šancu v súboji s divokou prírodou. Sú to ale len moje domnienky, keďže zatiaľ neprebehla žiadna prípadová štúdia so zameraním na skúmanie efektivity ochrany zabezpečenej

zbraňou alebo omamnou látkou napr. pred tomto výlete. Rozprávanie rangerov bolo medveďom. teda pravidelne prerušované čínskym prekladom, ktoré ma „nútilo“ fotografovať a Počas predchádzajúcich návštev najväč- dynamicky zaznamenávať prírodu v kažšieho štátu USA som síce už cestoval v dom počasí mimo čínskeho šumu. Kapitán rôznymi smermi, no časové, finančné, ale sa snažil vždy čo najbližšie dostať k horám najmä dopravné podmienky mi nedovolili ľadu, aby mohli návštevníci zažiť najväčšiu vstrebávať ďalšie a náročnejšie dobrodruž- atrakciu výletu. Vyslovene cítiť obrovitánstvá. Po ukončení lososovej sezóny som sa sku masu ľadu týčiacu sa pred vami a poz pracovného kempu v Kenai letecky pre- čuť pohyb jej častí. Kapitán vypol motor pravil do Anchorage, najväčšieho mesta Al- a bolo počuť len tupé narážanie menších jašky. Ubytoval som sa u známeho v hosteli kusov ľadu (icebergs) do trupu plavidla. Arcticadventurehostel, ktorý predstavoval Ako na Titanicu. Zrazu však vybehne 100 odrazový mostík na plánovaný výlet zare- ping-pongistov a začne hlučná irelevantná závajúci hlbšie do krajiny. Je vhodne situo- redundatná výmena údajov vyjadrených vaný a zabezpečený. Aj kvôli týmto faktom v onomatopojoch. To si mohli nechať ku som sa usadil v danom hosteli už po šiesty obedu. Ani Laco Meliško by ich neprekrikrát. Na každú, i krátku výpravu je nutné čal. Mali veľké šťastie, že moja zrkadlovka sa dôkladne pripraviť, najmä kvôli nekon- dokáže strieľať len blesky na osvetľovanie zistentnému počasiu, keďže pre Aljašku je objektov. celkom normálne, že niektoré z ročných období prebieha len jeden deň. K zhliadnutiu bolo možných niekoľko typov ľadovcov, z najznámejších to boli závesné Nasledujúce ráno som využil ďalšiu formu (Alpine), úpätné (Piedmont) a pobrežné prepravy, paradoxne, v tejto krajine naj- (Tidewater). V úseku Esther Passage sa drahšiu – vlakovú. No práve cestovanie nám otváral rozsiahly Collage fjord, ktovlakom Vám ponúkne najkrajšie scenérie rý poskytoval panoramatický výhľad na divočiny. V typickej aljašskej modro-žltej niekoľko ľadovcových más vnorených do vlakovej súprave som sa viezol pár hodín nedotknutej prírody. Zopár úlomkov sme popri scénickom ramene Turnagain cez Por- videli padnúť zo Suprise glacier a potešil tage Valley posiatym ľadovcami. Nádherný nás aj dynamický Barry Arm v Harrimanovýhľad bol prerušený prechádzaním cez vom fjorde. Nebola núdza ani o divoký žinajdlhší železničný a diaľničný tunel v Se- vot. Prezentovali sa najmä morské vydry, vernej Amerike. Anton Anderson Memorial tulene, sviňuchy, no hlavní protagonisti ako tunel je špecifický najmä jedným jazdným medvede a veľryby (vráskavec dlhoplutvý, pruhom, ktorý je spoločný pre automobilo- kosatka dravá) sa akosi hanbili. vú aj vlakovú dopravu zároveň. Otvára sa jedným smerom každú hodinu, ale len na Na konci cesty sme sa zastavili pri mno15 minút. Cestoval som severne k polár- hopočetných vtáčích hniezdach , ktoré sú nemu kruhu, no mojím skutočným cieľom domovom tisícok malých čajok trojprstých bolo 26 monumentálnych pomenovaných (kittiwakes). Tie občas prevetral orol bieľadovcov. V meste Whittier došlo opäť k lohlavý. zmene spôsobu prepravy. Presedlal som na palubu najrýchlejšieho, najväčšieho a Katamarán nás dopravil do prístavu, kde najluxusnejšieho katamaránu na Aljaške - som prestúpil na vlak smerujúci do AnchoKlondike Express. Niekoľko hodín sme bráz- rage. V meste som pár dní ešte pobudol a dili pomedzi úlomkami ľadovcov po Prince pripravil sa na šťastný návrat na SlovenWilliam Sound. sko. Nabudúce sa snáď podarí výstup na horu McKinley. Síce je to len šestísícka, ale O odborný výklad sa postarali dvaja profe- okolitú tundru prevyšuje o 5000 metrov. sionáli z US Forest Service Rangers. Keďže Aj tento fakt z nej robí jednu z klimaticky ja mám veľké šťastie vždy cestovať s čín- najtvrdších a najnáročnejších hôr, keďže je skymi skupinkami, nebolo tomu inak aj na to hora s najväčším prevýšením na svete.

KONTAKT


CESTOVANIE Ja samozrejme, na pílu tlačiť nebudem, a nechám sa vyviezť Airtaxíkom z Talkeetny. Aj takto si predstavujem svoje ďalšie dobrodružstvo. Text a foto: Viktor Hamran

15 KONTAKT


ČLÁNOK

TRAINEE PROGRAM

16

veľkými a nadnárodnými spoločnosťami, ktoré si chcú takýmto spôsobom vychovať perspektívnych zamestnancov do budúcnosti. Podobné ponuky preto nájdete najmä s miestom výkonu práce v Bratislave. Na webových stránkach ponuku zverejňuje napríklad Coca Cola, Západoslovenská energetika, Heineken, Johnson Controls, Volkswagen či finančná skupina ČSOB a mnohé ďalšie. Niektoré programy však umožňujú zapojiť sa aj mimo hlavného mesta. K takým patrí napríklad trainee v spoločnosti Metsa Tissue Slovakia so sídlom Trainee programy sú 1 až 2 – ročné rozvojo- v Žiline. vé programy, určené pre absolventov a študentov posledných ročníkov vysokých škôl. Trainee program Metsa Tissue Slovakia Tieto stáže odbornej prípravy môžu byť s.r.o. všeobecné alebo špecializované. Účastníci Jednoročný program pre absolventov všeobecných trainee programov prostred- 2. stupňa vysokoškolského štúdia organiníctvom rotácie na viacerých pracovných zuje v Žiline Metsa Tissue Slovakia. Účastpozíciách v rámci spoločností získavajú níkom ponúka príležitosť na rozvoj schopucelený prehľad o pracovných procesoch, ností pre budúci výkon pozície manažéra či ktoré sú vykonávané na jednotlivých od- špecialistu. Hlavným predpokladom je dobdeleniach. Pripravujú sa tak na výkon rá znalosť anglického jazyka a ochota ceskľúčových pracovných pozícií, z ktorých si tovať a premiestňovať sa. Trainee program môžu vybrať tú, ktorá ich zaujme najviac štartuje v júni 2011. a na ktorú sa najviac hodia. Špecializované programy pripravujú študentov už od Programy Tatra banky začiatku na prácu na konkrétnej pracovnej Tatra banka už s niekoľkoročnou tradíciou ponúka trainee programy s tromi možpozícii. nosťami zamerania. Vybrať si môžete z Absolventi a študenti sú počas stáže zapo- Management trainee programu, Private jení do prebiehajúcich projektov a úloh, banking alebo Retail trainee programu. získavajú praktické skúsenosti a pripra- Prvý program je rozdelený do troch štvorvujú sa na prácu na pozíciách manažérov, mesačných fáz a začína sa rotáciou po odšpecialistov a iných odborníkov. Pracovať deleniach banky. Po každej rotácii stážisti môžu na dohodu (v prípade študentov) odprezentujú, čo sa za niekoľko prvých alebo na hlavný pracovný pomer. Progra- úvodných týždňov o týchto oddeleniach my predstavujú jedinečnú príležosť pre dozvedeli. Následne je každý trainee priodborný rast, zlepšovanie komunikačných delený na konkrétny odbor, na ktorom zoa jazykových zručností, odborných a mana- trvá počas troch mesiacov a rieši pridelené žérskych schopností. Jednou z najväčších úlohy a projekty. Najbližší Management výhod je u mnohých zamestnávateľov isto- trainee program štartuje 1. augusta 2011. ta budúcej pozície po ukončení programu. Pre súčasných študentov, ktorí po ukončení Po úspešnej adaptácii na pracovné procesy štúdia majú záujem pracovať v Tatra banke je absolventom ponúknutý trvalý pracovný štartuje v Bratislave 1. júna Private banking trainee program. pomer na vhodnú pracovnú pozíciu. V súčasnosti je veľmi bežným javom, že sa absolventi vysokých škôl stretávajú s problémom zamestnať sa bezprostredne po skončení školy. Väčšina zamestnávateľov vyžaduje od budúceho zamestnanca aspoň minimálnu prax, čo býva hlavným dôvodom neúspechu pri hľadaní prvého zamestnania. Riešenie tohto problému poskytuje absolvovanie trainee programu v jednej z veľkých firiem, ktorý tak pre čerstvých absolventov predstavuje odrazový mostík k úspešnej kariére.

Trend organizovania trainee programov sa Tesco absolventské programy čoraz viac rozrastá aj na Slovensku medzi Tesco umožňuje čerstvým absolventom vy-

KONTAKT

sokých škôl výber z dvoch ucelených polročných rozvojových programov. Nábor do absolventských programov prebieha celoročne podľa potrieb jednotlivých obchodných jednotiek a oddelení až do naplnenia kapacity. Cieľom programov je príprava absolventov na pozície vedúcich pracovníkov do všetkých pracovísk na Slovensku. Príležitosť budovať kariéru bezprostredne po ukončení alebo ešte pred ukončením školy ponúka viacero veľkých spoločností. Spomínané ponuky zverejňujú predovšetkým na vlastných webových stránkach, takže ak vás koncepcia trainee programu zaujala, určite navštívte stránky spoločností, o ktoré by ste mali záujem. Prihlasovať sa dá vyplnením dotazníka priamo na stránkach alebo prostredníctvom uvedeného emailu. Text: Veronika Patyková


A čo program? Mali sme rôzne súťaže, ktoré sme spolu s Jurajom moderovali. Všetci sa inak celý večer zabávali a odviazane tancovali na hawaiiskú hudbu. Plánujete s takýmito akciami pokračovať aj v budúcnosti? My ako spoločnosť tento semester končíme, ale ak máte záujem zorganizovať takéto alebo podobné podujatie, obráťte sa na mňa alebo na Dianu. Niečo už vymyslíme...

ČLÁNOK

Hawaii party

Organizácia takejto akcie aj niečo stojí. Odkiaľ ste mali prostriedky? Pomohol nám vstupný kapitál, ktorý sme mali od akcionárov. Podporili nás aj naši sponzori: Ševt - papierníctvo a kancelárske potreby OC Dubeň, Pizza Pazza a Wellness Aphrodite Rajecké Teplice.

Ďakujeme za rozhovor Diane Fernerovej a Jurajovi Plichtíkovi. Text: Božidara Turzonovovová Foto: Archív Flash š.s.

Tento školský rok na pôde Žilinskej univerzity vznikli vďaka predmetu Povolanie Podnikateľ tri navzájom konkurujúce si spoločnosti. Jednou z nich je študentská spoločnosť Flash. Časopis Kontakt oslovil hovorcov Flash, š.s. Dianu Fernerovú a Juraja Plichtíka, aby porozprávali o akcii Hawaii party, ktorú organizovali spolu so svojou firmou.

Prečo Vám napadla Hawaii party? To sme tu ešte nemali. Práve preto, že udalosť s touto tematikou ešte študenti v blízkosti Žilinskej univerzity nezažili, došli sme k záveru, že takáto akcia môže mať úspech.

Iba pre to? Nie, ešte aj preto, že Hawaiiské ostrovy a všetko spojené so slnkom a morom je pre ľudí veľmi príjemné a atraktívne. Letieť na Prečo vznikla študentská firma Flash? Študentská spoločnosť Flash bola založená Hawaii si nemôže dovoliť každý, ale ísť na na jeden semester v rámci vzdelávacieho Hawaii party môžu všetci, ktorí majú čas programu Povolanie Podnikateľ, ktorý vyso- a chuť. kým školám ponúka a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Počuli sme, že akcia mala veľký úspech. Cieľom je pomôcť študentom zorientovať Čo nám k tomu poviete? sa v trhovej ekonomike, získať aj praktické Áno, podľa odhadov na Facebooku malo na skúsenosti a zručnosti v oblasti podnikania. akciu prísť okolo 150 - 200 ľudí. Avšak, zaJednou časťou nášho podnikateľského plá- bávalo sa tam až cca 350 ľudí. Taký počet nu bolo zorganizovať podujatie tematické- ľudí sme neočakávali a preto sme boli milo ho typu – Hawaii party. prekvapení.

KONTAKT

17


Vytie premietanie filmu podľa básne, ktorá definovala novú, alternatívnu kultúru 60-tych rokov. FILM

Beatnici, Allen Ginsberg, San Francisco, neviazaný život, cestovanie aj bez potreby fyzického premiestňovania sa. filmovyklub.ticho.sk Filmový klub Ticho - Bytča 11 jún, 19.00

HUDBA

KULTÚRNE TIPY

Dušanov subjektívny výber eventov, z ktorých by ste aspoň šestinu určite nemali zmeškať. Vyberte si podľa žánru alebo času. Autor nemá osobnú skúsenosť so všetkými uvedenými podujatiami. Disponuje však okrem vlastných zdrojov informácií aj sieťov externých kontaktov, na ktoré sa môže spoľahnúť pri rozhodovaní, kam ísť a prečo.

Burning Hell koncert indie folk rockovej skupiny z Kanady myspace.com/mathiaskom Stanica Žilina-Záriečie 24 máj

DIVADLO nezaraditeľné

Príjemné cestovanie autobusom za rurálnymi kinami a skvostami východného Slovenska. Komunitná atmosféra, punkové spanie v telocvičniach, ranný bolehlav po housovej párty na dedinskej diskotéke. Ďalší dôkaz, že na filmových festivaloch nemusí ísť v prvom rade o filmy. kinobus.sk Košice a okolie 17 -19 jún

Fest Anča medzinárodný fes filmov

Animáky z celej ze dokonca mladistv Nájdite zmysel živ filme a potom zaž nebom. Alebo skô Späť sa dá v stane pod rondlom.

festanca.sk Stanica Žilina-Zári 1 - 3 júl

HRANA tour koncert k pamätnému albumu Mareka Brezovského a Oskara Rózsu Ponurý klavír, spev plný bolesti, bezčasové texty. Nihilistický šábes pre zamyslených. Dom odborov, Žilina 5 jún

dátum

18

Kinobus (Východ) nielen filmový festival.

Nová Dráma festival inscenácií súčasnej drámy

Bábková Žilina prehliadka umeleckej tvorby slovenských bábkových divadiel

Žiadna nuda, ale moderné divadlo - alternatíva televízora.

Bábkové divadlo nie je len pre deti. Aj Lynchovka sa hrá s marionettami.

theatre.sk Bratislava 17 - 21 máj

bdz.sk Bábkové divadlo Žilina 25 - 27 máj Pecha Kucha Night Volume 15 už pätnásty večer architektov, dizajnérov, umelcov a ďalších inšpirujúcich ľudí s ich 6 minútami, 40 sekundami pechakucha.sk Stanica Žilina-Záriečie 10 jún

KONTAKT

cementÁRTňa tretí ročník festivalu umenia, tri dni hudby, divadla, diskusií, workshopov v bývalej nákladnej stanici cementárne artne.sk Banská Bystrica 22 - 24 jún


emegule. Niektoré vým neprístupné. vota v 10 minútovom žite žúr pod holým ôr pod rondlom. e, v kempingu taktiež

Colours of Ostrava hudobno-divadelno-atď festival na pódiu s Nickom Caveom (Grinderman), japonským postrockom Mono, s hudobným skladateľom Yannom Tiersenom, Tata Bojs, n.o.h.a. alebo legendárnymi Plastic People of the Universe, ktorých už nasa generácia príliš neregistruje. colours.cz Ostrava 17 - 17 júl

Dva autobusy, 90 účastníkov, tri dni filmov a dve noci v spacáku. kinobus.sk Žilina a okolie 2 - 4 september

4zivly.sk Banská Štiavnica 11 - 14 august

iečie

Kinobus pre niektorých akcia roka, pre iných pohroma.. alebo jednoducho bodka za letom.

cinematik.sk Piešťany 9 - 15 september

Uprising reggae udalosť roka na Slovensku Festival s headlinermi ako General Levy (Booyaka Booyaka!), Gentleman, Lutan Fyah alebo Perfect Giddimani. Jamajka na Zlatých pieskoch. uprising.sk Bratislava 26 - 27 august

KIOSK prehliadka súčasného slovenského divadla a tanca, festival odvážneho diváka

Divadelná Nitra sviatok roka pre všetkých divadlom posadnutých, festival s 20-ročnou tradíciou, celá Nitra na nohách

Nečakajte „normálne“ predstavenia. Divadlo (ani tanec) našťastie nemusí vyzerať, ako keď sme naň chodili zo základnej školy.

nitrafest.sk Nitra 23 - 28 september

stanica.sk Stanica Žilina-Záriečie 28 - 30 júl 2011 Letná slávnosť na sekierskych lúkach niečo pre prírodne založených (nemyslím to v zlom!). Skrátka hippisáčina v tom najlepšom zmysle slova.

Kremnické Gagy medzinárodný festival humoru a satiry, víkend s mottom „Sranda víťazí“ Predstavenie, koncerty, pouličné výstupy, čítačky, rozhlasové hry, klauni, bábky... známka kvality je poradové číslo ročníka - 31.

Hudba, jedlo, kvety, remeselné dielne, spanie na lúke, komunita. Treba zažiť na vlastnej koži. zajezka.sk Záježová 1 -3 júl

Cinematik filmový festival s noblesou. Kinematografická prehliadka s dôrazom na kvalitu, s cieľom vzdelávať filmového diváka a propagovať slovenské dokumentárne snímky.

KULTÚRNE TIPY

4 živly letný filmový seminár, ktorý každé leto už 12 rokov napĺňa Štiavnicu ľuďmi, filmami a dobrou atmosférou. Bohatý sprievodný program v priateľskom mestečku uprostred Štiavnických vrchov.

stival animovaných

gagy.sk Kremnica v kŕčoch 26 -28 august

KONTAKT

19


ROZHOVOR 20

JÁN GAŠPAROVIČ Zo Žiliny pochádza viac umelcov medzinárodného formátu, ako si veľa ľudí vie predstaviť. Väčšina z nich však odchádza do sveta. Len málo z nich zostáva. Ján Gašparovič je žilinský audiovizuálny umelec, ktorý sa snaží v našom meste niečo budovať. Prečo? Na čo? Za čo?

Myslíš si, že môžeš meniť svet? Chceš zmeniť svet? Vôbec nemám tú ambíciu. A už vôbec nechcem niekoho meniť.

Po česky sa hovorí, že „prací je človek Len ponúkam možnosti, moje čisto subživ“. Čím si živý ty? Táto otázka ti hneď asociuje - na veľa spô- jektívne názory a výpovede. Svoj názor sa snažím nejakým spôsobom prezentovať sobov. tak, že keď je iný, tým pádom sa snažím Takže úplne jednoducho, od toho naj- niečo meniť. Ale nie v tej prvej línii. Skôr sprostrejšieho – živím sa niečím, čím by zadnými dverami.

som nikdy netušil, že sa živiť budem. V tomto momente už tri roky, v architekto- V akom meste žiješ? Momentálne už viem povedať, že žijem v nickom ateliéri. Žiline. Keď som študoval, bol som v KremMyslel som si, že to skončí, ale stále mi tá nici, v Bratislave, stále akoby mimo domoSom hlavne človek, ktorému sa stali v ži- práca niečo dáva. Je to vďaka ľuďom, ktorí va, čiže som nemal „to miesto“. To miesto vote dobré veci. A aj keď človek urobí zlé tu sú a ktorí mi dávajú priestor. Tým pádom bolo vždy tam, kde bola škola... to je v pohode, to sú študentské roky. rozhodnutia, vždy som mal šťastie, že som sa niekam posúvam. v zásadných krokoch urobil tie správne rozAle nikdy nevieš. Možno sa dostanem do Ale vlastne som ani nevedel... Mal som hodnutia. bodu, kedy to nebude stačiť a budem nejaké skúsenosti zo zahraničím. Zvažoval Keď prídu sínusoidy a si dole, tak vždy vieš, musieť spraviť zásadný krok. No živý som som nežiť tu, zvažoval som žiť v Bratislave, že sa to vráti naspäť. Myslím, že je dob- hlavne tým, že sa vytvárajú možnosti a že v Prahe. Ale zhodou okolností, teraz si môré, že som tu. (smiech) Neviem koľko ešte, sa môžem realizovať na viacero strán, nie- žem povedať, že žijem v Žiline. ale budem robiť všetko preto, aby malo len prácou. To je to, čím som živý. Pre mňa Ale neviem dokedy. Možno navždy, možno je to naozaj to - tvoriť. význam, že som tu. ešte na rok. Kto si? Za koho sa považuješ? Až takto do hlbky? Kto som...

KONTAKT


Zdá sa mi ale, že teraz sa to mesto stalo takým, akým ho potrebujem, samo od seba. Presnejšie povedané - cez ľudí, ktorí sa v ňom o niečo snažia. Stáva sa takým bez toho, aby sa to tlačilo politicky alebo iným spôsobom. Organizmus, ktorý sa snaží vytvárať sám pre seba možnosti. Aby sa ľudia, ako napríklad ja, mohli rozhodnúť ostať tu žiť. A spolupodielať sa na tom, aby tá tendencia pokračovala. Aj keď je Žilina mestom, ktoré má necelých 100 tisíc obyvateľov, môže mať ambíciu byť malým mestom, so všetkým, čo k tomu patrí. A potom nebude problém, že odtiaľto budú ľudia utekať.

Záriečie, pozn. redakcie), ale ono sa to kumuluje. Čím viac ludí bude mať tento pocit a bude niečo robiť, tým viac ľudí... Normálne stromčekový efekt.

do väčšieho, vyskúšať, ale... Je to o prioritách. Čo chceš? Chceš zarobiť veľké prachy a potom sa s nimi vrátiť a čo teraz - s tými prachmi?

A to je to zvažovanie - či niekde zostať.

Alebo byť tam naozaj. Poznám veľa ľudí, ktorí žijú vonku. Ale vo veľa prípadoch tam v niečom trpia. Aj keď je to super. Majú totálny plezír, že čo je to za obrovskú mašinériu. New York alebo Londýn, obrovské mestá. Ale je to bez kontaktu... každý si ide svoju lajnu a aj tak sa každý vráti nakoniec k svojej rodine. Pretože rodina je to najsilnejšie.

Jaro Kyša (žilinský výtvarník žijúci v Londýne, pozn. redakcie) by povedal, že v Žiline zomiera. To je práve človek, ktorý potrebuje cestovať, potrebuje veľa ľudí. Ale bude veľmi rád, keď sem príde vo veku, ked už nebude mať chuť cestovať a bude tu už niečo vytvorené. A on je presne typ človeka, ktorý mi povie „ty sa tu zahrabeš, poď von“. Ale ja to vidím ešte aj z druhého pohľadu. Keď pôjdu všetci do riti, tak tu fakt nič nezostane a ty už ani nebudeš mať šancu sa sem vrátiť. A viem o tebe, a to mu viem povedať do očí, že ťa natoľko poznám, že tvoja rodná hruda je tu. Vyrástol si tu a sem ťa to bude ťahať navždy. Aj keď tu možno nebudeš žiť celý rok vkuse, ale budeš sa sem vracať. A určite budeš rád, keď sa tu niečo bude diať.

Takže sa nemusím pýtať, v akom meste by si chcel žiť... Toto je odpoveď aj na to... viem si predstaviť žiť niekde nejaký čas. Londýn je mesto bez oddychu. Stále môžeš, ked máš chcenie. Ale aj to ťa vie zrolovať. Potrebuješ mať aj úplne obyčajný čas, keď pôjdeš so psom na pole. V Londýne nepôjdeš so psom na pole za barákom.

ROZHOVOR

Že som vôbec rozmýšlal niekam ísť - to asi hovorí o tom, že som nebol úplne stotožnený s tým, či je to mesto, ktoré bude mojím domovom a miestom, kde sa budem realizovať. Preto na túto otázku v tomto momente môžem odpovedať, že áno. Ale to sa zase môže zmeniť na základe mojich ďalších požiadaviek a chcení.

V akej Žiline by si chcel žiť? Nejaká vízia? Samozrejme, keď pátraš v minulosti, je tam niekde Marek Adamov na začiatku Mať sa kam vracať. To je to. Na jednej Dúfam, že niečo nezarieknem, ale v takej, (riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina- strane je logické chcieť ísť niekam inam, ktorou sa Žilina teraz stáva.

21 KONTAKT


ROZHOVOR

Možno je to trošku ukvapené. Ale verím tomu. Preto som povedal, že organizmus. Nie je to umelo vyprodukované. Môžem to porovnať s Košicami (Európske hlavné mesto kultúry 2013, pozn. redakcie), kde sa deje niečo na základe niečoho. Tam je to trošku umelo vytvorené. Ale môže sa stať (a nechcem kuvíkať, aby to tak nedopadlo, nech to kľudne dopadne dobre), že to tam ľudia akoby nezvládnu. A po celom tom cirkuse sa nenaštartuje program, prirodzeným výberom, ako sa to môže pozvolna stať v Žiline. Možno. Samozrejme, vždy je čo meniť, toho je veľa. Ale to je zbytočné spomínať. Aký si bol študent? Aký si viedol študentský život? Celkom zhýralý. No mal som vždy dobre nastavenú mieru zodpovednosti. Neviem, či výchovou alebo čím to bolo. Určite super roky. Keď opomeniem Kremnicu, strednú školu, to bol veľký remeselný experience. Ak beriem výšku, kde som sa začal profilovať - presne ten život sa mi teraz vracia v tomto ateliéri. Tráviš 50% štúdia v ateliéroch, kde kreuješ témy, ktoré máš zadané a potom si robíš svoj vlastný program. Čiže ja som veľa času trávil v ateliéri, spával som v ateliéri, samozrejme sa veľa žúrovalo. Mnoho debát, vernisáží. Je to život spojený s tým, čo som sa rozhodol robiť a to mi celkom vyhovovalo. Neviem, aké to bude mať dôsledky.. lebo telo ti vráti. Ale určite mi to dalo - aj učenie aj ľudí. Kombinácia. Prezraď niečo o Galérii Plus mínus. Nula, celá nula. Plus mínus nula celá nula... Ide o to, že vznikol najprv ateliér, ktorý je otvorený pre hocikoho, kto by mal záujem. Ja to beriem ako ateliér, v ktorom sa môžem realizovať. Pretože také miesto som doteraz nemal. Je to strašná výzva a výhoda, lebo doma vôbec nemôžem pracovať.

22

Tento priestor má uličný charakter, s veľkým výkladom. To automaticky ponúklo možnosť vytvoriť galériu, v súčinnosti s Dušanom Voštenákom a Lenkou Voštená-

kovou (architektonický ateliér Eurodesign, bar Emócia, pozn. redakcie). Vytvoriť čistý priestor, kde sa budeme snažiť robiť výstavy s tým, že sme výtvarníci a máme sieť známych-umelcov, ktorých diela môžeme priniesť do Žiliny. Chvíľu som bojoval s tým, či to nie je zbytočná konkurencia staničnej galérii, ale nie je. Budeme to musieť robiť komerčnejšie, budú tu aj predajné výstavy. Budeme sa snažiť robiť veľa maľbu, konkrétny program sa ešte len vytvára. A plus mínus nula preto, lebo stavbársky a architektonicky to určuje absolútnu nulu, ktorá je na úrovni zeme. Nemá to byť odkaz na nejakú galériu architektúry, ale vyčistený symbolový číselný kód, ktorý zastáva všetky tieto prvky a dáva nám to ešte ďalšiu možnosť vytvárania schémy. Ateliér v suteréne je ateliér mínus jeden a každá výstava, ktorá bude vznikať, bude výstavou plus jeden, plus dva, plus tri. Môžeme si vytvárať čiselné kódy a používať vizuál technického kreslenia. To je prvá idea. Preto aj čierny portál a biele označenie –  ako starý technický výkres. Žiaden ťažký koncept. Veľmi ľahký, číselný, matematický. To je vec, ktorú som mal dlho v hlave a nevedel som, kde ju použijem. Aké sú tvoje asociácie, keď sa povie Žilinská univerzita? Je ich viac. Jednak sú spojené s mojím konkrétnym zážitkom, dokonca osobnými vecami. Môj ujo je pedagóg, čiže to je jeden kontakt. Môj otec študoval na ŽU. Ale teraz to môžem vzťahovať aj na situácie, ktoré sa odohrali v poslednej dobe. Jednak výstava na vysokej škole, kontakt s Kamilom Mihalovom. A vôbec s ľuďmi zo školy, ktorých začínam vnímať. S ľuďmi, ktorí sa motajú okolo Stanice. Tých je pár. Lebo inak som nemal ani možnosť sa s ľuďmi z univerzity stretnúť alebo stretávať. Je pre mňa veľmi prekvapivé, že na také veľké množstvo študentov, ktoré som si ani netrúfal tipovať, je vidieť strašne málo ľudí. Alebo možno ja chodím na zlé miesta alebo práve ľudia z univerzity chodia niekam inam.

KONTAKT

Alebo nechodia. Alebo nechodia. Akokeby nemám pocit, že študenti tu niekde sú. Alebo sú, ale sú tak roztrúsení alebo tak o tom neviem... Samozrejme, že a priori nevyhľadávam alebo neskúmam, aké akcie sa dejú na vysokej škole. Ak aj sú, možno je o nich málo vedieť. Lebo keby o nich bolo vedieť, tak by som o nich asi vedel. Zase - sme v Žiline. Ako sme dávali príklad Grazu. Jasné, že sa nedajú tak jednoducho porovnávať situácie miest a univerzít. Avšak mám pocit, že by sa dalo robiť viac. Mala by fungovať akási výmena. Mesto dáva niečo univerzite, už to že je univerzitou. A ľudia, ktorí tú univerzitu navštevujú, aj keď síce nie sú Žilinčanmi... Ale to je presne to – ako som fungoval v BA, tak som to zobral za svoje. Snažil som si to mesto dostať pod kožu. Kľudne som zvažoval, či v tom meste neostanem existovať aj naďalej. Každopádne, keď si preberiem vec, ktorá sa udiala (Janova výstava The Dark Side of the Moon #3 v rámci konferencie Prizma, o ktorej sa dočítate na inom mieste tohto vydania Kontaktu, pozn. redakcie) – výborný connection, ale v rámci jednotlivca. Kamil Mihalov ma oslovil a vznikla veľmi príjemná spolupráca. Podľa mňa aj výsledok bol pozitívny. Toto vidím ako cestu pre realizovanie sa univerzity v živote. A prepájanie. Nemôže to byť ostrov, lebo uzavretie sa iba na unvierzitu je blbosť. Môže fungovať – ale čo viac? Pre mňa to bola názorná ukážka toho, ako málo stačí - dvaja ľudia sa porozprávajú a niečo z toho vznikne. Nie že by sa to muselo diať na dennej báze, ale nie je to až také ťažké zrealizovať. Tie kroky treba robiť postupne. Možno aj tým, že sa toľko nestretávam s ľuďmi z univerzity. Určite majú inde postavené priority. Škola musí byť náročná, tým pádom zaberie asi veľa času a tak ďalej. Ale len o tom by škola podľa mňa nemala byť. Aj keď som z úplne iného prostredia. My sme to mali skôr voľnejšie, budem to nazývať bohémstvom. No prácu si musel odviesť. Keď človek študuje, musí podať výsledky.


HUDBA

Ale nemal by ostať len pri tom, že len študuje. Síce odchádza možno plnohodnotný študent nejakého oboru, ale neplnohodnotný človek, lebo sa nestíha... Poľudštiť? ...poľudštiť v rámci hocičoho. Nechcem nikomu vsúvať názory a prerábať ho na niečo, čím nie je. Ale to hovorím všetkým. Nikomu neublíži – ako ja som postupne prichádzal na veci – nevedel som napríklad, čo je tanečné divadlo a vôbec som k tomu nemal žiaden vzťah. Stáva sa ľuďom, že vôbec neakceptujú vážnu hudbu, ale postupne sa... Čím viac príležitostí, skúseností a zážitkov, tým je človek bohatší. Dá sa aj napríklad stále len čítať. Človek si zlepšuje slovnú zásobu, verbalizáciu. Ale žije len v nejakej knihe – musí to prekladať niečím ďalším. To je ideálny stav. Si šťastný? Ja som si vyvinul termínus technicus, ktorý používam. Keď prídu aj zlé, aj dobré obdobia - volám to zmier. Nenazýval by som to šťastím, ale žijem zmier. Niekto by to mohol nazvať šťastím. Keď mi niekto povie, že „vyzeráš šťastie“ – tak áno, som šťastný. low, ktorému predskakovala. Jej eponymný Text a foto: Dušan Dobiaš debut vyšiel teda až teraz, v marci 2011. Belgická speváčka a pesničkárka na ňom ponúka mix RnB, reggae, soulu i rapu. Ako svoj vzor uvádza speváčku Erykah Badu. Kritikou porovnávaná s Amy Winehouse, či Duffy, najmä z podobného, no zároveň niečím špecifického hlasového prejavu. I mne po prvých tónoch neskutočne nadupanej „This World“ napadlo: „reinkarnovaná Amy Winehouse, akurát bez drog.“ Sama sa ale Pre mňa tento náhodný objav na serveri od podobných škatuľkovaní dištancuje, Je youtube bol veľmi inšpiratívny. Mladá 21 predsa len originál. Lepší úvod, ako v podoročná Selah Sue, vlastným menom Sanne be tejto piesne by ste nevymysleli. MinimaPutseys na videu spieva cover na slávny listický sound basy a bicích a skoro až čersong Ain’t No Sunshine od Billa Wither- nošky znejúca angličtina, ktorá v refréne sa. Jej „zachrípnutý“ hlas ma v momen- rozkvitne a vy si obľúbite jemné fonetické te uzemnil a vedel som že musím počuť nedostatky (ako pozostatok z francúzštiviac. Na gitaru začala hrať v pätnástich, ny). Tento celok pôsobí veľmi kompaktne. v šestnástich prišla zmluva od veľkého vy- Dvojka je hip-hopová a pozor: rapuje presdavateľstva Universal, ktorú ale odmietla. ne tá, čo v predošlej skladbe atakovala Koncertovať začala v sedemnástich, keď ju vysoké stupnice. Trojka „Raggamuffin“ sa oslovil v belgicku uznávaný performer Mi- stala prvým singlom. Budete ju počúvať

selah sue

KONTAKT

stále dokola. Budete obdivovať všestrannosť interpretky. Nechala ma spomenúť si na hravosť Jasona Mraza a jeho gitary, táto slečna má s ním veľa spoločného. Či už rýchle frázovanie, španielsku gitaru alebo silné, energické refrény. Slabším miestom nahrávky je pre mňa dvojica rozvláčnych slaďáčikov „Mommy“ a „Summertime“ v druhej polovici. Album by sa možno zaobišiel aj bez kolaborácie so spevákom Cee-Lo Greenom v podobe songu „Please“. Jeho hlas ten náladový koncept narúša. Mimo tejto sú ostatné piesne skvele produkované a ponúkajú skvelý posluch. Toto určite nie je pop. Je to inteligentný mix štýlov, ktorý bude populárny. O tom že by Jason Mraz prišiel na festival Pohoda snívam už dlho. Predskakovať by mu v Trenčíne mohla práve Selah Sue. Budem premýšľať o tom, aké by to bolo skvelé. Text: Adrián Kozák Foto: moodmindmoove.wordpress.com

23


TAJOMSTVO 24

Kate Bros - tajomstvo odhalené

Mnohí z vás sa už iste stretli na katedre humanitných vied s menom Kate Bros. Od nejedného zvedavca som za posledné obdobie často počul otázku: „Prečo vlastne Kate Bros?“ Samého ma to celkom zaujímalo a preto som sa rozhodol vydať sa pravde po stopách a po krátkom rozhovore s kolegyňou nám bolo odhalené jej tajomstvo.

Meno Kate Bros je vlastne jednoduchá anglická skratka Kataríninho slovenského mena. Toto pomenovanie si Katarína Brosová osvojila pri svojom pobyte v spojených štátoch, kde istý čas žila. Jej americkí priatelia mali komplikované vyslovovať slovo Katarína alebo Katka a tak vzniklo oslovenie Kate. To sa vždy usmiatej osobe

KONTAKT

zapáčilo a vzhľadom na jej pole pôsobnosti na univerzite (výučba anglického jazyka) používa toto oslovenie v bežnej praxi a komunikácii so študentmi doposiaľ. Text a foto: Peter Kováč


fotografická výstava Fallen Dreamers

Šesť autorov z celého sveta sa rozhodlo ukázať svoju tvorbu prostredníctvom výstavy fotografií, ktorá nesie názov Fallen Dreamers a je inštalovaná v centre Rajca vo výstavných priestoroch kaviarne Kľak. Na tejto prezentácii však nemusíte očakávať, že sa stretnete s klasickými gýčovými fotografiami krajiniek či zvierat. Kontroverzný obsah tvorby autorov z USA, Ruska, Fínska, Írska a Slovenska je dostatočne šokujúci na to, aby bola výstava prístupná až od osemnásť rokov. Silne emotívny zážitok môžete prísť prežiť na vlastnej koži až do konca júna. Viac informácií na stránke www.fallendreamers.com.

UMENIE

Krv, hlina a zimomriavky

Text: Peter Kováč Foto: www.fallendreamers.com

25 KONTAKT


RECENZIA

Filmové tipy

Unthinkable - Tento americký thriller má celkom slušnú atmosféru, ktorá však trochu upadá v rozvláčnom deji, vyplývajúcom z nudných a hluchých miest, ktorých našťastie nie je veľa. Samotný príbeh je zaujímavý, nepredvídateľný a námet originálne poňatý. Navyše Samuel L. Jackson opäť exceluje a predvádza, že rola exota (prípadne psychopata) mu sedí ako uliata. Paradoxne mi neprišiel umelý ani záver filmu, ktorý má v posledných rokoch v amerických filmoch tendenciu byť nasilu prekvapivý. Tento atmosférický snímok nemá žiadny vážny nedostatok, nebyť hluchých miest, hodnotil by som absolútne.

Unstoppable - Nikým neovládaný vlak naložený chemikáliami sa rúti naprieč Amerikou. Nemôžem si pomôcť, ale celý film mi pripadal tak, že som tie nápady už niekde videl. A nebavil som sa ani tentokrát. Akcia síce bola na slušnej úrovni, avšak vadilo mi, že hrdinovia filmu si vždy z možností riešení problémov vybrali tú najväčšiu kravinu. Dej je navyše predvídateľný. Denzel Washington sa síce snaží a jeho prevedenie role vlakového inžiniera je uveriteľné, ale jeho potenciál je viac menej nevyužitý. V spolupráci s Tonym Scottom už natočil aj lepšie filmy. Pozitívne hodnotím kvalitnú produkciu.

Green Hornet – Filmy podľa komixových predlôh som mal odjakživa rád. Na zeleného sršňa som sa obzvlášť tešil, pretože som o ňom nikdy predtým nepočul. Avšak nanešťastie ma sklamal podobne ako tretí spiderman. Kameňom úrazu pre mňa v tomto prípade bol hlavný hrdina, ktorý ma vyslovene iritoval. Oproti tomu bol opäť vynikajúcim záporákom Christoph Waltz, ktorý mi učaroval už v Tarantinových Bastardoch. V Gree Hornet potvrdzuje, že jeho postava nevinne vyzerajúceho hajzlíka dodáva charizmu celému filmu, avšak sám to celé potiahnuť nemôže. Film má pár svetlých momentov, avšak celkovo je to nuda.

[4/5] [2/5] [2/5] 26

KONTAKT


RECENZIA Battle: Los Angeles – K tomuto skvostu som sa dostal náhodou, keď som si chcel pozrieť vysokorozpočtový Battle: Los Angeles. A napriek tomu, že je to čistokrvné sci-fi, nasmial som sa lepšie než na hocijakej komédii. Na tomto filme je otrasné všetko od scenára, cez kameru, efekty, až po herecké výkony. S istotou môžem tvrdiť, že som v živote horší film nevidel. A práve v tom spočíva jeho krása, pretože som sa pri sledovaní tohto gulášu neuveriteľne bavil každým nepodarkom. Producenti zrejme trpia nejakou mozgovou disfunkciou, pretože rozumný človek by scenár ihneď roztrhal. Za to, že to nespravili, majú moju nekonečnú vďačnosť.

Repo men – Po skončení tohto filmu som mal rozporuplné pocity. Herecký koncert Juda Lawa a Foresta Witakera v kombinácii s neveselým svetom budúcnosti vynášal film na strop atmosférického neba, skvelo im sekundoval Liev Schreiber. Podobne dialógy boli skvelé, podčiarknuté jemným čiernym humorom a chladnou profesionalitou pracujúcich repo manov. Avšak koniec filmu bol pre mňa sklamaním, pretože si neodpustil trápne klišé prekvapivého záveru. To sa však dá odpustiť, keď vezmeme do úvahy, že ide o celovečerný debut režiséra Miguela Sapochnika. A vlastne ani veľmi nevadí, že je to celé kravina.

Black Swan – Mystery dráma o stavoch. Najlepší herecký výkon, aký som kedy videl. Zaslúžený Oscar pre Natalie Portman. Vo filme sú herci, ktorí už ukázali, že vedia hrať (Vincent Cassel, Winona Ryder), avšak tu sa rozhodli tvorcovia všetko staviť na Natalie Portman. A spravili dobre. Príbeh ustupuje do pozadia, celý film je o jej pocitoch, trápeniach a radostiach a ona túto úlohu zvláda s takou dokonalosťou, ako by to naozaj prežívala. Krásny film, ktorý je pre mňa pravdepodobne filmom roku.

[5/5] [4/5] [5/5] 27 KONTAKT


RECENZIA Deadline – Od tejto komédie som asi očakával príliš veľa. Predpokladal som, že bude mať podobné grády ako Hangover, navyše tu hrá Robert Downey Jr., ktorý mi je ako herec obzvlášť sympatický. Ale veľmi som sa nenasmial. Film má určite svoje čaro, ale aj vďaka veľkým očakávaniam si myslím, že tento rok vyšli aj lepšie komédie. Alebo ma možno baví iný typ humoru.

Cemetery junction – Ďalší z filmov, ku ktorým som sa dostal náhodou. Tragikomédia nie je môj obľúbený žáner, podobne mi nepasujú európske filmy. Napriek tomu sa mi na tomto filme páčilo asi všetko. Skvelé herecké výkony, tragédia bola smutná, na vtipných scénach som sa smial tak, až som sa dusil. Zlatým klincom je jeden z mojich obľúbených hercov Ralph Fiennes, ktorý zase stvárnil postavu pre neho charakteristickú (podobne ako v In Bruges). Niektoré scény sa mi vo filme páčili natoľko, že som si ich opakovane púšťal po jeho skončení. Tento film ma absolútne dostal, môžem ho vrelo odporučiť.

Exit through the gift shop – Nikdy som nepísal recenziu na dokument, ani neviem ako to robiť správne, ale chcel som napísať, že sa mi páčil. Hlavne kvôli tomu, že je sčasti aj o mojom obľúbenom street artistovi Banksym. Veľmi pekné.

[2/5] [5/5] [5/5] 28

KONTAKT


RECENZIA Hereafter – Nuda. Toto slovo dokonale vystihuje túto fantasy drámu. Celý film som čakal, kedy už koneč ne príde zápletka. Neprišla vôbec. Matt Damon síce hrá o dušu, ale čo z toho, keď film nemá ani atmosféru, ani poriadny príbeh. Až pri písaní recenzie som sa dozvedel, že snímok režíroval Clint Eastwood, produkoval Steven Spielberg. Výsledkom spolupráce týchto veľkých mien je nuda a na oko pekný, ale bohužiaľ úplne zbytočný film. Text:Peter Aradský

[1/5] 29 KONTAKT


ZÁBAVA 30

VIETE, ŽE...

VTIPY

Pridávam ďalšie zaujímavé fakty a informá- krajšie auto 20. storočia a jeden exemplár cie, ktoré vás možno zachránia na skúške. je dokonca vystavený v newyorskom Múzeu moderného umenia? „A pán/pani (doplníte príslušný titul), ve... najväčší gumový medvedík na svete váži deli ste o tom, že...“ 2,3 kg, obsahuje 12 600 kalórií, vyrába sa v ... tučniak obrovský vydrží pod vodou až 18 štyroch príchutiach a stojí 36,90€? minút? ... v rok 1930 firma Sedus predstavila svetu ... geometrickými útvarmi sa ľudia zaobe- prvú otočnú stoličku na kolieskach? rali už v staršej dobe kamennej? ... patent na plne funkčné guľôčkové pero … Námorníctvo Spojených štátov americ- podal maďarský emigrant László Bíró v Arkých po skončení americkej vojny za ne- gentíne, roku 1943? závislosť na deväť rokov prakticky zaniklo, pretože Kongres všetky jeho lode rozpre- ... strach z kníh sa volá Bibliophobia? dal? ... kýchame rýchlosťou 160 km/h? … cisár Fridrich II. Štaufský údajne prehlásil, že Mojžiš, Ježiš a Mohamed boli traja ... srdce 70-ročného človeka zabúchalo 2,5 podvodníci, ktorých cieľom bolo ovládnuť miliardy krát? svet? ... odtlačok jazyka je unikátny presne tak … japonskí vedci pomenovali bielkovinu isto, ako odtlačok prsta? pikachurin podľa animovanej postavičky ... Antihmota je hmota, ktorá existuje Pikachu? spätne v čase? ... ľudský vlas je prakticky nezničiteľný mimo ohňa ho nezlikviduje extrémny mráz, ... keď sa prejeme, dočasne počujeme horvoda, kyseliny ani vysoko korozívne chemi- šie? kálie? ... ľudská hlava ostáva pri vedomí ešte 20 … prvou krajinou, v ktorej bol zakázaný ab- sekúnd po tom, čo bola oddelená od tela. sint, bol Slobodný štát Kongo v roku 1898? ... pri strachu produkuje ucho viac ušného … v 19. storočí sa niektorí vedci domnie- mazu? vali, že energiu Slnku dodávajú padajúce ... muchy – mäsiarky dokážu zacítiť mäso meteority? na vzdialenosť 7 km? … najťažším odváženým rastlinným plodom ... strach z premýšľania sa volá Phronemobola tekvica s hmotnosťou 821 kg? phobia? ... V Egypte žije prvé dieťa s menom FaceLucia Uhliariková book Jamal Ibrahim? Zdroje: www.wikipedie.cz www.magazin.sk ... Floriďanka Adele Edwards je už dvadsať rokov závislá na molitánovej výplni z pohoviek, ktorú konzumuje?

Nuda v laviciach? Čo takto zopár vtipov?

… športový automobil Jaguar E-type je mnohými odborníkmi označovaný za naj-

KONTAKT

Mark Zuckerberg (zakladateľ FB) bol v bezvedomí hospitalizovaný v nemocnici. Podľa predbežných informácií ho na Facebooku „šťuchol“ Chuck Norris

***

Na domácej párty príde chlapec k osamelej babe: - Ahoj, s tebou nikto netancuje? - Nie. - Tak by si mohla pozbierať prázdne fľaše...

***

Je to červené a škodí to zubom čo je to? - Tehla.

***

- Máte šťastie, - hovorí kartárka mladíkovi, ktorý si od nej nechal vykladať budúcnosť, - nikdy nepoznáte, čo je to choroba. - Ajajaj, to ma teda práve veľmi neteší. - Prečo, prosím vás? - Študujem v poslednom ročníku medicínu ...

***

- Hovorí syn otcovi: Ocko mám 22 pätiek z matematiky! Otec: To ako sa ti podarilo? Syn: Prvý polrok 10 a druhý 9...

***

Sedí zajko na pníku a niečo píše. Ide okolo líška a pýta sa ho: - Zajac, čo to píšeš? - Diplomovú prácu na tému Ako zajace líšky kynožia. - Ale zajac veď to je úplné naopak. - Nie je ! Neveríš, poď sa pozrieť a zave-


- Zajac, čo to píšeš? - Diplomovú prácu na tému Ako zajace vlkov kynožia. - Ale zajac, vôd to je úplné naopak. - Nie je! Neveríš, poď sa pozrieť a zavedie ho do svojej nory. Von sa však už vráti bez neho. Na tretí deň ide okolo medveď. - Zajac, čo to píšeš? - Diplomovú prácu na tému Ako zajace medvede kynožia. - Ale zajac, veď to je úplne naopak. - Nie je! Neveríš, poď sa pozrieť a zavedie ho do svojej nory. Tam napravo kopa roztrhaných líšok, naľavo kopa roztrhaných vlkov, vzadu zopár roztrhaných medveďov, uprostred veľký lev a zajac hovorí: - Vidíš, vidíš medveď, nezáleží na tom, akú diplomovú prácu píšeš, ale akého más konzultanta.

***

Chlap si pofajčieva cigaretu a vyfukuje obláčiky dymu. Jeho priateľka sa naštve a vraví mu: - Nevidíš, že je na krabičke napísané varovanie, že to škodí zdraviu! A on na to: - Láska, ja som programátor, nás nezaujímajú warningy, iba errory...

SUDOKU Návod pre neznalých Sudoku.

Hracie polia musíte vyplniť tak, aby v každom riadku a v každom stĺpci boli napísané čísla od 1 do 9. Rovnako v každom šedom a bielom štvorci musia byť čísla od 1 do 9. Čísla sa nesmú opakovať. To isté platí aj o Zdroj: Internet písmenkovom Sudoku. Lucia Uhliariková Text: Lucia Uhliariková

SUDOKU

die ju do svojej nory. Von sa však už vráti bez nej. Na druhy deň ide okolo vlk.

31 KONTAKT


REPORTÁŽ

Vernisáž výstavy VYSTAV SA

29.marca o 11.00 hodine sa konala vernisáž s názvom VYSTAV SA. Je to projekt piatich študentov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva, ktorý vznikol v rámci predmetu Ročníkový projekt 2. VYSTAV SA je výstava, tvorená dielami, ktoré tvorili študenti počas prednášok. Zapojiť sa mohol každý študent Žilinskej univerzity. Celkovo bolo prihlásených 12 študentov a vyše 120 diel. Na vernisáži čakal divákov hudobný program. Ten sa začal predstavením brušnej tanečnice Terézie Kianičkovej. Pridalo sa hudobné duo v podaní Vlada Kubaláka a Jakuba Valičeka z Katedry hudby. Diváci hlasovali za najlepšie dielo. Cenu diváka si odniesol Peter Lang z katedry PEDaS. Text: Zuzana Čižmanská Foto: Marián Kečkéš

32

KONTAKT


REPORTÁŽ 33 KONTAKT


IT & PC

Hitchhiker‘s Guide to the Software Galaxy

34

Čo kto používa? A prečo? Môže byť nejaký program naozaj lepší než iný? Alebo je každá aplikácia len železnou košelou? Táto rubrika dáva priestor ľuďom, ktorým záleží na nástrojoch, ktoré používajú - a chcú sa o ne podeliť.

si veľmi rýchlo zvykol a ktoré by mi určite chýbali. KMPlayer inštalujem aj úplne neskúseným používateľom, nakoľko ak človek nechce, nemusí nič nastavovať a prehrávač jednoducho funguje.

WEB - Opera 11 Výber webového prehliadača je podľa mňa u väčšiny užívateľov vecou zvyku. Ja, keďže si vytváram názor prevažne na základe skúseností, som mal obdobie, kedy som každému prehliadaču venoval aspoň mesiac používania. Pri Firefoxe som vydržal dva, pri IE necelý jeden a pri Chrome niečo cez mesiac. A skončil som tam kde som začal - pri Opere. Prečo? Pretože z hľadiska efektívnosti používania je pre bežného používateľa Opera jednoznačne najlepší web browser. Či už sú to výborné mouse gestures, pomocou ktorých je možné sa vrátiť na predošlú stránku v priebehu sekundy, alebo inteligentné cacheovanie, ktoré dokáže pri nechcenom zatvorení stránky s rozpísaným textom vrátiť nielen stránku, ale aj text. Taktiež je Opera na základe viacerých textov celkovo najrýchlejší prehliadač a od verzie 11 podporuje rozšírenia, čím oproti nej stráca Firefox svoju jedinú konkurenčnú výhodu. Dá sa o tom polemizovať ešte dosť, avšak raz skúsiť je určite lepšie. Tak schválne, či patríte medzi tých, ktorí si fašisticky obhajujú to svoje, pričom iné ani nikdy neskúsili, alebo si predsalen vytvoVIDEO - The KMPlayer ríte svoj vlastný názor, na základe skúseVýborný multimediálny prehrávač s veľmi nosti. širokými možnosťami nastavenia. Medzi jeho hlavnú výhodu patrí integrácia vnútor- SPRÁVA SÚBOROV - Total Commander ných kodekov, čo v praxi znamená, že stačí Skutočne nechápem, ako môže v dnešnej nainsťalovať tento prehrávač a prehrám dobe fungovať niekto bez tohto programu. čokoľvek. Samozrejme aj zvuk. A príjem- TCMD používam ešte od dôb, keď sa volal ný vizuálny doplnok ku KMPlayeru je GR8 Windows Commander (čo sa Microsoftu SKIN, ktorý jeho defaultne nie príliš ľúbi- samozrejme nepáčilo a musel sa buď prevý vizuál vyhladí, takže tento užitočný a menovať alebo zaplatiť licenciu). A pred univerzálny open source program aj dobre ním to bol Norton Commander. A pred ním vyzerá. Medzi ďaľšie vychytávky patrí mož- Volkov. Vizuál sa od roku 1985 zmenil, no nosť prispôsobenia kvality videa rýchlosti princíp nie. O čom to môže svedčiť? Je mi počítača. To znamená, že HD video prehrá až ľúto, keď si uvedomím, koľko ľudí má aj na počítači, na ktorom by s tým mali iné svoje dáta uložené v priečinku C:\Users\ prehrávače problém. Oceňujem aj kláveso- menopouzivatela\Desktop\. A potom čuduj vé skratky na mnohé funkcie, na ktoré som sa svete, keď pri menšej systémovej chyAUDIO - Foobar2000 Dlhú dobu som používal winamp, avšak časom som si uvedomil, že na prehrávanie hudby robím jeden krok navyše. Otváram si priečinok s uloženou hudbou cez Explorer a presúvam ju do playlistu. Je to spravidla vec zvyku. Tento program mi odporučila moja priateľka a na prvý pohľad som sa do neho zaľúbil (do nej samozrejme tiež :). Foobar má veľa možností a nastavení, ja ho mám však prispôsobený veľmi minimalisticky. Okno je rozdelené na dve časti. Ľavá časť, cca 1/3 je folder structure, kde si browsujem všetku svoju hudbu a zostávajúce dve tretiny sú venované playlistu. Foobar podporuje aj extensions, čo v praxi znamená, že sa dá upraviť na ľubovoľnú funkčnosť. Či už je to moje obľúbené scroblovanie do last.fm profilu, alebo mnou nepoužívaný album art, prípadne lyrics, ktoré si vie program stiahnuť na základe ID3 tagov z databázy a priradiť jednotlivým songom. Ak sa pozriem späť, nechápem, ako som mohol fungovať bez foobaru.

KONTAKT

be sa im buď všetky dáta stratia, alebo sú nútení platiť firme 20 Eur za niečo, čomu sa mohli sami vyhnúť. Osobne som mal obdobie, kedy som natvrdo vypínal proces explorer a používal len TCMD. Total Commander slúži na správu súborov, kopírovanie, presúvanie, premenovávanie, upravovanie, rozbaľovanie, čítanie a ponúka aj mnoho iných funkcií. A to všetko prehľadne a tak, že naozaj budete vedieť, kde sa vaše súbory nachádzajú. INSTANT MESSENGER - QIP Infium Tu mám osobne veľmi špecifické požiadavky a od najnovšej verzie mi nevyhovuje ani qip. Takže používam staršiu verziu, s ktorou som dlhodobo nadmieru spokojný. Infium je však pomerne náročné na efektívne používanie. Defaultné nastavenie je pre blbcov, ktorí nevedia a nechcú vedieť, čo a ako program robí. Avšak po desiatich minútach sa z qip stane veľmi mocný nástroj. Okrem ICQ účtu mi spravuje aj dva gmail účty naraz, pričom ma upozorňuje na nové maily na oboch zvlášť. Skrývanie kontakt listu, vyhľadávanie v kontaktoch, tabbed chat, typing notification a podobné prkotiny sú prítomné v podstate v každom druhom instant messengeri, ale len Infium mi ponúkol správnu konšteláciu používateľského rozhrania, skinov a funkcií. Toľko k mojim obľúbeným programom. Považujem sa za recenzenta, a efektivita používania počítača je pre mňa veľmi dôležitá. A je mi jasné, že to, aký program človek používa závisí hlavne od toho, ako mu vyhovuje, ale na druhú stranu sa čudujem, koľkým ľuďom vyhovujú veci tak neefektívne, že im to virtuálny život až strpčuje. Avšak ako hovorievala moja pani učiteľka Slovenského Jazyka na II. Základnej Škole v Dubnici nad Váhom - „Komu není vzhúru dáno, v apatice nekoupí“. Prípadné otázky, flejmy, či hejty rád privítam na duro.darida@gmail.com Text: Ďuro Darida


Foto: Peter Kováč

Redakčná rada: PhDr. Šéfredaktor: Zástupkyňa šéfredaktora: Redaktori: Titulná strana: Fotograf: Hlavný grafik: Grafik: Jazykové korektúry:

Slávka Pitoňáková, PhD PaedDr. Silvia Antolová Tel.č.: 041/513 6343 Juraj Darida Veronika Patyková Katarína Štecáková Viktor Hamran Lucia Uhliariková Adrián Kozák Peter Aradský Dušan Dobiaš Peter Kováč Daniel Kozlík Zuzana Čižmanská Veronika Patyková

Vydáva: Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity Príspevky posielajte na: casopis.kontakt@gmail.com Web: www.kontaktweb.sk Vychádza raz za semester. Tlač: Time Print

ISSN 1338-0605 EV 3862/09

KONTAKT

kontakt_5  

Časopis študentov FHV Žilinskej univerzity v Žiline. (bývalej Fakulty prírodných vied) 5.číslo „Humanitný = vzťahujúci sa k literatúre, jaz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you